Cevap Yaz Yazdır
En İyi Cevap Var|Gösterim: 95.010|Cevap: 8|Güncelleme: 26 Kasım 2016

Element molekülü, moleküler, iyonik, atomik yapıdaki bileşiklerin resimleri nasıldır?

Mesaja atla
Çağla
8 Nisan 2009 18:50   |   Mesaj #1   |   
Çağla - avatarı
Ziyaretçi
Element molekülü, moleküler, iyonik, atomik yapıdaki bileşiklerin resimleri nasıldır?
EN İYİ CEVABI Keten Prenses verdi
Element Çeşitleri :
Atomik Yapıdaki Elementler :
Bazı elementleri oluşturan aynı cins atomlar doğada tek başlarına bulunurlar. Böyle atomlara sahip elementlere atomik yapılı elementler denir. Atomik yapılı elementlerin en küçük taneciği atomlardır.
Sponsorlu Bağlantılar
Demir, bakır, alüminyum, çinko, kurşun, altın gibi elementler atomik yapılıdır.
Alıntıdaki Ek 48081
Moleküler Yapıdaki Elementler :
Bazı elementleri oluşturan aynı cins atomlar doğada ikili (veya daha fazla sayıda atomdan oluşan karmaşık yapılı) gruplar halinde bulunurlar. Böyle atomlara sahip elementlere moleküler yapılı elementler denir. Moleküler yapılı elementlerin en küçük taneciği moleküllerdir.
Alıntıdaki Ek 48082
ELEMENTLER VE SEMBOLLERİ:
Günümüzde bilinen 118 element vardır. Bu elementlerin 92 tanesi doğada bulunurken geri kalanı da laboratuarlarda elde edilen yapay elementlerdir.
Elementler sembollerle gösterilir ve her elementin kendine özgü sembolü vardır. Element sembolü yazılırken;
• Sembol tek harfli ise büyük harfle yazılır.
• Sembol iki veya üç harfli ise ilk harf daima büyük, diğer harfler küçük yazılır. (Sembollerin iki veya üç harften oluşmasının nedeni, bazı elementlerin baş harflerinin aynı olmasıdır).
Elementlerin sembollerle gösterilmesinin nedeni, bütün Dünya’da ortak bir bilim dili oluşturmak, bilimsel iletişimi ve yazımlarını kolaylaştırmaktır. Elementlerin bütün Dünya’da kullanılan sembolleri aynı olmasına rağmen isimleri dillere göre farklıdır. (Türkçe, Rusça, Çince, Japonca da element isimleri farklı olmasına rağmen sembolleri aynıdır).
Elementler ilk bulunduklarında bir kısmına elementlerin özelliklerini belirten bir isim (hidrojene Latincede su üreten anlamına gelen hydro–genes, oksijene Latincede asit yapan anlamına gelen oxygenium, fosfora Latincede ışık veren phosphorus), bir kısmına elementi bulan bilim adamının ismi (Albert Einstein–Aynştaynyum–Es, Gregor Mendel–Mendelevyum–Md, Rutherford–Rutherfordiyum–Rf, Andre Marie Curi– Küriyum–Cm), bir kısmına gezegen ve yıldızların isimleri (Neptün–Neptünyum–Np, Plüton–Plütunyum–Pu, Uranüs–Uranyum–U), bir kısmına da çeşitli kıta, şehir ve ülke isimleri (Avrupa–Europyum–Eu, Amerika–Amerikyum–**, Kaliforniya–Kaliforniyum–Cf, Fransa– Fransiyum–Fr) verilmiştir.
Elementlerin sembolleri belirlenirken, elementlerin Latince isimlerinin ilk veya ilk iki (üç) harfi kullanılmıştır.

BAKINIZ
Bileşik Nedir? Bileşikler ve Özellikleri Hakkında Genel Bilgiler
Element Nedir? Elementler Hakkında Genel Bilgiler
Molekül Nedir? Moleküller ve Özellikleri Hakkında Genel Bilgiler
Kimyasal Bağlar ve Hibritleşme

Son düzenleyen Safi; 26 Kasım 2016 04:58
8 Nisan 2009 22:24   |   Mesaj #2   |   
Keten Prenses - avatarı
Üye
MOLEKÜLLER :

Birden fazla atomun bir arada bulunduğu atom gruplarına “molekül” denir.
Sponsorlu Bağlantılar

Moleküller 2’ye ayrılır :
• Element molekülü
• Bileşik molekülü


ELEMENT MOLEKÜLLERİ :

Aynı cins atomlardan oluşan moleküllere “element molekülü” denir.

Element moleküllerine örnekler :
Ad: atom1.jpg
Gösterim: 649
Boyut: 10.5 KB
Son düzenleyen Safi; 25 Nisan 2016 04:48
8 Nisan 2009 23:38   |   Mesaj #3   |   
Keten Prenses - avatarı
Üye
Bu mesaj 'en iyi cevap' seçilmiştir.
Element Çeşitleri :
Atomik Yapıdaki Elementler :
Bazı elementleri oluşturan aynı cins atomlar doğada tek başlarına bulunurlar. Böyle atomlara sahip elementlere atomik yapılı elementler denir. Atomik yapılı elementlerin en küçük taneciği atomlardır.
Demir, bakır, alüminyum, çinko, kurşun, altın gibi elementler atomik yapılıdır.
Ad: atom2.jpg
Gösterim: 1309
Boyut: 14.6 KB
Moleküler Yapıdaki Elementler :
Bazı elementleri oluşturan aynı cins atomlar doğada ikili (veya daha fazla sayıda atomdan oluşan karmaşık yapılı) gruplar halinde bulunurlar. Böyle atomlara sahip elementlere moleküler yapılı elementler denir. Moleküler yapılı elementlerin en küçük taneciği moleküllerdir.
Ad: atom3.jpg
Gösterim: 1308
Boyut: 20.2 KB
ELEMENTLER VE SEMBOLLERİ:
Günümüzde bilinen 118 element vardır. Bu elementlerin 92 tanesi doğada bulunurken geri kalanı da laboratuarlarda elde edilen yapay elementlerdir.
Elementler sembollerle gösterilir ve her elementin kendine özgü sembolü vardır. Element sembolü yazılırken;
• Sembol tek harfli ise büyük harfle yazılır.
• Sembol iki veya üç harfli ise ilk harf daima büyük, diğer harfler küçük yazılır. (Sembollerin iki veya üç harften oluşmasının nedeni, bazı elementlerin baş harflerinin aynı olmasıdır).
Elementlerin sembollerle gösterilmesinin nedeni, bütün Dünya’da ortak bir bilim dili oluşturmak, bilimsel iletişimi ve yazımlarını kolaylaştırmaktır. Elementlerin bütün Dünya’da kullanılan sembolleri aynı olmasına rağmen isimleri dillere göre farklıdır. (Türkçe, Rusça, Çince, Japonca da element isimleri farklı olmasına rağmen sembolleri aynıdır).
Elementler ilk bulunduklarında bir kısmına elementlerin özelliklerini belirten bir isim (hidrojene Latincede su üreten anlamına gelen hydro–genes, oksijene Latincede asit yapan anlamına gelen oxygenium, fosfora Latincede ışık veren phosphorus), bir kısmına elementi bulan bilim adamının ismi (Albert Einstein–Aynştaynyum–Es, Gregor Mendel–Mendelevyum–Md, Rutherford–Rutherfordiyum–Rf, Andre Marie Curi– Küriyum–Cm), bir kısmına gezegen ve yıldızların isimleri (Neptün–Neptünyum–Np, Plüton–Plütunyum–Pu, Uranüs–Uranyum–U), bir kısmına da çeşitli kıta, şehir ve ülke isimleri (Avrupa–Europyum–Eu, Amerika–Amerikyum–**, Kaliforniya–Kaliforniyum–Cf, Fransa– Fransiyum–Fr) verilmiştir.
Elementlerin sembolleri belirlenirken, elementlerin Latince isimlerinin ilk veya ilk iki (üç) harfi kullanılmıştır.

BAKINIZ
Bileşik Nedir? Bileşikler ve Özellikleri Hakkında Genel Bilgiler
Element Nedir? Elementler Hakkında Genel Bilgiler
Molekül Nedir? Moleküller ve Özellikleri Hakkında Genel Bilgiler
Kimyasal Bağlar ve Hibritleşme
Son düzenleyen Safi; 26 Kasım 2016 05:04
8 Nisan 2009 23:39   |   Mesaj #4   |   
Keten Prenses - avatarı
Üye
Bileşik Formüllerinin Yazılması
Bileşik formüllerini yazabilmek için bazı elementlerin bileşik halinde bulunurken degerlikleri ve önemli kökleri bilmek lazım. BURADA tablo 2,3 var

Aliminyum ile oksijen yaptıgı bileşigin formülünü yazarken öncelikle aliminyumun bileşiklerinde +3 degerlikli,oksijen -2 degerlikli oldugunu hatırlamak gereklidir. AL+3 ve O-2 iyonlarından oluşan alınan ve verilen elektironun eşit kılınması için iki tane aliminyumun vedigi 6 elektironun,üç tane oksijen tarafından alınması gerekir. Dolayısıyla bileşigin formülü AL2O3olacaktır.Zaten birbileşikte yüklerin cebirseltoplamı sıfır olmalıdır.Veya degerlikler çaprazlanarak formül bulunabilir Ca ve Selementlerinin yaptıgı bileşigin formülü yazılırken çaprazlama yapılmaz.Çünkü CaSyazılışında yüklerin toplamı sıfırdır.

Bileşiklerin İsimlendirilmesi
İsimlendirmeyi iyonik baglı ve kovalent baglı için ayrı ele alacagız.a)İyonik baglıbileşiklerin isimlendirilmesi:Yapısında katyon ve anyon bukunduran bileşikler iyonik yapılıdır.4durumda incelenir.1Mtal-Ametal=Metalin adı+Ametalin adı+ür. NaCl (sodyum klorür)2Metal-kök=Metal adı+kök adı NaOH(sodyum hidroksit)3Kök -Ametal=Kök adı+Ametalin adı +ür(NH4 Amonyum iyodür.4Kök-kök=Katyon kökadı+Anyon kök adı(NH4NO2Amonyumnitrit)b)Kovalent baglı bileşiklerin isimlendirilmesi:Ametal atomlarının kendi aralarında oluşturdukları bağ çeşidine kovalent bağ denir.Kovelet bağlı bileşiklerin isimlendirilmesinde atomlarınsayısı mono,di,tri,tetra,penta gibi latince kelimelerle ifade edilir.İlk yazılan atom birtane ise mono yazılmaz.Sonraki atomun sayısı her halukarda söylenir.
CO:Karbon mono oksit
NCl3:Azot tri klorür
NO:Azot mono oksit
Son düzenleyen Safi; 25 Nisan 2016 04:51
8 Nisan 2009 23:40   |   Mesaj #5   |   
Keten Prenses - avatarı
Üye
Bileşik Çeşitleri :

1- Moleküler Yapıdaki Bileşikler :

Sponsorlu Bağlantılar
Bileşikler iki ya da daha fazla atomdan oluşan moleküllerden oluşmuşsa böyle bileşiklere moleküler yapılı bileşikler denir. Moleküler yapılı bileşikler moleküllerden oluşurlar.
Örnek : • Şeker bileşiği moleküler yapıdadır ve her molekül 24 atomdan oluşur.
Ad: glikoz.gif
Gösterim: 583
Boyut: 3.6 KB
Glikoz = C6H12O6

• Su bileşiği moleküler yapıdadır ve her molekül 3 atomdan oluşur.
Ad: madde.gif
Gösterim: 572
Boyut: 2.4 KB
2- Moleküler Yapıda Olmayan Bileşikler :
Bileşikler, ikili ya da daha fazla atomdan oluşan moleküllerden oluşmayıp, bileşiği oluşturan atomlar bir yığın oluşturacak şekilde dizilmişlerse böyle bileşiklere moleküler yapılı olmayan bileşikler denir.
Moleküler yapıda olmayan bileşikleri oluşturan yığınlardaki atomlar sayılamayacak kadar çoktur ve yığındaki atomun sayısı yığının büyüklüğüne göre değişir. Fakat moleküler yapıdaki bileşikleri oluşturan moleküllerdeki atomlar sayılabilirler ve moleküldeki atom sayısı değişmez.

Örnek : • Tuz bileşiği moleküler yapıda değildir, yığın görünümündedir.
Tuzluktan dökülen bir tuz kristalinde sayılamayacak kadar çok sayıda atom bulunur.
Ad: madde1.gif
Gösterim: 578
Boyut: 1.8 KB

Bileşiklerin Özellikleri :
1- Bileşikler, kendini oluşturan elementlerin (atomları) özelliklerini göstermezler.
2- Bileşiği oluşturan elementler (atomlar) kendi özelliklerini kaybederler.
3- Bileşiği oluşturan elementler belirli oranlarda birleşirler.
4- Bileşikler oluşurken enerji alışverişi olur.
5- Bileşikler, kimyasal tepkimelerle oluşur ve kimyasal yollarla ayrılırlar.
6- Bileşikler en az iki farklı elementten yani atomdan oluşurlar.
7- Bileşiklerin belirli erime, kaynama, donma ve yoğunlaşma sıcaklıkları vardır.
8- Bileşikler saf ve homojen maddelerdir.
9- Bileşikler formüllerle gösterilirler.
10- Bileşiklerin en küçük yapı birimleri moleküllerdir.
Son düzenleyen Safi; 25 Nisan 2016 04:56
18 Mart 2010 20:10   |   Mesaj #6   |   
nötrino - avatarı
VIP SiNiRLi-RUTİNE AYKIRI
Alıntı

arkadaşlar ya 10 molekül çeşidi dermisiniz??

Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

molekül çeşitleri nelerdir???

Molekül;saf kimyasal maddelerin(Element ve Bileşikler)bütün özelliklerini taşıyan ve kimyasal bileşimini içeren en küçük parçasıdır.Moleküller, element ve bileşik molekülleri olarak iki şekildedir Aynı cins atomlardan oluşan moleküller element molekülüdür.Farklı cins atomdan oluşan moleküller ise bileşik molekülüdür
-Atomik Moleküller(Element); F2,Cl2,O2,N2,P4
-Bileşik Moleküller;SO2,SO4,NO2,CO2 vsvs gibi...
24 Mart 2010 21:03   |   Mesaj #7   |   
nötrino - avatarı
VIP SiNiRLi-RUTİNE AYKIRI
Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

iyonik yapılı birleşik nedir? bilen varsa lütfen

İyonik Bileşikler
Yapısında anyon(- yüklü iyon) ve katyon(+ yüklü iyon) bulunduran bileşiklere iyonik yapılı bileşikler denir.Ayrıca;NaCl,AlCl3,NaNO3 gibi iyonik bileşikler gerçekte molekül değil iyonik kristaller olarak bilinmektedirler.
20 Mart 2011 13:46   |   Mesaj #8   |   
nötrino - avatarı
VIP SiNiRLi-RUTİNE AYKIRI
Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

arkadaşlar moleküler yapılı bileşikler iyonik bağ oluşturur mu?

Moleküler yapılı bileşikler=>Farklı cins element atomları içeren moleküllerden oluşan bileşiklerdir Bu bileşikleri oluşuran atomlar arasında kovalent bağ bulunuyordur.Moleküler yapıda olmayan bileşikleri oluşturan zıt yüklü iyonlar arasında ise iyonik bağ bulunuyordur.Bu tür bileşikler farklı cins element atomlarından oluşuyor olsalarda moleküler yapıda değillerdir.
Misafir_senna
25 Nisan 2013 15:28   |   Mesaj #9   |   
Misafir_senna - avatarı
Ziyaretçi
Molekül Özellikleri;

Moleküller maddelerin ortak özelliklerinden birisidir. Moleküller – bazı katı ve sıvı kimyasal maddeler – saf kimyasal maddenin kendi başına bütün kimyasal bileşimini ve özelliklerini taşıyan en küçük parçasıdır.
Sponsorlu Bağlantılar
Molekül Hakkında Bilgi

Molekül kimyada genel olarak en az iki atomun değişik durumlarında beraber durmasıyla oluşan, bütün şekline denir. Genel olarak bir molekül, saf kimyasal maddenin kendi başına bütün kimyasal bileşimini ve özelliklerini taşiyan en küçük parçasıdır. Bazı katı ve sıvı kimyasal maddelerde (örneğin; metaller, eriyik durumundaki tuzlar, kristaller, vb) bu tanım her zaman geçerli değildir ve böyle kimyasal maddelerin farkedilebilir moleküllerden değil atomlardan oluştuğu söylenmelidir. Moleküler fizikte ise bir molekül, iki ya da daha fazla atomdan oluşan, yeterli düzeyde değişmez, elektriksel olarak nötr bir oluş biçimidir. Tek atomlu molekül genel düşüncesi, asal gazlardaki gibi tek atomlu moleküller, neredeyse tek başına gazların kinetik teorisinde açıklamada kullanılır. Çok atomlu iyonlar bazen işe yarar bir şekilde elektriksel olarak yüklenmiş moleküller şeklinde düşünülebilirler.
Hidrojen ve oksijen elementlerinde olduğu gibi atomların oluşturduğu atom kümesi molekül olarak adlandırılır. Atom ve molekül maddelerin özelliğini taşıyan en küçük birimdir. Yüzden fazla çeşit atom vardır. Bazı moleküller tek çeşit atomdan oluşurken,bazı moleküller farklı çeşit atomlar içerebilir.
Molekül, herhangi bir maddenin, bütün kimyasal özellikleri değişmeksizin aynı kala­cak biçimde bölünebileceği en küçük parçası­dır. Moleküller atomlardan oluşur. Herhangi bir elementin molekülü, bir ya da birden çok, ama hepsi aynı tür atomdan oluşur; oysa bir kimyasal bileşiğin molekülünde iki ya da daha çok değişik elementin atomları bulunur. Hidrojen elementinin molekülünde iki hidrojen atomu vardır; bir hidrojen ve oksijen bileşiği olan suyun molekülünde ise, iki hidrojen atomu ile bir oksijen atomu bulunur. Öte yandan daha karmaşık bir bileşik olan ve bitkilere yeşil rengini veren klorofil, beş değişik elementin 136 atomundan oluşan bir moleküle sahiptir.
Kimyasal formülü H2O olan bir su molekü­lü, ancak hidrojen ve oksijene ayrıştırılarak bölünebilir. Her ikisi de gaz olan hidrojen ve oksijen molekülleri, birbirlerinden olduğu ka­dar, birleştiklerinde oluşturdukları sudan da çok farklı özelliklere sahiptir.
Herhangi bir maddenin katı, sıvı ya da gaz halinde bulunması, moleküllerinin davranışına bağlıdır. Katılarda moleküller birbirlerine çok yakın, sıkışık biçimde bir arada bulunurlar; bunun sonucunda ortaya çıkan sıkı ve kararlı yapı, katı maddenin biçimini korumasını sağlar. Bilim adamları, katı maddelerin moleküllerindeki atomların yerleşim düzenini saptamışlar ve çok sayıda değişik yerleşim düzeninin bulundu­ğunu ortaya çıkarmışlardır. Sıvılarda ise mole­küllerin konumu sabit değildir ve bunlar birbir­lerinin üzerinden kayabilir. Bu nedenle sıvılar, hacimlerinde herhangi bir değişiklik olmaksızın kolayca biçim değiştirebilir. Öte yandan gazlarda moleküller birbirlerinden o kadar uzaktır ki, kapladıkları hacimde serbestçe hareket edebilir­ler. Bu nedenle de gazlar genleşerek, yani yayılarak bulundukları kabı doldurur. Ayrıca katı ve sıvıların tersine gazlar iyice sıkıştırılarak küçük bir hacme sığdırılabilir. Oksijen molekül­leri normal sıcaklıklarda, saniyede yaklaşık 450 metre hızla hareket eder; hidrojen molekülleri ise bunun neredeyse dört katı kadar bir hızla hareket eder. Ama moleküller birbirleriyle çar­pıştıklarından fazla uzağa gidemezler.
Bir maddedeki moleküllerin hareketi, o maddenin sıcaklığına bağlıdır. Herhangi bir cisimdeki moleküllerin tüm enerjisi çekilip alınabilseydi, cismin sıcaklığı “mutlak sıfır”a (yaklaşık —273°C) düşer ve moleküller tü­müyle hareketsiz duruma gelirdi. Bir madde ne kadar ısıtılırsa molekülleri de o kadar hızlı hareket eder. Isı enerjisi, kinetik enerji denen hareket enerjisine dönüşür.
Katılarda ise moleküller yer değiştirmez ve yalnızca bulundukları yerde titreşebilir. Katı­ların sıcaklığı ne kadar yükselirse, molekülle­rinin titreşimi de o kadar hızlanır. Kızgın bir demirde moleküller o kadar hızlı titreşir ki, demire dokunduğumuzda moleküllerin bu hareketini elimizi yakan bir sıcak biçiminde duyumsayabiliriz. Çaydanlıktaki su kaynadığı zaman, su molekülleri o kadar hızlı hareket etmeye başlar ki, artık sudaki gibi bir arada durmazlar ve birbirlerinden iyice uzaklaşarak gaz haline, yani buhara dönüşürler.
mol.png
Moleküller aslında çok ufak parçacıklar­dır; örneğin, ortalama büyüklükteki bir ba­lonu dolduran bir gazda, bütünüyle balon hacmine saçılmış durumda bulunan yaklaşık 80.000.000.000.000.000.000.000 molekül var­dır. Canlıların hücrelerinde bulunan pek çok madde, yüz binlerce atomdan yapılı dev moleküllerden oluşur. Bu tür moleküllere makromolekül denir (makro sözcüğü, “bü­yük” anlamına gelen Eski Yunanca bir söz­cüktür). Proteinler, selüloz ve kalıtım madde­leri olan DNA (deoksiribonükleik asit), makromoleküllü organik maddelerdir. Makromoleküller, elektron mikroskopu altında görülebilir.
Günümüzde kimyacıların yapay olarak üre­tebildikleri maddelerin pek çoğu örneğin plastikler, yapay kauçuklar, silikonlar uzun atom zincirlerinden ya da katmanlarından oluşan ve polimer denen makromoleküller-dir. Böyle bir maddenin özellikleri ve davra­nışı, atomlarının birbirine bağlanma biçimine bağlıdır. Örneğin polietilen elde etmek için, etilen moleküllerinin zincir biçiminde birbiri­ne bağlanması gerekir.
Bilimsel çalışmalarda çoğu zaman molekül­lerin kütlelerinin bilinmesi ve hesaba katılma­sı gerekir; ama moleküller o kadar küçük parçacıklardır ki, bunların kütlesini gram cinsinden ölçmek olanaksızdır. Bu nedenle bilim adamları, bağıl molekül kütlesi denen bir ölçüden yararlanırlar. Eskiden molekül ağırlığı denen bağıl molekül kütlesi, o mole­külün kütlesinin bir hidrojen atomunun kütle­sinin kaç katı olduğunu gösterirdi. Gerçek bağıl molekül kütlesi değerleri, moleküllerin, bağıl atom kütlesi tam 12 olan karbon-12 izotopuyla mol1.png karşılaştırılması yoluyla belir­lenir. Buna göre, oksijenin bağıl atom kütlesi (eskiden atom ağırlığı denirdi) 16′dır. Amon­yağın (NH3) bağıl molekül kütlesi ise 17′dir, çünkü amonyak molekülü bir azot atomu (bağıl atom kütlesi 14) ile üç hidrojen atomundan (her birinin bağıl atom kütlesi 1) oluşur.
Maddenin moleküllerden oluştuğu düşüncesi­ni ilk olarak İtalyan bilim adamı Amedeo Avogadro (1776 – 1856) ortaya atmıştır.
CNM BU SENN İÇİN YETERLİ Mİ ?OKU OKU ALİM OL ! Msn Happy

Daha fazla sonuç:
element molekülü

Hızlı Cevap
Mesaj:Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç