Cevap Yaz Yazdır
Güncelleme: 20 Kasım 2016  Gösterim: 34.203  Cevap: 2

Deyim Anlam

Kısaca
Belli bir durumu, belli bir kavramı göstermek için kullanılan öz anlamından az çok ayrı bir anlam taşıyan, kalıplaşmış, halkın ortak dil ürünü olan sözlere deyim denir.
29 Nisan 2010 09:34       Mesaj #1
_Yağmur_ - avatarı
SMD MsXTeam

DEYİM ANLAM


Deyim, en az iki kelimenin kalıplaşarak yeni bir anlam kazanmasıyla oluşan mecazlı sözlerdir. Kelimelerden biri veya her ikisi anlam kaybına uğrar.
 • Bu sözlerle gönlümü almış mı oldun?
 • Kendi düşüncelerinde ayak diriyordu.
 • Korktuğu başına gelmiş, arabası bozulmuştu.
 • Her gördüğüne dudak büküyordu.
 • Senin yaptığın pire için yorgan yakmak.
 • İki genç adam boğaz boğaza geldi.
 • Olur olmaz konularla baş ağrıtmayı seversin.
 • Bu şekilde anlatırsanız aklı yatar.
 • Sonunda korktuğumuza uğradık, çocuk kayboldu.
 • Matematiği aklım almıyor.
 • Çocuk ağzı açık beni dinliyordu.
 • Öğrenciler, beni can kulağı ile dinliyordu.
 • Hiçbir işte dikiş tutturamamıştı.
 • Bizimkinin iyice çenesi düştü.
 • Göze girmek için her şeyi yapıyor.
 • İşin ağırlığın gözümüzü korkutmuştu.
 • Bu soruya kafa yormanı istemiştim.
 • Çocuk eli uzun biri, cüzdanımı almış.
 • Burası çok ayak altı, şurada duralım.

Deyimlerin özellikleri:


Sponsorlu Bağlantılar
a) Deyimler kalıplaşmış sözlerdir. Sözcüklerin yerleri değiştirilemez, herhangi biri atılamaz, yerlerine başka kelimeler konulamaz.
 • Meselâ "yüzün ak olsun" yerine "yüzün beyaz olsun" denilemez,
 • "ocağına incir ağacı dikmek" yerine "ocağına çam ağacı dikmek" denilemez,
 • "ayıkla pirincin taşını" yerine "ayıkla bulgurun taşını" denilemez,
 • "dilinin altındaki baklayı çıkar" yerine "dilinin altındaki şekeri çıkar" denilemez,
 • "tüyleri diken diken ol-" yerine "kılları diken diken ol-" denemez.
 • Ama istisnalar yok değildir: "baş başa vermek" ve "kafa kafaya vermek" gibi.
 • Araya başka kelimeler girebilir:
 • "Başını derde sokmak" Başını son günlerde hep derde soktu.
b) Deyimler kısa ve özlü anlatımlardır. Az sözle çok şey anlatırlar:
 • "Çam sakızı çoban armağanı", "dili çözül-", "dilinde tüy bit-", "dilini yut-"
c) Deyimler en az iki sözcükten oluşurlar. Bu özellik deyimi mecazdan ayırır.
1. Ya kelime öbeği ve mastar şeklinde olurlar:
 • ağzı açık, kulağı delik,
 • eli uzun, kaşla göz arasında,
 • bulanık suda balık avla-, dikiş tutturama-,
 • can kulağı ile dinle-, köprüleri at-,
 • pire için yorgan yak-, pişmiş aşa su kat-,
 • kafayı ye-, aklı alma-,
 • akıntıya kürek çek-, ağzı kulaklarına var-,
 • bel bağla-, çenesi düş-,
 • göze gir-, dara düş-,
2. Ya da cümle şeklinde olurlar ki bunların bir kısmı gerçek olaylara yada öykücüklere dayanır.
 • Yorgan gitti, kavga bitti.
 • Dostlar alışverişte görsün,
 • Çoğu gitti azı kaldı,
 • Allah bana ben de sana,
 • Atı alan Üsküdar'ı geçti,
 • Tut kelin perçeminden,
 • Dam üstünde saksağan, vur beline kazmayı,
 • Kızım sana söylüyorum, gelinim sen alın.
 • Ben diyorum hadımım, o soruyor kaç çocuğun var?,
 • Ne şiş yansın ne kebap,
 • Fol yok yumurta yok ..
d) Deyimler özel anlamlı sözlerdir. Deyimler genel yargı bildirmezler. Deyimler bir kavramı belirtmek için bulunmuş sözlerdir.
Öğütte bulunmazlar. Atasözleri ise genel anlamlı sözlerdir. Ders vermek, öğütte bulunmak için ortaya konulmuşlardır. Deyimle atasözünü ayıran en önemli nitelik budur. Meselâ: "İşleyen demir ışıldar" atasözüdür. Çalışmanın önemini anlatmaktadır. Bu yargı dünyanın her yerindeki insan için geçerlidir.

e) Deyimlerin çoğunda kelimeler gerçek anlamından çıkarak mecaz anlam kazanmışlardır.
Çantada keklik, ağzı açık, kulağı delik, abayı yakmak, devede kulak, hapı yutmak, fol yok yumurta yok, hem nalına hem mıhına, ne şiş yansın ne kebap, ben diyorum hadımım, o soruyor kaç çocuğun var?
Bazı deyimler ise anlamlarından çıkmamışlardır: Çoğu gitti azı kaldı, ismi var cismi yok, adet yerini bulsun, Allah bana ben de sana, yükte hafif pahada ağır, özrü kabahatinden büyük, dosta düşmana karşı, iyi gün dostu, canı sağ olsun ..

f) Deyimler cümlenin öğesi olabilir, cümlede başka görevler de alabilir:
Üzüntüsünden ağzını bıçak açmıyordu. (Yüklem)
Damarıma basmadan konuşamaz mısın? (Zarf tümleci)
Aslan payı ona düştü. (Özne, isim tamlaması)
O, dik kafalı biridir. (sıfat tamlaması, sıfat)

g) Kafiyeli deyimler de vardır:
Ele verir talkımı, kendi yutar salkım

BAKINIZ Anlam Bakımından Kelimeler (Sözcükler)
Son düzenleyen Safi; 20 Kasım 2016 17:54


süslücadı
21 Şubat 2011 18:42       Mesaj #2
süslücadı - avatarı
Ziyaretçi
Sıralanmış Deyimler
 1. Abacı kebeci :Olur olmaz kimseler,ne olduğu belirsiz kişiler
 2. Abanmak :Birine yük olmak,onun sırtından geçinmek.
 3. Acemilik etmek üşüncesizce hareket etmek.
 4. Açık bono vermek :Bir kimseye,istediği gibi davranma yetkisi vermek
 5. Adama benzemek üzelmek,göze hoş görünmek
 6. Af buyurunuz :Özür dilemeyi ifade eden bir deyim
 7. Agop’un kazı gibi yutmak :Önüne konulan her yemeği çabuk yemek
 8. Ağız gevşekliği :Sır tutmak hali.
 9. Ah edip eh işitmek aima feryat etmek.
 10. Ak sakaldan yok sakala gelmek : Çok yaşlanmak
 11. Alavere dalavere,Kürt Mehmet nöbete :Bir işte bütün yükü, sorumluluğu yetersiz kişiye bırakma durumunda söylenir.
 12. Allah hakkı için oğruyu söylemesi istenen kimseye verilen söz.
 13. Amma da yaptın :Olmayacak bir şey söyledin anlamında
 14. Arabayı düze çıkartmak :Sonunda işini kolaylaştırmak
 15. Astarı yüzünden pahalı :Gerçek değerinden fazlaya mal olmak
 16. Aşüftelik etmek :Hafif ve işveli davranmak
 17. Atma Recep din kardeşiyiz :Biz birbirimizin ne olduğunu biliriz’ anlamında kullanılır.
 18. Ayvaz kasap hepsi bir hesap :Hepsi aynı hesaba geliyor anlamında
 19. Azrail olmak :Çok korkulu ve zorba olmak
 20. Baba,baba değil iskele babası :Saygı duyulmayan,hayırsız baba
 21. Başına feleğin tokmağı inmek :Bir felakete uğramak
 22. Bela aramak: Kavga sebebi yaratmak.
 23. Ben sarhoş,yolcu sarhoş: Herkesin garip bir tutum içinde bulunduğunu anlatmak için kullanılır.
 24. Beyni sulanmak: Bunamak.
 25. Bıyıkları balta kesmez olmak :Güçlü olmak,kimseden korkmamak
 26. Bızdık :Ufak çocuk
 27. Binin yarısı beş yüz o da ben de yok düşünceli kimseleri avutmak için teselli mahiyetinde söylenir.
 28. Bir avuç toprak olmak :Ölmek
 29. Bir çırpıda :O anda
 30. Boşlamak :İlgisiz davranmak,ilgiyi kesmek
 31. Boyunun ölçüsünü almak: Biri tarafından ağzının payı verilmek
 32. Bulanık suda balık avlamak :Karışıklıktan yararlanıp menfaatini kollamak
 33. Burnu kokuyu iyi almak :Her şeyi önceden sezmek
 34. Büyüklük göstermek :Bağışlamak
 35. Büyük söylemek :övünmek
 36. Cafer ağanın abdest suyu :Tatsız,tuzsuz
 37. Caka yapmak :Gösteriş yapmak
 38. Cana işlemek :Çok tesir etmek
 39. Can atmak :Çok istemek
 40. Can ciğer :Samimi
 41. Candan yanmış :Adamakıllı tutulmuş
 42. Canı burnuna gelmek :Bir işte çok eziyet ve sıkıntı çekmek
 43. Canını şeytana satmak :Kötü işlerle uğraşmak
 44. Canın sağ olsun :Bir ziyan için söylenen teselli sözü
 45. Ceddine okumak :Soyuna sövmek
 46. Ceffel kalem etmek :Hemen hüküm vermek
 47. Cephe almak Düşmanca hal takınmak
 48. Cıcığı çıkmak :Çok hırpalanmak
 49. Ciğeri beş para etmez değersiz kişi
 50. Cihan alem bilmek :Herkes tarafından bilinmek
 51. Cin fikirli :Çok zeki,açıkgöz
 52. Cumbadak dalmak :Ani olarak girmek,dalmak
 53. Curcuna koparmak :Gürültüyle çevreyi karıştırmak
 54. Curcunaya kalkmak :Kavga ve gürültü çıkarmaya kalkmak.
 55. Çabalama kaptan ben gidemem :Boşuna çabalama anlamında
 56. Çaçaron :Kavgacı,şirret
 57. Çağı geçmek :Yaşlanmak
 58. Çala kalem durmaksızın yazarak
 59. Çehresi atmak :Rengi sararmak
 60. Çehre uzatmak :Küsmek,somurtmak
 61. Çek arabanı defol anlamında
 62. Çeşnisine bakmak :Lezzetine bakmak
 63. Çevir kazı yanmasın :Sözünü çeviren kimseler için söylenir
 64. Çıkmaz ayın son çarşambası :Belirsiz ve uzak zaman
 65. Çiğ süt emmiş olmak :Soysuz ve namussuz olmak
 66. Çileden çıkmak :Hiddetlenerek sabrın taşması
 67. Çizmeden yukarı çıkmak :Haddini bilmemek
 68. Çoban kulübesinde padişah rüyası görmek durumuna uygun düşmeyen büyük ve olmayacak hayallere kapılmak
 69. Çorbada tuzu bulunmak :Emeği geçmiş olmak
 70. Çömlek hesabı :Baştan savma hesap
 71. Çöpçatan çatmak :Kısmet olmak
 72. Çürük tahtaya basmak :Umduğunu bulamamak,aldanmak
 73. Dağarcıkta bir şey kalmamak :her şeyi yitirmek
 74. Dalavere :Oyun,hileli iş
 75. Davulu yarık :Sır saklamayan,önüne gelene içini döken
 76. Dekbaz :Hileci
 77. Demir gibi olmak :Sağlam ve sıhhatte olmak
 78. Devede kulak :Kıyaslanan şeyler arasındaki orantısızlığı belli etmek için kullanılır.
 79. Dırdır etmek :Yerli yersiz söylenip durmak
 80. Dikili ağacı olmamak :Malı mülkü olmamak
 81. Dili çetrefilli olmak :Rahat ve düzgün konuşamamak
 82. Dilini zaptetmek :Konuşmamak
 83. Dişini sökmek :Zararsız hale getirmek
 84. Dokuz doğurmak :Korkudan ve heyecandan bitmek
 85. Dolmaları yutmak :Kanmak,aldanmak
 86. Dostlar alışverişte görsün :Laf olsun diye iş yapanlar için söylenir
 87. Döner taşım yok,öter kuşum yok :Hiçbir şeye sahip olmamak
 88. Dört dirhem bir çekirdek :Şık giyimli kimse
 89. Dudukuşu :Geveze
 90. Dümen suyundan gitmek :Karşısındakinin huyuna göre davranmak
 91. Dünyaya kazık kakmak :Ölmemek
 92. Ebussuut Efendi’nin gelini :Eski moda giyinen kadın
 93. Eceline susamak :Tehlikeli işlere girişmek
 94. Edepsizliği gündeliğe takılmak :Edepsizliği alışkanlık haline getirmek
 95. Efendilik yapmak :Saygılı hareket etmek
 96. Efendizadem :Beyim anlamında bir hitap
 97. Eğrisi doğrusuna gelmek :Uygunsuz yapılan işin tesadüfen uyumlu bitmesi
 98. Ekmeği dizinde :Nankör
 99. Elemtere fiş kem gözlere şiş :Nazar değmesin anlamında
 100. Eli çabuk :Tez iş gören
 101. Emeği geçmek :Bir işin yapılmasında yardımcı olmak
 102. Ensesinde boza pişirmek :Çok eziyet çektirmek
 103. Ermeni gelini gibi daima kırıtan,süzülen kadınlar için yapılan benzetme
 104. Ervahlarına yuf olsun :Sövgü
 105. Eski çamlar bardak oldu :Şartlar değişti anlamında kullanılır
 106. Eşek hoşaftan ne anlar :Anlayışsız,zevksiz insanlar için söylenir.
 107. Etek belde :Kıvrak ve becerikli
 108. Ev açmak :Ayrı ev tutmak
 109. Eyere de gelir semere de :Bütün işlere yarar anlamında
 110. Ez ez de suyunu iç :Hiç yararı olmayan bir işi tenkit etmek için kullanılır
 111. Ezilip büzülmek :Aşırı sıkılgan davranmak
 112. Fahiş faize batakçı müşteri :Benzer kişilikteki insanlar birbirini kolay bulur manasında
 113. Faka basmak :Güç duruma düşmek
 114. Falcı değilim ya :Ben olacağı bilemem anlamında
 115. Fare düşse başı yarılır :Bir yerin yoksulluğunu anlatmak için kullanılır.
 116. Farfara :Ağzında sır tutamayan kimse
 117. Fasulye gibi kendini nimetten saymak :Kendine olduğundan fazla değer vermek
 118. Feleğin çemberinden geçmiş :Tecrübeli,bilmiş
 119. Felekten bir gün çalmak :Eğlenceli bir gün geçirmek
 120. Ferteği çekmek :Kaçmak
 121. Fesat kumkuması :Hep kötülük düşünen
 122. Fıkırdamak :Kesik kesik gülmek
 123. Fıldır fıldır aramak :ısrarla ve telaşla aramak
 124. Fırın süpürgesi :Zayıf,uzun boylu kimse
 125. Fincancı katırlarını ürkütmek :Kötü niyetli kişileri ürkütecek hareketlerde bulunmak
 126. Fitil almak :Öfkeyle parlamak
 127. Fol yok yumurta yok :Herhangi bir sebep veya ilişki bulunmaması
 128. Forsu kırılmak :İtibar ve onuru sarsılmak
 129. Fukara babası :Fakirleri kollayan kimse
 130. Fütur getirmek :Umutsuzluğa ve çaresizliğe düşmek
 131. Gafil baş,düşmana eş :İşlerinde hazırlıksız olan insan her zaman zor duruma düşebilir
 132. Gagasından yakalamak :Zayıf noktasından yakalamak
 133. Gavur ölüsü :Oldukça ağır
 134. Gavurun tembeli keşiş,Müslüman’ın tembeli derviş :Kendini büsbütün ibadete verip,dünyadan elini eteğini çeken kişiler için kinaye yollu söylenir.
 135. Gazali rana :Güzel,hoş ceylan gibi sevgili anlamında
 136. Geçmişi kandilli :Sövgü
 137. Gemi aslanı :Gösterişli,işe yaramayan adam
 138. Geyik etine girmek :Erginleşmek
 139. Gırtlağından kesmek :Yiyecek parasını kısıtlamak
 140. Giderayak :Gitmek üzereyken
 141. Girye bana hande sana :Önce karşısındakini düşünen kimsenin kullandığı bir deyim
 142. Giydirmek :Azarlamak
 143. Gök demir,yer bakır :İmkansızlıklar ve umutsuzluklar içinde bulunuşu anlatır.
 144. Gömlek değiştirmek :Tutum ve görüşlerini değiştirmek
 145. Göründü Sivas’ın bağları :Gerçekleşmesi beklenen bir şeyin ortaya çıktığına dair olanaklar belirdiğinde kullanılır.
 146. Göz nuru dökmek :Yapılan işte göz emeği bulunmak
 147. Güvendiği dağlara kar yağmak :Güveni sarsılmak
 148. Habbeyi kubbe yapmak :Önemsiz bir şeyi büyütmek
 149. Haber vermek :Bildirmek
 150. Hak getire :Yoktur anlamında
 151. Halep ordaysa arşın burada :Yapacağını yap anlamında sitem
 152. Ham ervah :Kara ruhlu kimse
 153. Hangi peygambere ümmet olacağını şaşırmak :Kimin sözünü ve yolunu tutacağını,ne yapacağını şaşırmak
 154. Hat çekmek :Önemsememek
 155. Hatun :Eski zaman beylerinin,hanımlarına olan hitabı
 156. Haymana öküzü :Hımbıl ve tembel kimse
 157. Hazır mezarın ölüsü :Hep hazıra konmak isteyen tembel kimseler için kullanılır
 158. Her gün papaz pilav yemez :Hep aynı şeyler yapılamaz
 159. Her işin hakkından gelmek :Her işi başarır olmak
 160. Her tarakta bezi olmak :Her işle ilgili olmak
 161. Hesaptan düşmek :Yok saymak
 162. Hır gür :Kavga
 163. Hiçe saymak :Hiç değer vermemek
 164. Hindi gibi kabarmak :Övünmek,böbürlenmek
 165. Hokka gibi oturmak dikilen elbisenin tam üzerine uyması
 166. Hoşbeş etmek :Sohbet etmek
 167. Hödük :Görgüsüz,anlayışsız kimse
 168. Hükümet sürmek :Ülkeyi yönetmek
 169. Hüt dağı gibi şişmek :Karnı şişmek
 170. ıcığını cıcığını sormak :Bütün ayrıntıları öğrenmek
 171. ıkına sıkına :Güçlükle
 172. ıkınıp sıkınmak :İş yapmak için kendini zorlamak
 173. ılıca ördeği :Sıcağa ve rahata düşkün
 174. ırağı yakın etmek :Güçlükleri ortadan kaldırmak
 175. ırgat gibi çalışmak :Çok çalışmak
 176. ırgat pazarına döndürmek :Bir yeri dağınık ve karışık hale sokmak
 177. ısınmak :-Alışmak,-Sevmek
 178. ısıtıp ısıtıp önüne koymak :Bir konuda ikide bir söz açmak
 179. ıska geçmek :Atlamak
 180. ıskartaya çıkmak :Eskimek
 181. ıslak tavuk :Miskin kadın
 182. ıslatmak dövmek
 183. ışık göstermek :Yol göstermek
 184. ıvır zıvır :Önemsiz şeyler
 185. İbibullah sivri külah :Yapayalnız,varlıksız olan kimse
 186. İbiş gibi :Alığa benzer
 187. İcabına bakmak :-Gerekeni yapmak,-Ortadan kaldırmak
 188. İç fırtınasına tutulmak :Morali bozulmak
 189. İç güveysinden hallice durumu şöyle böyle
 190. İfrit yardağı :Kötülüğe yardımcı olan
 191. İğne yutmuş :Çok bitkin ve sıkıntılı kişi
 192. İkisini bir kazana koysan kaynamazlar :Birbirine zıt insanları anlatmak için kullanılır.
 193. İki yakası bir yere gelmez :Bir türlü düzene kavuşamaz
 194. İlk göz ağrısı :İlk sevilen
 195. İmana gelmek :Merhamete gelmek
 196. İngiliz tabancası gibi kurulmak :Çalım satmak,kasılmak
 197. İpe un sermek :Gevşemek,bahane uydurup işten kaçınmak
 198. İp korkusunu boynuna almak :Ölümü göze almak
 199. İpliği pazara çıkmak :Herkese rezil olmak
 200. İstemem yan cebime koy :Rüşvet konusunda alay yollu söylenir
 201. İşi sıkışık olmak :İşi çok ve külfetli olmak
 202. İtsiz köye dönmek :Sakinleşmek,tenhalaşmak
 203. İyiden iyiye :Adamakıllı
 204. İyi gün dostu :İyi günlerde ortaya çıkan
 205. İzi belirsiz olmak :İz bırakmadan kaybolmak
 206. Kabak tadıvermek devamlı,ısrarlı bıktırmak
 207. Kabasını almak :Bir yerin temizliğini üstünkörü yapmak
 208. Kaçın kurrası :Birinin hiçbir oyuna gelmeyecek kadar açık göz, akıllı olduğunu anlatmak için kullanılır.
 209. Kağıt üzerinde kalması :Bir anlaşmanın resmiyette kalması,tatbik edilmemesi
 210. Kaleyi içinden fethetmek :Meseleyi karşı taraftan birinin yardımıyla halletmek
 211. Kalp ağrısı :Aşk acısı
 212. Kamburu çıkmak :Çok çalışmış olmak
 213. Kan akıtmak :Kurban kesmek
 214. Kan çanağı gibi :Çok kızarmış
 215. Kan ter içinde kalmak :Çok yorulmak
 216. Kapağı atmak :Gitmek,yerleşmek
 217. Kapısını aşındırmak :Çok gidip gelmek
 218. Kara gün dostu :İnsana sıkıntılı günlerinde yardım eden gerçek dost
 219. Kaşının altında gözün var dememek :Yaptığını beğenmemek,takdir etmemek
 220. Kedi ile harara girmek :Geçimsiz biriyle ortaklık etmek
 221. Kendine yontmak :Karşısındakileri düşünmeden kendi çıkarına göre davranmak
 222. Kıç atmak :Pek istemek
 223. Kınalar yakmak :Çok sevinmek
 224. Kimi kimsesi :Yakınları
 225. Kimseye eyvallah etmemek :Kimseye minnettar kalmamak
 226. Kimya gibi :Az bulunur
 227. Kont gibi :Yakışıklı ve şık giyinmiş
 228. Korkuluk :Gereksiz ve yararsız kimse
 229. Körün istediği bir göz,Allah verdi iki göz :Hayal ettiğinden daha fazlasına kavuşan kişiler için kullanılır.
 230. Kör şeytanın işi yok :Hep aksilikle karşılaşan kişiler tarafından sitem yollu olarak kullanılır.
 231. Kurdu koyunla barıştırmak :Kötü biriyle saf birini uzlaştırmak
 232. Külçe gibi oturmak :Yorgunlukla çökmek
 233. Kül yutmak :Kandırılmak,oyuna gelmek
 234. Laçka olmak :Eskimek,işe yaramaz halde olmak
 235. Laf altında kalmamak :Karşısındakinin sözünün altında kalmamak
 236. Laf ebesi :Çok konuşan kimseler için kullanılır.
 237. Lakke yapmak :Başkasının hakkını çalmak
 238. Lala paşa eğlendirmek: Nazik kişileri eğlendirmeye çalışmak
 239. Lamı cimi yok: Bir konu üzerinde itiraz kabul etmediğini bildirmek için kullanılır.
 240. Leb demeden leblebiyi anlamak :Anlayışlı,zeki olmak
 241. Leke sıçratmak :Bulandırmak
 242. Leşini çıkarmak :Kıyasıya dövmek
 243. Leyleği havada görmek :Çok dolaşanlara söylenir
 244. Limoni tabiatlı :Mızmız
 245. Lodosa tutulmuş gibi bocalamak :Ne yapacağını kestirememek
 246. Lokman hekimin ye dediği :Güzel,tatlı şey
 247. Lop yumurta :Kaynamış yumurta
 248. Lügat paralamak :Anlamını bilmediği halde,bilgiç konuşmak
 249. Lülüye gelmek :Aldanmak
 250. Lüpe konmak değerli bir şeyi emek harcamadan ele geçirmek
 251. Maça beyi gibi kurulmak :Saygısızca,kasılarak oturmak
 252. Madrabaz :Çıkarını hileli yollardan sağlayan kimse
 253. Mahalle çocuğu:Eğitimsiz çocuk
 254. Makaraya takmak :Alaya almak
 255. Marsık :Çok esmer kimse
 256. Merak getirmek :Kara sevdaya tutulmak
 257. Meryem Ana kandili gibi :Soluk (belirsiz anlamında
 258. Meşe odunu :Kaba,anlayışsız adam
 259. Meydan vermek :Fırsat vermek
 260. Mısır’daki sağır sultan bile duydu duymayan kalmadı anlamında
 261. Mızrağı çuvala sığdıramamak :Gerçeğin asla saklanamayacağı anlamında kullanılır.
 262. Mis gibi burnunda tütmek :Çok özlemek
 263. Miskinler teknesi :Tembellerin toplandığı yer
 264. Mürai :Art düşünceli kimse
 265. Mürekkebi kurumamak daha pek yeni olmak
 266. Mürekkep yalamış :Okuyup,yazmış kimse
 267. Mürüvvetini görmek :İyi ve mutlu günlerini görmek
 268. Müslüman adam :-Dindar kişi,-Doğruluktan ayrılmayan kimse
 269. Nabzını yoklamak :Karşısındakinin ne düşündüğünü anlamaya çalışmak
 270. Nalına mıhına vurmak :Ne yapacağını kestirememek
 271. Namı nişanı kalmamak :Yok olmak,unutulmak
 272. Nanpareye muhtaç olmak :Pek yoksul olmak
 273. Nargile suyu :Tatsız içecek
 274. Nazı geçmek :İsteği geri çevrilmeyen kimse
 275. Ne ala memleket :Uygunsuz yapılan işleri kınamak için söylenir
 276. Neci oluyor :Ne karışıyor anlamında
 277. Nefsine yedirememek :Bir şeyi hazmedememek,kabul etmemek
 278. Nevri dönmek :Çok sinirlenip,bunun yüzünden belli olması
 279. Ne yüzle :Ne cesaretle anlamında
 280. Nispet vermek :Onu üzecek şekilde gösteriş yapmak
 281. Nobran :Kaba,sert,kırıcı(kimse
 282. Noktası noktasına :Tastamam
 283. Nuh gemisi :Her çeşit insanın toplandığı yer
 284. Nuh nebiden kalma :Çok eskiden kalma
 285. Nur topu gibi :Güzel,şişman,beyaz (çocuk
 286. Nur yüzlü :Temiz yüzlü kimse
 287. Nutku tutulmak :Üzüntüden,korkudan konuşamamak
 288. O bir düşeş :O talih sonucu ele geçirilmiştir anlamında
 289. O gün bugün :O gündenberi
 290. Oh demek :Rahat etmek
 291. Ok gibi ciğerine işledi :Yapılan bir hareketin çok üzmesi
 292. Ok yaydan çıktı :Vazgeçemeyeceği bir işi yapmak
 293. Olmuş armut gibi eline geçmek :Kolaylıkla,yorulmadan elde etmek
 294. Onun ipiyle kuyuya inilmez :Güven olmaz anlamında
 295. Oralı olmamak :Önemsememek
 296. O saat :O anda
 297. O tarakta bezi olmamak :İlişkisi olmamak
 298. Oynak :Hafif meşrep kadın
 299. Oyun etmek :Hile yapmak,aldatmak
 300. Oyunun sakalı bitmek :Bitmiş olayları anlatan bu deyim,genellikle Karagöz oyunlarının sonunda kullanılır.
 301. Öbür dünyayı boylamak :Ölmek
 302. Öfke topuğa çıkmak :Çok öfkelenmek
 303. Öksüz babası :Öksüz ve yoksulları koruyan adam
 304. Öküz boyunduruğa bakar gibi bakmak :İstemeden,mecburen bakmak
 305. Ölçüsünü bildirmek :Haddini bildirmek,cezasını vermek
 306. Ömür adam :Hoşsohbet adam
 307. Önünü almak durdurmak
 308. Öp babanın elini :Sürpriz bir durum karşısında yaşanan şaşkınlığı anlatmak için kullanılır
 309. Örümcek kafalı :Eski kafalı,yeniliklere uyum gösteremeyen
 310. Ötmek durmadan anlamlı,anlamsız konuşmak
 311. Öve öve göklere çıkarmak :Çok övmek
 312. Öyle başa böyle traş :Alakasız durumları belirtir.
 313. Özü sözü bir :Verdiği sözleri tutan dürüst kimse
 314. Pabucuna kum dolmak :Engelle karşılaşmak
 315. Paçaları sıvamak :Hazırlanmak
 316. Paha biçmek değerini ölçmek
 317. Pancar kesilmek :Mahcup olup kızarmak
 318. Paparayı yemek :Paylanmak,azar işitmek
 319. Paraya para dememek :Kazancı bol olmak
 320. Para peşin kırmızı meşin :Alışverişin peşin olduğunu anlatır
 321. Patentasının altına almak :Egemenliği altına almak
 322. Pestil gibi olmak :Çok yorgun ve halsiz olmak
 323. Peşkeş çekmek :Bir iş yaptırmak için,kendine ait veya başkasına ait bir şeyi hediye etmek
 324. Pılı pırtı :Eski püskü,değersiz eşya
 325. *** etmek :Bozmak,işe yaramaz hale getirmek
 326. Pişmiş aşa soğuk su katmak :Yapılmakta olan bir işi bozmak
 327. Piyasaya düşmek :-Çok bulunur olmak,-Orta malı olmak
 328. Postal: Düşkün kadın
 329. Put kesilmek :Sessiz ve hareketsiz kalakalmak
 330. Püsküllü bela :Kişinin başını derde sokan kişi veya durum
 331. Rabbime emanet :Herhangi bir şeyin,kimsenin korumasını tanrıya bırakmak
 332. Rafta kurabiye var ama size göre değil :İşinize yaramaz anlamında
 333. Rahat yüzüne hasret kaldı :Huzursuz olmak,rahat edememek
 334. Ramazan keyfi :Oruç tutanlardaki sinirlilik hali
 335. Rengi atmak :Çok heyecanlanıp solmak,sararmak
 336. Rengi olmamak :Silik olmak
 337. Renk senfonisi :Birbiriyle uyuşan renkler bütünü
 338. Rest çekmek :Kesinlikle kabul etmemek
 339. Rızkını taştan çıkarmak :En zor şartlarda bile geçimini sağlamak
 340. Rufailer karışır :İşin karmaşıklığını anlatır
 341. Ruhu bile duymaz :Yapılan bir işten hiç haberi olmaz anlamında
 342. Ruhuna hitap etmek :Herhangi bir şeyden çok etkilenmek
 343. Rüya gibi :Gelip geçici şeyleri anlatmak için kullanılır
 344. Rüyasında görse hayra yormaz :Olacağına ihtimal vermemek
 345. Rüzgar ekip fırtına biçmek :Yapılan kötülüğe karşı daha büyük kötülüğe uğramak
 346. Rüzgar gelecek delikleri tıkamak :Her türlü tedbiri almak
 347. Saat gibi düzgün çalışan
 348. Saat on bir buçuğu çalmak :Yaşı çok ilerlemek
 349. Sacayak olmak :Üç kişi bir araya gelip çok samimi olmak
 350. Saçı uzun,aklı kısa düşüncesiz,aptal
 351. Sağlam ayakkabı değil :Güven duyulacak kimse değil, doğruluğu konusunda şüphe duyulur
 352. Sakala soğan doğramak :-Aldatmak,-hakaret etmek
 353. Saman gibi :Tatsız,tutsuz
 354. Sapı silik :Serseri
 355. Sarı Yahudi :Paraya düşkün kişi
 356. Sazına bülbül koymak :Çok güzel çalmak
 357. Sefalar getirdiniz :Eskiden çok kullanılan,hoş geldiniz sözü
 358. Sel önünden kütük kapmak :Zor bir iş başarmak
 359. Sen sağ ben selamet :Yapacak bir şey kalmamak
 360. Sıtma görmemiş ses :Gür ve kalın sesli
 361. Sidik yarışı :Gerekli gereksiz rekabete girmek
 362. Söyleye söyleye dilimde tüy bitti : Çok öğüt verdiği halde sözü dinlenilmeyen insanların içinde bulunduğu durumu anlatır.
 363. Sütüne havale etmek :Karakterine,insanlık duygusuna bırakmak
 364. Şafak atmak :Korkmak,şaşırmak
 365. Şahbaz :Becerikli ve çevik
 366. Şapa oturmak :Çaresiz kalmak
 367. Şaşkın bakkal :Hesabını şaşıran kimse
 368. Şerbetli :kötü işler yapmayı huy edinmiş kimse
 369. Şeşi beş görmek :İyi görmemek,yanılmak
 370. Şeytan çekici :Sevimli ve akıllı çocuk
 371. Şeytan diyor ki :İçinden zararlı bir şeyler yap diyen ses
 372. Şifayı kapmak :Hastalanmak
 373. Şimşek gibi :Büyük bir hızla
 374. Şirret karı :Geçimsiz,huysuz,yaygaracı kadın
 375. Şom ağızlı :Kötümser,olayları devamlı kötüye yoran kimse
 376. Şöhreti afakı tutmak :Herkes tarafından bilinir hale gelmek
 377. Şöyle bir bakmak :-Üstünkörü,-İnceler gibi manalı bakmak
 378. Şunu bunu bilmem :Mazeret kabul etmem,özür dinlemem
 379. Taban çekmek :Gitmek
 380. Tabanvayla gitmek :Yürümek
 381. Tadını kaçırmak :Zevkini bozmak
 382. Takıp takıştırmak :Çok süslenmek
 383. Talihi yar olmak :Şansı yardım etmek
 384. Tantuna gitmek :-Öldürülmek,-Belaya uğramak
 385. Tasamın on beşi :Umrumda değil anlamında
 386. Taş yağar,kıyamet kopar :Felaketli,korkunç zaman
 387. Taş yürekli :Acıması olmayan kimse
 388. Tavşan boku :Ne faydası,ne de zararı olan kimse
 389. Tebeşire peynir bakışlı :İyi göremeyen,şaşı
 390. Tencere yuvarlanmış,kapağını bulmuş :Birbirine uygun,eşit şeyleri anlatmak için kullanılır.
 391. Tiği teber şahı levent :her şeyini tüketmiş kimseleri anlatmak için söylenir.
 392. Tosunum :Gürbüz kimseler için kullanılır
 393. Tut kelin perçeminden :Boşuna uğraşma,onda yok anlamında…
 394. Tüy dikmek :Kötü bir durumu daha çok kötüleştirecek harekette bulunmak
 395. Ucu dokunmak :Herhangi bir işten zarar görmek
 396. Uç vermek :Görünmek,yetişmek,belirmek
 397. Ufağını tefeğini toplamak :Kendine ait ne varsa toplamak
 398. Ufuk açılmak :yeni imkanlar belirmek
 399. Ulan :Nefret,öfke ifade eden bir hitap şekli
 400. Ulu orta konuşmak düşünmeden söylemek,rastgele söylemek
 401. Ununu elemiş eleğini duvara asmış :Yapacağını yapmış
 402. Utandınsa yüzüne kalbur tut :Utanmanın gereksizliğini anlatır
 403. Uyku ölümün kardeşidir : Uyuyan kimsenin dünya ile ilgisi kesilir. Olup bitenden haberi olmaz.
 404. Uzağı görmek :Bir işin sonucunu,nasıl gelişeceğini önceden tahmin edebilmek.Tedbirli hareket etmek.
 405. Uzun boylu :Ayrıntıları hesap ederek,etraflıca düşünmek.
 406. Uzun uzadıya :Çok ayrıntılı olarak
 407. Uzun yaşın ahiri ölüm :Ne kadar uzun yaşanırsa yaşansın,bütün canlılar bir gün mutlak öleceklerdir.
 408. Ücüğünden cücüğüne :Bütün yönleriyle
 409. Üç aşağı,beş yukarı :Belirlenmiş bir sayıdan biraz fazla veya biraz az olarak.
 410. Üçe beşe bakmamak :Çok fazla pazarlık etmeden alışveriş yapmak
 411. Ümidi boşa çıkmamak :Beklediğini,umduğunu bulmak
 412. Üsküdar dolmuşu gibi birbirinin üzerine :Çok kalabalık yer
 413. Üst perdeden başlamak :Ağzını bozmak
 414. Üstünde durmak :ısrar etmek
 415. Üstüne almak :Ödev olarak kabul etmek,bilmek.
 416. Üstüne basmak :Konuya değinmek
 417. Üstüne varmak :Öfkelendirecek söz veya harekette ısrar etmek
 418. Üstüne vurmak :Eklemek
 419. Üstünüze iyilik sağlık :Hastalıkla ilgili konuşurken söylenir
 420. Üvey evlat muamelesi görmek :Ayrı ve hor görülmek
 421. Üzerine tuz biber ekmek :Bir kimsenin acısını fazlalaştıracak, derdini derinleştirecek davranışlarda bulunmak.
 422. Üzerinize afiyet : Ben hastayım.Sizi etkilememesini dilerim.
 423. Üzüm üzüm üzülmek :Çok üzülmek
 424. Üzüm yemek değil,bekçi dövmek : Önemli işler dururken vakit öldüren kişiler için kullanılır.
 425. Vadesi gelmek :Ömrünün sonuna gelmek
 426. Vakit geçirmek :Gereksiz işlerle uğraşmak
 427. Vakit nakittir :Zaman en değerli varlığımızdır.
 428. Vara yoğa karışmak :Her şeye karışmak
 429. Vardığın yer körse,sen de gözünü kapa :İnsanlar,çevresindekiler ile iyi ilişkiler kurmak isterlerse onlara uymak zorundadırlar.
 430. Var kuvveti pazuya vermek :Kolunun kuvvetine güvenmek.
 431. Vebali boynuna :Günahı ona ait anlamında
 432. Veledizina :Babası belli olmayan
 433. Verilmiş sadakası olmak :Bir belayı,kazayı zarar görmeden atlatmak
 434. Vık dedirtmemek :Ses bile çıkarttırmamak
 435. Vız gelip tırıs gitmek :Hiç aldırmamak
 436. Vız gelmek :Önemsiz görünmek.Aldırış etmemek.
 437. Vidin kalesi gibi metin olmak dayanıklı ve sabırlı olmak.
 438. Voli vurmak :Vurgun vurmak
 439. Voyvoda kesilmek :Zalim olmak.
 440. Vur abalıya :Sessiz ve sakin kimselere yapılan zulüm ve haksızlığı belirtmek için kullanılır
 441. Vur patlasın çal oynasın :Büyük eğlenceler için söylenir
 442. Vurucu güç :Çok etkili silahlarla donatıldığı için savaş gücü yüksek askeri birlik.
 443. Vuslat kıyamete kalmak :Kavuşma ümidi olmamak
 444. Vücuda getirmek :Var etmek.
 445. Vücudunu ortadan kaldırmak :Öldürmek
 446. Yabana atmak dikkate almamak
 447. Yabana söylemek :Saçma ve yersiz konuşmak
 448. Ya bu deveyi gütmeli,ya bu diyardan gitmeli :Mecburi durumlarda bir işin mutlaka yapılması gerektiğini belirtmek için söylenir.
 449. Ya devlet başa,ya kuzgun leşe :Büyük bir zafer için her tehlikenin, hatta ölümün bile göze alındığını belirtir.
 450. Yağmur olsa kimsenin tarlasına yağmaz :Kimseye faydası ve yardımı yoktur anlamında
 451. Ya herro,ya merro :Seçim yapılması gereken durumlarda söylenir.
 452. Yahudi pazarlığı :Kıyasıya yapılan pazarlık
 453. Yakadan geçirmek :Evlat edinmek.
 454. Yaka paça :Hırpalayarak
 455. Yalancı pehlivan :Sözde kahraman
 456. Yalova kaymakamı değersiz olduğu halde çalım satan kişilere söylenir
 457. Yangın var diye bağırmak :Bir şeyden çok bıkmak,bezmek.
 458. Yaptığını bilmemek :Aklı başında olmamak
 459. Yediği naneyi kokutmak :Uygunsuzluğunu ortaya koymak.
 460. Yel kayadan ne alır :İmkansız bir durumu belirtmek için kullanılır.
 461. Yıldırım gibi :Büyük bir hızla.
 462. Yıldızı parlamak :Şans yüzüne gülmek
 463. Yiyip bitirmek :-Onmaz hale getirmek,-Devamlı eziyet etmek
 464. Yobaz :Kaba,sofu.
 465. Yolu düşmek :Bir rastlantı sonucu gelmek.
 466. Yosma :Güzel ve süslü kadın
 467. Yuf ervahına :Lanet olsun anlamındaki bir karşı çıkma sözü.
 468. Yüreği geniş olmak :Gamsız olmak,her şeyi kaldırabilmek.
 469. Yürekte var,elde yok :Yetenekli olup,imkansızlıklar yüzünden bunu geliştiremeyen insanlar için söylenir
 470. Yüz yüze gelmek :Karşılaşmak
 471. Zahmet çekmek :Eziyet ve yorgunluğa düşmek
 472. Zahmet etmek :Yorulmak.
 473. Zartalos :Yellenmek
 474. Zebunu olmak :Birine çok düşkün olmak
 475. Zehir etmek :Tadını kaçırmak
 476. Zehir zemberek :Çok acı
 477. Zembereği boşanmak :Uzun uzun gülmek
 478. Zerre kadar :Yok denecek kadar
 479. Zevahiri kurtarmak :Bir işi yarım yamalak yapıp eleştiri almamak
 480. Zeval bulmak :Yok olmak.
 481. Zıvanadan çıkmak :Çok öfkelenmek
 482. Zihne dank etmek :Uzun zamandır anlaşılamayan bir şeyi,herhangi bir olayın araya girmesiyle birdenbire anlamak.
 483. Zil gibi :Parasız ve aç
 484. Zilleri takıp oynamak :Çok sevinmek
 485. Zilsiz oynamak :Çok sevinmek
 486. Zokayı yutmak :Aldatılmak
 487. Zurnacının karşısında limon yemek :Uygunsuz bir davranışta bulunarak,çalışamaz hale getirmek.
 488. Zurnayı biz çaldık,parsayı o topladı :Haksızlık edip hazıra konanlar için söylenir
 489. Züğürt tesellisi :Boş,yersiz avutma
 490. Zümrüt gibi :Yemyeşil.

Son düzenleyen Safi; 27 Ekim 2016 22:34
27 Ekim 2016 22:45       Mesaj #3
Safi - avatarı
SMD MiSiM
Deyim Anlamı :
Belli bir durumu, belli bir kavramı göstermek için kullanılan öz anlamından az çok ayrı bir anlam taşıyan, kalıplaşmış, halkın ortak dil ürünü olan sözlere deyim denir. Örnek :
 • İçine ateş düşmek
 • Pabucu dama atılmak
 • Yüreği ağzına gelmek
 • İki gözü iki çeşme
Deyimlerin Özellikleri
Deyimler, kalıplaşmış sözlerdir. Sözcüklerin yerleri değiştirilemez ve bir sözcüğün yerine eş anlamlısı getirilemez. Örnek :
 • Sözgelimi "Ayıkla pirincin taşını" yerine "Seç pirincin taşını" denmez ya da "Pirincin taşını ayıkla" gibi deyimi oluşturan sözcüklerin yerleri değiştirilemez.
Deyimler, değişik kip ve kişi ekleriyle çekime girebilirler. Örnek :
 • Kendini naza çek(mek)
 • Kendini naza çek(iyor)
 • Kendimi naza çek(tim)
 • Kendilerini naza çek(erler)
Deyimi oluşturan sözcüklerin arasına başka söz grupları girebilir. Bu tip kullanımlarda deyim gözden kaçırılmamalıdır. Örnek :
 • Gözü vitrinde duran kırmızı elbiseye takıldı.
Deyimler genel kural bildirmez, yol gösterip öğüt vermez. Yalnızca bir durumu en kısa yoldan ve en etkili bir biçimde anlatmaya yarar. Deyim, bu yönüyle atasözünden ayrılır. Örnek :
 • İşleyen demir ışıldar.
 • Akacak kan damarda durmaz Atasözüdür, kural bildirir.
 • Mum dibine ışık vermez.
 • Armut piş, ağzıma düş.
 • Ne kokar, ne bulaşır. Deyimdir, kural bildirmez.
 • Atı alan Üsküdar'ı geçti.
Deyimler Anlamları ve Kuruluşları (Biçimleri) yönünden iki gurupta incelenir.
Anlamlarına Göre Deyimler
 • Gerçek Anlamlı Deyimler
Bazı deyimlerde sözcükler gerçek anlamlıdır. Deyimin iletmek istediği durumu, deyimi oluşturan sözcüklerin anlamlarıyla düşünürüz. Bu tür deyimlerde anlatım güzelliği düşünülmez. Bunlar, Bir kavramı belirtir. Örnek :
 1. Alan razı satan razı - Ne var ne yok? - Olur şey değil! - Nerde akşam orda sabah.
 2. İsmi var cismi yok - Yükte hafif pahada ağır.
 • Mecaz Anlamlı Deyimler
Deyimlerde genel olarak deyimi oluşturan sözcüklerin çoğu ya da tümü gerçek anlamından uzaklaşarak tamamen farklı bir durumu ya da kavramı anlatmak üzere kullanılır. Dilimizde deyimler genel olarak mecaz anlam taşır.
 • Yapılarına (Biçimlenişlerine Göre) Deyimler
Deyimler kalıplaşmıştır. Belli bir söyleyiş biçimi kazanmışlardır. Bir deyimin söylenişi her yerde aynıdır. Hem biçimce hem anlamca son söyleyiş biçimini almışlardır.

Kimi deyimler yargı (cümle) biçiminde ya da ikili yargılı olarak kurulmuştur. Örnek :
 • Atı alan Üsküdar'ı geçti.
 • Hamama gider kurnaya, düğüne gider zurnaya aşık olur.
 • Hem suçlu hem güçlü
 • Geçti Bor'un pazarı, sür eşeğini Niğde'ye
Kimi deyimler öykücük ya da konuşma biçimindedir. Örnek :
 1. Deveye, "Boynun eğri" demişler, "Nerem doğru ki!" demiş.
 2. Tencere dibin kara
 3. Seninki benden kara
Deyimler genel olarak mastar biçimindedir. Örnek :
 1. Gönül koymak - İçi burkulmak - Kapı dışarı etmek - Muradına ermek - Ödü patlamak
 2. Öküzün altında buzağı aramak
Bazı deyimler, sözcük öbeği (tamlama) biçiminde kalıplaşmıştır. Örnek :
 • Kara çalı - Püsküllü bela - Para canlısı - Para babası - Elinin körü - Ömür törpüsü
Deyimler, genel olarak birden çok sözcüğün kalıplaşmasından oluşur. Ancak tek sözcükten oluşan deyimler de vardır. Örnek :
 • Akşamcı - gedikli - kılkuyruk - kaşarlanmış
Kimi deyimler ise ikileme biçiminde kurulurlar. Örnek :
 • Abur cubur - Açık saçık - Ağır aksak - Ak pak - Apar topar - Az çok - Bata çıka


Daha fazla sonuç:
Deyim Anlam

Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:


Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç