Cevap Yaz Yazdır
Güncelleme: 2 Mayıs 2011  Gösterim: 5.542  Cevap: 5

Halk hikayeleri hakkında geniş bilgi verir misiniz?

muratyasar
12 Nisan 2009 12:52       Mesaj #1
muratyasar - avatarı
Ziyaretçi
Halk hikayelerinin modern türk hikayeciliğine katkıları ve halk hikayelerindeki tip ve karakterlerin özellikleri...unutmayın Çok Acillll !! Msn SadMsn SadMsn SadMsn Sad
Sponsorlu Bağlantılar


12 Nisan 2009 18:49       Mesaj #2
Keten Prenses - avatarı
Üye
Misafir
29 Mart 2010 20:42       Mesaj #3
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Edebiyat ödevim bütün halk hikayelerini değerlendirmek. Bütün halk hikayelerini koyabilir misiniz ve bunları nasıl değerlendircem acaba?
LeqoLas
29 Mart 2010 20:49       Mesaj #4
LeqoLas - avatarı
Ziyaretçi
HALK HİKAYESİ:Halk anlatılarının önemli bir türü olan halk hikayeleri, batıda ve bizde üretiliş tarz ve biçimi belirli bir tür olarak ele alınmış ve diğer anlatı türleri ile karşılaştırmalı olarak incelenmiştir.

Halk hikayelerinde de bu anlatım ananesi devam etmekle beraber mühim bazı farklar onu destandan ayırır. Bunları şöyle sıralamak mümkündür:
1) Destanlar ve Destanımsılar
2) Tarihler ve Menkıbeler
3) Aşık Hikayeleri
4) Masallar, Fıkralar ve Efsaneler
1) Kozmogoni ve mitoloji konuları - Tanrılar ve evrenin yaratılışını inceler
2) Ulusun geçmişindeki önemli olaylar ve büyük önderler
Destanların günümüze kattıkları, geleneklerimiz, göreneklerimiz ve tarihimiz hakkında verdiği bilgilerdir.En önemlileri: Oğuz Destanı, Dede korkut hikayeleri, Ergenekon Destanı

A-) Tarihi bir vakanın olması şart değildir.
B-) Nazım-Nesir karışıktır. Zamanla nesir nazıma üstünlük kazanmıştır.
C-) Şahısları ve olayların anlatılmasında realist, çizgilere daha çok yer verilmiştir.
D-) Kahramanlıktan çok aşk maceraları konunun ağırlığını teşkil etmektedir.
Konuları Bakımından Halk Hikayeleri:
1-) Aşk Hikayeleri
2-) Kahramanlık Hikayeleri
3-) Aşk ve Kahramanlık Hikayeleri
Coğrafi Yayılışları Bakımından Halk Hikayeleri:
1-) Anadolu’da Bilinen Halk Hikayeleri
2-) Türk Dünyasının Bir Bölümünde Bilinen Halk Hikayeleri
3-) Türk Dünyasının Genelinde Bilinen Halk Hikayeleri
Çeşitli ve sayıları pek çok olan Anadolu Halk hikayeleri, çok değişik kaynaklardan gelmişlerdir. Bunlar arasında, kökleri binlerce yıl önceki Türk tarihinin derinliklerinde olanlar bulunduğu gibi, yeni olaylardan doğanlar veya yabancı kültürden aktarılanlar da vardır. Halk hikayelerini kaba bir sınıflandırma ile, aşağıdaki türlere ayırabiliriz:

1) Destanlar ve Destanımsılar:
Destan, kelime anlamı olarak Epos demektir; destanın diğer bir türü olan aşık şiirinde tamamen farklıdır. Destanın başlıca niteliği uzun soluklu bir anlatım olmasıdır. Örneğin Oğuzlardan bize kalmış Dede Korkut Kitabı adlı destan, dresden yazmasında 12 boy ve 300 sayfalık bir metindir. Kırgızların Manaz Destanı ortalama olarak 90000 dize tutar. Görüldüğü gibi destanlar en uzun halk edebiyatı türlerindendir.
Destanlar çoğunlukla nazımla düzenlenmiştir. Aynı diğer halk edebiyatı türlerinde olduğu gibi destanda da söz, ezgi ve seyirlik anlatım biçimi kullanılmaktadır. Bütün bunların dışında destanlar ölçülü söz biçiminde söylenmiş, yani ölçü kullanılmıştır. Destanlarda anlatılanlar kahramanlık hikayeleri ve doğa üstü varlıkların geçtiği olaylardır.
Destanlar ulusların yazı öncesi çağlarında oluşmuş ve gelişmiş yapıtlardır. Destanlar da, o çağlarda insanları yaratılış, tanrılar, hem de toplumun geçmişine dair bilgiler vemek amacıyla yazılırdı. bu yüzden destanlar konuları bakımından iki grupta toplanır.


2) Tarihler ve Menkıbeler:
Önemli bazı tarih olayları, halk arasında, hikaye şekline dökülerek anlatılır. Ağızdan ağıza dolaşan bu hikayeler, zaman geçtikçe, asıl hallerinden uzaklaşırlar. Bunlar, zaman zaman, kimlikleri bilinmeyen kişiler tarafından yazıya geçirilir. Anlatılan tarihi olay, eski çağlara doğru uzaklaştıkça, hayalle beslenerek destana masala doğru kaymaya başlar. Bu kayma, olaylar yazıya üstünden uzun süre geçtikten sonra geçirildiği zaman görülür. “Tevarih-i Al-i Osman” (Osmanoğulları Tarihleri) adlı eser, olaylar yaşandığından çok kısa bir süre sonra yazıya geçirildiği için esasına bağlı kalmıştır. Olağan üstü olaylarla bezenen eserler de, İslam tarihinde görülmektedir: “Seyyid Battal Gazi”, “Cafer-i Tayyar”, “Hz. Ali’nin Cenkleri” gibi.

3) Aşk Hikayeleri:
Aşk hikayelerinin khramanı bir aşıktır. Rürk halkı şiire ve şaire karşı büyük saygı duyduğu için, birçok saz şiarlerinin hayatlarını acı-tatlı olaylarla süsleyerrek hikaye etmişlerdir. Kimi aşıklar da bu halk geleneğine uyarak, kendi hayatlarından kendi aşklarından söz eden hikayeler düzenlemişlerdir.
Bir saz şairinin hayatı çevresinde doğan hikayelerin en tanınmışları: Köroğlu, Aşık Kerem, Aşık Garip’tir. Köroğlu’ndan bir örnek:Dinleyin ağalar dinleyin beyler
Sorarım bunları birgün olur ki
Adam olup koç bir ata binmişim
Kırarım belleri bir gün olur ki
Ben yükümü dağ başında çözersem
Sıra sıra koç yiğidi dizersem
Yiğitler elinde bade süzersem
Ararım bunları bir gün olur ki
AvRıL_RoCk
29 Mart 2010 21:02       Mesaj #5
AvRıL_RoCk - avatarı
Ziyaretçi
Kategori: okunası yazılarBUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ? - ilginç bilgilerAz ışıkta okumak gözlere zarar vermez. Ama gözlerinizin gereksiz yere

yorulmasını istemiyorsanız aydınlık yerde okuyun.

Yanlış dereceli gözlük gözleri bozmaz.Bilgisayarla çalışmak gözleri bozmaz

sadece yorar.

Dünyadaki ısı 1900 yılından itibaren 0.7 derece arttı.

600 tane bitki cinsi et yiyendir. (Camiraous)Yunuslarin beyni insanlarinkinden daha büyüktür.

Arılar, sivrisinekler ve diğer ses çıkaran böcekler kanatlarıyla bu sesi

çıkarırlar.

İnsanlar ömrü boyunca 20 kilo toz yutarlar.

Shakespeare 23 Nisan 'da doğdu ve 23 Nisan 'da öldü.

Dünyada en çok kullanılan isim Muhammed 'dir.

Michael Jardan 'ın bir senede Nike reklamlarından kazandiği para,

Malaysia'daki Nike fabrikasinda çalisan tüm personelin aldığı senelik

maaştan daha fazladır.

Amerikalılar hergün 1.6 milyondan fazla saat trafik sıkışıklığında zaman

kaybediyorlar.

Bir oyun ne önemi vardır. 1923 'de bir oy, Adolf Hitler 'i Nazi partisinin

liderliğine getirdi.

Amerika 'da sandviçlerin %50 'si öğle yemeklerinde, %28 'i ise akşam

yemeğinde yeniliyor.

Her insan günde ortalama 2 kilo çöp üretiyor

Kibrit kutusu kadar bir altın,bir tenis kortu büyüklüğüne kadar

inceltilebilir.

İnsan günde ortalama 80 ile 100 saç teli döker.

Altmış yaşında, insanlar tat alma duyularının %50'sini kaybederler.

El tırnakları, ayak tırnaklarından daha hızlı büyürler.

Gülmek için 17 adeleye ihtiyaç vardır. Surat asmak için ise 43 adeleye

ihtiyaç vardır.

İnsan vücudunda 600 'ü aşkın adele vardır.Beynin %85 'i sudur.

İnsan vücudundaki en güçlü kas dildir.

Gözleri açık tutarak hapşırmak imkansızdır.

Bir insan yedi dakika içerisinde uykuya dalar.

Sıcak su soğuk sudan daha ağırdır.

Mexico City her sene 25 cm. kadar batıyor.

Peru 'da hiç umumi tuvalet yoktur.

Sağ elini kullanan insanlar, sol elini kullananlara göre ortalama dokuz yıl

daha fazla yaşıyorlar.

Bir insan yaşamı boyunca iki yüzme havuzu dolduracak kadar tükürük salgılar.

Telefonunuz 201 parçadan oluşur.

Yetişkin bir insan günde ortalama 23.000 kez nefes alır.

Amerikan halkının %49 'u hergün kişi başına 3.3 fincan kahve içiyor.

Sarışinların esmerlere göre daha fazla saçı vardır.

İnsanlar yaşamları boyunca altı filin ağırlığına eşit miktarda yiyecek

tüketiyorlar.

Döllenmeden doğuma kadar bir bebeğin ağırlığı beş milyon kat artıyor.

İnsan vücudu bir saniyede iki milyon kırmızı kan hücresi üretir.

Aynı parmak izi gibi, her insanın dil izide farklıdır.

Ortalama bir insan yılda 1.460 'in üzerinde rüya görür.

Soğan doğrarken sakız çiğnemek göz yaşarmasını önler.

Vücudumuzdaki kemiklerimizin dörtte biri ayaklarımızda bulunur.

Ampulü icat eden Thomas Edison karanlıktan korkardı.

Kürdan, Amerikalıların boğulmasına en fazla neden olan nesnedir.

İtalyan bayrağının tasarımını Napoleon Bonaparte yapmıştır.

Kağıt parçalar ilk kez Çin 'de kullanılmıştır.

Ketçap önceleri ilaç olarak kullanılıyordu.

Uzay yolculuğunda taşınacak her kilo için gerekli olan yakit miktarı 530

kg'dır.

Salatalık bir sebze değil, meyvedir.

Eski zamanlarda dinamit yapımında yerfıstığı kullanılırdı.

Dracula, tarih boyunca sinemaya en fazla uyarlanan hikayedir.

İnsanlar vücutlarinda 300 adet kemikle doğuyorlar ama yetişkin olduklarında

bu sayı 206 'ya düşüyor.

Ortalama olarak, Amerika'da günde üç adet cinsiyet değiştirme operasyonu

gerçekleşmektedir.

Eskimolar buzdolaplarını yiyeceklerin donmaması için kullanırlar.

Telefonun mucidi Alexander Graham Bell, karısı ve annesiyle hiçbir zaman

telefonda konuşamadı. Çünkü ikiside doğuştan sağırdı.

İnsan teninin bir santimetrekaresi 625 tane ter bezi içerir.

Hindistan 'da oyun kağıtları yuvarlaktır.

Çocuklar baharda daha fazla büyüyor.
Misafir
2 Mayıs 2011 17:26       Mesaj #6
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Türk hal hikayelerinin en önemlileri nelerdir?


Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:

Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç