Arama

Çevreyi korumak için neler yapılmalıdır? - Sayfa 5

En İyi Cevap Var Güncelleme: 8 Nisan 2013 Gösterim: 217.090 Cevap: 51
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
28 Kasım 2011       Mesaj #41
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
toprağa pil değil ağaç dikmeliyiz
Sponsorlu Bağlantılar
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
14 Aralık 2011       Mesaj #42
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
arkadaşlar bana bi sorun ve çözüm önerisini söyler misiniz ???
Sponsorlu Bağlantılar
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
25 Aralık 2011       Mesaj #43
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
ÇEVRE SORUNLARI ve DOĞAL AFETLER
1. Çevre Sorunları
Çevre sorunları, insanların yaşadıkları doğal ortamı bozmaları ile ortaya çıkar. İnsanlar kendilerine daha iyi yaşama koşulları sağlamak için çevreye zarar verirler.
Ülkemizde özellikle büyük şehirlerde kalitesiz yakıt kullanımından dolayı hava kirliliği meydana gelmektedir. Fabrikalardan ve evlerden çevreye atılan bazı maddeler (poşet gibi) toprak kirliliğine neden olur.
Özellikle sanayi bölgelerinin yakınındaki kentlerin kanalizasyonları akarsular, deniz ve göllerin kirletilmesine neden olmaktadır. Ayrıca gemilerden boşaltılan bazı maddeler ve deniz kazaları bu kirlenmeyi artırmaktadır.
Su ve toprak kirliliğine neden olan maddelerin bir kısmıda katı atıklardır. Katı atıklar; plâstik maddeler, cam ürünleri, metalik maddeler (konserve ve meşrubat) ve ağaç ürünleri (kağıt, karton gibi).
Özellikle büyük kentlerde arabaların motor ve klakson gürültüleri ile bazı eğlence yerleri ve bazı iş yerleri de gürültü kirliliğine neden olmaktadır.
*
Çevre sorunlarının çözümünde bize ve devlete düşen görevler;
· Ormanlarda izinsiz ağaç kesmeyip, ateş yakmamalıyız.
· Fabrikaların zehirli atıkları ve kanalizasyon suları akarsulara, göllere ve denizlere akıtılmamalıdır.
· Çöpleri rastgele çevreye, akarsulara, göllere ve denizlere atmamalıyız.
· Kaliteli yakıtlar kullanmalıyız.
· Çevre sorunlarının çözümü için sivil toplum kuruluşlarına yardımcı olmalıyız.
· Çevre sorunlarının önlenmesi için devletin çeşitli zorunluluklar getirmesi gerekmektedir.
· Çevre bakanlığı daha aktif bir şekilde çalışmalıdır.
· Yerel yönetimler çevre sorunlarına daha fazla ilgi göstermelidir.
*
2. Doğal Afetler ve Korunma Yolları
Doğal afetler, insanları olumsuz etkileyen doğal olaylardır. Büyük oranda can ve mal kaybına neden olurlar. İnsanlara ve ülkelere büyük zarar verirler. Doğal afetlerin kontrol altına alınıp durdurulması da mümkün değildir. Bazı doğal afetleri şöyle sıralayabiliriz;
*
a. Depremler
Yer kabuğunda meydana gelen ani sarsıntılara deprem denir. Yeryüzünün belirli yerlerinde sıklıkla görülür. Buralara deprem kuşakları denir.
Bunların en önemlisi Kuzey Anadolu Deprem Kuşağı’dır. Bu kuşak Saros körfezinden başlayarak Marmara denizinin kuzeyinden İzmit körfezi ve Karadeniz Bölgesi’ndeki sıradağların arasındaki çukurluklardan Van gölünün kuzeyine kadar ulaşır.
*

Ülkemizdeki deprem alanlarının dağılışı
*
Deprem öncesi alınması gereken önlemler;
· Deprem kuşağına yerleşim yeri kurulmamalıdır.
· Zemini sağlam olmayan yerlere yerleşilmemelidir.
· Binalar yüksek katlı olmamalı ve inşaat tekniklerine uygun yapılmalıdır.
· Halka deprem konusunda eğitim verilmelidir.
*
Deprem sırasında yapılması gerekenler;
· Soğukkanlı davranılmalıdır.
· Balkon ve pencereden atlanmamalıdır.
· Elektrik sigortası ve hava gazı vanası kapatılmalıdır.
· Bina içinde sağlam eşyaların yanında çömelmiş durumda bulunulmalıdır.
· Sarsıntı biter bitmez binadan çıkılmalıdır.
Ülkemizin büyük bir kısmı deprem tehlikesi altında olduğu için depreme karşı her zaman hazırlıklı olmalıyız. Kısacası depremle yaşamayı öğrenmeliyiz.
*
b. Erozyon
Sel suları ve rüzgârlar tarafından aşındırılarak taşınan toprakların barajlara, göllere ve denizlere biriktirilmesine erozyon denir.
Yurdumuz yarı kurak bir iklime sahip olduğu için önemli bir kısmı bitki örtüsünden yoksundur. Aynı zamanda yurdumuz çok engebeli bir araziye sahiptir.
Bunlardan dolayı ülkemizde çok şiddetli erozyon meydana gelmektedir. Sağanak yağışlar, orman ve otlakların tahribi ile arazilerin yanlış kullanımı da erozyonu artıran faktörlerdendir.
Erozyon sonucunda toprağın en verimli olan kısmı taşındığı için tarım alanlarında azalma meydana gelir. Taşınan toprağın bir kısmı baraj göllerine dolarak barajların kullanım sürelerinin kısalmasına neden olur.
Toprak erozyonu ülkemiz için çok önemli bir sorundur. Çünkü tahrip edilen toprakta bitkiler yetişmeyecektir. Bu yüzden topraklarımızda tarım yapmak zorlaşacaktır. Bu durumda ülkeler açlık tehlikesi ile karşı karşıya kalabilirler.
Erozyonla mücadele için özel bir kuruluş olan TEMA (Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı) kurulmuştur. TEMA erozyon konusunda eğitici çalışmalar yaparak, erozyonu önlemek için faaliyetlerde bulunur.
*
Erozyonu önlemek için;
· Orman alanları korunmalı
· Boş araziler ağaçlandırılmalı
· Meralar korunmalı
· Eğimli yamaçlar taraçalandırılmalı
· Tarlalardaki anız örtüsü yakılmamalıdır.
Kısacası erozyonu önlemek için bitki örtüsü korunmalıdır.
*
c. Toprak kayması
Yamaçlarda bulunan toprağın, kütle halinde kayarak aşağı doğru inmesi olayına toprak kayması denir. Toprak kaymasına heyelân da denir. Bazen toprakla birlikte altındaki kayanın bir bölümü de yer değiştirir.
*
Toprak kaymasının nedenleri;
· Yer şekillerinin fazla eğimli olması
· Yağışlar ve eriyen kar sularının toprağı kaygan hale getirmesi
· Özellikle killi toprakların yağış sularını emerek kayganlaşması
· İnsanların yol yapımı ve inşaat çalışması gibi faaliyetleri de toprak kaymasına neden olabilir.

Ülkemizde görülen heyelânların mevsimlere dağılış oranları
*
Ülkemizde toprak kaymaları en fazla ilkbahar mevsiminde görülmektedir. Bunun en önemli nedeni kar erimeleridir. Toprak kayması en fazla Karadeniz Bölgesi’nde meydana gelmektedir. Özellikle Doğu Karadeniz Bölümü’nde heyelânlar çok fazla olmaktadır.
Toprak kayması sonucunda göller de oluşur. Vadi boyunca akan bir akarsuyun önü toprak kayması ile kapanarak göller oluşabilir. Trabzon’daki Sera ve Erzurum’daki Tortum gölleri buna örnek olarak verilebilir.
*
d. Sel baskınları ve önleme çalışmaları
Sel, sağanak yağış ve hızlı kar erimeleri sonucu çok miktarda suyun akışa geçmesi ile meydana gelir. Sel, önüne gelen taşları, toprakları, bitkileri sökerek taşımaktadır. Sel, ülkemizde çok görülen bir doğal afettir. Her yöremizde sel felaketleri meydana gelebilir. Fakat en fazla Doğu Karadeniz Bölümü’nde görülür. En fazla ilkbahar mevsiminde sel meydana gelir. Bu mevsimde artan yağmurlar selleri oluşturur. Yaz aylarında görülen sellerin nedeni sağanak yağışlardır. Ülkemizde sellerin başlıca oluş nedenleri;
· Sağanak yağışlar ve hızlı kar erimeleri
· Arazinin bitki örtüsünden yoksun olmasıdır.
Sel baskınları verimli tarım topraklarını taşır. Tarım alanlarındaki ürünlere zarar verir. Ev, yol ve köprülere zarar verir. Seller sonucunda ulaşım ve haberleşmede aksamalar olur. Sellerin zararlarından korunmak için,
· Akarsu yataklarına yerleşilmemelidir.
· Akarsu yataklarının kenarlarına taşkınları önlemek için setler yapılmalıdır.
*
e. Çığ
Çığ, büyük kar yığınlarının yamaç boyunca hareket etmesidir. Yüksek dağlık alanlardaki dik yamaçlarda bulunan karların değişik seslerle harekete geçmesi sonucu oluşur. Çığ, ülkemizde en fazla Doğu Anadolu Bölgesi’nde görülür. Bunun nedeni kar yağışlarının fazla olmasıdır.
*
f. Yangınlar
Yangınların bir kısmı yerleşim yerlerinde meydana gelir. Bunlara insanlar neden olmaktadır. Fakat özellikle orman yangınları büyük doğal afetler arasında gösterilebilir. Orman yangınları en fazla yaz ve sonbahar mevsimlerinde görülür. Orman yangınları doğal çevreye zarar verdiği gibi ülke ekonomisine de büyük zarar verir. Orman yangınları; erozyon, sel, heyelân ve kuraklığa neden olur. Orman yangınlarına karşı alınacak önlemleri şu şekilde sıralayabiliriz;
· Ormanlarda yapılan pikniklerde ateş yakılmamalı, sigara izmariti atılmamalıdır.
· Orman içinde yollar açılmalıdır.
· Orman içinde haberleşme ve yangın söndürme sistemi kurulmalıdır.


Kaynak: Çevreyi korumak için neler yapılmalıdır?
Çikolata - avatarı
Çikolata
Ziyaretçi
17 Ocak 2012       Mesaj #44
Çikolata - avatarı
Ziyaretçi
Trafikte cevrenin korunması icin bireye düşen gorevler nelerdir
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
24 Mart 2012       Mesaj #45
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Birleşmiş Milletler tarafından
yayınlanan belgeye göre çevre için yapılabilecek 77 önerden bazıları: -
Çevre Bakanlığı tarafından basın bildirileri sunulması
Konuyla ilgili önemli çalışmalar yapmış kişilerin ödüllendirilmesi
Duyarlılığı arttırıcı kampanyalar yapılması
Kamu çalışma alanlarında ilanlar, afişler asılması
Konferansların düzenlenmesi
Okullarda çevreyle ilgili eğitimlerin verilmesi
Küçük guruplar haninde tartışmaların düzenlenmesi
Çevre sorunlarıyla ilgili micadele yöntemlerinin geliştirileceği programların oluşturulması
Sergilerin açılması
Gençlere özel programların düzenlenmesi
Festivaller düzenlenmesi
Futfol başta olmak üzere spor müsabakaları yapılması
Toplumda yaşayan bireylerin çevreyi korumaya yönelik yapabilecekleri konusunda rehberler oluşturulması
Çevreyi koruma konusunda çalışan gönüllü bir kuruma üye olunmasının özendirilmesi
Yakın çevreyi temiz tutmak konusunda girişimde bulunulması
Çevreyi korumanın bir bireysel sorumluluk olduğu bilincini anımsatmak ve bu konuyu anımsatan çalışmalar yapılması
Yasal düzenlemelerin varlığı için talepte bulunmak, var olan düzenlemeleri anımsayıptoplumda bu bilincin artmasına katkıda bulunulması
Medyada yer alan etkinliklerin düzenlenmesine katkı sağlanması
Çevreyi koruma yollarının komuoyuyla paylaşılması ve bu konuda bilincin arttırılması
Doğa yürüyüşleri düzenlenmesi ve katılımın özendirilmesi
Çöplerin toplanmasına katkı sağlanması
Ağaç dikme çalışmalarına destek verilmesi
Kuraklık konusunda duyarlılığın arttırılması
Motorlu araçların çevreye verdiği zararın anımsatılması


Kaynak: Çevreyi korumak için neler yapılmalıdır?
eku123 - avatarı
eku123
Ziyaretçi
30 Ağustos 2012       Mesaj #46
eku123 - avatarı
Ziyaretçi
Çevreyi korumak için, en azından bireysel olarak yapılabilecek bir takım önlemler bulunmaktadır. Bir miktar fedakarlık gösterilerek yapılması geleceğimizin temini olan birkaç önlem aşağıda yer almaktadır:
*Çöpler, çöp poşetinin ağzını sıkıca bağlandıktan sonra çöp kutusuna atılmalıdır.
*Ormanlar korunmalıdır.
*Ağaçlara zarar verilmemelidir.
*Çimlerin üzerinde ateş yakılmamalıdır.
*Hayvanlara zarar vermekten kaçınılmalıdır.
*Denizler kirletilmemelidir.
*Evcil hayvanların atıkları temizlenmelidir.
*Çevremiz sahiplenmeli, değeri ve önemi çocuklara öğretilmeli, büyüklere anlatılmalıdır.
*Enerji tasarrufu yapılmalıdır.
*Biten piller pil kutusuna atılmalıdır.
*Piknikten sonra ateş söndürülmeli ve asla yerde çöp bırakılmamalıdır.
*Kâğıt, teneke, cam, pil gibi geri dönüşümü olan maddeler geri dönüşüm kutularına atılmalıdır.
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
13 Kasım 2012       Mesaj #47
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
neden bunlar daha okunuslu degil ve site rengi anlamasız ve guzel degil
misafir - avatarı
misafir
Ziyaretçi
13 Kasım 2012       Mesaj #48
misafir - avatarı
Ziyaretçi
ormanlarda ağaç kesmemeliyiz
ormanları korumalıyız
çöpleri rastgele çevreye ve denizlere atmamalıyız
doğa yürüyüşleri yapmalıyız
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
4 Aralık 2012       Mesaj #49
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Gerekmediği zamanlarda bir saniyeliğine bile olsa ışığı kapatın.

Her ortam için doğru tip ve büyüklükte ışıklandırma kullanın.

Enerji tasarruf ampulleri tercih edin.

Mikrodalga fırınlar donmuş yiyeceklerin çözülmesi için kullanıldığında fazla enerji harcar.

Ancak yiyeceklerin ısıtılması, az miktarda yemek yapılması, su kaynatılması gibi amaçlarla kullanıldığında ekonomiktir.

Güneşi bol yerlerde yaşıyorsanız, sıcak su gereksiniminizi güneş enerjisiyle sağlayın.

Eğer çok ihtiyaç varsa, klima yerine vantilatör kullanmayı tercih edin.

Olabildiğince toplu taşıma araçlarını tercih edin.

Kısa mesafelere arabayla gitmek yerine, yürüyün.

Geri dönüşümü destekleyin. Ambalajında geri dönüşüm işareti olan ürünleri yeğleyin.

Cam ambalajın binlerce yıldır geri döndüğünü ve içindeki ürünün camla hiçbir etkileşimde bulunmadığını bilerek alın.

Plastik poşet ve yiyecek kapları gibi plastik ürünleri yeniden kullanın.

Plastik traş bıçağı, çakmak, tükenmez kalem, folyo pişirme kapları gibi tek ya da çok az kulanımlık ürünleri kullanmayı en aza indirin.

Az miktardaki alışverişlerinizde plastik poşet kullanmayın.

Çok fazla ambalaj malzemesi kullanılmış ürünleri almayın.

Bol ambalajli mamuller yerine, ambalajsiz ve ambalaji az olan mammuller ederek.

Tek yönlü, yani bir defa kullanilip atilan mamuller, örnegin plastik çatal, kas*k ve tabaklar; tekrar doldurulamayan çakmaklar, plasti tras aletleri vb. mamuller yerine, çok kez kullanilabilecek metal çatal ve kas*k, porselen tabak, doldurulabilen çakmak, uzun ömürlü tras alatlerini tercih ederek.

Bosalinca atilan piller yerine, tekrar sarj edilebilen pilleri tercih ederek.

Aluminyum ve teneke kutular satilan içecekler yerine, depozitolu cam siselerde satilanlari tercih ederek.

Alisveriste plstik torbalar yerine, bez torba ve alisveris sepeti kullanarak.

Meyve ve sebze alirken, paketlenmis mallar yerine amlajsiz mallari alarak.

Konserve kutularinda satilan besin maddeleri, yerine taze ya da cam kavanozlardaki besin maddelerini kullanarak.

Porsiyonluk reçel, bal, teryagi, kahve sütü vs. yerine büyük paketleri seçerek.

Mobilya alirken dayanikli ve uzun ömürlü olanlari seçin. Gerçekten gerekmedikçe mobilyalarinizi degistirmeyin.

Ormanda kesinlikle ates yakmayin. Piknik yaptiginiz alani temiz birakin.

Ormanlara yakin arazilerde aniz yakmayin; yakanlari uyarin.

Agaçlandirma çalismalarinda yörye özgü agaç türlerinin kullanilmasina özen gösterin.

Kagitlari mümkün oldugunca çift tarafli kullanin; kagit israfindan kaçinin.

Hafif kagit kullanin. Hafif kagidin üretimi sirasinda daha az enerji ve daha az hammadde kullanilir.

Geri dönüsümlü kagit kullanin. Geri dönüsümü yasaminizin bir parçasi haline getirin. Topladiginiz kagitlari düzenli olarak atik kagit alim merkezlerine gönderin.

Mümkün oldugunca e-posta, modem yoluyla faks gibi alternatif iletisim araçlarini kullanin.

Bilgisayarinizdan çok gerekmedikçe kagit çiktisi almayin. Dosyalarinizi bilgisayar ortaminda saklayin.

Televizyonlar bekleme konumunda bırakılmamalı.

Eşyalar, radyatörleri kapatmayacak şekilde yerleştirilmeli.

Diş fırçalama, bulaşık yıkama, traş esnasında musluk açık bırakılmamalı.

Akan tesisatlar onarılmalı.

Hortumla sulama ve yıkama yapılmamalı.

Aracın taşıma kapasitesi aşılmamalı.

Uzun duraklamalarda aracın kontağı kapatılmalı.

Geri dönüştürülemeyen ambalajlarda satılan ürünler alınmamalı.

Başta PVC olmak üzere, plastik ambalajlardan kaçınmalı.

Şişe ve kavanoz gibi cam ürünler tercih edilmeli.

Plastik poşet ve yiyecek kapları gibi ürünler yeniden kullanılmalı.

Alışverişlerde plastik poşet kullanılmamalı.

Cam malzemeler, organik çöplerle birlikte atılmamalı.
Yukarı Dön
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
16 Aralık 2012       Mesaj #50
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
ya ben doğal hayatını ve bitki örtüsünü korumak için neler yapılmalı yı araştırmak istiyorum lütfen yardım edin

Benzer Konular

1 Mayıs 2013 / Ziyaretçi Cevaplanmış
25 Nisan 2015 / Ziyaretçi Cevaplanmış
2 Mayıs 2016 / Misafir Tıp Bilimleri
5 Mart 2015 / Misafir Cevaplanmış