Cevap Yaz Yazdır
Güncelleme: 6 Nisan 2017  Gösterim: 642  Cevap: 2

Metre Nedir?

12 Ocak 2016 18:45       Mesaj #1
Safi - avatarı
SMD MiSiM

METRE

Ad: metre.JPG
Gösterim: 148
Boyut: 17.1 KB

a. (fr. mötre; yun. metron, ölçü’ den).
1. Işığın, boşlukta 1/299 792 458 saniyelik bir sürede katettiği yolun uzunluğuna eşit SI uzunluk ölçüsü birimi (sim gesim). [17.Ağırlık ve ölçüler genel konferansı'nın aldığı karar, Paris, ekim 1983.]
Sponsorlu Bağlantılar
2. Uzunlukları ölçmeye yarayan, bir metre uzunluğunda ve genellikle desimetrelere, santimetrelere ve milimetrelere bölünmüş cisim.
3. Metre sistemi, metreyi temel aları ölçü birimlerinin tümü. (Eşanl. METRİK SİSTEM.)

—Metalürj. Modelci metresi, modelciler tarafından kullanılan ve bilinen metreye benzeyen, ancak yapılacak modeli kalıplamada kullanılan metalin çekmesine karşılık gelen miktar kadar bir fazlalığı olan ölçme aleti.

—Ölçbil.
 • Metre kare, kenarları 1 metre olan bir karenin alanına eşdeğer SI yüzey ölçüsü birimi (simgesi m2).
 • Metre küp, kenarları 1 metre olan bir küpün hacmine eşdeğer SI hacim ölçüsü birimi (simgesi m3).
 • Metrede t. DİYOPTRİ'nin eşanlamlısı.
 • Bir bölü metre, dalga boyu 1 metre olan tekrenkli bir ışınımın dalga sayısına eşdeğer SI dalga sayısı ölçüsü birimi (simgesi m).
 • Çelik şerit metre, yaylı bir çelik şeritten oluşan ve atölyelerde uzunlukları ölçmede kullanılan taksimatlı cetvel.
 • Kilogramda metre küp, hacmi 1 metre küp ve kütlesi 1 kilogram olan homojen bir cismin özgül hacmine eşdeğer SI özgül hacim ölçüsü birimi (simgesi m3/kg).
 • Saniye karede metre, düzgün değişen bir hareket yapan ve hızı 1 saniyede 1 metre değişen bir cismin ivmesine eşdeğer SI ivme ölçüsü birimi (simgesi m/sn2).
 • Saniyede metre, düzgün hareket eden ve 1 saniyede 1 metrelik bir uzunluğu kateden bir cismin hızına eşdeğer SI hız ölçüsü birimi (simgesi m/sn).
 • Saniyede metre kare, dinamik akışmazlığı 1 pascal-saniye ve özgül kütlesi metre küpte 1 kilogram olan bir akışkanın kinematik akışmazlığına eşdeğer SI kinematik akışmazlık ölçüsü birimi (simgesi m2/sn).
—ANSİKL. Metre, önceleri Yer meridyenin kırk milyonda birine eşit olarak kabul ediliyordu; tüm ağırlıklar ve ölçüler sistemine temel oluşturmak üzere önce Fransa daha sonra da tüm ülkeler bazılarında isteğe bağlı olarak tarafından benimsendi. 1. Ağırlıklar ve ölçüler genel konferansından (Paris, 1889) ekim 1960’a kadar, iridyumlu platinden uluslararası ilkörneğin üzerine çizilmiş iki koşut çizgi arasındaki 0 °C sıcaklıkta ölçülen uzaklıkla temsil edildi; bu ilkörnek o tarihten bu yana Sövres'deki Breteuil pavyonundadır.
izotopların ayrılması, 1945’ten sonra, o zamana kadar bilinenlerden çok daha basit optik ışınımları elde etmeyi sağladı. Bunlardan biri, kriptonun pratik olarak arı olan 86 numaralı izotopunu içeren bir deşarj lambasının yayımladığı ışınım, 1960 yılında metreyi tanımlamada kullanıldı. Işık girişimleri sayesinde, 1 m'lik bir uzunluğun bu ışınımın dalga boyuyla karşılaştırma yoluyla ölçümü, uluslararası ilkörnekten yararlanarak gerçekleştirilen ölçümden yüz defa daha duyarlı olan milyarda bir kaçlık bir doğrulukla yapılabiliyordu.

Günümüzde uygun biçimde otomatik olarak denetlenen laserlerle daha arı, girişim yoluyla uzunluk ölçümlerine daha uygun ve üretilebilmeleri bir önceki ölçüm tekniğindekinden daha kolay olan görünür ya da kızılaltı ışınımlar elde edilebilmektedir. Bu ışınımlardan kimilerinin frekansları ve aynı zamanda da dalga boyları ölçülmüş ve böylece ışık hızının daha iyi belirlenebilmesi sağlanmıştır.

Böylece metre tanımı için, özel bir ışınımın dalga boyunun değil, herhangi bir ışınımın 1/299 792 458 saniyede aldığı yolun temel alınması daha basit ve daha etkili olmuştur. Bu da ışık hızının, uzlaşım gereği tam olarak c = 299 792 458 m/sn olarak kabul edilmesi demektir.

Metrenin bu tanımını uygulayabilmek için bir ışık vurumu (impulsion) yolunun süresi ölçülebilir; bu, yapay uyduların uzaklığını ölçmek için kullanılan yöntemdir. Aynı zamanda, f frekansı ölçülebilen ve X dalga boyu, olarak tanımlanan ışınımlardan birinin girişimlerinden de yararlanılabilir. Laserler sayesinde bu ölçümler on milyonda birlik bir doğruluğa ulaşabilir ve gelecekte, metrenin tanımında yeni bir değişiklik yapılmaksızın, daha iyi sonuçların alınması beklenebilir.


Son düzenleyen Safi; 6 Nisan 2017 16:25


6 Nisan 2017 16:18       Mesaj #2
Safi - avatarı
SMD MiSiM

metre


metre sisteminde ve Uluslararası Birimler Sistemi’nde temel uzunluk birimi.

1791’de Fransız Bilimler Akademisi tarafından Paris’ten geçen meridyen dairesinin Kuzey Kutup noktası ile Ekvator arasındaki uzunluğunun 1/10.000.000’u olarak tanımlandı. Uluslararası Ağırlıklar ve Ölçüler Bürosu 1889’da metreyi platin (yüzde 90)- iridyum (yüzde 10) alaşımından yapılmış ve standart olarak kabul edilen bir çubuk üzerindeki iki çizginin arasındaki uzaklık olarak yeniden tanımladı. Işık dalgalarının ölçülmesi yöntemlerindeki gelişmeler metrenin hem tümüyle doğal, hem de daha kesinlikli ve başvurulması daha kolay bir standarda bağlanmasını olanaklı kıldı. Böylece metre, Uluslararası Birimler Sistemi’nin uzunluk birimi olarak, belirlenmiş koşullar altında, kripton-86 atomu tayfındaki turuncu-kırmızı çizginin dalgaboyunun 1.650.763,73 katı olarak tammlandı (1960).

Metrenin 1/İ00’üne eşit santimetre (cm) ve 1/1000’ine eşit olan milimetre (mm), metrenin en çok kullanılan askatlan arasındadır. Metrenin 1/1.000.000’una eşit olan ve mikron olarak da adlandırılan mikrometre (s, m) ise mikroorganizmalar ve koloidal parçalar gibi mikroskopik nesnelerin boyutlarının ve çok küçük başka uzunlukların (örn. kızılötesi ışınımın dalgaboyu) ölçülmesinde kullanılır.

kaynak: Ana Britannica

6 Nisan 2017 16:21       Mesaj #3
Safi - avatarı
SMD MiSiM

metre sistemi

Ad: 1.jpg
Gösterim: 269
Boyut: 164.0 KB

uzunluk birimi olarak metreyi, kütle birimi olarak kilogramı temel olan uluslararası onlu birim sistemi.

İlk kez 1799’da Fransa’da kabul edilen metre sistemi günümüzde pek çok ülkenin resmî birim sistemidir.
1789 Fransız Devrimi geleneksel olarak kullanılmakta olan, belirli bir mantıksal temelden yoksun ve karmakarışık birimlerin yerine sistemli ve 10’un katlarına dayalı olarak düzenlenmiş birimlerin kabulüne ilişkin görüşlerin yaşama geçirilmesi için uygun bir ortam oluşturdu. Fransız Ulusal Meclisi 1791’de Fransız Bilimler Akademisini karmakarışık durumdaki birimleri bir düzene sokmakla görevlendirdi. Yeni sistemin değişmez bir nitelikte olabilmesi için doğal bir fiziksel birime dayanması gerektiğine karar verildi. Akademi, Paris’ten geçen meridyen dairesinin Kuzey Kutup noktası ile Ekvator arasındaki bölümünün uzunluğunun 1/10.000.000’unu uzunluk birimi olarak kabul etti. Altı yıl süren ölçümler sonunda Barselona ile Dunkirk arasındaki meridyen yayının uzunluğu bulundu ve Yunanca metron (ölçme) sözcüğünden türetilerek metre adı verilen yeni birimin değeri belirlendi.

Metre sistemindeki bütün öteki birimler metreden türetildi: Ağırlık birimi gram, 1 cm3 suyun yoğunluğunun en büyük olduğu koşullardaki ağırlığı olarak; hacim birimi litre ise 1 m3’ün binde biri olarak tanımlandı. 10’un 10’lu katlan ve askatlan için Yunanca’dan alman önekler kabul edildi, bunlar piko’dan
(10~12= trilyonda bir) tera’ya (1012=trilyon) kadar uzanıyordu. Bunlar arasında mikro (10"6=milyonda bir), mili (10~3=binde bir), santi (10~2=yüzde bir) ve kilo (103=bin) önekleri gündelik yaşamda en çok kullanılanlardır. Özel olarak saklanan, platinden yapılmış metre ve kilogram örnekleri 1799’da Fransa’daki bütün ölçümler için yasal standart olarak kabul edildi.

1875’te Paris’te yapılan uluslararası bir konferansta Uluslararası Ağırlıklar ve Ölçüler Bürosu’nun oluşturulmasına karar verildi. Aynı konferansta Metre Antlaşması kabul edildi ve Sevres’de uluslararası standartların saklanacağı, standartlann ulusal kopyalarının denetleneceği sürekli çalışacak bir laboratuvar kurulmasına karar verildi. Yaklaşık 40 ülkenin temsilcilerinin katıldığı Ağırlıklar ve Ölçüler Genel Konferansı altı yılda bir toplanmaktadır. Genel Konferans’ta seçilen 18 bilim adamı Uluslararası Ağırlıklar ve Ölçüler Komitesi’ni oluşturmaktadır; bu komite Büro’nun yönetiminden sorumludur.

Uzun bir süre, uluslararası metre ve kilogram prototipleri Yer üzerinde gerçekleştirilen ölçümler yerine laboratuvarda saklanmakta olan standartlara dayandırıldı; bunun temel nedeni, bu yöntemin daha pratik olmasıydı. Doğadaki ölçümlere dayanan ilk standart 1960’ta kabul edildi ve metre, kripton-86’nın tayfındaki turuncu-kırmızı çizginin dalgaboyunun 1.650.763,73 katı olarak tanımlandı. 1984’te kabul edilen yeni tanıma göre metre, ışığın boşlukta 1/299.792.458 saniyede aldığı yol olarak belirlenmiştir. Kilogram ise Sevres’de saklanan uluslararası prototipin kütlesi olarak tanımlanmıştır ve bu tanım günümüzde de geçerlidir.

Bilim ve teknolojide uzunluk, ağırlık ve hacim gibi yalın fiziksel özelliklere oranla daha karmaşık niceliklerin (örn. basınç, güç, ısıl direnç, magnetik akı) ifade edilmesi gerekir. Bu amaçla metre sistemine dayalı birim sistemleri oluşturulmuştur. Bunların belli başlıları santimetre-gram-saniye (CGS) ve metre-kilogram-saniye (MKS) birim sistemleridir. Bunlar kısaca SI olarak gösterilen Uluslararası Birimler Sistemi’nin 1960’ta kabul edilmesine değin kullanılmıştır.
1875 Metre Antlaşması’nı imzalayan devletler arasında Osmanlı İmparatorluğu da vardı. Türkiye’de okka, dirhem, arşın gibi eski birimleri kaldıran ve metre sistemine geçmeyi öngören yasa 1 Nisan 1931’de kabul edildi.

kaynak: Ana Britannica


Daha fazla sonuç:
Metre Nedir?

Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:

Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç