Arama

Çevreyi korumak için neler yapılmalıdır? - Sayfa 4

En İyi Cevap Var Güncelleme: 8 Nisan 2013 Gösterim: 217.077 Cevap: 51
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
8 Mart 2011       Mesaj #31
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Çevreye katkıda ßulunmak için Neler yapmalıyız ????                               Acillllll                                                                                                 
Sponsorlu Bağlantılar
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
15 Mart 2011       Mesaj #32
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
çevre ve ormanı korumak için yerlere çöp atmamalıyız.

Sponsorlu Bağlantılar
çevre ve ormanı korumak için yerlere çöp atmamalıyız. ormanda ateş, sigaraları ormana atmamalıyız. ormandaki ağaçları kesmemeliyiz. bilerek orman yangınları çıkarmamalıyız. ormanlara ağaç ve fidan dikmeliyiz.
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
6 Nisan 2011       Mesaj #33
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
cevapları bekliorum acill
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
11 Nisan 2011       Mesaj #34
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Yaşanabilir Temiz Bir Çevre İçin Bize Ve Devletimize Düşen Görevler?????
b.o.k.... - avatarı
b.o.k....
Ziyaretçi
20 Nisan 2011       Mesaj #35
b.o.k.... - avatarı
Ziyaretçi
çevreyi korumak için neler yapmalıyız
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
25 Nisan 2011       Mesaj #36
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
ÇEVRE SORUNLARI ve DOĞAL AFETLER
1. Çevre Sorunları
Çevre sorunları, insanların yaşadıkları doğal ortamı bozmaları ile ortaya çıkar. İnsanlar kendilerine daha iyi yaşama koşulları sağlamak için çevreye zarar verirler.
Ülkemizde özellikle büyük şehirlerde kalitesiz yakıt kullanımından dolayı hava kirliliği meydana gelmektedir. Fabrikalardan ve evlerden çevreye atılan bazı maddeler (poşet gibi) toprak kirliliğine neden olur.
Özellikle sanayi bölgelerinin yakınındaki kentlerin kanalizasyonları akarsular, deniz ve göllerin kirletilmesine neden olmaktadır. Ayrıca gemilerden boşaltılan bazı maddeler ve deniz kazaları bu kirlenmeyi artırmaktadır.
Su ve toprak kirliliğine neden olan maddelerin bir kısmıda katı atıklardır. Katı atıklar; plâstik maddeler, cam ürünleri, metalik maddeler (konserve ve meşrubat) ve ağaç ürünleri (kağıt, karton gibi).
Özellikle büyük kentlerde arabaların motor ve klakson gürültüleri ile bazı eğlence yerleri ve bazı iş yerleri de gürültü kirliliğine neden olmaktadır.
*
Çevre sorunlarının çözümünde bize ve devlete düşen görevler;
· Ormanlarda izinsiz ağaç kesmeyip, ateş yakmamalıyız.
· Fabrikaların zehirli atıkları ve kanalizasyon suları akarsulara, göllere ve denizlere akıtılmamalıdır.
· Çöpleri rastgele çevreye, akarsulara, göllere ve denizlere atmamalıyız.
· Kaliteli yakıtlar kullanmalıyız.
· Çevre sorunlarının çözümü için sivil toplum kuruluşlarına yardımcı olmalıyız.
· Çevre sorunlarının önlenmesi için devletin çeşitli zorunluluklar getirmesi gerekmektedir.
· Çevre bakanlığı daha aktif bir şekilde çalışmalıdır.
· Yerel yönetimler çevre sorunlarına daha fazla ilgi göstermelidir.
*
2. Doğal Afetler ve Korunma Yolları
Doğal afetler, insanları olumsuz etkileyen doğal olaylardır. Büyük oranda can ve mal kaybına neden olurlar. İnsanlara ve ülkelere büyük zarar verirler. Doğal afetlerin kontrol altına alınıp durdurulması da mümkün değildir. Bazı doğal afetleri şöyle sıralayabiliriz;
*
a. Depremler
Yer kabuğunda meydana gelen ani sarsıntılara deprem denir. Yeryüzünün belirli yerlerinde sıklıkla görülür. Buralara deprem kuşakları denir.
Bunların en önemlisi Kuzey Anadolu Deprem Kuşağı’dır. Bu kuşak Saros körfezinden başlayarak Marmara denizinin kuzeyinden İzmit körfezi ve Karadeniz Bölgesi’ndeki sıradağların arasındaki çukurluklardan Van gölünün kuzeyine kadar ulaşır.
*

Ülkemizdeki deprem alanlarının dağılışı
*
Deprem öncesi alınması gereken önlemler;
· Deprem kuşağına yerleşim yeri kurulmamalıdır.
· Zemini sağlam olmayan yerlere yerleşilmemelidir.
· Binalar yüksek katlı olmamalı ve inşaat tekniklerine uygun yapılmalıdır.
· Halka deprem konusunda eğitim verilmelidir.
*
Deprem sırasında yapılması gerekenler;
· Soğukkanlı davranılmalıdır.
· Balkon ve pencereden atlanmamalıdır.
· Elektrik sigortası ve hava gazı vanası kapatılmalıdır.
· Bina içinde sağlam eşyaların yanında çömelmiş durumda bulunulmalıdır.
· Sarsıntı biter bitmez binadan çıkılmalıdır.
Ülkemizin büyük bir kısmı deprem tehlikesi altında olduğu için depreme karşı her zaman hazırlıklı olmalıyız. Kısacası depremle yaşamayı öğrenmeliyiz.
*
b. Erozyon
Sel suları ve rüzgârlar tarafından aşındırılarak taşınan toprakların barajlara, göllere ve denizlere biriktirilmesine erozyon denir.
Yurdumuz yarı kurak bir iklime sahip olduğu için önemli bir kısmı bitki örtüsünden yoksundur. Aynı zamanda yurdumuz çok engebeli bir araziye sahiptir.
Bunlardan dolayı ülkemizde çok şiddetli erozyon meydana gelmektedir. Sağanak yağışlar, orman ve otlakların tahribi ile arazilerin yanlış kullanımı da erozyonu artıran faktörlerdendir.
Erozyon sonucunda toprağın en verimli olan kısmı taşındığı için tarım alanlarında azalma meydana gelir. Taşınan toprağın bir kısmı baraj göllerine dolarak barajların kullanım sürelerinin kısalmasına neden olur.
Toprak erozyonu ülkemiz için çok önemli bir sorundur. Çünkü tahrip edilen toprakta bitkiler yetişmeyecektir. Bu yüzden topraklarımızda tarım yapmak zorlaşacaktır. Bu durumda ülkeler açlık tehlikesi ile karşı karşıya kalabilirler.
Erozyonla mücadele için özel bir kuruluş olan TEMA (Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı) kurulmuştur. TEMA erozyon konusunda eğitici çalışmalar yaparak, erozyonu önlemek için faaliyetlerde bulunur.
*
Erozyonu önlemek için;
· Orman alanları korunmalı
· Boş araziler ağaçlandırılmalı
· Meralar korunmalı
· Eğimli yamaçlar taraçalandırılmalı
· Tarlalardaki anız örtüsü yakılmamalıdır.
Kısacası erozyonu önlemek için bitki örtüsü korunmalıdır.
*
c. Toprak kayması
Yamaçlarda bulunan toprağın, kütle halinde kayarak aşağı doğru inmesi olayına toprak kayması denir. Toprak kaymasına heyelân da denir. Bazen toprakla birlikte altındaki kayanın bir bölümü de yer değiştirir.
*
Toprak kaymasının nedenleri;
· Yer şekillerinin fazla eğimli olması
· Yağışlar ve eriyen kar sularının toprağı kaygan hale getirmesi
· Özellikle killi toprakların yağış sularını emerek kayganlaşması
· İnsanların yol yapımı ve inşaat çalışması gibi faaliyetleri de toprak kaymasına neden olabilir.

Ülkemizde görülen heyelânların mevsimlere dağılış oranları
*
Ülkemizde toprak kaymaları en fazla ilkbahar mevsiminde görülmektedir. Bunun en önemli nedeni kar erimeleridir. Toprak kayması en fazla Karadeniz Bölgesi’nde meydana gelmektedir. Özellikle Doğu Karadeniz Bölümü’nde heyelânlar çok fazla olmaktadır.
Toprak kayması sonucunda göller de oluşur. Vadi boyunca akan bir akarsuyun önü toprak kayması ile kapanarak göller oluşabilir. Trabzon’daki Sera ve Erzurum’daki Tortum gölleri buna örnek olarak verilebilir.
*
d. Sel baskınları ve önleme çalışmaları
Sel, sağanak yağış ve hızlı kar erimeleri sonucu çok miktarda suyun akışa geçmesi ile meydana gelir. Sel, önüne gelen taşları, toprakları, bitkileri sökerek taşımaktadır. Sel, ülkemizde çok görülen bir doğal afettir. Her yöremizde sel felaketleri meydana gelebilir. Fakat en fazla Doğu Karadeniz Bölümü’nde görülür. En fazla ilkbahar mevsiminde sel meydana gelir. Bu mevsimde artan yağmurlar selleri oluşturur. Yaz aylarında görülen sellerin nedeni sağanak yağışlardır. Ülkemizde sellerin başlıca oluş nedenleri;
· Sağanak yağışlar ve hızlı kar erimeleri
· Arazinin bitki örtüsünden yoksun olmasıdır.
Sel baskınları verimli tarım topraklarını taşır. Tarım alanlarındaki ürünlere zarar verir. Ev, yol ve köprülere zarar verir. Seller sonucunda ulaşım ve haberleşmede aksamalar olur. Sellerin zararlarından korunmak için,
· Akarsu yataklarına yerleşilmemelidir.
· Akarsu yataklarının kenarlarına taşkınları önlemek için setler yapılmalıdır.
*
e. Çığ
Çığ, büyük kar yığınlarının yamaç boyunca hareket etmesidir. Yüksek dağlık alanlardaki dik yamaçlarda bulunan karların değişik seslerle harekete geçmesi sonucu oluşur. Çığ, ülkemizde en fazla Doğu Anadolu Bölgesi’nde görülür. Bunun nedeni kar yağışlarının fazla olmasıdır.
*
f. Yangınlar
Yangınların bir kısmı yerleşim yerlerinde meydana gelir. Bunlara insanlar neden olmaktadır. Fakat özellikle orman yangınları büyük doğal afetler arasında gösterilebilir. Orman yangınları en fazla yaz ve sonbahar mevsimlerinde görülür. Orman yangınları doğal çevreye zarar verdiği gibi ülke ekonomisine de büyük zarar verir. Orman yangınları; erozyon, sel, heyelân ve kuraklığa neden olur. Orman yangınlarına karşı alınacak önlemleri şu şekilde sıralayabiliriz;
· Ormanlarda yapılan pikniklerde ateş yakılmamalı, sigara izmariti atılmamalıdır.
· Orman içinde yollar açılmalıdır.
· Orman içinde haberleşme ve yangın söndürme sistemi kurulmalıdır.

--------------------------------------------------------------------------------
alen - avatarı
alen
Ziyaretçi
13 Mayıs 2011       Mesaj #37
alen - avatarı
Ziyaretçi
bana acil temiz bir çevre bırakmak için bize ve devletimize düşen görevler nelerdir?
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
26 Mayıs 2011       Mesaj #38
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
arkadaşlar bence hepimiz ödewlerimizi bu site olmasaydı yapamazdık ya belkı baska sıtelerden bakardık ama belkıde istediğimiz şekilde değildir neyse ben sadece bu siteye cok tşk ettiğimi sölemek istedim
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
11 Ekim 2011       Mesaj #39
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Örneğin, işleriniz bittikten sonra televizyon izlerken ışıkları kapatmak, ya da odadan çıkarken ışığı kapatmak önemli bir tasarruf sağlayacaktır.

1. Yeniden kullanılan alışveriş çantaları alın: Çöp üretiminizi azaltmanın en kolay yollarından biri alışverişlerde yeniden kullanılabilen keten çantalar almaktır. Satın almak zorunda değilsiniz, evden bu çantaları hazırlayıp markete öyle gidebilirsiniz. Böylece birkaç naylon poşet yerine tek bir çanta kullanabilirsiniz.

2. Çevre dostu temizleme ürünleri satın alın: Birçok temizleme ürünleri daha çevreci çeşitlerini üretiyor. Klorsuz ve biyolojik olarak parçalanabilen deterjanlar, geri dönüşümlü süngerler, çevre dostu temizleyiciler araştırın. Tek kullanımlık mop (tahta bezi) yerine eskisi gibi yıkanabilen ve yeniden kullanılabilen bezlere dönüş yapın. Hatta sirke ve suyla kendi temizlik ürünlerinizi yapabilirsiniz.

3. Güzellik rutininizi çevreci hale getirin: Saçınız, elleriniz ve vücudunuz için biyolojik olarak parçalanabilen ya da sertifikalı organik alternatifleri tercih edin.

4. Evinizde geri dönüştürülen kâğıt ürünlerini deneyin: Geri dönüştürülen kâğıt havlular, peçeteler, tabaklar, kâğıt mendil ve tuvalet kâğıdı gibi ürünler klorsuzdur.

5. İşyerinizdeki tasarruflar: Ofiste dizüstü bilgisayar kullanıyorsanız, her zaman prize takılı olmasına gerek yoktur. Böyle yaparsanız pilinizin işlevselliğini öldürürsünüz. Piliniz azaldığında ya da kırmızıçizgiye geldiğinde şarjını doldurabilirsiniz. Şarj cihazını kullanmadığınız zaman, fişi mutlaka prizden çekin. Masa üstü bilgisayarda çalışıyorsanız, öğle yemeğine gittiğinizde bilgisayarınızı uyku moduna alın ve monitörü kapatın. Bir bilgisayar çıktısı almak istediğinizde 2 kez düşünün. Çok önemli değilse, müsvedde bir kâğıda yazdırabilirsiniz. İşyerine tekrar kullanılabilen su şişesi getirin. Strafordan yapılan çay ve kahve fincanlarından uzak durun.

6. Her şeyi tek kullanımlık almayın: Hayatınızı kolaylaştıran ve iyileştiren tüm yeni ürünlerin çevrede hasara yol açtığını fark ettiniz mi? Örneğin hazır yemeklerin paketlerinin üretim aşamasında sadece daha fazla karbon salımı oluyor, ayrıca çevreye daha fazla atık bırakıyor.

7. Hakkıyla geri dönüşüm yaptığınızdan emin olun: Plastikleri, camları, alüminyum, kâğıtları hepsi ayrı ayrı kutulara atmaya özen gösterin. Böylece geri dönüşüm şirketlerinin işini kolaylaştırmış olursunuz.

8. Her gün ne kadar su kullandığınızın farkında olun: Suyu boşa harcamayı bırakın. Dişlerinizi fırçalarken ya da tıraş olurken suyu açık bırakmayın, yemeğinizi bitirdiğinizde tabaktaki kırıntıları suyla yıkamak yerine çöpe sıyırın.

9. Elektrik tüketiminize dikkat edin: Evinize florasanlı tasarruflu ampuller alın. Bilgisayarınızı kullanmadığınızda uyku moduna alın ve ekranını kapatın. Mutfakta büyük fırın yerine elektrikli küçük fırınınızı kullanın. Kullanmadığınızda telefon şarjlarını prizden çekin.

10. Çöpe atmadan önce tekrar kullanmanın yolunu bulun: Kullanmadığınız bir masanız varsa bunu çöpe atmak yerine ikinci el eşya satan bir dükkâna götürün, birisi bunu alıp kullanacaktır. Kullanmadığınız bir eteğinizi keserek çocuğunuza bir şort yapabilir ya da kullanmadığınız, eskimiş tepsilerinizi boyayıp süsleyerek süs eşyası haline getirebilirsiniz
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
22 Kasım 2011       Mesaj #40
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Çevremizi Korumak İçin Neler Yapılıyor ?

Benzer Konular

1 Mayıs 2013 / Ziyaretçi Cevaplanmış
25 Nisan 2015 / Ziyaretçi Cevaplanmış
2 Mayıs 2016 / Misafir Tıp Bilimleri
5 Mart 2015 / Misafir Cevaplanmış