Arama

Sanat Akımları - Op Sanatı (Optik Sanat)

Güncelleme: 9 Mayıs 2012 Gösterim: 26.963 Cevap: 2
ThinkerBeLL - avatarı
ThinkerBeLL
VIP VIP Üye
8 Ekim 2009       Mesaj #1
ThinkerBeLL - avatarı
VIP VIP Üye
Op Art (Optik Sanat)

Sponsorlu Bağlantılar
Op art, optik resim olarak da bilinen 1960'ların bir resim akımıdır. Renk, çizgi gibi öğeler göz yanılsamaları yaratmak için kullanılır. Eserler genelde soyut olup, pek çok durumda siyah-beyazdır.
ABD’ye özgü olmadığı halde bu ülkede 1960’a doğru, Pop Art ile aşağı yukarı aynı dönemde gelişmiş bir soyut sanat akımını belirten ve İngilizce Optical Art’ın (optik sanat) kısaltılmış biçimi olan terimdir.
Lekecilik ve hareket resmine karşı gelişen Op-art, sanat yapıtını kurallarla bilimsel olarak düzenlemeye önem vermiştir. Rastlantıya dayanan içgüdüsel otomatik yazı resmi( içgüdüsel-nonfigüratif), bu anlayışın tam karşıtı olmaktadır. Op-art resimde üçüncü boyut etkisini verme eğiliminin soyut sanatta ortaya çıkan şeklidir. Bunun için geometrik biçimler ritmik biçimde düzenlenmiş ve bu biçimler üzerinde renkle modle yapılmıştır. Op-art, yeni konstrüktivist, geometrik biçimleme yöntemleriyle akrabadır ve onların olanaklarından geniş olarak yararlanmıştır. Josef Albers ile Vasarely’nin temsil ettiği Op-art, optik aldatmalara dayanan çalışmalara sahiptir. Resim sanatına, aldatıcı bilimsel perspektif resmine itibar etmeyen yeni bir konstrüktivizm ve doğal olmayan yeni bir optik görüntü getirmiştir.

800px Hungary pecs   vasarely0

Op Art da Pop Art gibi, ama tümüyle farklı bir doğrultuda, hareketsel nonfigüratif sanata bir tepki olarak doğmuştur.
Avrupa kinetik sanatındaki (Fransa’da Görsel Sanat araştırma Topluluğu, Almanya’da Düsseldorf Zero Topluluğu, İtalya’da Milano MID ve T, Padova N 65 toplulukları tarafından temsil edilir) çeşitli eğilimlerin, bu harekete bağlandıkları ölçüde, Op Art’ın fizik ve geometriye özgü yalın öğelerden hareketle oluşturulmuş bazı kompozisyonların yaratabileceği optik yanılma üstüne kurulu görsel araştırmalar bütünü kapsadığı söylenebilir.
Op Art terimi, tüm yalınlığı içinde kullanışlı, kolay bir terim olarak ortaya çıkmıştır; ama belirttiği sanatsal üretim, değişik ülkelerden belli sayıdaki sanatçıların benimsenmiş oldukları ortak bir estetik anlayışının ABD’ye özgü yorumu olarak belirir; üstelik bu anlayış, Mondrian ve Van Doesburg’un kurmuş oldukları neoplastisizm, konstrüktivizm ve süpermatizm gibi soyut deneyimlerin uzantısında yer alır. Bütün bu deneyimlerin ötesinde El Lissitzki ve Berlew’nin 1920 yıllarının başlarında sürdürdükleri araştırmalar, Picabia’nın görsel anlatım girişimleri (siyah beyaz optik suluboyalar), Man Ray ve Marcel Duchamp’ın (roto-rölyefler, 1935-1940) etkinlikleri, Vasarely’nin çok boyutlu uzam üstünde çalışmaları, özellikle de, Bauhaus’ta ders vermiş olan ve 1950’den sonra Yale Üniversity’de görev alan Josef Albers’in dersleri ABD’li genç ressamların yetişmesine doğrudan doğruya etkili oldu. Bu sanatçıların ilgili oldukları sanat dalını bilime bağımlı duruma getirerek gözün ağtabakasındaki titreşime dayalı bir sanatı geliştirmeye çalıştılar; böylece çalışmalarını, temelde, gözün, sert bir karşıtlık oluşturacak biçimde boyanmış iki yüzeye aynı anda uyum yapmasının olanaksızlığı üstüne dayandırdılar. Böyle bir girişimde geometrik figürlerin, katışıksız renklerin, matematiksel olarak düzenlenmiş çizgiler ve noktaların kullanımını gerektiriyordu; bütün bu grafik ve renksel öğeler de harekete özgü yoğun bir görsel etki yaratmayı sağlıyordu. Ayrıca bu sanatçılar ışık, elektromagnetik itkiler, hatta bazı biçimlerim mekanik yer değiştirmeleri gibi elle tutulamayan hareketli etkenlerden de yararlanıyorlardı. Her iki durumda da izleyici, algılamayı bozan ve bir çeşit optik bireşim koşullanması yaratan dinamik olayların doğmasında etkin bir rol oynar.

İzleyicinin Etkin Rolü

Karmaşık ve büyük boyutlu “çevreseller” (karanlık oda, tünel, labirent) yaratmak ve bunların içine değişik biçimlerde canlandırılan ve izleyici sayesinde rastlantısal olarak değişebilen görüntüler yansıtmak söz konusu olduğunda, çoğunlukla ortaklaşa bir çalışma gerekir. Op Art, Frank Popper’ın “plastik öğelerin sürekli kararsızlığı” olarak adlandırdığı şeyle hareketli bir ortamın yaratılmasına etkin olarak katılmayı önerdiğinde, bir topluluk tarafından “tüketilebilecek”, bu topluluğun yararına sunulabilecek bir sanat-oyun düşüncesini benimser ve sanat yapıtının yalnızca koleksiyonculara ayrılmış taşınabilir bir ürün olarak görülmesine karşı çıkar.
BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 1 üye beğendi.
Tanrı varsa eğer, ruhumu kutsasın... Ruhum varsa eğer!
_Yağmur_ - avatarı
_Yağmur_
VIP VIP Üye
18 Nisan 2010       Mesaj #2
_Yağmur_ - avatarı
VIP VIP Üye
OP-ART( Optik Sanat)

Sponsorlu Bağlantılar
Optik sanat II. Dünya savaşından sonrasında geçerli olan geç resimsel anlayışa tepki olarak Avrupa’da ortaya çıkmıştır. Akım ilk hareketini 1950’li yılların başlangıcında oluşturmuştur. Yeni dadaist canlandırma, soyut geometrik sanatta olduğu gibi bir canlandırma yapmak istemişlerdir.

1965’te Newyork MOMA’DA çağdaş soyut hareketi’nin bir örneğini tanımak üzere “the responsive eye”adını taşıyan bir sergi düzenlemişlerdir.Time dergisinde yayınlanan bir makalenin de bu adı açıklaması ile tanınması sağlamıştır.

Hareket, yanılsama ,ışık ve optik mekan bu akıma yeni değerler olarak sunulmuştur. Görsel etkini her bireyin gözünün algılama mekanizması yolu ile aynı biçimde oluşma ve yapının kavranması için seyircinin belli bir kültürel gereksiniminin olması optik sanatın temel görüşleridir.

Op-sanatın gelişimide ; Denis Réné, Vasarely, Agam, Soto, Bury gibi sanatçıların araştırmaları ile gerçeklik kazandığı görülmektedir.

Optik sanat öncelikle gözde oluşanla ilgilenmekte ve görsel mekanizmayı harekete geçirmeyi, uyarmayı amaçlamaktadır. Bu akım kavramının bütün olayları ile ilgilenir ve amacına varmak için bazı renk ve çizgilerin yan yana konularak elde edilebilecek optik etkiler için bilimsel yöntemlere başvurmuştur.

Op sanatçıların büyük bölümü doğrudan ya da dolaylı biçimde soyut geometrik sanattan Bauhausun bazı araştırma yöntemlerinden, konstrüktivizmden ve de stijil’den yararlanmıştır.

Op sanat etkili anlatımı en az şekilde , sınır çoğu kez yalın temel sistemler
üzerinde çalışır. Op sanatçı- pop sanatçıalr ve minimalistler gibi yeni malzeme ve tekniklerden yararlanır. Kişisellikten vazgeçiş ve eskize bağlılık optik sanat yapıtlarının sanatçı dışında başka birisi tarafından gerçekleşmesine olanak sağlar.
Bu şekilde yapıtın tek ve özgün olan özelliğini ortadan kaldırmıştır.
Optik sanat yapıtlarında seyircinin katılımı büyük önem taşımaktadır. Psikolojik olarakda etkiler.

Lusio Fontana ve Victor Vasarely akımın önemli öncü sanatçılarıdır. Lucio Fontana (1899–1968) Akımın dışında kalmasına rağmen 1950’lerden itibaren “hareket, renk, zaman ve mekân yeni sanatın kavramlarıdır” diye ışık üzerine deneyler yapmıştır.

Kısa sürede genç sanatçılar Fontana’nın düşüncelerinin önemini anlamışlar ve onun mekân ve ışık ilişkilerini optik çalışmalarla gerçekleştirmişlerdir.

Victor vasarely 1950’li yılların başında op etkili soyut yapıtlar gerçekleştirmiştir.
Vasarely”dekoratif olmaktan korkmayarak herkese açık bir sanat görüşünü savunmuştur.

1960’larda pariste yaşayan ve optik sanatta ilgilenen sanatçılar arasında Latin Amerikalı sanatçıların buluşları dikkat çekmektedir.

Optik sanat Avrupa kültürü geleneğe uzak ve birikimden yoksun ülkelerde kolaylıkla benimsenmiş bir akımdır.

Latin Amerikalı sanatçılardan Jesus Raphael Soto(1923) Maracaibo GS okulunda 3 yıl hocalık yaptıktan sonra 1950’de Paris yerleşmiştir.

Biçimi reddeden sanatçı “ben plastik sözcüğünü bile atıyorum. Plastik biçimi
çağrıştırıyor ben biçime karşıyım demiştir.

Carlos Crus- Deiz(1923) çalışmalarını renk üzerine yoğlaştıran sanatçıdır. Önceleri rengin fiziksel kalitesiyle ilginmiş sonrada biçimin renge bağlı optik
karakteri üzerinde durmuştur.

1962’den sonra sanatçı renk gamını artırmış ve tuval üzerine, seyircinin hareketine göre beliren daireler ve kareler çizmiştir.

Seyircinin katılımına önem Verne bir sanatçıda yagcov Agam Ayrıcalıklı bir yere sahiptir.

Seyircinin katılımını gerektiren çalışmalarında seyircinin yer değiştirmesine göre
cromantik düzenlerde değişen tasarımlar gerçekleşmiştir.

1950–60 yıllarında op-art merkezi Paris olmasına karşın avrupanın çeşitli kentlerinde bu akımı benimseyen gruplar olmuştur. Örn; Heinz mark, otto piene ve günther vecher gelişme göstermiştir.

1968 Venedik bienalinde ödül alan Bridget Riley optik sanatın İngiltere gelişmesinde büyük katkıda bulunmuştur.

Seurat’nın noktalama tekniğinden hareket ederek görsel olarak ısı ve enerji gibi bazı duyumları anlamayı deneyerek optik alanda çalışmalar yapmıştır.
Riley yalın biçimlerin kimliklerini yitirmeksizin burkulmalarıyla ilgili araştırmalar
yapılmıştır. Daha sonra çizgi ağları üzerine temellenmiş optik tablolarda
gerçekleşmiştir.

Optik sanatta renklerin optik karışımların elde edilmesi için eş zamanlı ya da ararda gelen kontrastlardan rengin git gide açılmasından yada koyultulmasın dan yararlanır. Optik sanat güncel görüntülerin biçimsel ve mekansal değişimine olanak sağlamıştır.
Victor Vasarely
artwork images 588 378278 victor vasarely


BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 1 üye beğendi.
"İnşallah"derse Yakaran..."İnşa" eder YARADAN.
Mira - avatarı
Mira
VIP VIP Üye
9 Mayıs 2012       Mesaj #3
Mira - avatarı
VIP VIP Üye
Op Art
MsXLabs.org & MORPA Genel Kültür Ansiklopedisi

Amerika, Avrupa ve Japonya'da süsleme ve moda işlerinde büyük etki yapan sanat. New York Çağdaş Sanatlar Müzesi'nde açılan büyük bir sergiden sonra yaygınlaştı (1965). Rus konstrüktivizmi ile Maleviç, Mondrian, Robert ve Sonia Delaunay, Fernand Léger'nin araştırmalarından ortaya çıkan op art, kent yaşamında edinilen optik duyumları geometrik bir biçimde yansıtır.

Bu sanat kolunun temsilcileri;
  • Fransa'da Henryk Berlew, Vasarely,
  • Paris'te Görsel Sanatlar Araştırmaları Grubu,
  • 1960'ta Düsseldorf'ta kurulan Sıfır Grubu ve ABD'de Josef Albers'ti.
Şiddetli kontrastlardan (özellikle siyah-beyaz) ve geometrik desenlerden yararlanan op art, 1965'ten itibaren Avrupa'da moda alanında da etkili oldu. Mobilyalarda da uygulanan bu yeni biçimde, büyük boyutlar ve kumaşları süsleyen resimler kullanıldı.
Victor Vasarely Op Art
5kqvk
theMira

Benzer Konular

10 Kasım 2012 / Misafir Sanat
20 Aralık 2016 / Misafir Sanat
15 Eylül 2007 / Misafir Sanat
28 Ekim 2009 / ThinkerBeLL Sanat
7 Ekim 2006 / kompetankedi Sanat