Arama

Enerji nedir?

Güncelleme: 16 Aralık 2016 Gösterim: 15.235 Cevap: 3
Ziyaretçi - avatarı
Ziyaretçi
Ziyaretçi
3 Ocak 2009       Mesaj #1
Ziyaretçi - avatarı
Ziyaretçi
Ad:  enerji.jpg
Gösterim: 803
Boyut:  38.2 KB

Enerji Nedir - Enerji HakkındaENERJİ


a. (fr. dnergie; geç lat. energia; yun. energeia, hareket halinde güç'ten).
1. Eyleme geçmeyi ve tepki göstermeyi olanaklı kılan güç: Günün sonunda bütün enerjisi tükenmek.
2. Belirli bir eyleme yönelik istenç; kuvvet, manevi güç: Hasma karşı koymak için bütün enerjisini topladı.
3. Fiziksel bir sistemi ayırt eden, sistemin bütün iç dönüşümleri sırasında aynı değeri koruyan (korunum yasası) ve sistemin etkileşime girdiği öbür sistemleri değişikliğe uğratma yeteneğini ifade eden büyüklük. (Si birimi: joule.) [Bk. ansikl. böl. Fiz.].
4. Enerjisi olan bir fiziksel sistemin görüngübilimsel kiplerinden her biri (Enerji, mekanik [kinetik ve potansiyel], ısıl, elektriksel, manyetik, ışıl, kimyasal, hidrolik, nükleer enerjiler diye ayırt edilir.) [Bk. ansikl. böl. Fiz.].
5. Enerji kaynakları ya da yalnızca enerji. enerji üretiminde yararlanılan doğal olayların ya da hammaddelerin tümü. (Bk. ansikl. böl. Fiz.)

—Fizyol. Enerji verici besin, harcadığı enerjiyi ve tükettiği maddeleri yerine koymak için organizmaya gerekli olan besin.

—İklimbil. Enerji bilançosu, gezegenimizin atmosferinin üst kesiminde saptanan genel bilanço. (Güneş'in Yer'e yolladığı ışıma enerjisi Yer'in yeniden yaydığı enerjiye eşittir. Bu olgu günümüzde gezegenimizin ne ısınmasının ne de soğumasının nedenini açıklar. Bu dengeyi orta ve yüksek enlemlerdeki ısı açığı il« alçak enlemlerdeki ısı fazlalığı sağlar. Işıma enerjisi atmosferin alt kesiminde de tutulabilir:
net R = (S+D) (1-a) - (T-A) [S doğrudan Güneş ışıması, D yayılan Güneş ışıması, a gezegen yüzeyinin albedosu, T toprağın özgün ışıması, A atmosferin özgün ışımasıdır.])

—Psikan. Ruhsal enerji, LİBİDO'nun eşanlamlısı.

—Ruhbil. Zihinsel enerji, Ch. E Spearman’ın g etkenine getirdiği yorum. (Ona göre bu etken, bireyin sahip olduğu ve bütün zihinsel etkinliklerinde ortaya koyduğu genel enerji düzeyini gösterir.)

—Teknol. Toplam enerji, bir yakıttan, ısıl enerji, elektrik enerjisi ya da mekanik enerjinin birlikte üretimi.

—Termodin. iç enerji, dengedeki bir sistemin hal fonksiyonu. (Sistemi oluşturan tüm parçacıkların, sistemin tümüyle devi- nimsiz olduğu bir karşılaştırma sisteminde ölçülmüş kinetik'enerjileri ile etkileşim enerjilerinin toplamının ortalama değerine eşittir. Genellikle U ya da E ile gösterilen belli bir cismin iç enerjisi yalnız mak- roskobik değişkenlere [sıcaklık, hacim, mıknatıslanma vb.], ideal bir gazın iç enerjisi ise yalnızca sıcaklığına bağlıdır. Bir sistem 1 halinden 2 haline dönüştüğünde, sistemin U2- U, iç enerji değişimi, dönüşüm sırasında aldığı W işi ile Q ısısının [Joule cinsinden ölçülmüş] toplamına eşittir: U2- U, = W+Q; W ile Q sistemin bir halden ötekine geçiş biçimine bağlıdır; oysa U2-U, buna bağlı değildir. Bu olgu termodinamiğin birinci ilkesini oluşturur.) ll Serbest enerji, dengedeki bir sistemin, F=U-TS eşitliğiyle gösterilen hal fonksiyonu. (Eşitlikte F serbest enerjiyi, U iç enerjiyi, T sıcaklığı ve S sistemin entropisini gösterir. Eşsıcaklıkta gerçekleşen bir dönüşüm sırasında serbest enerjide oluşan değişim, sistemin aldığı işe eşittir.)

—Zootekn. Enerji alımı, herhangi bir besinle bir rasyonda hayvanın aldığı enerji miktarı. (Bk. ansikl. böl.) ll Enerji ihtiyacı, bir hayvanın normal yaşamını sürdürmesi ve ürününü ya da ürünlerini verebilmesi için besin olarak alması gereken enerji miktarı. (Bk. ansikl. böl.) ll Besin enerjisi, besinlerle sağlanan enerji.

—ANSİKL. Fiz. Enerji, aşağıdaki ana özelliğiyle, fiziğin temel kavramlarından birini oluşturur: yalıtılmış bir sistemin toplam enerjisi değişmez. Dolayısıyla böyle bir sistemde enerji kazanımı ya da yitirimi olamaz; yalnızca bir enerji biçiminden öbürüne dönüşüm ya da bir sistemden ötekine enerji aktarımı sözkonusu olabilir. Enerji, fiziğin bütün dallarında rastlanan ve bunların uyumunu sağlayan çok genel bir kavramdır.

Kaynak: Büyük Larousse
BAKINIZ
Enerji (Erke) Nedir? Enerji Birimleri ve Enerji Türleri
İş - Güç - Enerji
Son düzenleyen Safi; 16 Aralık 2016 02:38
X-Sözlük Konusu: ne demek anlamı tanımı.
kompetankedi - avatarı
kompetankedi
VIP Bir Dünyalı
3 Ocak 2009       Mesaj #2
kompetankedi - avatarı
VIP Bir Dünyalı
YENİLEMEZ ENERJİ ÇEŞİTLERİ
(Klasik Enerji Kaynakları)
Sponsorlu Bağlantılar
Klasik kaynaklar, Karbon bazlı olarak adlandırabilecek kaynaklardır. Petrol, kömür ve doğalgaz en temel enerji kaynaklarıdır. Bunlar, meydana gelişleri itibarıyla yenilenmeleri çok uzun bir süre aldığından, yenilenmeyen kaynaklar olarak da adlandırılırlar.

Kömür : Yeraltı madenciliği veya açık işletme metodları kullanılarak çıkarılan fosil kaynaklı yakıttır. Genellikle hayvan fosillerinden oluşur. Kolayca yanabilen siyah veya kahverengimsi redüksiyonunda çok büyük önemi vardır. Bir çok çeşidi vardır. Mesela taş kömürü, fabrikalarda kullanılır. Isı derecesi yüksektir. Antrasit, ısı değeri en yüksek olan kömürdür, ülkemizde az bulunur. Ayrıca ülkemizde en çok bulunan kömür linyittir.

DEVAMI Enerji (Erke) Nedir? Enerji Birimleri ve Enerji Türleri

Son düzenleyen Safi; 11 Nisan 2016 20:48
Safi - avatarı
Safi
SMD MiSiM
11 Nisan 2016       Mesaj #3
Safi - avatarı
SMD MiSiM

Enerji

  • Kuvvet. Güç. Fiziki kuvvet.
  • Gücünü harcama isteği ve iktidarı.
  • Fizikte bazı cisimlerin iş görme yeteneği.

enerji


isim, fizik Fransızca énergie
1 . Maddede var olan ve ısı, ışık biçiminde ortaya çıkan güç, erke:
"Isıl enerji. Elektrik enerjisi. Mekanik enerji."- .
2 . Organların çalışabilmesi ve vücut ısısının sürdürülebilmesini sağlayan besin ögelerinin oluşturduğu güç.
3 . mecaz Manevi güç:
"Size yaşamak enerjisini verecek kitaplar tavsiye ederim."- P. Safa.
Son düzenleyen Safi; 14 Ağustos 2016 21:10
SİLENTİUM EST AURUM
Safi - avatarı
Safi
SMD MiSiM
11 Nisan 2016       Mesaj #4
Safi - avatarı
SMD MiSiM
enerji ingilizcesi
  • energy.
SİLENTİUM EST AURUM
Hızlı Cevap
Mesaj:

Benzer Konular

11 Mart 2016 / Misafir Fizik
31 Aralık 2012 / Ziyaretçi Soru-Cevap
15 Ağustos 2016 / The Unique Fizik
20 Nisan 2011 / Misafir Soru-Cevap
8 Mart 2017 / ThinkerBeLL Fizik
Etiketler: Enerji nedir?