Cevap Yaz Yazdır
Güncelleme: 9 Şubat 2017  Gösterim: 8.944  Cevap: 5

Yalta Konferansı

29 Mayıs 2009 16:15       Mesaj #1
ahmetseydi - avatarı
SMD Je Taime

Yalta Konferansı

Ad: Yalta Konferansı1.jpg
Gösterim: 339
Boyut: 120.5 KB

II. Dünya Savaşı sonlarında, Nazi Almanyası’nı kesin yenilgiye uğratacak son saldırıyı görüşmek üzere, ABD başkanı Franklin D. Roosevelt, İngiltere başbakanı Winston Churchill ve SSCB lideri Iosif Stalin’in katılımıyla Ukrayna SSC’deki Yalta kentinde düzenlenen konferans (4-11 Şubat 1945).

Sponsorlu Bağlantılar
Almanya’nın ABD, İngiltere, Fransa ve SSCB’nin denetimindeki işgal bölgelerine ayrılması daha önceki görüşmelerde karara bağlanmıştı. Konferansta, halkın temel gereksinimlerini sağlama dışında Almanya’ya karşı hiçbir yükümlülüğün söz konusu olmayacağı konusunda görüş birliğine varılarak, Alman savaş sanayisinin dağıtılması ve önde gelen savaş suçlularının uluslararası bir mahkemede yargılanmaları kararlaştırıldı. Aynca savaş tazminatları için bir komisyonun kurulması konusunda görüş birliği sağlandı. Ele alman bir başka konu da savaşta yenilgiye uğrayan ya da Müttefik kuvvetlerince kurtarılan ülkelerdeki siyasal yapının düzenlenmesiydi.

Bu konuda “bütün demokratik unsurları temsil edecek geniş tabanlı geçici yönetimlerin kurulması ve en kısa sürede serbest seçimler sonucunda halkın iradesini temsil edecek hükümetlerin oluşturulması” ilkesi benimsendi. Ama Polonya’yı kimin temsil edeceği konusunda da görüş ayrılıkları ortaya çıktı. ABD ve Ingiltere Polonya’nın gerçek temsilcisi olarak gördükleri Londra’daki sürgün hükümetiyle ilişki kurarken, SSCB komünistlerin denetiminde bulunan Lublin’deki Polonya Ulusal Kurtuluş Komitesi’ni (PKWN) destekliyordu. Taraflar arasında görüş birliğine varılamaymca, bu iki grubun geçici bir hükümet kurmak için işbirliği yapmaları istendi. Polonya’nın gelecekteki sınırları konusunda ise herhangi bir sonuca ulaşılamadı.

Uzakdoğu’yla ilgili görüşmelerde, Almanya’nın yenilgisinden “iki ya da üç ay” sonra Japonya’ya karşı savaşa girmesi karşılığında, SSCB’nin Rus-Japon Savaşı’nda (1904- 05) kaybedilmiş toprakları geri almasını öngören bir gizli protokol imzalandı. Protokolde Dış Moğolistan’ın bağımsızlığının tanınması da öngörülmüştü. Konferansın bir başka önemli sonucu da Stalin’in Çin’le bir dostluk ve işbirliği antlaşması imzalamayı kabul etmesi oldu.

Konferansa katılan liderler, bir süre önce hazırlanmış olan Birleşmiş Milletler Antlaşmasında pürüz oluşturan Güvenlik Konseyindeki oylama sistemi ve SSCB’yi oluşturan cumhuriyetlerin üyeliği konularını çözüme bağladılar. SSCB bu uzlaşma sonucunda 16 Sovyet cumhuriyetinin BM Genel Kurulu’nda temsil edilmesi isteğinden vazgeçti. Kamuoyuna 1946’da açıklanan konferans kararlan ABD’de sert eleştirilere yol açtı. Roosevelt’e yöneltilen suçlamalar arasında Dışişleri Bakanlığı’ndaki Sovyet yanlısı gruplardan etkilendiği ve konferans sırasında sağlığının bozukluğu nedeniyle yerinde kararlar alacak durumda olmadığı gibi iddialar da bulunuyordu. 1949’da Çin’de komünistlerin iktidara gelmesi de Yalta Konferansının sonuçlarına bağlandı. Ama sonradan tarihçilerin araştırmaları ve konferansa katılanların tanıklıkları bu suçlamaların asılsız olduğunu ortaya koydu.


Son düzenleyen Safi; 9 Şubat 2017 00:08


18 Mayıs 2011 16:40       Mesaj #2
_Yağmur_ - avatarı
SMD MsXTeam
Ad: Yalta Konferansı2.jpg
Gösterim: 263
Boyut: 77.7 KB
YALTA KONFERANSI

4-11 Şubat 1945 tarihlerinde Kırım'ın güneyindeki Yalta kentinde, Churchill, Roosevelt ve Stalin arasında yapılan doruk toplantısı.

Amacı, II. Dünya Savaşı'nın bitirilmesi ve Birleşmiş Milletler Örgütü'nün kurulması için gerekli askerî ve politik önlemlerin görüşülmesiydi.

Üç lider, Birleşmiş Milletler kurucu konferansının San Fransisco'da toplanmasını ve kuruluş bildirgesinin hazırlanmasını kararlaştırdılar. Beş büyük devletin (ABD, SSCB, İngiltere, Fransa, Çin), BM Güvenlik Konseyi'nde sürekli üye ve veto hakkına sahip olmalarını kabul ettiler. Sovyetler Birliği, Almanya'nın teslim olmasından sonra, Japonya'ya karşı savaşa girmeyi taahhüt etti.

Buna karşılık, Kuril Adaları'nın, Güney Sahalin'in kendisine verilmesini, Dış Moğolistan'da statükonun korunmasını, Mançurya, İç Moğolistan ve Pasifik limanları üzerindeki haklarının kabul edilmesini sağladı.

Yalta'da alınan kararların en önemlileri, Avrupa'nın yeniden düzenlenişiyle ilgili olanlarıdır. Almanya'nın 4 işgal bölgesine bölünmesi; Fransa'nın kurulacak Müttefik Kontrol Komisyonu'na katılması; Almanya'nın askersizleştirilmesi ve nazilerden arındırılması, savaş suçlularının yargılanması için uluslararası bir mahkemenin kurulması; Polonya'nın, batıda Oder-Neisse, doğuda Curzon hattıyla sınırlandırılması; Londra'daki Polonya sürgün hükümetinin ve Dublin komitesinin katılmasıyla geçici bir Polonya hükümetinin kurulması; Yugoslavya'da Tito ve Şubasiç tarafından ortak bir hükümet oluşturulması. Böylece Yalta Konferansı, üç büyük devletin, geniş çaplı uluslararası bir tartışmaya ve haklarında karar verdikleri ülkelerin fikrini sormaya gerek görmeden, Avrupa'yı ve hatta tüm dünyayı yeni baştan düzenledikleri bir doruktur.

MsXLabs.org & Morpa Genel Kültür Ansiklopedisi

Son düzenleyen Safi; 9 Şubat 2017 00:08
8 Şubat 2017 20:45       Mesaj #3
Safi - avatarı
SMD MiSiM
Yatta konferansı
4-11 şubat 1945'te, Roosevelt, Churchill ve Stalin'i Livadya’ da (Yatta) bir araya getiren konferans.

Birleşmiş milletler örgütü'nün kurulacağı, San Francisco’da bir konferansın toplanacağına ilişkin bildiriyle burada belirlendi. Churchill, Almanya'nın askeri işgaline Fransa’nın da katılmasını güçlükle kabul ettirdi. Almanya'nın bölünmesi ve tazminat sorunları konusunda anlaşamayan taraflar sözkonusu sorunları çözmeyi ileri bir tarihe bıraktılar. Churchill’in görüşüne karşın, Stalin ile Roosevelt Almanya aleyhinde ödünlere karşılık, Doğu Polonya'nın bölünmesi ilkesini kabul ettiler.
Ad: Yalta Konferansı3.jpg
Gösterim: 206
Boyut: 85.5 KB
Ama Churchill, Polonya hükümetinin Londra’daki göçmenleri kabul etmesini sağladı. Kurtulan Avrupa ile ilgili bir bildiride demokratik hükümetlerin kurulması öngörüldü. SSCB 1905’te kaybettiği topraklarla birlikte Kuriller’in kendisine geri verilmesinin sağlanması karşılığında Almanya'nın teslim olmasından üç ay sonra Japonya'ya müdahale etmeye söz verdi.

Kaynak: Büyük Larousse
Son düzenleyen Safi; 9 Şubat 2017 00:08
8 Şubat 2017 20:55       Mesaj #4
Safi - avatarı
SMD MiSiM
Churchill, Almanya'nın askeri işgaline Fransa’nıda katılmasını güçlükle kabul ettirmiştir. Almanya’nın bölünmesi ve tazminat
Ad: Yalta Konferansı4.jpg
Gösterim: 224
Boyut: 88.3 KB
sorunları konusunda anlaşamayan taraflar sözkonusu sorunları çözmeyi ileri bir tarihe bırakmışlardır. Churchill’in görüşüne karşın, Stalin ile Roosevelt Almanya aleyhinde ödünlere karşılık, Doğu Polonya’nın bölünmesi ilkesini kabul etmişlerdir. Ama Churchill, Polonya hükümetinin Londra’daki göçmenleri kabul etmesini sağlamıştır. Kurtulan Avrupa ile ilgili bir bildiride demokratik hükümetlerin kurulması öngörülmüştür. SSCB 1905’te kaybettiği topraklarla birlikte Kuril adalarının (Çişima adaları) kendisine geri verilmesinin sağlanması karşılığında Almanya’nın teslim olmasından üç ay sonra Japonya’ya müdahale etmeye söz vermiştir.

4-11 Şubat 1945 tarihleri arasında cereyan eden Yalta Konferansında görüşülen konular ve sonuçları özet olarak şöyledir:

 1. Uzakdoğu: SSCB, Almanya'nın teslim olmasından kısa bir süre sonra Japonya'ya savaş açmayı ve Uzak Doğu savaşına katılmayı kabul etti. Buna karşılık SSCB birçok tavizler elde etmeyi başardı. Güney Sakhalin ile civarındaki adaların, Port Arthur deniz üssü ve Kuril adalarının SSCB'ye verilmesi; Mançurya, Çin'in egemenliği altında kalmakla birlikte, Doğu Çin demiryolları ve Güney Mançurya Demiryollarının Rusya ile Çin tarafından ortak işletilmesi; 1924'de Dış Moğolistan'da kurulmuş, ancak Çin tarafından reddedilmiş olan Halk Cumhuriyeti statükosunun korunması kabul edildi. Uzak Doğu hakkındaki bu antlaşma son derece gizli tutuldu ve hatta Chiang Kai-Sek'e dahi bildirilmedi.
 2. Almanya: Almanya üç işgal bölgesine ayrılacak, fakat İngiltere ve Amerika kendi bölgelerinde Fransa'ya da bir kısım bırakacaklardı. Aynı şekilde Berlin şehri de ortak işgal altında bulunacaktı.
 3. Tamirat Borçları: SSCB, Almanya'nın 20 milyar dolar tamirat borcu ödemesini ve bunun yarısının kendilerine verilmesini; bahsekonu borcun da ya-nsımn iki yıl içinde makina, sınai teçhizat seklinde menkul sermaye olarak; geri kalan bakiyenin de 10 yıl içinde Almanya'nın çeşitli ürünlerinden ödemesini; Alman ağır sanayiinin % 80'nin yo-kedilmesini teklif ettiler. Sovyet teklifi Amerika ve İngiltere tarafından çok ağır bulundu ve 20 milyar rakamı esas olmak kaydıyla ödeme şekli müteakip müzakerelere bırakıldı.
 4. Birleşmiş Milletler: Burada bahis konusu olan veto ve üyelik meselesiydi. Güvenlik Konseyinin daimi üyeleri için veto ilkesi kabul edildi. Üyelik konusunda ise Sovyetler, Türkiye başta olmak üzere SSCB ile diplomatik münasebet kurmamış olan Güney Amerika devletlerinin Birleşmiş Milletler Teşkilatı'na üye olarak alınmamalarını teklif etti. Müzakereler sonunda; l Mart 1945'e kadar ortak düşmana savaş ilan etmiş olanların üyeliğe alınmalarına karar verildi. Bu karar üzerine Türkiye, 23 Şubat 1945'de Almanya ve Japonya'ya savaş ilan etti.
 5. Polonya Sorunu: Varşova'da bulunan geçici Polonya Hükümeti'nin en kısa zamanda gizli oya dayanan serbest ve demokratik seçimler yapması kararlaştırıldı. Polonya'nın doğu sınırları için, 1919 Paris Barış Konferansında tespit edilen "Curzon Çizgisi" kabul edildi. Batı sınırları için Sovyetler, Oder-Neisse nehirleri çizgisini teklif ettiler. İngiltere Polonya'nın Almanya'dan toprak ilhakına karşı olduğundan sınırların tesbiti işi sonraya bırakıldı. Kısacası Polonya konusunda özellikle İngiliz ve Sovyet görüşleri farklı idi.
 6. Kurtarılan Avrupa Hakkında Demeç: Bu demeçle, eski Nazi Almanyası peyki olan ülkelerde demokratik rejimlerin kurulacağı açıklandı.
 7. İran'ın Durumu: Bu sırada Kuzey İran Sovyet işgali altında bulunmakta idi. Bu durumdan faydalanmak isteyen Ruslar, petrol sebebiyle bölgeyi İran'dan ayırma girişimlerinde bulundular. SSCB'nin bu tutumu karşısında İngiltere hoşnutsuzluğunu beyan etti ve meselenin görüşülmesi sonraya bırakıldı
 8. Boğazlar Sorunu: Boğazlar statüsünün SSCB lehine değiştirilmesine, konunun Dışişleri Bakanları tarafından ele alınmasına, durumdan Türkiye'nin de haberdar edilmesine karar verildi.
Sonuç olarak: Yalta Konferası'ndan Stalin gayet memnun olarak, Churcill ise, düşündüklerini elde edememenin üzüntüsü içinde ayrıldı Bunun içindir ki, Churchill, hatıralarının Yalta ile başlayan kısmına "Demir Perde" adını koymuş ve Yalta'yı final olarak nitelendirmiştir Gerçekten de Yalta Büyük İttifak'ın sonu olmuş ve işbirliğinin yerini rekabet ve mücadele almıştır. ABD başkanı Roosvelt konferanstan memnun edici sonuçlarla ayrılmış, Churchill ise Yalta ile başlayan döneme "DEMİR PERDE" adını vermiştir ve bu konferans "Büyük İttifakın Sonu" olmuştur.
Son düzenleyen Safi; 9 Şubat 2017 00:09
9 Şubat 2017 00:11       Mesaj #5
Safi - avatarı
SMD MiSiM
Yalta 4 -11 Şubat 1945

9 Şubat 2017 00:13       Mesaj #6
Safi - avatarı
SMD MiSiM
Yalta KonferansıDaha fazla sonuç:
Yalta Konferansı

Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:

Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç