Cevap Yaz Yazdır
En İyi Cevap Var Güncelleme: 16 Ocak 2018  Gösterim: 167.764  Cevap: 5

Okula devamsızlık hakkı kaç gündür?

Misafir
12 Ocak 2010 20:38       Mesaj #1
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Okula devamsızlık hakkımız kaç gündür ?
EN İYİ CEVABI perlina verdi

Devam Devamsızlık, Rapor ve İzinler


Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme Ve Sınav Yönetmeliğine göre;

Sponsorlu Bağlantılar
MADDE 36­
(1) Okula devam zorunludur. Veliler, öğrencilerinin okula devamını sağlamakla yükümlüdürler. Millî Eğitim Temel
Kanununun 26 ncı maddesi gereğince okul yöneticileri, millî eğitim müdürleri ve mahalli mülkî idare amirleri öğrencilerin okula kayıt ve devamıyla ilgili gerekli tedbirleri alırlar.

(2) Uygulamayla ilgili olarak;
a) Devamsızlık yapan öğrenciler, ders öğretmeni tarafından yoklama fişine/e­Okul sistemine işlenir.
b) Günlük toplam ders saatinin yarısından fazla derse gelmeyenlerin devamsızlığı bir gün, diğer devamsızlıklar ise yarım gün sayılır.
c) Özürsüz olarak art arda iki gün ve daha fazla devamsızlık  yapan veya okula geldiği halde derse girmeyen öğrenciler hakkında
disiplin işlemi uygulanır.
(3) Yurt içinde ve yurtdışında, bilim, tiyatro, spor, müzik, folklor, beceri yarışması ve benzeri eğitici­kültürel faaliyetlere ve bunların
hazırlık çalışmalarına katılan öğrenciler, okula devam edemedikleri süre için izinli sayılır ve bu süre devamsızlık süresinden sayılmaz.
Yurt içindeki faaliyetlere katılan öğrencilere millî eğitim müdürlüklerince, yurtdışındaki faaliyetlere katılan öğrencilere ise mahalli mülki idare amirlerince izin verilir. Bu öğrencilerin başarı durumlarının belirlenebilmesi için iki dönem puanı almış olmaları gerekir.

(4) Devamsızlık  yapan öğrencilerin durumları, aynı gün içinde velisine e­Posta veya diğer bilişim araçlarıyla bildirilir. Ayrıca
devamsızlığı alışkanlık  haline getiren öğrencinin durumu, devamsızlığın her beşinci günü bitiminde velisine bildirilerek, varsa
öğrencinin özür belgesini okul yönetimine teslim etmesi istenir. Özürsüz  devamsızlığı 5 günü, toplam devamsızlığı 40 günü aşan
öğrencinin velisi bilgilendirilerek okula devamının sağlanması istenir.

(5) Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplamda 45 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız  sayılır. Ancak
kaynaştırma ve özel eğitim gerektiren öğrencilerin toplam devamsızlık süresi 60 gün olarak uygulanır. Devamsızlık nedeniyle başarısız
sayılan ve öğrenim hakkı bulunan öğrenciler takip eden öğretim yılında okula devam ettirilir. Sınıf tekrarı hakkı bulunmayanların okulla ilişikleri kesilerek Açık Öğretim Lisesi veya Mesleki Açık Öğretim Lisesine gönderilir.

(6) Öğrencinin devamsızlığıyla ilgili velisine yapılacak tebligat işlemleri, iadeli taahhütlü postayla yapılır. Gerektiğinde ayrıca tebligatla ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda bilişim araçlarından da yararlanılır.

(7) Öğrencinin devamsızlık yaptığı süreye ilişkin özür belgesi veya yazılı veli beyanı, özür gününü takip eden en geç 5 iş günü
içinde okul yönetimine verilir ve e­Okul sistemine işlenir. Zorunlu hallerde özür belgesinin teslim süresi okul yönetimince 20 iş
gününü aşmamak üzere uzatılabilir.

(8) Telafi programlarına devam zorunludur. Öğrenciler devam etmek zorunda oldukları telafi programına ait özürlü özürsüz toplam ders saatinin en az altıda biri kadar devamsızlık yapmaları halinde, puanları ne olursa olsun başarısız sayılırlar.
Son düzenleyen perlina; 26 Ekim 2016 11:14

17 Nisan 2012 09:33       Mesaj #2
Mira - avatarı
VIP VIP Üye
  • 1. ve 2. Dönem Toplam Raporsuz (Özürsüz): 19,5 gün
  • 1. ve 2. Dönem Toplam Raporlu (Özürlü): 24,5 gün

Sponsorlu Bağlantılar
Son düzenleyen perlina; 26 Ekim 2016 11:45
12 Kasım 2012 14:45       Mesaj #3
sade - avatarı
VIP hazan
Geç Gelme, Devam-Devamsızlık
Geç Gelme
Madde 39 — Okula zamanında gelmeyen öğrenciler derslere alınır. Birinci ders saati dışındaki geç gelmeler devamsızlıktan sayılır. Geç gelen öğrencilerin derse alınma şekli, ders yılı başında öğretmenler kurulunca kararlaştırılarak veli ve öğrencilere duyurulur.
Devam-Devamsızlık
Madde 40 — Öğrenciler, okula devam etmek zorundadır. Öğrencilerin devamsızlıkları hesaplanırken normal öğretim yapılan okullarda sabah ve öğleden sonraki süreler yarımşar gün, ikili öğretim yapılan okullarda bu süreler bir gün sayılır.
Devamsızlığı bulunan öğrencilerle ilgili olarak aşağıdaki hükümler doğrultusunda işlem yapılır;
a) İlk derse girmeyenler ile ilk derse girdiği hâlde arada bir veya daha fazla derse girmeyen öğrencilerin devamsızlığı yarım gün sayılır. Devamsızlık hesaplanırken iki yarım gün bir gün kabul edilir.
b) Ders yılı içinde toplam 20 gün okula özürsüz olarak devam etmeyen öğrenciler, notları ne olursa olsun başarısız sayılır.
c) Özürlü ve özürsüz devamsızlıklar ile okul yönetimince verilen izinlerin toplamı 45 günü aşamaz. Ancak özrün, resmî bir makamdan alınacak belgeyle belgelendirilmesi hâlinde özrü takip eden 7 iş günü içinde bildirmek ve özrün bitimini izleyen 7 iş günü içinde de belgelendirerek okul yönetimine verilmesi zorunludur. Ancak kaza, ölüm, doğal afet, yangın, sağlık kurulu raporuna dayalı uzun süreli tedavi gerektiren hastalık, göz altına alınma ve tutuklanma gibi durumlarda bu süre okul yönetimince belirlenir. (RG.19/10/2005-25971)
d) Doğal afet, yangın, sağlık kurulu ya da heyet raporuna dayalı hastalık, göz altına alınma ve tutuklanma gibi nedenlerle okula devam edemeyen öğrenciler;
1) İki dönem notu almış bulunmak,
2) Özrünü belgelendirmek
kaydıyla devam süresini dolduran öğrenciler gibi işleme tâbi tutulur.
e) Yurt içinde ve yurt dışında, bilim, tiyatro, spor, müzik, folklor, beceri yarışması ve benzeri eğitici-kültürel faaliyetlere ve bunların hazırlık çalışmalarına katılan öğrenciler, okula devam edemedikleri süre için izinli sayılır ve bu süre devamsızlıktan sayılmaz. Yurt içindeki faaliyetlere katılan öğrencilere il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince, yurt dışındaki faaliyetlere katılan öğrencilere ise mahallin mülkî idarî amirliklerince izin verilir. Bu öğrencilerin başarı durumlarının belirlenebilmesi için iki dönem notu almış olmaları gerekir.
f) Yetiştirme programlarına devam zorunludur. Yetiştirme programlarına devam etmek zorunda oldukları toplam ders saatinin özürlü ve özürsüz olarak altıda biri kadar devam etmeyen öğrenciler, notları ne olursa olsun başarısız sayılır.11 Haziran 2014 15:22       Mesaj #4
Intersect - avatarı
VIP Schutzstaffel
Okullarda devamsızlık sınırları;

İlköğretim düzeyinde belirli bir sınır yoktur. Ama siz yinede yapmamaya çalışın. Lisede ise; bu sene gelen düzenlemede Özürlü Devamsızlık (Rapor,Sevk,İzin vs): 35 Gün, Özürsüz Devamsızlık sınırı ise 10 Gündür.
perlina tarafından gönderilmiş olan #5 numaralı mesaj 'en iyi cevap' seçilmiş ve ilk mesaja eklenmiştir.
Misafir
16 Ocak 2018 00:58       Mesaj #6
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
1 dönem ile 2 dönem devamsızlığı birleşirmi
Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:


paneli aç