Cevap Yaz Yazdır
Güncelleme: 21 Haziran 2009  Gösterim: 9.054  Cevap: 0

Astrolojide Evler ve Etkileri - Ay

21 Haziran 2009 14:23       Mesaj #1
KisukE UraharA - avatarı
VIP !..............!
Astrolojide Evler ve Etkileri - Ay;
Yönettiği burç: Yengeç
Güçlü olduğu burç: Boğa
Zararlı olduğu burç: Oğlak
Sponsorlu Bağlantılar
Güçsüz olduğu burç: Akrep
İlişkileri: Doğum ve annelik, sindirim sistemi, mide sempatik sinir sistemi, vücut sıvıları, duygu­sal rahatsızlıklar, kişisel alışkan­lıklar, yuva, aile, bellek.
Ay bilindiği gibi Dünya'nın uy­dusudur. Dünyaya olan uzaklığı 238.000 mil olup, Güneş sistemi içinde Dünya çevresinde dönen tek gezegendir ve dünyanın çey­reği büyüklüğündedir. Dünya çevresindeki dönüşünü 27 gün, 7 saat 43 dakikada tamam­lar. Aynı süre içinde de kendi çev­resinde döner. Bu nedenle bize her zaman aynı yüzü dönüktür. Ayın koruyucu atmosferi yoktur. Bu yüzden taş devrinde her türlü evrensel etkilerden zarar görmüş­tür. Belki de bu nedenle Ay'ın yü­zeyi bir çöl görünümünü andır­maktadır.

Ay ışığı, Güneş ışınlarının yan­sımasından başka bir şey değildir. Ayın ayça biçiminden dolunaya dönüşmesi ve yine eski halini al­ması arasında 29 1/2 günlük bir süre geçer. Ay'ın doğum haritasında bu­lunduğu evlere göre durumu, kişi­nin duygularına bağlı olarak olu­şan, günlük çalışmalarını gösterir. Kişinin bilinçaltı tepkileri ile çev­resi ve diğer kişilerle olan ilişkile­rini gösterdiği için, geçmiş bilin­çaltı alışkanlıkların etkilediği de­neysel şebekeyle ilgilidir, Ay'ın evlere göre yerleşimi, evcil konu­larda kişinin nasıl davranacağı hakkında önemli ipuçları verir.

Birinci evde Ay'ın işlevi
Ay'ın bu pozisyonu kişinin duygulara, çocukluk koşullarına ve ailesine sıkı sıkıya bağlı oldu­ğunu gösterir. Kendinizi tanıtma­nız, daha çok başka kişilere bağ­lıdır. Çevreye karşı sorumluluk ve tutumunuz günden güne değişir. Uzun süreli amaçlarınız olmaz.

Çok duygusal, kolay üzülen bir kişi olduğunuzdan, medyum ola­bilirsiniz. Kişisel ilişkilerinize baş­kaları da karışır. Duygusal olarak kendinizi beğenmeme alışkanlığı­nız olduğundan başkalarının sizi beğenmesini ister, kullanıldığını­zı anlarsanız çok üzülürsünüz. Annenize çok bağlı olmalısı­nız. Yüzünüz genellikle yuvarlak olur. Yemek yemeyi çok sevdiği­nizden kolay şişmanlarsınız.

Ay değişken bir burçta ise, çok dolaşırsınız. Kararsız, kadın­lardan hoşlanan ve onlar tarafın­dan sayılıp sevilen bir kişi olursu­nuz. Sessiz yaradılışlı iseniz, arka­daşlık ve toplumsal .ilişkilerden hoşlanır, toplumda kolay uyum sağlarsınız. Verici ve yüce gönüllüsünüz. Ay Ateş grubu bir burç­ta ise, tutkulu ve isteklisiniz. Ay Koç burcunda ve özellikle Uranüs ile bakış açısı oluşturuyorsa; de­ğişken, diken üstünde yaşayan bir kişilik verir. Oğlak yada Akrep burcunda ise; içmeyi ve düşük ah­laklı kişileri seven, sivri dilli, zü­ppe bir kişisiniz, ikizler, Başak, Te­razi yada Kova burcunda ise; bi­limi seven, Astroloji ite ilgilenen, dilbilime meraklı kişilerdensiniz. Ay, Yengeç yada Balık burcunda ise iyi huylu ve saygıdeğer, Boğa burcunda ise dürüst, çalışkan ve düzenli kişilik verir. Tartışma ve kavga sevmezsiniz.

İkinci evde Ay'ın işlevi
Parasal güven sizin için önem­lidir. O engeli bir yuva ve aile sağ­layabilmek için bile parasal güven istersiniz. Duygusal sağlığınız, ra­hatlığınızla sıkı sıkıya bağlıdır. Özellikle yiyecek ve yuva konula­rında yeteneklisiniz.

Para tutma yeteneğiniz, Ay'ın bulunduğu burç ve oluşturduğu bakış açılarına bağlıdır. Değişmez ve Toprak grubu burçlarda daha İyi etkiler verir ve başarı ile serve­ti simgeler. Ay Akrep yada Oğlak burçlarında ise, para konularında sıkıntı çekeceksiniz demektir.

Üçüncü evde Ay'ın işlevi
Konuşma ve düşünceleriniz, çocukluk koşullarından ve aile ilişkilerinden hayli etkilenmiş ol­malı. Duygularınız karışıktır. Baş­kalarının düşünceleri ile tanımla­nır. Fantezi ve düşlere yatkınlığı­nızı hayal gücünüzü etkiler.

Ayrıca düşünce ve konuşma­larınızda önemsiz şeylerle çok il­gilenirsiniz. Meraklı ve olağan şeylerden hemen sıkılan bir tipsi­niz. Hep gezinmek istersiniz. Kar­deşlerinizle yakın ilişkileriniz olur. Konuşmalarınızın büyük bir bölü­mü aileniz ile ilgilidir. Sık sık kısa yolculuklar yapar­sınız. Bilim ve doğaüstü bilimler­le ilgilenir, Ay güçlü durumdaysa kardeş ve komşularınızdan çok yardım görürsünüz.

Dördüncü evde Ay'ın işlevi
Burç da Ay kendi evinde, yani Yengeç'te. Ay burçlar kuşağında doğal dördüncü evde çok güçlü­dür. Anlamlı bir aile yaşamınız ol­madıkça kendinizi mutlu hissedemezsiniz. Aile yaşamı, dış görünü­şünüzü etkiler. Ana - baba, özellik­le anne etkisi çok önemlidir.

Ev işlerinden hoşlanır ve iyi yemek pişirirsiniz. Kadın iseniz, bu konum özellikle iyidir. İş yaşa­mınızda yiyecek yada ev eşyaları ile ilgili mesleklerde başarılı ola­bilirsiniz. Ay, dördüncü evde kötü etki almışsa, çok ev değiştirebilir ve uyumsuz olabilirsiniz. Ancak iyi etkiler varsa, yaşamınızın ikinci yarısında olanaklarınız daha iyi olacaktır.

Beşinci evde Ay'ın işlevi
Duygusal yaklaşımlarınız, be­ğenileriniz ve düş gücünüz, duy­gusal gereksinmelerinizden çok ağır bir biçimde etkilenmektedir. Duygusal dengesizliğiniz nedeni ile davranışlarınız da değişken olabilir.

Bir sevgiliye duygusal olarak yaslanabilmek istersiniz. Ay kötü bir etki almışsa, duygusal ilişkile­rinize aileniz karışabilir. Ay kötü bir etki almışsa,, kumar, karabor­sacılığa ve spekülasyona ilgi ve istek duyarsınız. Ay Su grubu yada çift karak­terli bir burçta ise, çok çocuk sa­hibi olursunuz. Ay, Balık burcun­da ise, ikiz çocuklarınız olur. Ço­cukları ve gençleri çok seversiniz.

Altıncı evde Ay'ın işlevi
Duygularınız sağlığınızı etkile­yecek kadar yaygın. Bu etkilenme yüzünden hayatınız, çalkantılı bir hal alır. Karasevda, merak hasta­lığı yada ruhsal hastalıklar görü­lebilir. Duygusallığınız iş verimini­zi etkileyip, işveren yada işçileri­nizle uyumunuzu bozabilir. İşçi iseniz, dengeli patronlarla çalış­mak size zor gelir. Ay değişmez bir burçta değil­se, sık sık iş değiştirirsiniz. Sağ­lığınızın temel öğelerinden biri beslenme olduğu için, doğru bes­lenme alışkanlıkları edinmeniz ge­reklidir.

Yemek hazırlamakta çok hü­nerli olduğunuzdan lokantalarda çalışmanız iyi otur. Küçük ve ev­cil hayvanları seversiniz.Bu konum, özellikle kadınlar için sağlık sorunları yaratabilir. Ay değişken bir burçta ise, zatürree ve akciğer hastalıklarına, değişmez burçta ise böbrek taşı ve bronşi­te, öncü burçta ise mide ve sinir rahatsızlıklarına neden olur. Ay iyi bir gezegen olduğu için, ancak kö­tü bakış açıları yapıyorsa zarar ve­rir.

Yedinci evde Ay'ın işlevi
Sizin cennetiniz, içinde iyi bir eşin bulunduğu evinizdir. Duygu­sal ve evcil güvenliğiniz için evlen­mek gereği duyarsınız. Aileniz ev­liliğinizi etkileyebilir, çünkü Ay'ın bu konumunda kişi başkalarına çok duygulu davranır. Oldukça et­kilenir ve duygusal doyumu ilişki­lerinizde ararsınız. Eşinizde ana-baba simgesi aramak özellikleri­niz arasındadır.

İş yaşamınızda yükselebilirsi­niz. Evliliğiniz ve ortaklıklarınız çok verimli olur. Sık sık gezilere çıkar ya da taşınırsınız. Ay bu ev­de güçlü durumda ve Satürn'le iyi bir bakış açısı oluşturuyorsa, ça­lışkan ve dikkatli bir eşiniz olur.

Sekizinci evde Ay'ın işlevi
Medyum olabilirsiniz. Çünkü Ay bu konumunda kişiye görün­mez güçlere karşı ruhsal bir du­yarlık ve aşırı duygusal tepkiler ve­rir. Ölmüş aile bireylerinin ruhla-rıyla bağlantı kurmayı çok ister, spritüalizma ile ilgilenirsiniz.

Miras, sigorta ya da kalıtım vergileriyle ilişkiniz olur. Evlilik ve ortaklıklarla ilgili parasal işleriniz ya daha iyi olur, ya da çok bozu­lur. Sekizinci ev Ay'ın güçsüz ol­duğu yer olduğundan, kötü etkiler de aldıysa, duygusal tutkularınız yüzünden çabuk incinirsiniz. Ay güçlü dujumdaysa, evlene­rek varlıklı olursunuz. Ay, Satürn ya da Mars ile kötü bakış açısı oluşturuyorsa, vahşi bir biçimde ölürsünüz.

Dokuzuncu evde Ay'ın işlevi
Dindar ve bu konuda eğitim al­mış olmalısınız. Çocukluğunuzda zihninize yavaş yavaş yerleştiril­miş olan dinsel, sosyal ve ahlak değerlerine duygusal bir yaklaşı­mınız vardır. Burçlar kuşağının doğal dokuzuncu evini yöneten Jüpiter, Yen­geç burcunda güçlü durumda ol­duğu için; Ay, Yay burcunda ya da dokuzuncu evde ise, aile yaşamın­daki ahlaki ve ruhsal değerleri ka­bul etme gereği duyarsınız. Ana-babanız, deney ve tutumları ile ruhsal anlayış alanlarınızı sınırlandırabilirler. Örneğin dininizi değiş­tirecek olsanız ana, babanız sizi evlatlıktan atabilir.

Ay sert bir et­ki almışsa, dar görüşlü ve dogma­tik sosyal görüşlere sahip bir kişi olabilirsiniz. Doğum haritanızdaki diğer etkenler uygunsa, inançları­nız, nedenden çok duygularınıza dayanır. Gezmeyi sever, doğduğunuz yerden çok uzak yerlere yerleşe­bilirsiniz. Bilinçsiz ya da osmoz yolu ile öğrenme eğilimindesiniz. Meraklı, anlaşılmaz bir insansınız. Ay güçlü durumdaysa, evlendiği­nizde yakınlarınızdan destek göre­bilirsiniz.

Onuncu evde Ay'ın işlevi
Meşhur olmak istersiniz ve olursunuz, tutkulusunuz. Toplum içinde iyi tanınan bir aileden ge­lebilirsiniz. Kişiliğinizin üstünde, özellikle annenizin büyük bir etki­si vardır. Mesleğinizde kadınların yardı­mıyla ilerleme olanağınız olabilir. Toplumda ün kazanabilirsiniz. Ay olumlu etkiler altında ise, politika­da şanslı olabilirsiniz. Saygıdeğer bir makama ulaşabilirsiniz.

On birinci evde Ay'ın işlevi
Candan bir dost iyi bir arka­daşsınız. Onlara duygusal bir bağ­lılık duyarsınız. Sürekli ve anlam­lı ilişkilere giremeyeceğiniz birçok kişi ile tanış olabilirsiniz. Umutla­rınız ruhsal durumunuzsa ve gö­rüşlerinize bağlı olarak sürekli de­ğişir, durur. Birçok kadın arkada­şınız vardır.

Evinizi grup çalışmaları için kullanabilirsiniz. Duygularınız, ar­kadaşlarınızın tepkilerinden ve gö­rüşlerinden etkilenir. Duygusal sağlığınız için birlikteliğe gerek­sinme duyduğunuzdan, yalnız kal­mayı sevmezsiniz. Ancak, zaman zaman duygularınızı dengelemek için yalnız kalmalısınız. Ay kötü etkiler almış ise arkadaşlarınız ta­rafından çok incitilebilir, zarar gö­rebilirsiniz.

On ikinci evde Ay'ın işlevi
Aşırı hassas ve çabuk incinen bir yaradılıştasınız. Duygusal is­teklerinizle ruhsal durumunuz, bi­linçaltı ve geçmiş deneylerinizden etkilenir. Ruhsal ve içgüdüsel eği­limleriniz belirlidir. Aşırı duygusal­lığınızdan ötürü utangaç, kolay in­cinen bir kişisiniz. Ay sert etki almışsa, akıl has­talığından tedavi edilebilirsiniz. Hipnotizma sizin için tehlikeli ola­bilir.

Ay doğum haritanızdaki beşin­ci, yedinci, sekizinci evin yöneti­cisi, ya da Venüs'le kuvvetli bir ba­kış açısı oluşturuyorsa, gizli aşk ilişkileriniz olur. Ay, Akrep yada Oğlak burcun­da ise, sizi incitecek, düşük karak­terli kadınlar tarafından aldat ılabilir, zor durumda kalabilirsiniz.
Kaynak: MsXLabs.org & Astroloji AnsiklopedisiHızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:

Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç