Arama

Alkan (Doymuş Hidrokarbonlar, Parafin)

Güncelleme: 1 Hafta Önce Gösterim: 16.787 Cevap: 4
ThinkerBeLL - avatarı
ThinkerBeLL
VIP VIP Üye
10 Temmuz 2009       Mesaj #1
ThinkerBeLL - avatarı
VIP VIP Üye

Alkanlar (Parafin Hidrokarbon)

Ad: alkan.JPG
Gösterim: 32
Boyut: 15.3 KB

Parafin hidrokarbon olarak da adlandırılan alkan, doymuş bir hidrokarbondur. Genel formülü CnH2n+2 olan bileşikte C bir karbon atomu, H bir hidrojen atomu ve n, bir tamsayıdır. Parafinlerin önemli olan bileşenleri arasında doğal gaz ve petrol sayılabilir. Molekül başına 5'ten az karbon atomu içeren parafinler genellikle oda sıcaklığında gaz halindedir, 5 ila 15 karbon atomuna sahip olanlar genellikle sıvıdır ve molekül başına 15'ten fazla karbon atomuna sahip olan düz zincirli parafinler katıdır. Dallı zincirli parafinler ise daha yüksek bir oktan sayısına sahiptir. Hidrokarbonlar su ile karışmaz, ama saf alkolde, eter ve asetonda çözünürler. Tüm parafinler renksizdir.
Sponsorlu Bağlantılar

Alkanlarda Açık ve Kapalı Formül


Alkanlarda karbon sayısı arttıkça kapalı formülleri aynı fakat açık formülleri farklı bileşiklerle karşılaşılır. Örneğin kapalı formülü C4H10 olan bir alkan, tüm karbon atomlarının düz bir zincir şeklinde birbirine tek bağla bağlandığı Alkan olabileceği gibi dallanmış bir alkan da olabilir.

Bu bağlamda karbon sayısı üçten daha fazla olan alkanlar düz zincirli ve dallanmış olarak sınıflandırılır.

n-alkanlar olarak da bilinen düz zincirli alkanlar homolog seriye sahip bileşiklerdir. Bunların molekül formülleri tekrar eden '-CH2-' grubu parantez içine alınarak daha kısa bir şekilde gösterilebilir. Örneğin n-pentan, CH3 (CH2)3 CH3, n-heksan ise CH3 (CH2)4 CH3 şeklinde yazılabilir. İlgili yazılış biçimi özellikle uzun zincirli alkanlar için uygundur.

Alkanların kapalı formülleri incelenirse hidrojen sayısı ile karbon sayısı arasında bir bağlantı olduğu görülür. Bu bağlantıdan yararlanarak alkanlar için genel bir formül türetilebilir. Buna göre alkanların genel formülü CnH2n+2 biçiminde ifade edilebilir (formüldeki n: 1,2,3...vb sayma sayılarıdır).

BAKINIZ Parafin Nedir? Özellikleri ve Kullanım Alanları Hakkında
BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 1 üye beğendi.
Son düzenleyen Safi; 1 Hafta Önce 18:33
Tanrı varsa eğer, ruhumu kutsasın... Ruhum varsa eğer!
ThinkerBeLL - avatarı
ThinkerBeLL
VIP VIP Üye
10 Temmuz 2009       Mesaj #2
ThinkerBeLL - avatarı
VIP VIP Üye
Alkan (Parafin)
Alkanlar veya Parafinler, sadece karbon [C] ve Hidrojen [H] elementlerinin bulunduğu ve bu elementlerin birbirleriyle tekli bağ yaptığı organik bileşiklerin genel ismidir. Alkanlar birbirlerini 1 karbon ve 2 hidrojen ile takip eden bir homolog seri oluştururlar. Örneğin tek karbonlu metan, CH4 formülüne sahipken, çift karbonlu etan C2H6 kapalı formülüne sahiptir.
Sponsorlu Bağlantılar
Alkanlardan bir hidrojen çıkarılmasıyla elde edilen gruba alkil grubu (radikal grup) denir ve 'R' ile gösterilir. Örneğin metandan bir hidrojen çıkarılırsa metil (CH3), etandan bir hidrojen çıkarılırsa etil (C2H5) elde edilir. Bu moleküller bir bağ daha yaparak hidrokarbon zincirine bağlanır.
Doymuş hidrokarbonlardan olan alkanlar, CnHn+2 genel formülüne sahiptir. Alkanların dallanabilmesi için, genel formüldeki n sayısının 3'ten büyük, halkalı (siklo) yapıda olabilmesi içinse 2'den büyük olması gerekir.


Alkanlarda izomerlik


Üç karbondan fazla karbonu olan alkanların izomeri bulunabilir. En basit izomeri herhangi bir dallanmaya uğramamış olan normal (n-) izomeridir. Bu izomeri dallanmaya uğrayarak çeşitli izomerleri oluşturabilir.
Karbon sayısı arttıkça dallanma çeşidi ve sayısı artacağından izomer sayısı da artar. Alkanlar sadece dallanma ve halka izomeri gösterirler. Geometrik izomerlik göstermezler.

Adlandırma


Alkanların sistematik olarak adlandırılmaları IUPAC adlandırma sistemine dayanır. Dallanmalar belirtilerek ismin sonuna en uzun zincirin karbon sayısına göre Latince sayıları yazılarak -an
eki getirilir.
 • C5H12: pent-an
 • C6H14: hekz-an
 • C7H16: hept-an
Bu alkanlar eğer düz bir zincir halindeyse ve dallanmayaa uğramamışsa başına n- getirilerek belirtilir:
Ad: alkan3.JPG
Gösterim: 32
Boyut: 51.8 KB

1. Dallanmaya Uğramış Alkanlar
Alkanlarda en uzun karbon zinciri üzerinde başka bir grup bağlanmışsa buna dallanma denir ve sistematik adlandirmada belirtilmelidir. Sırası şu şekildedir:
 • Dallanmaya uğramış en uzun karbon zinciri bulunur.
 • Dallanma en küçük numarayı alacak şekilde karbonlara numara verilir. (Alkanlar çift bağ taşımadığı için öncelik dallanmadadır. Diğer durumlarda öncelik çift bağlara verilir.)
 • Dallanmalar sırasıyla alkil grubu isimleri ve bağlandıkları karbon numarası ile birlikte yazılır.
 • En son olarak, en uzun karbon zincirinin alkan adı yazıır.
2. Halkalı (Siklo) Alkanlar
Siklo alkan olarak bahsedilen bileşikler de bir tür alkandır. Fakat düz bir zincir oluşturmadıklarından bunlara, alkan isimlerinin yanında siklo- ön eki getirilir. Aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi her iki bileşikte de sadece tekli bağ bulunmaktadır. Sağdaki bileşik halkalı yapıda olduğundan siklodur ve sadece tekli bağ bulundurduğundan dolayı da alkandır. Dolayısıyla ismi siklo hekzandır.


Halkalı yapıdaki alkanların da isimlendirilmesi aynı şekildedir. En uzun zincir (halka) dallanmaya uğrayan karbonun en küçük numarayı almasını sağlayacak şekilde numaralandırılır. Bunun ardından da bileşiğin siklo alkan adı yazılır.

3. Sistematik Dışı adlandırmalar
Bu tür adlandırma yönteminde bazı tür bileşiklere özel isimler verilir. Eğer bir metil grubu uzun zincirin ikinci karbonuyla bağlanmışsa bileşik izo-, iki karbon bağlanmışsa neo- ekini alır. Ancak bu eklerin ardından tüm karbonlar sayılarak, bu sayıya göre alkan ismi verilir.
Ad: alkan4.JPG
Gösterim: 36
Boyut: 78.9 KB
Ad: alkan5.JPG
Gösterim: 35
Boyut: 89.4 KB

Doğada Bulunması ve Evrendeki Varlığı
Alkanlar, Jüpiter, Uranüs, Satürn, Neptün gezegenlerinin ve Titan uydusunun atmosferinin önemli bir parçasıdır.

Gezegenler ve Alkanlar
Oranları
 • Uranüs: %1.99 metan, %0.00025 etan
 • Neptün: %1.5 metan, 1.5 ppm etan
 • Satürn: %0.2 metan, %0.0005 etan
 • Jüpiter: %0.1 metan, %0.00002 etan
Ayrıca Titan'da havaya metan gazı yayan volkanlar tespit edilmiştir. Bu durumun da Titan'ın atmosferindeki metanın varlığının sebebi olduğu düşünülmektedir. Bunun yanında Titan'da Huygens adlı araçla yapılan araştırmada, atmosferden periyodik olarak sıvı metan yağdığı belirlenmiştir.

BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 1 üye beğendi.
Son düzenleyen Safi; 4 Hafta Önce 00:31
Tanrı varsa eğer, ruhumu kutsasın... Ruhum varsa eğer!
ThinkerBeLL - avatarı
ThinkerBeLL
VIP VIP Üye
10 Temmuz 2009       Mesaj #3
ThinkerBeLL - avatarı
VIP VIP Üye
Alkan (Parafin)
Vikipedi, özgür ansiklopedi


Doğada Bulunması ve Evrendeki Varlığı
Alkanlar, Jüpiter, Uranüs, Satürn, Neptün gezegenlerinin ve Titan uydusunun atmosferinin önemli bir parçasıdır.

Gezegenler ve Alkanlar
Oranları
 • Uranüs: %1.99 metan, %0.00025 etan
 • Neptün: %1.5 metan, 1.5 ppm etan
 • Satürn: %0.2 metan, %0.0005 etan
 • Jüpiter: %0.1 metan, %0.00002 etan
Ayrıca Titan'da havaya metan gazı yayan volkanlar tespit edilmiştir. Bu durumun da Titan'ın atmosferindeki metanın varlığının sebebi olduğu düşünülmektedir. Bunun yanında Titan'da Huygens adlı araçla yapılan araştırmada, atmosferden periyodik olarak sıvı metan yağdığı belirlenmiştir.
BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 1 üye beğendi.
Tanrı varsa eğer, ruhumu kutsasın... Ruhum varsa eğer!
Mira - avatarı
Mira
VIP VIP Üye
19 Temmuz 2012       Mesaj #4
Mira - avatarı
VIP VIP Üye
Parafinler (Alkanlar)
MsXLabs.org & MORPA Genel Kültür Ansiklopedisi
 • Genel formülleri CnH2n+2 olan doymuş hidrokarbonlar serisidir, Alkanlar da denir.
 • Serinin ilk üyeleri birer gaz olan metan, etan, propan ve bütandır.
 • Pentandan (C5H12) heptadekana (C17H36) kadar olanları sıvı, 18 ve daha çok karbon içerenleri ise balmumu kıvamında katı maddelerdir.
 • Petrol ve doğal gazdan elde edilirler.
 • Alkenlerin hidrojenasyonuyla ya da karbon monoksit ve hidrojenden sentez yoluyla elde edilebilirler.
 • Suda çözünmezler.
 • Karbon sayıları arttıkça aktiflikleri de artar.
 • Bir hidrojen verdiklerinde, geride kalan grup "alkil" adıyla anılır.
Avatarı yok
nötrino
Yasaklı
8 Kasım 2017       Mesaj #5
Avatarı yok
Yasaklı

Halkalı Yapılar / Halkalı Alkanlar


Alkanlar zincir yapısındaysa CnH2n+2 genel formülüne sahip olup, alifatik alkanlar adını alırlar. Halkalı yapıda oldukları zaman CnH2n formülü ile gösterilip, alisiklik alkanlar şeklinde adlandırılırlar. Halkalı alkanlar, sanki zincirin iki ucundan birer hidrojen çıkmış ve uç karbonlar bir halka oluşturacak biçimde bağlanmış diye de düşünülebilir. Halkalar yazılırken genelde C ve H atomları gösterilmez. Bu bağlamda halkalı alkanlar, eşkenar üçgen, kare, düzgün beşgen ve düzgün altıgen biçiminde gösterilebilir.

Siklopropanda bağ açıları 60 derece olup, 109,5 derece olan normal bağ açısına göre oldukça gergindir. Bu nedenle pek çok tepkimede halka açılır ve propan veya propan türevleri elde edilir. Siklopropan pek çok alkandan daha kolay tepkime verir. Siklobutan molekülü, hafifçe bükülmüştür ve bu nedenle bütün karbonlar aynı düzlem içerisinde yer almaz. Siklopentanda bir karbon atomu, diğer 4 karbon atomunun oluşturduğu düzlemin dışında olacak biçimde yine bir bükülme gözlenir ve bileşik bu haliyle daha kararlıdır.

Sikloheksan ise düzlemsel halde bulunmaz. İki farklı düzenlenme ya da konformasyon şeklinde bulunabilir. İlgili düzenlenmelere kayık ve koltuk konformasyonları adı veriliyordur. Kayık konformasyonlarında 1. ve 4. karbon üzerindeki hidrojenler birbirlerine çok yakındırlar ve itme özelliği gösterirler. Oysa koltuk konformasyonunda böyle bir itme yoktur. Bu nedenle sikloheksanın koltuk konformasyonu daha kararlıdır.

Alifatik Hidrokarbonlar / Alkanlar


Karbon atomları arasında tekil bağların bulunduğu hidrokarbonlar alkanlardır. Alkanların en basiti Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün gezegenlerinin atmosferinde bol miktarda bulunan metandır. Normal koşullarda gaz formatında bulunan metan renksiz ve kokusuz bir özellik taşır.

Metan yeryüzünde metanojenler olarak adlandırılan bakterilerin oksijensiz bir ortamda bitki ve hayvan kalıntılarını parçalamasıyla oluşur. Metanojenler genel olarak bataklıklarda yaşar. Bu nedenle bataklık gazı tamamen metandan oluşur. Doğal gazın ise %75 ile %80'i metandır.

Metandan sonra etan (C2H6) ve propan (C3H8), Alkan grubunun diğer iki üyesidir. İlgili alkanlardan etanın kaynama sıcaklığı metanınkinden, propanın kaynama sıcaklığı da etanınkinden oldukça yüksektir. Diğer alkanlarda ise karbon sayısı arttıkça kaynama sıcaklıkları da buna paralel artar. Alkanların 1 karbonludan 4 karbonluya kadar olan üyeleri oda sıcaklığında gaz halinde bulunur.
Son düzenleyen Safi; 4 Hafta Önce 23:40
Hızlı Cevap
Mesaj:

Benzer Konular

28 Kasım 2015 / MaRCeLLCaT Kimya
12 Ocak 2010 / careless_WhispeR Tiyatro tr
21 Nisan 2009 / by charisma Cevaplanmış
29 Kasım 2006 / KisukE UraharA Edebiyat tr
13 Temmuz 2011 / malatya12 Soru-Cevap