Arama

Anlam Nedir?

Güncelleme: 22 Nisan 2016 Gösterim: 29.057 Cevap: 5
Gabriella - avatarı
Gabriella
Ziyaretçi
15 Mart 2009       Mesaj #1
Gabriella - avatarı
Ziyaretçi
Anlam
MsXLabs.org
Ad: anlam.jpg
Gösterim: 1076
Boyut: 28.3 KB

Sponsorlu Bağlantılar

Anlam

Sözcüklerin veya davranışların zihinde uyandırdığı izlenim.
T. : mana İng.: sense, meaning Fr.: sens Alm.: Bedeutung, Sinn

Dilbilgisi Terimleri Sözlüğü

anlam
Bir kelimenin veya bir sözün anlattığı fikir. Anlam türlü bakımlardan sınıflara ayrılır: GEÇER ANLAM (S. usuel) ve UĞRAMA ANLAM (S. occasionnel) ; YALIN ve KARMAŞIK ANLAM (S. Simple, S. complexe) ; TEMEL VE KATKIN ANLAM (S. fondamental, S. accessoire) ; İLKEL ve TÜREME ANLAM (S. primitif, S. dérivé) ; SOMUT VE SOYUT ANLAM (S. Concret, S. abstrait) ; ÖZ VE MECAZ ANLAM (S. propre, S. figuré).
T. : mâna Fr.: sens

Dilbilim Terimleri Sözlüğü

anlam
Bir kelimenin, veya kelimelerden meydana gelmesi dolayısıyla, bir cümle veya sözün anlattığı fikir. (HARFİ HARFİNE ANLAM, Sens littéral; ÖZ ANLAM, Sens propre).
T. : Mâna Fr.: Sens

Edebiyat ve Söz Sanatı Terimleri Sözlüğü

anlam
1. Bir sözcüğün belirttiği, düşündürdüğü (şey). 2. Bir önermenin, bir tasarımın, bir düşüncenin ya da yapıtın anlatmak istediği (şey).
T. : mana İng.: meaning, sense, signification Fr.: sens, signification Alm.: Bedeutung, Sinn

Felsefe Terimleri Sözlüğü

anlam
Kelimenin tek başına veya söz içindeki öteki ögeler ile bağlantılı olarak zihinde yarattığı kavramlardan her biri: kestirmek 1. ağaç kestirmek, kumaş kestirmek, 2. bir şeyi tahmin edebilmek: işin sonunda nereye varacağını kestiremiyorum; 3. birazcık uyumak: Bir saat kadar kestirirsem kendimi toplayabilirim vb.
T. : mânâ İng.: sense, meaning Fr.: sense Alm.: Bedeutung, Sinn
Gramer Terimleri Sözlüğü
anlam
1. Bir deyimin belli bir yorumda karşılık olarak kazandığı nesne. ||Anl. yorumsal anlam. Krş. kaplamsal anlam, içlemsel anlam. 2. Kullanımsal anlam. 3. Dizimsel anlam.
T. : mana İng.: meaning, sense, signification Fr.: sens, signification Alm.: Sinn, Bedeutung
Mantık Terimleri Sözlüğü
anlam
Bir toplum ya da toplumsal küme üyelerinin türlü ekin öğeleriyle ilgili olarak yaptıkları düşünsel çağrışım.
T. : mana İng.: significance Fr.: signification

Toplumbilim Terimleri

 • Azerbaycan Türkçesi: mäna ~ anlam;
 • Türkmen Türkçesi: maanı;
 • Gagauz Türkçesi: maana;
 • Özbek Türkçesi: ma'nό;
 • Uygur Türkçesi: mäna;
 • Tat: mégné;
 • Başkurt Türkçesi: mägänä;
 • Kmk: ma'na;
 • Krç.-Malk.: magana;
 • Nogay Türkçesi: mäne;
 • Kazak Türkçesi: magma;
 • Kırgız Türkçesi: maani;
 • Alt:: uçurı;
 • Hakas Türkçesi: pîldîrîg ~ tuza;
 • Tuva Türkçesi: u'tka;
 • Şor Türkçesi: *uňnam;
 • Rusça: znaçeniye
Türk Dünyası Gramer Terimleri Kılavuzu
anlam
Tek iplikli nükleik asidin polaritesi.
İng.: sense

Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü

anlam
Sözcüklerin, dizelerin, tümcelerin ve benzerleri söz örneklerinin anlattıkları duygu, düşünce, yargı.
T. : mana Fr.: sens
Yazın Terimleri Sözlüğü
anlam
Bir simge, kavram ya da bir ölçümün belli bir dizgeye göre taşıdığı içlem ya da içerim.
T. : mana İng.: meaning, sense

BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 1 üye beğendi.
Son düzenleyen NeutralizeR; 22 Nisan 2016 02:34 Sebep: Sayfa Düzenlendi.
X-Sözlük Konusu: ne demek anlamı tanımı.
Daisy-BT - avatarı
Daisy-BT
Ziyaretçi
9 Mayıs 2011       Mesaj #2
Daisy-BT - avatarı
Ziyaretçi

Anlam
Sponsorlu Bağlantılar

Bir sözcüğün, bir cümlenin ya da bir sözün anlattığı düşünce, zihnimizde canlandırdığı şey.

Dilbilim açısından sözcükler, bir ses topluluğu olmalarının dışında belli bir anlam yüklenmiş birimler olarak ele alınır. Hiçbir anlamı olmayan ses gruplarına sözcük denilmez. Sözcükler kullanılışlarına göre çeşitli anlamlar taşırlar. Sözcüğün anlattığı ilk ve asıl kavrama temel anlam denir. Öteki anlamlar, temel anlama (gerçek anlam, öz anlam) bağlandığı için buna kavram çekirdeği de denilir. Temel anlama bağlı olarak kullanış sonucu ortaya çıkan yeni kavramlara ise yan anlamlar, başka deyişle (mecazi anlamlar) denir. Sözgelimi "göz" sözcüğünün temel anlamı "görme organı"dır. Mecazi (yan) anlamları ise şunlardır: Kaynak (su), delik (iğne vb.), bölme, ağacın tomurcuklu yeri, nazar. Bu yan anlamlar göz sözcüğünün çeşitli kullanılış biçimlerinden doğmuştur.

Çağdaş anlambilim, sözcüğün anlam çerçevesini dört ayrı açıdan değerlendirmektedir: Temel anlam, yan anlamlar, tasavvurlar, duygu değeri. Bu sınıflamaya göre sözcüğün temel ve yan anlamlarından başka tasavvurlara ve duygulara bağlı anlamları da göz önünde tutulmalıdır. Çünkü tasavvura ve duygu değerine bağlı anlamlar toplumdan topluma, kişiden kişiye değişebilen anlamlardır.

MsXLabs.org & Morpa Genel Kültür Ansiklopedisi

BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 2 üye beğendi.
buz perisi - avatarı
buz perisi
VIP Lethe
1 Temmuz 2012       Mesaj #3
buz perisi - avatarı
VIP Lethe
Anlam
TDK, Türk Dil Kurumu

1. isim, dil bilimi Bir kelimeden, bir sözden, bir davranış veya olgudan anlaşılan şey, bunların hatırlattığı düşünce veya nesne, mana, meal, fehva, deme, mazmun, medlul, valör.

Atasözü, deyim ve birleşik fiiller
 • anlam çıkarmak
 • anlamına gelmek
 • anlam vermek

Birleşik Sözler
 • anlam aykırılığı
 • anlam bayağılaşması
 • anlam bilimi
 • anlam bilimsel
 • anlam daralması
 • anlam değişmesi
 • anlam genişlemesi
 • anlam iyileşmesi
 • anlam kayması
 • anlam kötüleşmesi
 • bağlamsal anlam
 • eş anlam
 • ikiz anlam
 • bir anlamda
BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 2 üye beğendi.
In science we trust.
Safi - avatarı
Safi
SMD MiSiM
16 Haziran 2015       Mesaj #4
Safi - avatarı
SMD MiSiM
YAN ANLAM a. Dilbil. Kimi dilsel biçimlerin kullanımına bağlı anlam etkisi.

—AnsIkl. Dilbil. En yaygın kullanımıyla yananlam terimi özel bir dilsel malzeme kullanımıyla elde edilen ikincil anlamlar bütününü belirtir Bu bütün düzanlamın oluşturduğu kavramsal ya da bilisel temel anlama eklenir, örneğin, at, küheylan, beygir aynı düzanlamı (aynı hayvanı) belirtir, ama yananlamlarıyla birbirlerinden ayrılırlar: yansız olan at'a göre küheylan şiirsel bir dile, beygirse teklifsiz dile girer. Yananlamlar, dilsel topluluğun tümünün, belli bir topluluğun (örn. çiftçi ve köylü sözcükleri her yerde aynı biçimde algılanmaz) ya da bir bireyin deneyimlerine bağlıdır. Bu nedenle duygusal ya da coşkusal anlamdan da söz edilir.
Bir söylemin ya da bir metnin yananlam ağı, yazarının coğrafi ya da toplumsal kökeni ölçüsünde, metni yönelttiği kişiye karşı bilinçli ya da bilinç dışı tutumunu da aydınlatır.
Yananlam doğuran dilsel gereçlerin yalnızca sözcükler olmadığını da belirtmek gerekir; özel bir söyleyiş, cümle yapısı ya da söylem düzeni sözkonusu olabilir. Başka bir deyişle, yananlam birimleri her zaman düzanlam birimleriyle örtüşmez.
Biçimsel düzlemde L. Hjelmslev'den sonra, dilin (düzanlam boyutu) özelliği bir anlatımla bir içeriğin birleşmesi olarak tanımlandığına göre, yananlam anlatımı düzanlam olan ve kendi içeriğini bu düzanlama katan ikincil bir dizgedir.
Yananlam/düzanlam karşıtlığı, felsefe ve mantıkta (J. S. Mill’in ve özellikle de Frege ile anglosakson analitik okulunun etkisiyle) kimi zaman, anlam gönderme ayrımına verilen anlama yakın bir anlamda kullanılır.

Kaynak: Büyük Larousse
BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 2 üye beğendi.
Son düzenleyen Safi; 22 Nisan 2016 02:03
Safi - avatarı
Safi
SMD MiSiM
20 Mart 2016       Mesaj #5
Safi - avatarı
SMD MiSiM
yananlam ingilizcesi
 • connotation
BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 1 üye beğendi.
SİLENTİUM EST AURUM
Safi - avatarı
Safi
SMD MiSiM
22 Nisan 2016       Mesaj #6
Safi - avatarı
SMD MiSiM
anlam ingilizcesi

1. meaning, sense.
2. connotation.
– ayk internal contradiction.
– pejoration.
– daralmasý semantic restriction.
– değilmesi semantic change.
–ýna gelmek to mean, come to mean, amount to.
– geniþlemesi semantic extension.
– kaymasý semantic displacement, semantic transference.
SİLENTİUM EST AURUM

Benzer Konular

20 Aralık 2014 / kalomira_25 Türkçe Dil Bilgisi
15 Ekim 2016 / By_Dark Edebiyat
6 Aralık 2011 / Misafir Cevaplanmış
26 Kasım 2014 / Firuze Cevaplanmış