Arama

Makam Nedir?

Güncelleme: 6 Ocak 2019 Gösterim: 13.007 Cevap: 2
Demir YumruK - avatarı
Demir YumruK
Ziyaretçi
3 Ocak 2008       Mesaj #1
Demir YumruK - avatarı
Ziyaretçi

MAKAM

Ad: makam.JPG
Gösterim: 439
Boyut: 15.9 KB

a (ar. makam).
Sponsorlu Bağlantılar
1. Karar yetkisi olan yönetim birimi; bu birimin başında bulunan kimsenin görevi, görev yeri; orun kat: Valilik makamı. Bir üst makama atanmak. Bir kimseyi makamında ziyaret etmek.
2. Makam arabası, otomobili, yüksek dereceli bir görevliye kurumunca tahsis edilmiş olan araba. || Makam şoförü, makam arabasını kullanan şoför.

—Esk. Makam-ı ali, yüce makam (nezaretler için kullanılır). || Makam ı hizmet, görev yeri. || Makam-ı izzet, Tanrı katı. || Makam-ı Mahmut, kıyamette Hz. Muhammet'in bulunacağı yer.

—Tasav. Sufinin kendi irade ve çabasıyla ulaştığı ruhsal ve ahlaksal olgunluk düzeyi.

—makamlar çoğl. a. Nitelik bildiren bir sıfatla, kamu gücünün temsilcileri, yüksek dereceli memurlar: Sivil ve askeri makamlar. Resmi makamları tartışma konusu yapmak.

—ANSİKL. Tasavvufta, her birine makam adı verilen çeşitli ahlaksal ve dinsel erdemlere ancak birtakım güçlük, sıkıntı ve yoksunluklara katlanmakla erişilebileceğine inanılır. Kitab ül-luma, seyr-i sülûku şu yedi makamdan ibaret sayar: 1. tevbe, 2. verâ, 3. zühd, 4. fakr, 5. sabr, 6. tevekkül, 7. rıza. Makamlar, tasavvuf inancına göre insanoğlunun iradesiyle riyazet (nefsi manevi yolculuğa hazırlamak, nefsi ezmek, direncini kırmak) ve mücahede (nefs ile savaşmak) ile kazanılır. Bu özellikleriyle makamlar hallerden farklıdır. Çünkü hal daha çok irade dışı ve Tanrı vergisi bir olgudur.
Kaynak: Büyük Larousse

Son düzenleyen Safi; 6 Ocak 2019 02:01
X-Sözlük Konusu: ne demek anlamı tanımı.
Safi - avatarı
Safi
SMD MiSiM
4 Ocak 2016       Mesaj #2
Safi - avatarı
SMD MiSiM
MAKAM
a. (ar. matram). Müz.
Sponsorlu Bağlantılar
1. Örnek oktavda, aralıklann duraktan durağa dağılımı. (Eşanl. MOD.)
2. Türk müziğinde en az bir dörtlüyle bir beşlinin birleşmesinden doğan bir dizisi ve bu dizideki seslerin kullanım düzenini belirleyen bir "seyir"i olan anlatım sistemlerinden her biri.
3. Makamında, tarzında, biçiminde: Kabul makamında elimi sıktı.

—ANSİKL. Müzikologlar, belki de yanlış olarak, terimin günümüzdeki tanımını, eski yunan ve Ortaçağ müziklerine de uyguladılar. Antikçağ makamları, gerçekte, bugün ilkel ya da Doğu'ya özgü müziklerde de rastlanan bir anlayışa uygun olarak, belirli formüllere dayalı örnek ıskalalardır ve bunlar yükseklik, tını ve “ekhos” kavramlarına bağlıdır Sayılan sekizi bulan gregorius makamları, sekiz bizans tonuna benzetilerek kurulmuş ve bunlara yunan makamlarının adlan verilmiştir. Her biri bitişi, seyri ve ambitusuyla ayırt edilir XVI. yy.'da, klasik eksenlilik kurallarında do'dan hareketle kurulan majör makam (bir ton, bir ton, yarım ton, bir ton, bir ton, bir ton, yarım ton) ile bunun beşinci ve altıncı dereceleri arasında bir ton yerine yarım tonun öngörüldüğü minör makama yer veriliyordu.

Minör makamda hareket noktası olarak la seçilmişti. Dörtlüler (tetrakord) biçiminde bolünüm, uygulamada, yerini yanaşık beşli (pentakord) + dörtlü eklemlenmesine bıraktı ve klasik ekserililik, her türlü ambıtus kavramından uzaklaşarak bütün oktavlardaki derecelerin işlevleri arasında bir eşitlik kabul etti. Bunların dışında kalan makamlar genellikle birtakım değişikliklere uğrayarak yalnızca kilise müziğinde kullanılır oldu.

Cantus planus bir yana bırakılırsa, denebilir ki, XVII.'den XIX. yy.'a değin yalnızca klasik majör ve minör makamlar kullanılmıştır. Bununla birlikte XIX. yy.'ın sonuna doğru (Chabrier, Ravel, Emmanuel) cantus planus makamları ve egzotik ıskalalar, yeniden sistemli bir biçimde kullanılmaya başladı ve çağdaş müzikte önemli bir yer tuttu. XX. yy.’ın sonuna doğru Messiaen gibi besteciler müzikte her türlü yapısal değeri yadsıdılar ve makamları sınırlı, dolayısıyla da belli sayıda kullanılabilecek'ses sunan birer ıskala olarak gördüler (sınırlı aktarımlı makamlar).
 • XVII. yy.’dan başlayarak Batı'da gelişen sistemler (tonal, dizisel, elektronik, elektroakustik, somut vb. müzikler) dışındaki tüm müzikler makamsaldır. Doğal olarak, her kültür çevresinde, "makam” kavramının adı farklıdır; Batı’da mod, Kuzey Afrika'da tab, İran'da destgâh, Hindistan'da raga vb. Her ülkenin ya da bölgenin kendine özgü makamları olabileceği gibi, birçok halkın ortak malı olan makamların ulusal, bölgesel ya da yöresel kullanımları, işlenişleri de vardır.
Kaynak: Büyük Larousse

Son düzenleyen Safi; 3 Ocak 2019 19:08
Safi - avatarı
Safi
SMD MiSiM
3 Ocak 2019       Mesaj #3
Safi - avatarı
SMD MiSiM
makam
isim (maka:mı) Arapça
1 .Mevki, kat, yer:
"İnsan değil gökyüzündeki makamını şaşırarak yere inmiş bir melektir." - H. R. Gürpınar.
2 .müzik Klasik Türk müziğinde bir müzik parçası veya şarkının işleniş biçimi.

Birleşik Sözler

 • makam arabası
 • makam odası
 • makam otomobili
 • makam ödeneği
 • makam şoförü
 • makam tazminatı
 • adli makam
 • başkanlık makamı
 • iddia makamı
Son düzenleyen Safi; 6 Ocak 2019 02:02
SİLENTİUM EST AURUM

Benzer Konular

3 Ocak 2019 / Misafir Sanat