Cevap Yaz Yazdır
Güncelleme: 26 Kasım 2016  Gösterim: 78.229  Cevap: 9

Karadeniz Bölgesi Ovaları

Daisy-BT
17 Kasım 2009 20:44       Mesaj #1
Daisy-BT - avatarı
Ziyaretçi

Karadeniz Bölgesi Ovaları

Doğu Karadeniz’de dağ sıraları arasında batı-doğu yönlü uzanan çöküntü ovaları ile Çoruh-Kelkit, Gökırmak ve Devres vadileri yer alır.
Ad: k ova.jpg
Gösterim: 12035
Boyut: 61.5 KB


Ovalar :
Sponsorlu Bağlantılar
bölgenin en geniş kıyı ovaları
 • Çarşamba Ovası
 • Bafra Ovası
delta ovalarıdır.

İç kesimlerdeki ovalar ;
 • Suluova
 • Taşova
 • Turhal Ovası
 • Merzifon Ovası
 • Tosya Ovası
 • BoyabatOvası
BAKINIZ
Karadeniz Bölgesi - Genel Bilgi
Türkiye'nin Ovaları
Son düzenleyen Safi; 26 Kasım 2016 02:39


31 Mart 2016 23:50       Mesaj #2
Safi - avatarı
SMD MiSiM
KARADENİZ BÖLGESİ KIYI OVALARI: Derinliğin iyice azaldığı Orta Karadeniz bölümü ile Sakarya Nehri ağzında yer alır. Bunlar; Bafra, Çarşamba ve Sakarya delta ovalarıdır.
Bafra delta ovası: Ülkemizin en büyük akarsuyu olan Kızılırmak’ın ağzında yer alan Bafra ovası, çok sayıda kıyı oklarına ve lagünlere sahiptir.
Çarşamba delta ovası: Yeşilırmak’ın getirdiği malzemelerle oluşan bu ovada da çok sayıda kıyı oku ve lagünler bulunur.

DEVAMI Türkiye'nin Ovaları

1 Nisan 2016 00:23       Mesaj #3
Safi - avatarı
SMD MiSiM
ÇARŞAMBA OVASI
Morpa Genel Kültür Ansiklopedisi & MsXLabs

Samsun'un Çarşamba ve Terme ilçelerinde, Yeşilırmak'ın taşıdığı alüvyonların yığılmasıyla oluşmuş ova; yaklaşık 700 km2. İlin iki önemli ovasından biri (diğeri Bafra Ovası). Ovanın doğusunda Terme Çayı, batısında Abdal Çayı vardır. Dumanlıgöl, Akarcık Gölü, Akmazgöl, Kocagöl gibi küçük göllerin bulunduğu Çarşamba Ovası'nın en önemli iki çıkıntısı Civa ve Çaltı burunlarıdır. Çift ürün alınan ovada, tütün, fındık, sebze, mısır, ayçiçeği, soya ve meyve yetiştirilir.
Ad: çarşamba ovası.jpg
Gösterim: 11014
Boyut: 35.1 KB

Türkiye'de yer alan Samsun şehrinin kuzeydoğu bölümünde yer alan bir arazidir. Çarşamba Ovası, Karadeniz Bölgesi’nin Orta Kara­deniz bölümü’nde ova. Samsun ili sınırları içinde yer alan, ortasından güney-kuzey doğrultusunda geçen Yeşilırmak’ın üçgen biçiminde bir deltayla Karadeniz’e döküldüğü Çarşamba Ovası, Karadeniz kıyılarındaki 2 büyük delta ovasından (öbürü Bafra Ovası) biridir. Batı kesimleri kış mevsiminde sular altında kaldığından, genellikle yazın uygulanan önemli bir tarım (mısır, fasulye, soya, vb.) alanıdır. Yeşilırmak’ın dağlar arasın­dan ovaya çıktığı yer yakınında, Çarşamba kenti yer alır. Samsun ovaları ndan olan Çarşamba ovası kentin en önemli ovasıdır diğer önemli ovası ise Bafra Ovasıdır. Çarşamba ovasının batısında Abdal Çayı bulunur, doğusunda ise Terme Çayı bulunmaktadır. Ova ortalama 700 km²'dir. Kocagöl, Akarcık Gölü, Akmazgöl ve Dumanlıgöl ovada bulunan göllerdir. Civa ile Çaltı burunları Çarşamba ovasının en önemli iki çıkıntısıdır. Çarşamba Ovası coğrafi özellikleri nedeni ile Tütün, Sebze, Fındık, Ayçiçeği, Soya, Mısır ve Meyve Ovada yetiştiren ürünlerdendir.
1 Nisan 2016 00:49       Mesaj #4
Safi - avatarı
SMD MiSiM
Ad: bafra ovası.jpg
Gösterim: 11638
Boyut: 24.8 KB
BAFRA OVASI

Karadeniz Bölgesi’nin orta kesiminde yer alan delta ovasıdır.Bafra Ovası Kızılırmak nehrinin getirdiği zengin alüvyonlu toprakların oluşturduğu geniş delta üzerinde kurulmuştur. Ova doğu-batı yönünde 60 km, kuzey-güney yönünde 32 km uzunlukta olup, toplamı 80.000 ha dır. Ovada sulamaya elverişli arazi miktarı 62.541 ha dır. Ekolojik şartlar nedeniyle Bafra Ovasında, özellikle bitkilerin geliştiği yaz aylarında ürünlerin sulanması şarttır. Kızılırmak’ın alüvyonları ile meydana gelen ovanın kuzeybatı- güneydoğu doğrultusunda genişliği 46 km’dir. En dar yeri 6-7 km olan ovanın uzunluğu, kuzeydeki Bafra Burnu ile güneydeki Derbent köyü arasında 30-32 km kadardır. Yüzölçümü 560 km2‘dir. Delta alanı içinde, yükseklikleri yer yer 10 m’yi aşan, hareketli ve hareketsiz kumullar vardır. Deltanın doğusunda, denizden doğal kumul setleriyle ayrılmış lagünler ve bataklıklar bulunmaktadır. Bunların en büyüğü Balık Gölüdür. Kızılırmak’ın denize karıştığı Baf­ra Burnundan güneye doğru gidildiğinde geniş bir delta düzlüğü ile karşılaşılır. Genel olarak eğimi binde sekiz olmasına karşın, düzlüğün doğu ve batı kıyıları birbirinden farklıdır. Batı kıyıları rüzgarın etkisiyle tü­müyle düzleşmiştir. Buna karşılık doğu kıyıları, günümüzde de oluşumunu sürdüren lagünler ve kıyı kordonlarıyla dikkati çeker.

Bafra Ovası, kuzeyden güneye doğru basa­maklar halinde yükselmektedir. Yapılan araştırmalara göre, 0-20 m’lik, 30-35 m’lik, 90-100 m’lik ve 140-150 m’lik olmak üzere dört farklı yükseklik bulunur. Bunlardan en yüksek olanı, Senozoyik (Yakın) Zamanın Tersiyer (Üçüncü) Döneminin Pliyosen Bölümünde (y. 7-2,5 milyon yıl önce) oluşan aşınım yüzeyidir. Üstünde akarsularla taşınmış çakılların bulunduğu bu yüzey daha sonra denizlerin çekilmesiyle parçalanmış, yarılmış ve büyük bölümü ortadan kalkmıştır. Bunu izleyen deniz gerilemesi sonucu aşınan bölümler yeniden alüvyonlarla dolmuş, daha sonraki deniz gerilemesiyle de bu dolgu parçalanmıştır. Bunu izleyen deniz ilerlemesiyle bugünkü delta oluşmuştur. Deltanın gerisinde, yüksekliği 600-800 m’ye varan ve Kuzey Anadolu Dağlarının kıyı dağları önünde yer alan plato, daha geride de Üst Kretase (Tebeşir) Dönemi (y. 136-65 milyon yıl önce) filişlerinden oluşan 1.000­1.500 m yükseklikteki Kuzey Anadolu Dağları vardır.

Bafra Ovasında, yazlar kısmen kurak, kış­lar ve baharlar yağışlı geçer. Bafra Ovasın­da, kıyıdan 300 m’ye kadar yükselen alanda bodur çalılıklar yaygındır. Bataklık sahada tuzcul bitkiler, kıyı kumullarının üstünde ise tuzcul ve kumlu ortamlarda yetişen sütleğen türleri bulunur. Maki sınırının gerisinde, kırmızı ve kahverengi topraklarda orman başlar. Uzungöl’le deniz arasında 1.400 ha alan kaplayan bir subasar orman vardır. Ovadaki göl kıyıları ile bataklıklar birçok su kuşu için önemli kuluçka ve beslenme alanıdır. Çernek ve Karaboğaz gölleri çevresi burada yaşayan su kuşları için koruma ve üretme alanı olarak ayrılmıştır. Bafra Ovasının en önemli yerleşim merke­zi Bafra’dır. Önemli öbür yerleşim merkez­leri Alaçam ve 19 Mayıs’tır (eskiden Ballı­ca). Sinop-Samsun karayolu boydan boya Bafra Ovasından geçer.

Bafra Ovasında yetiştirilen tarla ürünleri arasından ilk sıraları buğday, mısır, tütün, şeker pancarı ve çeltik almaktadır. İl genelinde toplam 422.234 ton olan buğday üretiminin 168.100 tonunu Bafra Ovası karşılamaktadır. 8.645 ha. olan Samsun çeltik üretim sahasının % 68’ini (5.900 ha) ile Bafra Ovası oluşturmuştur. 2003 yılında Samsun tütün üretimi 15.872 ha alanda 14.556 ton olarak gerçekleşmiştir. Bunun 8.124 tonu, 8.685 ha alanda Bafra Ovasında gerçekleşmiştir.
2003 yılı verilerine göre Samsun İli sebze üretim alanı 40.865 ha.dır. Üretim ise 1.189.322 ton olarak gerçekleşmiştir. Bafra Ovası sebze üretim alanı 16.510 ha, üretim ise 472.806 ton olup, il üretiminin % 40’ını teşkil etmektedir. Bafra Ovasında meyve üretimi ise 17.466 ton olarak gerçekleşmiştir.

Bafra Ovasının hayvan varlığına bakıldığında 70.475 adet sığır ve 6.972 adet manda olmak üzere toplam 77.447 adet büyükbaş hayvan mevcuttur. 500.679 kg et üretimi ile Samsun İlinin % 10’unu karşılanmaktadır. Samsun İlinde bulunan 11 adet mandıranın 3’ü Bafra Ovasında bulunmakta olup, işlenen süt miktarı ise 245 tondur. Bafra Ovasında 1.422 adet eski tip kovan, 11.420 adet yeni tip kovan bulunmakta olup, 224 ton bal ve 8 ton bal mumu üretilmektedir.

Bafra Ovası Sulama Projesi gereği, ovanın sulanabilir arazilerinin tümünü kapsayacak şekilde 47.727 ha. olarak ele alınmış, bir bölümünün ihalesi yapılarak inşaatı devam etmekte bir bölümünün ise 2001 yılı programına girmesine rağmen ödenek tahsis edilmediğinden ihalesi gerçekleşememiştir. Halen Bafra Ovasında köy Hizmetleri tarafından inşa edilmiş sulama tesisleriyle toplam 2.496 ha. alan sulanmaktadır. Bafra Ovasında uygulanan 19 adet projeyle toplam 7.072 ha. alandaki derin drenaj sorunu çözümlenmiştir. Ayrıca ovada yapılan çalışmalarda 2.245 ha.lık alanın yüzey drenaj sorunu da çözüme kavuşturulmuştur. Diğer taraftan 5.335 ha alanda da çiftçiler kendi imkanlarıyla sulama yapmaktadırlar.
1 Nisan 2016 01:06       Mesaj #5
Safi - avatarı
SMD MiSiM
SULOVA OVASI
Ad: suluova-.jpg
Gösterim: 10637
Boyut: 45.6 KB

Orta Karadeniz Bölgesi`nin iç kısımlarında yer alan Suluova, Amasya`nın 25 Km. batısında kalır. İlçe yüz ölçümü 465.858 dekar, denizden yüksekliği 510 metre`dir. Suluova`nın üç tarafı yüksek olmayan dağlarla çevrilidir. Akdağ ilçenin en yüksek dağı olup, yüksekliği 2064 metredir. Suluova`nın batısı Merzifon ovası ile bağlantılıdır.

Tersakan, ilçenin en önemli akarsuyudur. Kaynağı Lâdik Gölüdür. Suluova`ya Eski Çeltekten girer ve Suluova Ovasında sağa doğru bir yay çizerek, Amasya`da Yeşil Irmak ile birleşir. Yedikır mevkiinde bulunan yedikır göleti, Tersakan`dan 7.5 kilometre mesafede büyük bir kanalla su taşınarak inşa edilmiş 60 milyon m3 hacimli, çevrenin en büyük sulama barajıdır.

Akarsu ve Göletler
Tersakan Çayı: Tersakan, İlçe`nin en önemli akarsuyudur. Kaynağı Derinöz Çayı`dır. Suluova`ya Eski Çeltek`ten girer. Ovaya sağa doğru bir yay çizerek Amasya`da Yeşil ırmak ile birleşir.
Yedikır Barajı: Yedikır Mevkiinde toprak hafriyatı ile sulama amaçlı oluşturulan suni bir gölettir. Yedikır Göleti aynı zamanda "Yedikuğular Kuş Cenneti" olarakta koruma altına alınmıştır.
Kolay: Oğulbağı, Akören, Derebaşalan, köylerinde sulama amaçlı suni göletler bulunmaktadır.

İklim ve Bitki Örtüsü
Suluova, İç Anadolu Bölgesi Karasal iklimi ile Karadeniz Bölgesi iklimi arasında kaldığından, Geçiş iklim özelliklerine sahiptir. Yağışlar en çok ilkbahar ve kış aylarında gözlenir. Kar yağışı ender görülür. En çok akdağ civarında yağar. Yıllık sıcaklık ortalaması 12 derecedir. En yüksek aylık sıcaklık ortalaması 21,5 ile temmuz ayında; En düşük aylık sıcaklık ortalamasıda 2.2 derece ile ocak ayında gözlenmiştir. Uzun yıllar ortalamasına göre ilk donlar kasım ayında, son donlar ise nisan ayında görülür.

İlçenin bitki örtüsü ise; Akdağ eteklerinden başlayarak yüksek bölümleri ormanlarla kaplıdır. Kuzey Batı`ya doğru uzanan dağlarda ormanlar giderek zayıflar. Güneydeki dağlarda ise hemen hemen hiç orman yoktur. Ormanlık örtüyü çam, gürgen ve meşe oluşturur. Ovada ve yüksek yerlerde çok sayıda çayır- mera bitki türleri mevcuttur.

Sekoya Ağacı

Dünyada sadece A.B.D.`de Kalifornia bölgesinde Sierra Nevada dağlarında görülen sekoya ağaçları dünyanın en yaşlı ve en boylu ağaçlarıdır. 5.000-10.000 yıl arasında yaşaya bilmekte ve 100, 120, 140 mt. boya ulaşa bilmektedir. Latince adı Seguoia Gigantea`dır. Amerika`da Mamonth tree veya Big-tree olarakta adlandırılmaktadır. İkinci Dünya Savaşından sonra Sanfransisko`da yapılan Birleşmiş Milletler toplantısında üye devletlere, barışın uzun süreli olmasını sembolize etmek üzere sekoya tohumları hediye edilmiştir.

Ormancılık

Ormancılık Ormanların azlığı nedeni ile gelişmemiştir. Akdağ eteklerinde (2060 metre) çoğunluğu odun vasıflı olmak üzere çok azda olsa orman ürünleri elde edilmektedir. Kapalı Orman Fidanlığı`nda fidan üretimi yapılmakta, aynı zamanda mesire yeri olarak kullanılmaktadır.
İlçedeki başlıca orman türleri ve yüzdeleri şöyledir.
Karaçam % 50
Sarıçam % 40
Kayın % 5
Meşe % 5
1 Nisan 2016 01:43       Mesaj #6
Safi - avatarı
SMD MiSiM
Ad: taşova.jpg
Gösterim: 10574
Boyut: 48.2 KB
TAŞOVA OVASI

Taşova İlçesi’nin yüzölçümü 1025 Km karedir. Amasya’ya uzaklığı 55 km olan ilçenin ortasından Yeşilırmak geçmektedir. Taşova’nın denizden yüksekliği 230 metredir; ancak ilçenin dağlık ve engebeli yapısı nedeni ile rakım değişmektedir. En önemli dağları batıda Engüles, kuzeydoğuda Canik, güneyde Boğalı (1950m) ve kuzeybatıda Akdağ’dır.(2050m)
Verimli alivyonlarla örtülü Erbaa ovasının batıya doğru girintisi şeklinde olan Taşova Düzlüklerinin batısında Tekke Düzlüğü vardır. Her ikisi arasında volkanik arazi uzanır. Ovanın hemen kuzeyinde ve güneyinde neojen arazi düzlük ve tepelikleri geniş yer tutar.
Aslında oldukça verimli arazileri olan Taşova şehirde tarımcılık ve hayvancılık giderek azalmakta ve yerine ticaretle gelen yeni bir geçim anlayışı yerleşmiş durumdadır.
İlçede geçiş bölgesi iklimi(Mikrolima) egemendir. Genellikle ılıman olan iklim, bazen Karadeniz, bazen de İç Anadolu’nun karasal iklim niteliğini gösterir. Yazları kurak ve sıcak, kışları ilçe merkezinde ılık ve yağışlı, yüksek kesimlerde soğuk ve yağışlı olarak geçer. Kış ve bahar aylarında yağışlar artarken, yaz ve güz aylarında yağışlar azalır. İlçe de kar yağışı fazla değildir. Karın yerde kalma süresi çok kısadır. Ancak dağlarda kar kalınlığı 30cm yi geçer. İlçede şimdiye kadar ölçülen en yüksek sıcaklık 40.2 derece, en düşük sıcaklık, 7.7 derecedir.
Taşova ilçesi iklim ve toprak yapısı bakımından orman için son derece uygun ve geniş bir alana sahiptir. İlçede %40 seviyesinde ormanlık alan bulunmaktadır; ancak ormanlar, bilinçsiz bir şekilde tahrip edilmesi sonucu azalmıştır.
Ormanlarımız genel olarak çam, kayın ve meşe ile kaplıdır. İlçemizin orman bakımından Amasya ilinin en zengin ilçesidir. İlçenin yakacak ve kereste ihtiyacının büyük bir bölümü ilçemizin ormanında karşılanmaktadır.
İlçedeki ormanlık sahasının geniş bir alana yayılması nedeniyle, ilçe merkezi ve Destek Kasabası’nda işletme şeflikleri, bazı kasaba ve köylerde ise toplu koruma merkezleri vardır.

Taşova, bitki florası ve iklim şartlarının uygunluğu nedeni ile her cins hayvanın yetişmesine uygun bir ortama sahiptir. İlçede en çok koyun ve sığır beslenir. Bu alanda geleneksel mera hayvancılığı yanı sıra besi hayvancılığı da yapılır.

Taşova İlçede her yıl ortalama 2.800 dekar bamya ekilişi yapılmaktadır. 1 dekar alanda ortalama 50 kg kuru bamya alınabilir. 6 kg yaş bamyadan 1 kg kuru bamya elde edilir. Yüksek rakımlı köylerimiz dışında ekilişimiz vardır. Taşova Bamyası yetiştiriciliği, ilçeyin önemli gelir kaynağı olması nedeniyle Kaymakamlık ve Belediyenin önderliğinde Bamya tanıtım grubu oluşturulmuştur.

İlçenin en büyük akarsuyu ilçe merkezinden geçen Yeşilırmak’tır. Bunun yanısıra Akınoğlu, Borabay, Destek ve Dutluk çayları da, yeşilırmağı beslemektedir. Yeşilırmağın suyu İlkbaharda artar, yazın azalır. Rejimi düzensizdir. Yeşilırmak ve adı geçen çaylardan tarımda sulamada geniş ölçüde yararlanılır.

Boraboy Gölü:Taşova ya 15 km uzaklıkta olan bu doğal set gölü, denizden 800 m yüksekte ve 25 m derinliktedir. 80 m lik genişliğe sahip olan Boraboy Gölü, 900 x 300 metrelik bir alana yayılmış. Kayın, sarıçam, sedir ve kestane ağaçlarından oluşan, doğal ormanlık alan, gezinti yolları hazırlanarak ziyaretçilere açılmıştır.
1 Nisan 2016 02:11       Mesaj #7
Safi - avatarı
SMD MiSiM
TURHAL OVASI
Ad: turhal.jpg
Gösterim: 10591
Boyut: 32.9 KB

Turhal, Karadeniz Bölgesinin , Orta Karadeniz Bölümünde yer almaktadır. Turhal Ovası ve yakın çevresinden oluşan çalışma alanı, Orta Karadeniz Bölümü’nün iç kısmında yer almaktadır. Ova kuzey, doğu ve batı yönden dağlarla, güneyden ise bir Ayranpınar Platosu’nun yamaçları ile çevrili bulunmaktadır. Turhal Ovası deniz seviyesinden yaklaşık 550 m yükseltiye sahip olup, çevre dağlık alanlarda yükseltiler 1250 m yi aşmaktadır. Sahanın sınırları bu dağlar ve platoluk alan üzerindeki doruk noktaları esas alınarak belirlenmiştir.
Turhal ve çevresinde, Karadeniz iklim özelliklerini yansıtan ormanlar (çam, kayın, ceviz, çınar, meşe, kızılcık, dağ kavağı vb) görülür. Karasal iklimin görüldüğü yerlerde ise bozkır bitki örtüsünün çeşitleri hakimdir. Genel olarak her iklim türünde görülen tarım ürünleri yetiştirilebilir.
Çalışma alanı potansiyel olarak orman sahası sınırları içerisinde olmasına rağmen, yüzyıllardır yapılan tahribatlar sonucu geniç alanlarda orman görüntüsü ortadan kalkmıştır. Nitekim, tahribatın nispeten sürekli ve ağırı olduğu alanlarda ormanın yerini çalı formunda bitkiler almıştır. Bu durum Buzluk Dağı’nın güneye bakan yamaçlarında, Mercimek Dağı’nın batıya bakan yamaçlarında belirgin olarak dikkati çekmektedir. Söz konusu alanların nispeten yüksek kesimlerinde bugün yayılış gösteren türler saçlı meşe (Quercus cerris), tüylü meşe (Quercus pubescens), adi ardıç (Juniperus oxycedrus), gürgen (Carpinus betulus) ve menengiçtir (Pistacia terebinthus). Dağların ovaya bakan alçak kesimlerinde ise ağırı tahribatın yol açtığı antropojen step görüntüsü manzaraya hakim durumdadır. Buralarda geven (Astragalus sp.), sığır kuyruğu (Verbascum), saman çiçeği (Helichrysum graveolens), sütleğen (Euphorbia) gibi otsu türlere çoğunlukla karaçalılar (Paliurus spina christi) eşlik etmektedir. Yörede ormanın nispeten yaygın olduğu saha ise Ayranpınar Platosu’nun kuzeye bakan yamaçlarıdır. Meşelerin ( özellikle Quercus pubescens) hakim olduğu bu ormanların önemli diğer türleri ise gürgen (Carpinus betulus) ve ardıçlardır (Juniperus oxycedrus). Kamat ve Hanife Dağlarının yüksek kesimlerinde ise sözkonusu türlere karaçamlar (Pinus nigra) eşlik etmektedir.
Turhal Ovası yakın çevresinde dağılış gösteren hemen tüm toprakların kum oranları fazla olup, bu değerler %43-%65 arasında değişmektedir. Toprakların silt oranları ise %19-39 arasında bulunmaktadır. Kum ve silt yüzdesi fazla olan toprakların yağmur damlası erozyonuna karşı dirençleri az olduğundan, özellikle bitki örtüsünün seyrek olduğu alanlarda bu erozyon tipi etkin durumdadır.
1 Nisan 2016 02:26       Mesaj #8
Safi - avatarı
SMD MiSiM
MERZİFON OVASI
Merzifon Ovası Amasya şehrinde yer almaktadır. Merzifon Ovası coğrafi konumu 40° 46′ 59″ Kuzey ile 35° 30′ 0″ Doğu gps koordinatlarıdır. Merzifon Ovası Karadeniz bölgesinde yer almakta olup, Amasya iline bağlıdır. Merzifon Ovası bağlı olduğu Amasya iline 32 kilometre mesafe uzaklıktadır. Merzifon Ovası, geniş anlamıyla Karadeniz Bölgesi içinde bulunmakla birlikte daha ayrıntılı bir tanımla; Samsun-Çorum çizgisinin ortalarına rastlayan 35°-36° doğu boylamı ile 40.36′-40°.-55′ kuzey enlemlerinin çevrelediği bir toprak parçasını kapsamaktadır. Türkiye topraklarını kuzey-güney doğrultusunda iki eşit parçaya bölen çizgi üzerindedir. Merzifon Ovası’nın taban genişliği, 600 km kare, ilçe sınırları içinde kalan toprak parçası ise 996 km karedir. Merzifon Ovası, üç yandan dağlarla çevrilidir; doğudan Tersakan Çayı’nin vadisine açılır. Doğal bitki örtüsünün bozkırlardan oluştuğu, bir tahıl ve meyve (akarsu kıyılarında) üretim alanı olan ovanın kuzey kenarında, Merzifon kenti yer alır. Doğudan Akdağ (Taşlıdağ), batıdan İnegöl Dağları, kuzeyden Taşan Dağları, güneyden de Çakır ve Avrat Dağları ile çevrelenmiş “dağ içi” ova görünümündedir. Ovayı çevreleyen dağlardan, Akdağ 2062 m. Taşan Dağı 1900 m. İnegöl Dağı 1864 m. yüksekliktedir. Merzifon’un denizden yüksekliği de (rakım) 710 m. dir.
Ad: merzifonjpg.jpg
Gösterim: 10544
Boyut: 21.1 KB

İlçemizin 151.000 dekarı orman alanıdır. Mevcut ormanlık alan işletme şekillerine göre % 70 koru ormanı, % 30 baltalık orman niteliğindedir. Toplam orman alanının % 70 prodüktif ormanlık saha, % 30 u çok bozuk vasıflı ormanlık sahadır. Türlerine göre orman alanlarının % 20 ibreli (Sarıçam, Karaçam, köknar), % 65 i yapraklı (Kayın, gürgen, meşe) % 15 ide karışık ibreli ve yapraklıdır. İlçemizin 33 adet orman köyü bulunmaktadır. 6 köyümüzde verimli devlet ormanı, 24 köyümüzde ise verimsiz devlet ormanı bulunmaktadır.
Tarım arazisinin % 77,31 da. kuru tarım yapılmaktadır.Kuru tarım yapılan arazinin % 34.8 derin ve orta derin topraklı olup, %33,6 sı düz ve hafif meyilli ,kalan kısmıda orta ve dik eğimlidir. % 51,3 nde orta derecede erozyon vardır. Sulu tarım yapılan 12.500 ha. alanın % 71.7 sini düz ve % 21.3 ünü hafif meyilli araziler oluşturmaktadır. Sulanan arazinin bütünü derin topraklardır.
1 Nisan 2016 02:53       Mesaj #9
Safi - avatarı
SMD MiSiM
TOSYA OVASI
Karadeniz Bölgesi’nin Batı Karadeniz Bölümü içerisinde bulunan Tosya şehri 41° 01' Kuzey enlemi ile, 34° 03' doğu boylamı arasında yer almakta ve idari olarak Kastamonu iline bağlı olan aynı adlı ilçenin merkezliğini yapmaktadır.Tosya Ovası’nın kuzey kenarında bulunan Tosya Şehri, kaynağını Ilgaz dağlık silsilesinin devamı olan Gevur dağlarından alarak kuzeyden Devrez Çayına katılan Kurudere’nin vadisi içerisinde yerleşmiştir. Şehir Kurudere’nin vadi tabanından yamaçlarına doğru sık bir doku ile kademeler halinde 700-1000 metreler arasında yükselmekte ve güneyde de Tosya ovasına doğru açılmaktadır. Tosya Şehri’ni doğudan çevreleyen Civizin Tepesi ile batıdan çevreleyen Hıdırlık ve Düzyatan tepeleri çıplak ve parçalı badlands topografyası ile Neojene atfedilmektedir.
Ad: tosya.jpg
Gösterim: 21096
Boyut: 31.5 KB

Tosya Ovası kuzeyden Ilgaz Dağları, güneyden ise Geçmiş Dağları ve onun asıl kütlesi olan Kös Dağı ile çevrili bulunmaktadır.Tosya Ovasını kuzey kenarından çevreleyen Ilgaz Dağları yükseltisi 2000 metrenin üzerine çıkan tepelerden oluşmaktadır. Ilgaz Dağları’nın yüksek sahaları yaklaşık 23 km uzunluğunda zirvesi kayalık bir sırttır. Bu sırtın en yüksek yerinde Batı Karadeniz’in en yüksek noktası olan şistler ve yeşil kayaçlar üzerinde bulunan kayalıklı ve beyzi şekle sahip 2587 metre yükseklikteki Büyükhacettepe bulunmaktadır.Tosya Ovası’nı güneyden çevreleyen Geçmiş ve Kös Dağları aslında Ilgaz Dağları’nın güneye doğru uzanan bir devamını teşkil etmektedir.Bu dağ silsilenin en yüksek yeri Köstepe’de 2065 metreye ulaşmaktadır.

Bitki örtüsü olarak 750-1.000 m. arasında yaprağını kışın döken geniş yapraklı ağaçlar, çalı şeklini almış dikenli bitkiler bunlar arasında meşe, dağ fındığı, karaağaç dere ve çay kenarında kavak, söğüt düz kurak yerlerde ardıç, geven karaçalı gibi çeşitli bitkiler 1.000-1.700 m. arasındaki iğne yapraklı ağaçlar bitki örtüsünü oluşturmaktadır.Dağlık kesimlerdeki ormanlar, karaçam, sarıçam, gürgen, kayın, meşe ve köknar gibi ağaçlarla kaplıdır.

İlçenin ekonomisi tarım, ormancılık, hayvancılık ve sanayie dayanmaktadır.Yetiştirilen başlıca ürünler, buğday, şeker pancarı, pirinç, elma, armut ve patatestir. Orman ürünleri ilçenin en önemli gelir kaynaklarındandır. Hayvancılıkta koyun ve Ankara keçisi besiciliği yanında arıcılık da yapılmaktadır. İlçenin başlıca sanayi kuruluşları meyve suyu, yem, orman ürünleri, metal eşya ve plastik ayakkabı fabrikaları ile çeltik atölyeleridir. Yörede üretilen peştamal, hamam keseleri çok ünlüdür. Dağlık alanlarda yaşayan geyikler için bir koruma ve üretme alanı kurulmuştur. Ayrıca ilçe topraklarında mangenez ve linyit yatakları bulunmaktadır
1 Nisan 2016 03:04       Mesaj #10
Safi - avatarı
SMD MiSiM
Alıntıdaki Ek 46532
BOYABAT OVASI

Kızılırmak’ın önemli kollarından biri olan Gökırmak Vadisi üzerinde kurulmuştur. Sinop’a uzaklığı 95 km’dir. İlçe toprakları genelde dağlıktır. Kuzeyinde İsfendiyar Dağları, batı ve güneyinde Ilgaz Dağları, orta kesimde ise Boyabat Ovası yer alır. Gökırmak Vadisi boyunca uzanan Boyabat Ovası oldukça verimlidir. Ovanın çevresinde yer yer ormanlık araziler yer alır. Çevresinin başlıca ürünleri pirinç, buğday, arpa, mısır, patates, fasulye, mercimek, nohut, yün, tiftik ve çeşitli av hayvanlarının derileridir. İlçede çeltik ve un fabrikaları, kereste atölyeleri ve çok sayıda çeltik ve kiremit-tuğla fabrikası vardır. İlçe topraklarında zaman zaman çıkarılmış olan linyit ve çimentonun ham maddesi olan kalker yatakları bulunur. Boyabat ovası Gökırmak,Kızılırmak,Gazidere Çayı,Çarşak Çayı,Asarcık Çayı,Çorman Çayı geçmektedir.Yukarıda adı geçen akar su yatakları Boyabat'ın en verimli topraklarıdır.Boyabat sınırları içerisinde Göl bulunmamaktadır.
Boyabat'ı çevreleyen İsfendiyar ve Doğu Ilgaz Sıradağları ormanlarla kaplıdır.Bu dağlar üzerinde Elekdağı,Göktepe,Bürnük ve Karageriş ormanları bulunur.Ayrıca daha küçük alanlarda başka başka adlarla anılan çam ve meşe ormanları bulunmaktadır.Bu çam ormanları Türkiye'nin en kaliteli kerestelerini verir.
Dört bir yanı çevreleyen Boyabat ormanlarında çam,meşe,kayın,köknar,ardıç,kavak,gürgen ağaçları bulunmaktadır.


Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:


Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç