Cevap Yaz Yazdır
En İyi Cevap Var Güncelleme: 11 Aralık 2016  Gösterim: 201.965  Cevap: 6

Fiziğin alt dalları ve çalışma alanları nelerdir?

Misafir
29 Eylül 2009 19:28       Mesaj #1
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Fiziğin alt dalları, günlük kullanım alanları nelerdir?
EN İYİ CEVABI ThinkerBeLL verdi

Fiziğin Alt Dalları

53287d1469363176 fizik bilimi fizik2
Fizik bilimi, kuramlarına kesinlik ve açıklık getirmek üzere büyük ölçüde matematikten yararlanırken, fizik ilkeleri de başta kimya, astronomi, jeoloji ve biyoloji olmak üzere birçok bilimde uygulama alanı bulmuştur. Kimyanın en önemli dallarından biri olan fiziksel kimya ile fiziğin temel dalları arasında sayılan astrofizik, jeofizik ve biyofizik gibi örtüşmeli alanlar bu uygulamanın ürünleridir.

Mekanik,

fiziğin en eski vc en geniş kap­samlı dalıdır. Hareket halindeki cisimlerin davranışlarını ve durağan cisimlerin basınç ya da başka kuvvetler karşısındaki tepkilerini inceleyen mekanik birçok altdala ayrılır.
Sponsorlu Bağlantılar

Ci­simlerin hareketi ile kuvvetler arasındaki etkileşimi konu alan dinamik, durağan ya da denge durumundaki cisimleri inceleyen statik, sıvıların ve gazların davranış özelliklerini araştıran akışkanlar mekaniği ile katıların davranışlarını inceleyen katılar mekaniği, akışkanların hareket ilkelerini konu alan hid­rodinamik ile durgun akışkanları inceleven hidrostatik klasik mekaniğin abdallarıdır. Me­kaniğin temel kuramını büyük ölçüde Sir Isaac Newton'a borçluyuz. Cisimlerin yere düşmesi, sarkaçların salınımı ve gezegenlerin Güneş çevresindeki dolanından Newton'ın mekanik ve evrensel çekim kuramlarıyla açık­lığa kavuşmuştur.

Çok hızlı hareket eden cisimlerin davranış­larını açıklayan görelilik kuramı ile atomun yapısındaki elektron, proton gibi çok küçük parçacıkları ve dalga hareketini inceleyen kuvantum mekaniği, fiziğin bu dalının daha yeni ve çığır açıcı bölümleridir. Optik, elek­trik, atom fiziği ve nükleer fizik konularını anlayabilmek için gerekli temel kavramlar görelilik kuramı ile kuvantum mekaniğinden doğmuştur.

DEVAMI >>>> Fizik Bilimi


Son düzenleyen perlina; 11 Aralık 2016 16:26 Sebep: Başlık düzeni!


ThinkerBeLL tarafından gönderilmiş olan #2 numaralı mesaj 'en iyi cevap' seçilmiş ve ilk mesaja eklenmiştir.
26 Eylül 2012 11:32       Mesaj #3
nötrino - avatarı
VIP SiNiRLi-RUTİNE AYKIRI
Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

Fizik hangi bilim dallarına yardımcı olur?

Fizik bilimiyle ilgili bilgiler,bazı bilimlerin alanına giren ve fizikle bağlantılı olayların açıklanmasında kolaylık sağlar.Bu bilimler ;Biyoloji,Kimya,Coğrafya...gibi bilim dallarıdır.Ayrıca Fiziğin yardımcı olduğu bu bilim dalları arasındaki ilişkiler zamanla gelişerek Astrofizik,Jeofizik,Biyofizik gibi yeni bilim dallarına zemin hazırlamıştır.

Örnek:

Fizik - Biyoloji=> Elektrik kanunları - Beynin sinirlere komuta etmesi.
Fizik - Kimya => Elektrik yüklü cisimlerin birbirine uyguladığı kuvvet (pozitif,negatif) - Kimyada bileşik oluşumu.
Fizik - Coğrafya => Termodinamik - Alçak ve yüksek basınçlar,rüzgar oluşumu...vsvs gibi örnekler bu alanlar için çoğaltılabilir.

19 Eylül 2013 12:46       Mesaj #4
nötrino - avatarı
VIP SiNiRLi-RUTİNE AYKIRI
Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

9. sınıf fizik ünitesinin alt dallarının kronolojik sıralaması nedir?

1) Mekanik Fizik
2) Elektrik
3) Manyetizma
4) Optik
5) Termo Dinamik
6) Atom Fiziği
7) Nükleer Fizik
8) Katı Hal Fiziği
22 Eylül 2013 13:01       Mesaj #5
nötrino - avatarı
VIP SiNiRLi-RUTİNE AYKIRI
Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

Fiziğin tıp alanındaki uygulamaları nelerdir?

Fiziğin tıp alanındaki en önemli uygulamalarından biri fiziğin bir alt dalı olan manyetizmadır.Nükleer manyetik rezonans (NMR), canlıların, organik bileşiklerin yapısının belirlenmesinde kullanılır. İnsan vücudunu tarayarak kemikleri görüntüleme ve kemik hastalıklarını tesbit etmede kullanılan x-ışınları, röntgen... santrifüj yöntemi (bulguların bileşenlerine ayrılması) vs gibi uygulamalar da tıp alanında kullanılan diğer biyofizik uygulamalarıdır!
24 Eylül 2013 12:08       Mesaj #6
nötrino - avatarı
VIP SiNiRLi-RUTİNE AYKIRI
Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

Yüksek hızlı tren fiziğin hangi alt alanıyla ilgilidir?

Mekanik, manyetizma ve elektrik!

Alıntı

Fiziğin alt alanlarıyla ilgili örnek yazar mısınız?

1) Mekanik Fizik => Maddelerin denge ve hareketleri.
2) Elektrik => Elektriksel alan ve kuvvetler, elektrik ve elektrik yükleri.
3) Manyetizma => Nükleer manyetik rezonans (NMR), manyetik alan ve manyetik kuvvetler.
4) Optik => Işığın yapısı, gölge, yansıma, aydınlanma, kırılma olayları.
5) Termo Dinamik => Isıl dengeler, suyun kaynaması, donması, küresel ısınma olayları, buzun erimesi...vs gibi.
6) Atom Fiziği => Atomik yapı, atomların birbiriyle etkileşimi.
7) Nükleer Fizik => Atom bağlarının ortaya çıkardığı enerji, radyasyon olayları...
8) Katı Hal Fiziği => Kristal yapılı tanecikler, yarı iletkenler.
10 Aralık 2016 23:49       Mesaj #7
nötrino - avatarı
VIP SiNiRLi-RUTİNE AYKIRI
İlgili alt dallara yukarıda örnekler verildi. Aşağıdaki bağlantıyı inceleyin!

Fiziğin alt dalları ve çalışma alanları nelerdir?

Fiziğin Alt Dallarının Uygulandığı Aletler


  • Teleskop, mikroskop, mercek, dürbün gibi gözlemsel araçların yapımında fiziğin bir alt dalı olan optikten yararlanılır!
  • Pusula, mıknatıs gibi manyetik özelliklere sahip araçların yapımında manyetizmadan yararlanılır!
  • Akümülatör, pil, dinamo türü araçlarda elektrik kullanılır!
  • Bilgisayar sistemleri vb elektronik araçlarda katıhal fiziğinden yararlanılır!
  • Atom bombasının yapımında ise nükleer fizikten yararlanılmıştır!
  • Buzdolabı, klima gibi araçlarda termodinamikten yararlanılır!
Son düzenleyen perlina; 11 Aralık 2016 16:25


Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:


Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç