Cevap Yaz Yazdır
Güncelleme: 7 Ocak 2017  Gösterim: 29.224  Cevap: 7

Üçgen

29 Temmuz 2011 12:38       Mesaj #1
_Yağmur_ - avatarı
VIP VIP Üye
ÜÇGEN
Kesişimleri boş olmayıp tek bir nokta da olmayan üç ışının kapattığı geometrik şekil ya da üç kenarı olan çokgen.

Sponsorlu Bağlantılar
Işınların kesişimine üçgenin köşeleri, köşeler arasındaki parçalara da üçgenin kenarları denir. Köşeler büyük harflerle, karşılarındaki kenar da bunların küçük harfleriyle adlandırılır. Üçgenin iç açıları ve kenarları "temel eleman", yükseklik (bir köşeden karşı kenara indirilen dikme), kenarortay (bir köşeyi karşı kenarın ortasına birleştiren doğru) ve açıortay da (bir açıyı iki eş açıya bölen ve köşedenkarşı kenara kadar uzanan ışın) "yardımcı eleman" olarak bilinir.

Üçgenler kenarları bakımından "eşkenar üçgen" (üç kenarının uzunluğu eşit, tüm temel ve yardımcı elemanlar her köşe için aynıdır), "ikizkenar üçgen" (iki kenarın uzunluğu ve karşılarındaki açılar birbirine eşittir) ve "çeşitkenar üçgen" (üç kenarı ayrı uzunluktadır) gibi üç gruba; açıları bakımından da "dar üçgen" (açıları dar açıdır), "dik üçgen" (bir açısı dik açıdır) ve "geniş üçgen" (bir açısı geniş açıdır).
Ad: üçgen.jpg
Gösterim: 937
Boyut: 22.9 KB


Gibi yine üç gruba ayrılırlar. Bir üçgende toplam üç yükseklik, üç kenarortay ve üç açıortay vardır. Bunlar kendi aralarında, tek bir noktada kesişirler. Yüksekliklerin kesim noktası "ortosantr" adıyla anılır. Dik üçgenlerde ortosantr, dik köşedir. Geniş üçgende ortosantr, üçgenin dış bölgesinde yer alır. Kenarortayların kesim noktası, üçgenin ağırlık merkezidir ve bu nokta, kenarlara yakın olup kenarortayları 1/3 oranında içten böler. Açıortayların kesim noktasıysa üçgenin iç teğet çemberinin merkezidir.

Bir iç açıortay ile öteki iki açının dış açıortaylarının kesim noktası da üçgenin dış teğet çemberinin (toplam 3 dış teğet çember vardır) merkezidir. Bir üçgenin alanı, herhangi bir kenar uzunluğuyla bu kenara ilişkin yüksekliğin çarpımının yarısıdır. Üçgen için başka alan formülleri de vardır. Örneğin iç teğet çemberinin yarıçapı r ve çevresi 2u olan üçgenin alanı "u.r"dir.


MsXLabs.org & Morpa Genel Kültür Ansiklopedisi

Son düzenleyen Safi; 7 Ocak 2017 21:14
29 Temmuz 2011 12:55       Mesaj #2
_Yağmur_ - avatarı
VIP VIP Üye
ÜÇGEN BENZERLİKLERİ

Karşılıklı köşeleri arasında bire-bir eşleme kurulan iki üçgende, "karşılıklı açıların ölçüleri eşit ise bu üçgenler benzerdir", "karşılıklı iki kenarın uzunlukları orantılı ve bu kenarların belirttiği açıların ölçüleri eşit ise, bu üçgenler benzerdir" ve "karşılıklı kenarların uzunlukları orantılı ise bu üçgenler benzerdir" biçiminde ifade edilen benzerlikler.

Sponsorlu Bağlantılar

Bu teoremler sırasıyla A.A.A. (açı-açı-açı), K.A.K. (kenar-açı-kenar) ve K.K.K. (kenar-kenar-kenar) benzerlik teoremi adıyla bilinir.


Üçgen benzerlikleri, birçok geometri probleminin çözülmesinde kolaylık sağlar. Örneğin A açısı dik olan bir ABC üçgeninde, bu köşeye ilişkin yükseklik h ve a kenarı üzerinde ayırdığı parçalar p ve q ise, yüksekliğin, ana üçgende oluşturduğu iki üçgenin birbirine benzer olduğu gösterilebilir ve buradan h2=p.q eşitliği bulunabilir.

MsXLabs.org & Morpa Genel Kültür Ansiklopedisi

yiğit taner
8 Şubat 2012 14:19       Mesaj #3
yiğit taner - avatarı
Ziyaretçi
1. Üçgende iç açıların ölçüleri toplamı 180°'dir.

[AD // [BC] olduğundan, iç ters ve yöndeş olan açılar bulunur.

Sponsorlu Bağlantılar
a + b + c = 180°

m[A] + m[B] + m[C] = 180°
İç açılara komşu ve bütünler olan açılara dış açı denir.

2. Üçgende dış açıların ölçüleri toplamı 360°'dir.

a' + b' + c' = 360°

m(DAF)+m(ABE)+m(BCF)=360°

3. Üçgende bir dış açının ölçüsü kendisine komşu olmayan iki iç açının ölçüleri toplamına eşittir.


[AB] // [CE olduğundan

m(ACD)=a+b
m(DAC) = m(A') = b + c
m(DBE) = m(B') = a + c
m(ECF) = m(C') = a + b
4. iki kenarı eş olan üçgene ikizkenar üçgen denir.
ABC üçgeninde:
lABl=lACl Û m[B]=m[C]
Burada A açısına ikizkenar üçgenin tepe açısı, [BC] kenarına ise tabanı denir.

5. Üç kenarıeş olan üçgene eşkenar üçgen denir.

ABC üçgeninde

|AB| = |BC| = |AC|

m[A] + m[B] + m[C]= 60°
Eşkenar üçgen, ikizkenar üçgenin bütün özelliklerini taşır.ÜÇGENDE AÇIORTAYLAR


1. Üçgende iç açıortaylar bir noktada kesişirler. Bu nokta üçgenin içteğet çemberinin merkezidir.

Açıortayların kesiştiği noktadan kenarlara çizilen dikmelerin uzunlukları eşittir. (Çemberin yarıçapı)

2. Üçgende iki dış açıortay ile üçüncü iç açıortay bir noktada kesişirler. Bu nokta üçgenin dıştan teğet çemberlerinden birinin merkezidir. (Üç dış teğet çember vardır.)

[AD], [BD] ve [CD] açıortaylarından herhangi ikisi verildiğinde üçüncüsünün de kesinlikle açıortaydır.


3.
İki iç açıortayın kesişmesiyle oluşan açı; ABC üçgeninde ve BDC üçgeninde iç açılar toplamı yazılırsa


4. İki dış açıortayın kesişmesiyle oluşan açı; ABC üçgeninin dış açılar toplamıve BDC üçgeninin iç açılar toplamını yazarsak


5. Bir iç açıortay ile bir dış açıortayın kesişmesiyle oluşan açı,


ABC üçgeninin C açısının dış açıortayı ile B açısının iç açıortayı arasındaki açının ölçüsü A açısının ölçüsünün yarısıdır.


Burada D noktası dış teğet çemberlerden birinin merkezi olduğundan, A dan çizilen dış açıortayda D noktasından geçer.


6. Açıortayla yükseklik arasında kalan açı; ABC üçgeninde [AD] A açısına ait açıortay ve [AH] yüksekliktir.

Açıortayla yükseklik arasındaki açıya m(HAD) = x dersek
Bir açı ve açıortayını başka bir doğrunun kestiği durumlarda dış açı özelliği kullanılarak bütün açılar bulunabilir.

7 Nisan 2016 09:55       Mesaj #4
Safi - avatarı
SMD MiSiM
ÜÇGEN NEDİR
Üçgen, geometrinin temel şekillerinden biridir. Bir üçgenin üç köşesi ve bu köşeleri birleştiren, doğru parçalarından oluşmuş, üç kenarı vardır. Aynı doğru üzerinde olmayan üç noktayı birleştiren doğru parçalarından meydana gelen geometrik şekil. Bu noktalara köşe, doğru parçalarına kenar ve kenarlar arasındaki açılara iç açı denir. Bir kenarla diğer bir kenarın köşeden dışarı taşan uzantısı arasında kalan açıya da dış açı denir. Üçgenin herhangi bir kenarı taban olabilir. Tabanın karşısındaki köşeye tepe, açısına da tepe açısı denir. Tepe noktasından tabana çizilen dik doğru parçasına ise yükseklik denir. Bir kenarın orta noktasını karşısındaki köşeye birleştiren doğru parçasına kenarortay, açıları ikiye bölen doğrulara ise açıortaylar denir. Üç köşeden geçen çembere üçgenin çevrel çemberi, kenarlara içten teğet olacak şekilde çizelen çembere de iç çember adı verilir. Çevrel çemberin merkezi, kenar orta dikmelerin kesişme noktasıdır. İç teğet çemberin merkeziyse iç açıortayların keşişme noktasıdır.

Üçgenin Özellikleri
 • Bir Üçgenin iç açılarının toplamı 180° dış açılarının toplamı 360°'dir.
 • Üçgende bir dış açı, kendisine komşu olmayan iki iç açının toplamına eşittir.
 • Bir dik üçgenin dik kenarlarına 'a' ve 'b' dersek hipotenüs'ün karesi bu kenarların uzunluklarının karelerinin toplamına eşittir. Buna Pisagor Teoremi denir.

BIR ÜÇGENIN TEMEL ELEMANLARI
 • Üçgenin Kenarları: [BC],[AC},[AB] doğru parçalarına “Üçgenin Kenarları” denir. Kenar uzunlukları karşılarındaki açıların kenarlarıyla adlandırılırlar.
 • Üçgenin İç Açıları: Üçgenin iki kenarının oluşturduğu her bir açı “Üçgenin İç Açısı” olarak adlandırılır. Bir üçgenin iç açıları toplamı 180º`dir.
 • Üçgenin Dış Açıları: Üçgenin iç açılarının komşu bütünleri olan açılara “Üçgenin Dış Açıları” denir. Bir dış açı kendisine komşu olmayan iki iç açının toplamına eşittir. Bir üçgenin iç açısıyla dış açısının toplamı 180º`dir. Bir üçgenin dış açıları toplamı ise 360º`dir.

BIR ÜÇGENIN YARDIMCI ELEMANLARI
 • Üçgenin Yüksekliği: Üçgenin bir köşesinden karşı tarafa indirilen, köşe ile kenar arasında aklan doğru parçasına “Üçgenin Yüksekliği” denir.”H” ile gösterilir.
 • Üçgenin Kenar Ortayları: Üçgenin bir köşe ile bu köşenin karşısındaki kenarın orta noktasını birleştiren doğru parçasına “Üçgenin Kenar Ortayı” denir. “V” ile gösterilir.
 • Üçgenin Açı Ortayı: Üçgenin açılarını iki eş açıya bölen doğruların,köşe ile kenar arasında kalan doğru parçasına “Üçgenin açı ortayı” denir. ” N” ile gösterilir.
Son düzenleyen Safi; 11 Nisan 2016 21:53
7 Nisan 2016 10:21       Mesaj #5
Safi - avatarı
SMD MiSiM
ÜÇGENLERİ SINIFLANDIRMA


AÇILARINA GÖRE ÜÇGENLER

DAR AÇILI ÜÇGEN
Üç açısının ölçüsü de 90° den küçük olan üçgenlere dar açılıüçgen denir.
Ad: üçgen4.JPG
Gösterim: 816
Boyut: 10.8 KB

DİK AÇILI ÜÇGEN
Bir açısının ölçüsü 90° ye eşit olan üçgenlere denir. Dik üçgen olarak adlandırılır.
Ad: üçgen5.JPG
Gösterim: 825
Boyut: 10.6 KB

GENİŞ AÇILI ÜÇGEN
Bir açısının ölçüsü 90° den büyük olan üçgenlere denir. Bir üçgende bir tek geniş açı olabilir.
Ad: üçgen6.JPG
Gösterim: 803
Boyut: 11.3 KB

KENARLARINA GÖRE ÜÇGENLER

EŞKENAR ÜÇGEN
Üç kenar uzunluklarıda eşit olan üçgenlere denir.
Ad: üçgen7.JPG
Gösterim: 804
Boyut: 10.4 KB

İKİZKENAR ÜÇGEN
Herhangi iki kenar uzunluklarıeşit olan üçgenlere denir.
Ad: üçgen8.JPG
Gösterim: 806
Boyut: 10.8 KB

ÇEŞİTKENAR ÜÇGEN
Üç kenar uzunlukları da farklı olan üçgenlere denir.
Ad: üçgen9.JPG
Gösterim: 814
Boyut: 11.4 KB
7 Nisan 2016 10:30       Mesaj #6
Safi - avatarı
SMD MiSiM
ÜÇGENLERİ SINIFLANDIRMA
Ad: üçgen çeşitleri.jpg
Gösterim: 884
Boyut: 42.9 KB
7 Nisan 2016 10:48       Mesaj #7
Safi - avatarı
SMD MiSiM
ÜÇGENİN TEMEL ve YARDIMCI ELEMANLARI
Üçgenin kenarları’ na ve açıları’ na temel elemanlar, Yükseklik, kenarortay ve açıortaylarınayardımcı elemanlar denir.

1. Yükseklik
Bir köşeden karşı kenara veya karşı kenarın uzantısına çizilen dik doğru parçasına yükseklik denir.
Ad: üçgen10.JPG
Gösterim: 827
Boyut: 16.9 KB
ha = a kanarına ait yükseklik.
hc = c kenarına ait yükseklik
yüksekliklerin kesim noktasına üçgenin Diklik Merkezi denir.

2. Açıortay

Üçgenin bir köşesindeki açıyıiki eş parçaya ayıran ışına o köşenin açıortayıdenir.
nA = A köşesine ait iç açıortay
n'A = A köşesine ait dış açıortay
Ad: üçgen11.JPG
Gösterim: 814
Boyut: 13.1 KB

3. Kenarortay
Üçgenin bir kenarının orta noktasını karşısındaki köşe ile birleştiren doğru parçasına o kenara ait kenarortay denir.
|AD| = Va , |BE| = Vb olarak ifade edilir.
Ad: üçgen12.JPG
Gösterim: 788
Boyut: 12.9 KB

Dik üçgende, hipotenüse ait kenarortay hipotenüsün yarısına eşittir.
|BC| = a (hipotenüs)
Ad: üçgen14.JPG
Gösterim: 796
Boyut: 9.0 KBAd: üçgen15.JPG
Gösterim: 779
Boyut: 13.2 KB

ÜÇGENDE AÇI ÖZELLİKLERİ

1. Üçgende iç açıların ölçüleri toplamı180° dir.
[AD // [BC] olduğundan, iç ters ve yöndeş olan açılar bulunur.
a + b + c = 180°
Ad: üçgen16.JPG
Gösterim: 785
Boyut: 12.7 KB

m(A) + m(B) + m(C) = 180°
Üçgenin iç açılarının toplamı180° dir.
İç açılara komşu ve bütünler olan açılara dış açı denir.

2. Üçgende dış açıların ölçüleri toplamı360° dir.
a' + b' + c' = 360°
m(DAF)+m(ABE)+m(BCF)=360°
Ad: üçgen17.JPG
Gösterim: 783
Boyut: 12.5 KB

3. Üçgende bir dış açının ölçüsü kendisine komşu olmayan iki iç açının ölçüleri toplamına eşittir.
[AB] // [CE olduğundan
Ad: üçgen18.JPG
Gösterim: 785
Boyut: 12.1 KB
m(ACD)=a+b

m(DAC) = m(A') = b + c
m(DBE) = m(B') = a + c
m(ECF) = m(C') = a + b
Ad: üçgen20.JPG
Gösterim: 776
Boyut: 13.1 KB

Yandaki şekilde a, b, c bulundukları açıların ölçüleri ise,
Ad: üçgen19.JPG
Gösterim: 773
Boyut: 13.1 KB
m(BDC) = a+b+c

4. iki kenarı eş olan üçgene ikizkenar üçgen denir.ABC üçgeninde:
lABl=lACl Û m(B)=m(C)
Ad: üçgen21.JPG
Gösterim: 766
Boyut: 11.1 KB

Burada A açısına ikizkenar üçgenin tepe açısı, [BC] kenarına ise tabanıdenir.
Tepe açısına m(BAC) = a dersek
Taban açıları
Ad: üçgen22.JPG
Gösterim: 770
Boyut: 12.0 KB

5. Üç kenarıeş olan üçgene eşkenar üçgen denir.
ABC üçgeninde
|AB| = |BC| = |AC|
m(A) = m(B) = m(C) = 60°
Ad: üçgen23.JPG
Gösterim: 787
Boyut: 12.3 KB
Eşkenar üçgen, ikizkenar üçgenin bütün özelliklerini taşır.
7 Nisan 2016 11:03       Mesaj #8
Safi - avatarı
SMD MiSiM
ÜÇGENDE AÇIORTAYLAR
1. Üçgende iç açıortaylar bir noktada kesişirler. Bu nokta üçgenin içteğet çemberinin merkezidir.
Ad: üçgen24.JPG
Gösterim: 768
Boyut: 15.6 KB
Açıortayların kesiştiği noktadan kenarlara çizilen dikmelerin uzunluklarıeşittir. (Çemberin yarıçapı)

2. Üçgende iki dış açıortay ile üçüncü iç açıortay bir noktada kesişirler. Bu nokta üçgenin dıştan teğet çemberlerinden birinin merkezidir. (Üç dış teğet çember vardır.)
Ad: üçgen25.JPG
Gösterim: 782
Boyut: 13.2 KB
[AD], [BD] ve [CD] açıortaylarından herhangi ikisi verildiğinde üçüncüsünün de kesinlikle açıortaydır.

3. iki iç açıortayın kesişmesiyle oluşan açı; ABC üçgeninde ve BDC üçgeninde iç açılar toplamı yazılırsa
Ad: üçgen26.JPG
Gösterim: 766
Boyut: 10.5 KB
Ad: üçgen27.JPG
Gösterim: 777
Boyut: 13.4 KB

4. iki dış açıortayın kesişmesiyle oluşan açı; ABC üçgeninin dış açılar toplamıve BDC üçgeninin iç açılar toplamını yazarsak
Ad: üçgen28.JPG
Gösterim: 768
Boyut: 10.3 KB
Ad: üçgen29.JPG
Gösterim: 774
Boyut: 13.9 KB

5. Bir iç açıortay ile bir dış açıortayın kesişmesiyle oluşan açı,
ABC üçgeninin C açısının dış açıortayı ile B açısının iç açıortayı arasındaki açının ölçüsü A açısının ölçüsünün yarısıdır.
Ad: üçgen30.JPG
Gösterim: 762
Boyut: 10.0 KB
Ad: üçgen31.JPG
Gösterim: 780
Boyut: 13.6 KB
 • Burada D noktası dış teğet çemberlerden birinin merkezi olduğundan, A dan çizilen dış açıortayda D noktasından geçer.
6. Açıortayla yükseklik arasında kalan açı; ABC üçgeninde [AD] A açısına ait açıortay ve [AH] yüksekliktir.
Açıortayla yükseklik arasındaki açıya m(HAD) = x dersek
Ad: üçgen32.JPG
Gösterim: 753
Boyut: 10.8 KB
Ad: üçgen33.JPG
Gösterim: 759
Boyut: 12.8 KB

Bir açı ve açıortayını başka bir doğrunun kestiği durumlarda dış açı özelliği kullanılarak bütün açılar bulunabilir.
Ad: üçgen34.JPG
Gösterim: 755
Boyut: 14.3 KB

Daha fazla sonuç:
Üçgen

Hızlı Cevap
Mesaj:


Matematik forumu 'Üçgen' konusunu görüntülüyorsunuz: ÜÇGEN Kesişimleri boş olmayıp tek bir nokta da olmayan üç ışının kapattığı geometrik şekil ya ...

Aramalar: Üçgen

Kaynak:

Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç