Arama

FED - Federal Rezerv Sistemi

Güncelleme: 4 Hafta Önce Gösterim: 403 Cevap: 0
_Yağmur_ - avatarı
_Yağmur_
VIP VIP Üye
4 Hafta Önce       Mesaj #1
_Yağmur_ - avatarı
VIP VIP Üye

Amerika Birleşik Devleti Merkez Bankası (FED)

Ad:  Federal Reserve.jpeg
Gösterim: 128
Boyut:  32.9 KB

23 Aralık 1913'te kurulan Amerika Birleşik Devletleri’nin Merkez Bankası’dır. (Federal Reserve System - The Fed) FED, kısa adı FRS olan Federal Rezerve System ile çalışır. Bu, 12 bölgenin merkez bankası ve birde yönetim kurulundan meydana gelmiştir. FED’in ülke ekonomisi için istihdamın sağlanması, döviz ve para piyasalarında istikrarlı bir hava ve hedeflenen büyüme rakamlarının sağlanması gibi beklentileri bulunmaktadır.Diğer ülkelerin merkez bankalarından farklıdır. Şöyle ki tek bir bankadan ibaret olmayıp on iki bölgesel federal Rezerv Bankası’ndan, bunların yirmidört şubesinden ve 6.000 dolayındaki üye ticari bankalardan oluşmaktadır. Bütün bunlar Washington’daki Federal Rezerv Kurulu’nun denetimi altında faaliyet gösterir. Dünyadaki bütün merkez bankaları gibi Federal Rezerv Sistemi’nin de temel görevi, ekonomik istikrar ve büyümeyi sağlayacak biçimde para ve kredi akımlarını düzenlemektir. Ayrıca ticari bankalara, Hazine’ye ve halka çeşitli hizmetler sunmaktadır. Federal Rezerv Sistemi ülkenin Para Politikasını yönetir ve bununla şu gibi amaçları gerçekleştirmeye çalışır: Yüksek bir istihdam düzeyi, fiyatlar genel düzeyinde istikrar, ekonomik büyüme ve dış ödemeler bilançosunda denge. Sistemin karar merkezi Federal Rezerv Kurulu (Federal Reserve Board) dur. Kurul’un üyeleri Senato’nun onayına tabi olarak Başkan tarafından uzun dönemler için atanır. Kurul gerçekte bir Merkez Bankası gibi görev yapar : Sistemin reeskont ve faiz oranlarını onaylar, mevduat Munzam Karşılık oranlarını belirler, yabancı sermaye işletmelerini denetler ve bankalar sisteminin işleyişini düzenler. Sistemin bir diğer kuruluşu da Federal Rerezv Kurulu’nun bir alt kuruluşu durumunda olan Federal Açık Piyasa Komitesi (The Federal Open Market Committee) dir. Bu komite, yöresel Federal Rezerv Bankalarının Devlet Tahvili satmalımlarmı denetlemek suretiyle gerçekte, Federal Rezerv Kurulu’na Açık Piyasa İşlemleri yapma olanağı sağlamaktadır.
Sponsorlu Bağlantılar

FED diğer merkez bankalarından daha farklı bir yapıya ve yönetimsel şekle sahiptir. FED 5 organa sahiptir. Bunlar Yönetim Kurulu (Guvernörler Kurulu), Federal Serbest Piyasa Komitesi (FOMC), 12 Federal Reserve Bankası, Üye Bankalar, Danışma Komisyonlarıdır. FRS (Federal Reserve System), ülkedeki 12 bölgenin merkez bankalarından ve bir yönetim kurulundan oluşur. Ayrıca her bölgenin de kendine ait yönetim kurulu ve merkez bankası başkanı vardır. FOMC yılda 8 kere yapılır, bu sayı gerekirse artırılır.

FED’in sermayesi üye bankalara aittir. Üye bankalar, sermaye ve karlarının %6’sı kadar Federal Rezerv Bank hissesi alır ve bunun %3’ü ödenmiştir. Kalanı ise Guvernörler Kurulu’nun kararına bağlıdır. Ticari bankalar ise %6 kar payı alır.

FED tıpkı diğer gelişmiş ülkelerin merkez bankaları gibi siyasi otoritenin hakimiyetinde değildir, bağımsızdır. USD (ABD Doları), dünyada güçlü bir para birimidir. ABD de dünyadaki en büyük ekonomi olduğu için FED’in her kararı dünya ekonomisini ciddi anlamda etkiler.

FED'in Görevleri
FED’in görevleri diğer ülke merkez bankalarının görevlerinden farklılık göstermez. FED’in iki temel görevi vardır, bunlar;
  1. Para arzını ve kredi hacmini ekonominin ihtiyacına göre ayarlamak,
  2. Güvenli ve sorunsuz bir bankacılık sisteminin ya da genel anlamda mali sistemin işlemesini sağlamak ve bunu sürdürmektir.
FED’in bu temel görevleri yanında Amerikan merkez bankası olmasının getirdiği başka görevleri de mevcuttur. Bu görevler şöyle sıralanabilir;
  • Mali kurumların düzenlenmesi ve denetlenmesi,
  • Madeni ve kağıt paranın emisyonu,
  • Ekonomide para ve kredi hacminin yönetilmesi,
  • Mali kurumlara kısa dönemli borç verilmesi,
  • ABD hükümetlerinin bankacılık hizmetlerinin yürütülmesi,
  • Ticari bankalara, kredi ve tasarruf kurumlarına hesap açma, kredi açma ve bankalar arası fon transferi gibi mali hizmetlerin sağlanması
Merkez bankaları öncelikle ekonomide para ve kredi arzını kontrol eder, çünkü para arzı direk olarak ekonomideki enflasyon, işsizlik ve faiz oranlarını belirler. FED’de bir merkez bankası olarak para arzını kontrol eder böylece söz konusu makroekonomik değişkenlerin hedeflenen seviyelere uygun olarak gerçekleşmesine yardımcı olur. Uzun dönemde fiyat istikrarı ve ekonomik büyüme, kısa dönemde enflasyonist ve deflasyonist baskıların giderilmesi bütün merkez bankalarının olduğu gibi FED’in de görevidir. Bu bağlamda FED en son borç verme makamıdır, Amerikan mali sistemin karşılaşacağı ani ve geçici nakit ihtiyacını karşılar.

Böylece FED ülkede yaşanabilmesi muhtemel geçici mali krizlerin ve likidite krizlerinin önüne geçmeyi hedeflemektedir. Ancak mortgage krizinden anlaşıldığı üzere bu tür fonlamaların krizleri önlemede pek de başarılı olmadığı bir gerçektir.

FED mali sistemdeki kurumları denetler ve bu kurumlarla ilgili düzenleyici kararlar alır. Bununla birlikte 12 Federal Rezerv Bankasının işlemlerini de denetler.

FED’in bir diğer görevi ABD hükümetlerine danışmanlık yapmaktır. Ülkeyi uluslar arası ekonomik toplantılarda temsil eder. IMF ve Dünya Bankası gibi uluslar arası kuruluşların ABD’deki mevduatlarını muhafaza eder. FED’in başkanı, uluslararası mali ve ekonomik politika meseleleri konusunda merkez bankasının görüşünü hükümete açıklar.

Fed kimlerden oluşur?
Fed’in en çok tanınan ismi Yönetim Kurulu Başkanıdır.
Fed, yönetim kurulu başkanı liderliğindeki bir yönetim kurulu tarafından yönetilir. Yönetim kurulunun yedi üyesi bulunmaktadır ve her bir üye 14 yıllık bir görev süresi ile başkan tarafından atanır. Kurul, başkan ve başkan yardımcısı tarafından yönetilir. Yönetim kurulu başkanı da ABD başkanı tarafından atanır fakat atama Senato onayından da geçer. Başkan ve başkan yardımcısının görev süreleri 4 yıldır.

Fed’in Uluslar Arası Piyasalara Etkisi
Küreselleşme olgusunun günümüzde gelmiş olduğu düzey, uluslar arası ekonomik entegrasyonu çok ileri boyutlara taşımış bulunmaktadır. İletişim sistemlerindeki gelişmeler sonucu uluslar arası ödeme sistemleri saniyeler içinde devasa boyutlardaki fonların bir ülkeden diğerine, bir hesaptan bir başkasına aktarılmasını mümkün hale getirdiği için, kısa vadeli fonların ödemeler dengesi sermaye hareketleri hesaplarında yoğun olarak yer aldığı ülkeler likidite krizlerine ve sermaye kaçışlarına daha savunmasız hale gelmişlerdir. Ülkeler arası getiri ve risk farklılıkları fon akışının yönünü ve boyutunu belirlediğinden rezerv para niteliğindeki doların ve euro nun getirisi çok önem arz etmektedir. Bu nedenle ABD Merkez Bankası (FED) ve AB Merkez Bankası'nın uygulamaya koyacağı para ve faiz politikaları dünya genelinde fon akışlarının yönünü belirleyici bir fonksiyon üstlenmektedir.

ABD ekonomisinin büyüklüğü, bu ülkede meydana gelen finansal gelişmelerin diğer ülkeler açısından hayati önem arz etmesine sebep olmaktadır. Bu ülkenin bütçe ve cari işlemler açıkları (ikiz açık), enflasyon ve faiz oranlarındaki artış beklentisi diğer ülkeler tarafından yakından takip edilen gelişmelerdir.

Küreselleşmenin yol açtığı finans piyasalarındaki deregulasyon ve sermaye hareketlerinde son aşamasına gelmiş liberalizasyon politikaları sonucu ABD Merkez bankasının izlediği para politikaları dolar faiz oranlarını ve bono tahvil piyasalarındaki getiri oranlarını etkilediğinden fon akımlarının yönünü ve global getiri oranlarını etkilemektedir. Ayrıca finans kuruluşları arasındaki muhabirlik ve kredi ilişkileri de kriz durumlarında problemin diğer ülkelerde de kısa sürede yayılması sonucunu doğurmaktadır. Mortgage krizi bu nedenle kısa sürede global bir krize dönüşmüştür ve hala bütün piyasaları, özellikle Euro bölgesini etkilemeye devam etmektedir.

Fed kararları Türkiye’yi neden etkiliyor?
Fed kararları sadece Türkiye’yi değil, tüm dünyayı etkiliyor. Fed’in tüm dünya ülkesi ekonomilerinde böylesine büyük bir etkiye sahip olmasının ardında ABD’nin dünyanın en güçlü ekonomisi olması gerçeği yatıyor, bu da ABD merkez bankasını yani Fed’i dünyanın etkisi en yüksek merkez bankası konumuna yerleştiriyor. Bu sebeple, dünyadaki tüm ekonomi yönetimleri, bankacılar ve fon yöneticileri öncelikli olarak Fed’in kararlarına odaklanıyorlar.

Örneğin Fed yaptığı toplantılarından birinde faizleri, misal olarak 0,50-0,75 aralığına yükseltme kararı verdiğinde sadece Türkiye’de Türk lirası değil, Türkiye dahil olmak üzere, ABD dolarına karşı bütün para birimleri değer kaybeder.
MsXLabs.org
-derlemedir.

"İnşallah"derse Yakaran..."İnşa" eder YARADAN.
Hızlı Cevap
Mesaj:

Benzer Konular

25 Nisan 2015 / SUDEMM Cevaplanmış
25 Aralık 2008 / Misafir Soru-Cevap
10 Temmuz 2011 / Daisy-BT Sosyoloji
2 Haziran 2014 / _EKSELANS_ Mimarlık
23 Kasım 2015 / Safi X-Sözlük