Cevap Yaz Yazdır
Gösterim: 166.690|Cevap: 3|Güncelleme: 11 Aralık 2012

Bileşik Nedir? Bileşikler ve Özellikleri Hakkında Genel Bilgiler

2 Nisan 2009 02:56   |   Mesaj #1   |   
ThinkerBeLL - avatarı
VIP VIP Üye
Bileşik Nedir?
MsXLabs.org & Vikipedi, özgür ansiklopedi

Sponsorlu Bağlantılar
Bileşik iki ya da daha fazla cinste atomun bir araya gelerek oluşturduğu saf modellere denir. Bileşiklerin en küçük yapı taşı moleküllerdir.

Bileşiklerin Genel Özellikleri

 • Bileşiklerin çoğu moleküler yapıdadır. Ama tuz gibileri atomik yapıdadır.
 • Bileşikler belirli fomüllerle ifade edilirler.
 • Bileşikleri asitler, bazlar, oksitler, tuzlar olarak sınıflandırılır.
 • Bileşikler oluştukları element atomlarının özeliğini taşımazlar. Örneğin tuz ikisi de zehirli olan sodyum ve klorürden oluşur. Fakat soframıza lezzetli yemek tuzu olarak gelirler. Su yakıcı olan oksijen ve yanıcı olan hidrojenden meydana gelir. Ama kendisi söndürücüdür.
 • Homojendirler.
 • Belirli erime ve kaynama noktaları vardır.
Bileşikle Karışımın Farkı
Bileşikler belirli sayıda element atomunun kimyasal bir bağ ile bağlanmasıyla oluşur. Ancak karışımın belirli bir formülü yoktur. Bileşikleri oluşturan elementler bir araya gelerek kendi özelliklerini kaybederler, fakat karışımları oluşturan maddeler kendi özelliklerini kaybetmezler.

Bazı Bileşiklerin İsim ve Formülleri

 • Tuz: NaCl
 • Potasyumpermanganat: KMnO4
 • Asetik asit: CH3COOH
 • Kalsiyum karbonat: CaCO3
 • Baryum sülfat: BaSO4
 • Amonyum fosfat: (NH4)3PO4
 • Karbonat: CO3
 • Nitrat: NO3
 • Hidrojen klorür: HCl
 • Kükürt dioksit: SO2
 • Karbondioksit: CO2
 • Glikoz: C6H12O6
 • Su: H2O
 • Amonyak: NH3
 • Basit şeker: CaO

Diğer Konular:
6 Mayıs 2011 22:13   |   Mesaj #2   |   
Mira - avatarı
VIP VIP Üye
Bileşik

İki veya daha fazla farklı elementin iyon veya atomlarından meydana gelen herhangi bir madde. Bileşiğin bileşimi belirlidir. Yani bileşiktekielementlerin bir birine oranı sabittir. Mesela su her zaman iki atomhidrojen, bir atom oksijen bulundurur.
Sponsorlu Bağlantılar
 • Sabit kimyasal, bileşime ilaveten, belirli şartlar altında bileşiğin fiziksel özellikleri tecrübe edilen her hangi bir numune için aynıdır. Bu özellikler bir bileşiği element veya karışımdan ayırır. Bir element yalnızca tek tip atomdan meydana gelmiş iken, karışım iki veya daha çok bileşik veya element bulundurur. Mesela toprak gibi bir karışımın özellikleri ve bileşimi, farklı nümunelerde çok farklı olabilir. Fakat bileşikte böyle değildir.
 • Bileşikler bir kimyasal reaksiyon sonucu meydana gelir. Reaksiyonda, reaksiyona girenler iki farklı element, element – bileşik, veya bileşik – bileşik olabilir.
 • Bir bileşiğin kararlılığı, bileşiği meydana getiren elementlerin kimyasal aktivitesine bağlıdır. Mesela sodyumklorür NaCl çok kararlıdır bozunmaz. Çok kararlı bileşiklerin bozunması için çok enerjiye ihtiyaç vardır. Bir kararlı bileşiği elektroliz vasıtasıyla elementlerine ayrıştırmak için tatbik edilen ger ilim miktarı kararsız bileşik için tatbik edilenden fazladır. Mesela organikbileşikler, kararsız olduğu için, az bir ı sıtma, bozunmalarına sebeb olur. Fakat kararlı bileşik için çok daha yüksek ısı gerekir.
 • Bir bileşiğin fiziksel ve kimyasal özelliği kendini oluşturan elementlerin özelliklerinden gidilerek anlaşılmaz. Yani, sodyum ve klorün özelliklerine bakarak sodyum klor ürün özellikleri söylenemez. suyu meydana getiren hidrojen ve oksijen gaz olduğu halde, su sıvıdır. azot ve hidrojen gazlarının meydana getirdiği amonyak ise yine gazdır.
Başlıca iki ana sınıfa ayrılır:

1.Anorganik Bileşikler
Bunlar daha çok iyonlardan meydana gelmiştir. tuzlar,asitler, bazlar, oksitler vs. bu sınıftandır. Bu bileşikler genellikle kararlı yani kolayca bozunmayan bileşiklerdir.

2.Organik Bileşikler
Bunlara karbon bileşikleri de denilebilir. Genellikle suda çözündüklerinde iyonlaşmazlar. Bu bileşiklerdeelementleri bir arada tutan kuvvet,elektron bağlarıdır. Kararsız bileşiklerdir

12 Aralık 2011 18:44   |   Mesaj #3   |   
ocean97 - avatarı
VIP ''I'm. What I'm ?''
Bileşik nedir?

Tanımlar:

1. Element atomlarının olusturduğu saf madde, bileşik.
2. Bileşik iki ya da daha fazla cinste atomun bir araya gelerek oluşturduğu saf modellere denir.
3. İki ya da daha fazla elemanın özel enerji şartları ve kimya kanunlarına uyarak birleşmesinden meydana gelen cisim.
4. Bileşik 3-4 daha fazla atomun bir araya gelerek olıştuğu saf maddeler.

Bileşiklerin en küçük yapı taşı moleküllerdir. Bileşikler, kendilerini meydana getiren elemanlardan ayrı özellikte bulunurlar.

Bileşikler bunları meydana getiren elemanlar hesaba katılarak birer formülle gösterilir. Bu formüller de, bileşiği meydana getiren elemanların sembollerinin yan yana yazılmaları ile olur. Bir bileşiğe, bir elemanın birden fazla atomu girerse, o elemanın sembolünün sağ altına, atom sayısı ibaret edilir. Su iki atom hidrojen bir atom oksijeninin birleşmesinden meydana geldiğine göre formülünün gösterilmesi (H20) olur.

Sabit kimyasal, bileşime ilaveten, belirli şartlar altında bileşiğin fiziksel özellikleri tecrübe edilen her hangi bir numune için aynıdır. Bu özellikler bir bileşiği element veya karışımdan ayırır. Bir element yalnızca tek tip atomdan meydana gelmiş iken, karışım iki veya daha çok bileşik veya element bulundurur. Mesela toprak gibi bir karışımın özellikleri ve bileşimi, farklı nümunelerde çok farklı olabilir. Fakat bileşikte böyle değildir.
11 Aralık 2012 15:27   |   Mesaj #4   |   
_EKSELANS_ - avatarı
Üye
Bileşikler
Günümüzde bilinen 117 element olmasına rağmen (92 tanesi doğada bulunur) bu elementler farklı sayıda ve şekilde birleşerek ve etkileşerek farklı kimyasal özelliklere sahip milyonlarca yani madde yani bileşik oluştururlar. Elementler doğada genelde saf halde değil de bileşikler halinde bulunurlar.
Bilinen element atomlarından sadece soy gaz atomları kararlıdır ve kararlı oldukları için kimyasal bağ oluşturmayıp doğada tek atomlu halde bulunurlar. Soy gazların dışındaki metal ve ametal atomları kararsız olup kararlı hale geçmek için elektron alış verişi yaparak veya elektronlarını ortaklaşa kullanarak kimyasal (iyonik ve kovalent) bağ oluştururlar. Kimyasal bağ oluşturan farklı atomlar da bir araya gelerek farklı kimyasal özelliklere sahip yeni maddeler yani bileşikler oluştururlar.
Sponsorlu Bağlantılar
İki ya da daha fazla farklı element atomunun kendi özelliklerini kaybedip belirli oranlarda bir araya gelerek kimyasal bağ oluşturması sonucu meydana gelen yeni ve saf maddelere bileşik denir. Bu nedenle elementlerin bileşikleri oluşturması kimyasal değişmedir.
İki ya da daha fazla elementin kendi özelliklerini kaybederek belirli oranlarda ve kimyasal tepkimeler sonucu oluşturdukları saf maddelere bileşik denir.

Örnekler
1.

• Sodyum elementi sadece sodyum atomlarından oluşur, gümüş rengindedir ve
(bıçakla kesilebilecek kadar) yumuşaktır.
• Klor elementi sadece klor moleküllerinden oluşur, sarı – yeşil renkli zehirli bir gazdır.
• Sodyum elementindeki sodyum atomları birbirinden ayrılır.
• Klor elementindeki klor moleküllerinin atomları birbirinden ayrılarak sodyum atomlarına yaklaşır kendi kimliklerini kaybederek ve sodyum klorür bileşiğini oluştururlar.
• Sodyum ve klor atomlarından (elementlerinden) oluşan sodyum klorür (yemek tuzu) bir bileşiktir ve kendini oluşturan sodyum ve klor elementlerinden farklı fiziksel ve kimyasal özelliklere sahiptir. Sodyum klorür şeffaf, katı ve ufalanabilen bir bileşiktir.
2.
• Hidrojen elementi sadece hidrojen moleküllerinden oluşur, renksiz, kokusuz, yanıcı
bir gazdır.
• Oksijen elementi sadece oksijen moleküllerinden oluşur, renksiz, kokusuz, yakıcı bir gazdır.
• Oksijen ve hidrojen atomlarından (elementlerinden) oluşan su, bir bileşiktir ve kendini oluşturan oksijen ve hidrojen elementlerinden farklı fiziksel ve kimyasal özelliklere sahiptir. Su, yanıcı ve yakıcı özellikte olmayan sıvı halde bir bileşiktir.


2- Bileşiklerin Oluşması
Elementler bileşik oluştururken, elementi oluşturan aynı cins element atomları arasındaki kimyasal bağlar kopar ve element atomları birbirinden ayrılır. Birbirinden ayrılan element atomları, farklı cins element atomları ile yeni kimyasal bağlar oluşturarak bir araya gelir ve bunun sonucunda da bileşikler meydana gelir. Bu nedenle bileşikler oluşurken farklı element atomları kimyasal bağlar sayesinde bir araya gelir ve yeni maddeler oluşur.
Atomlar bileşik oluşturduklarında atomların arasındaki uzaklık değişir. Atomların element halindeyken aralarındaki uzaklık çok azdır. Atomlar bileşik oluşturduklarında ise aralarındaki uzaklık artar. Bunun nedeni, atomların element halinde iken aralarındaki kimyasal bağların, bileşik oluşturduklarında aralarında oluşan kimyasal bağlardan faklı olmasıdır.

Örnek
1.

• Sodyum elementindeki sodyum atomlarının arasındaki uzaklık çok azdır.
Sodyum klorür bileşiğindeki sodyum atomlarının arasındaki uzaklık daha fazladır.
• Klor elementindeki klor moleküllerini oluşturan klor atomlarının arasındaki uzaklık çok azdır. Sodyum klorür bileşiğindeki klor atomlarının arasındaki uzaklık daha fazladır.


3- Bileşiklerin Özellikleri

1- Bileşikler, kendini oluşturan elementlerin özelliklerini göstermezler ve kendini oluşturan elementlerden tamamen farklı fiziksel ve kimyasal özelliklere yani kimliklere sahiptir.
2- Bileşiği oluşturan elementler kendi özelliklerini yani kimliklerini kaybederler.
3- Bileşiği oluşturan elementler belirli oranlarda birleşirler.
4- Bileşiği oluşturan element atomları arasında kimyasal bağlar bulunur.
5- Bileşikler oluşurken enerji alışverişi olur.
6- Bileşikler, kimyasal değişmeler sonucu (tepkimelerle) oluşur ve kimyasal yollarla ayrılırlar.
7- Bileşikler en az iki farklı elementten yani atomdan oluşurlar.
8- Bileşiklerin belirli erime, kaynama, donma ve yoğunlaşma sıcaklıkları vardır.
9- Bileşiklerin öz kütleleri sabittir.
10- Bileşikler formüllerle gösterilirler.
11- Bileşikler saf ve homojen maddelerdir.
12- Bileşikler, moleküler yapılı bileşikler ve moleküler yapılı olmayan bileşikler olarak iki çeşittir.
13- (Bileşiklerin en küçük yapı birimleri moleküllerdir).


4- Bileşik Çeşitleri
Bileşikler moleküler yapılı bileşikler ve moleküler yapılı olmayan bileşikler olarak iki grupta incelenirler.

a) Moleküler Yapılı Bileşikler
Bileşikler, farklı cins element atomlarından oluşan moleküllerden oluşmuşsa böyle bileşiklere moleküler yapılı bileşikler denir.
• Moleküler yapılı bileşikler moleküllerden oluşur.
• Bileşiklerdeki molekülleri oluşturan atomlar arasında kovalent bağ bulunur.
Bileşiğin İsmi/Bileğin Formülü/Bileşik Molekülünü Oluşturan Atomlar
 • Su H2O 1 Su molekülü; 2 H, 1 O atomundan oluşur.
 • Amonyak NH3 (KÖK) 1 Amonyak molekülü; 1 N, 3 H atomundan oluşur.
 • Karbon Di Oksit CO2 1 Karbon Di Oksit molekülü; 1 C, 2 O atomundan oluşur.
 • Kükürt Di Oksit SO2 1 Kükürt Di Oksit molekülü; 1 S, 2 O atomundan oluşur.
 • Hidrojen Klorür HCl 1 Hidrojen Klorür molekülü; 1 H, 1 Cl atomundan oluşur.
 • Hidrojen Florür HF 1 Hidrojen Florür molekülü; 1 H, 1 F atomundan oluşur.
 • Azot Di Oksit NO2 1 Azot Di Oksit molekülü; 1 N, 2 O atomundan oluşur.
 • Karbon Mono Oksit CO 1 Karbon Mono Oksit molekülü; 1 C, 1 O atomundan oluşur.
 • Kükürt Mono Oksit SO 1 Kükürt Mono Oksit molekülü; 1 S, 1 O atomundan oluşur.
 • Azot Mono Oksit NO 1 Azot Mono Oksit molekülü; 1 N, 1 O atomundan oluşur.
 • Basit Şeker (Glikoz) C6H12O6 1 Basit Şeker molekülü; 6 C, 12 H, 6 O atomundan oluşur.
 • Amonyum NH4 (KÖK) 1 Amonyum molekülü; 1 N, 4 H atomundan oluşur.
 • Fosfat PO4 (KÖK) 1 Fosfat molekülü; 1 P, 4 O atomundan oluşur.
 • Sülfat SO4 (KÖK) 1 Sülfat molekülü; 1 S, 4 O atomundan oluşur.
 • Nitrat NO3 (KÖK) 1 Nitrat molekülü; 1 N, 3 O atomundan oluşur.
 • Hidroksit OH (KÖK) 1 Hidroksit molekülü; 1 O, 1 H atomundan oluşur.
 • Karbonat CO3 (KÖK) 1 Karbonat molekülü; 1 C, 3 O atomundan oluşur.
 • Hidrojen Sülfat H2SO4 1 Hidrojen Sülfat molekülü; 2 H, 1 S, 4 O atomundan oluşur.

bilesiginkullanimalani


b) Moleküler Yapılı Olmayan Bileşikler

Bileşikler, moleküllerden oluşmayıp bileşiği oluşturan farklı cins element atomları bir yığın oluşturacak şekilde bir araya gelmişse böyle bileşiklere moleküler yapılı olmayan bileşikler denir.
• Moleküler yapılı olmayan bileşiklerdeki iyonlar düzenli bir yığın oluştururlar.
• Moleküler yapılı olmayan bileşikler sonsuz örgü tipi bileşiklerdir
• Moleküler yapılı olmayan bileşiklerdeki iyonlar düzenli bir örgü oluştururlar.
• Moleküler yapılı olmayan bileşikleri oluşturan zıt yüklü iyonlar arasında iyonik bağ bulunur. (İyon sayısı yığının büyüklüğüne göre değişir).
Bileşiğin İsmi/Bileğin Formülü/Bileşiği Oluşturan İyonlar
 • Kalsiyum OksitCaO Ca+2 ve O–2 İyonları
 • Sodyum İyodür NaI Na+1 ve I–1 İyonları
 • Sodyum Klorür NaCl Na+1 ve Cl–1 İyonları
 • Alüminyum Klorür AlCl3 Al+3 ve Cl–1 İyonları
 • Kalsiyum Florür CaF2 Ca+2 ve F–1 İyonları
 • Alüminyum Sülfür Al2S3 Al+3 ve S–2 İyonları
 • Bakır Klorür CuCl
 • Bakır (II) Klorür CuCl2
 • Demir (II) Bromür FeBr2
 • Demir (III) Bromür FeBr3
 • Gümüş Nitrat AgNO3
 • Kalsiyum Karbonat CaCO3
 • Çinko Sülfat ZnSO4
 • Alüminyum Sülfat Al2(SO4)3
 • Sodyum Sülfat Na2SO4
 • Sodyum Karbonat Na2CO3
 • Bakır Sülfat CuSO4
 • Klorat ClO3 (KÖK)
 • Kromat CrO4 (KÖK)
 • Bi Kromat Cr2O7 (KÖK)

Örnekler
1.

• Kalsiyum oksit (CaO) bileşiğindeki Ca+2 ve O–2 iyonları arasında iyonik bağ bulunur.
• Kalsiyum oksit (CaO) bileşiğindeki Ca+2 ve O–2 iyonları düzenli bir örgü oluştururlar.
• Kalsiyum oksit (CaO) bileşiği, kireç taşında ve bazı mermer çeşitlerinde bulunur.

2.
• Sodyum İyodür (NaI) bileşiğindeki Na+1 ve I–1 iyonları arasında iyonik bağ bulunur.
• Sodyum İyodür (NaI) bileşiğindeki Na+1 ve I–1 iyonları düzenli bir örgü oluştururlar.
• Sodyum İyodür (NaI) bileşiği, tıp alanındaki hastalıkların teşhisinde ve bazı hastalıkların tedavisinde ilaç olarak kullanılır.Murat ÜSTÜNDAĞ
Kayseri Mithatpaşa İlköğretim Okulu Fen ve Teknoloji Öğretmeni

Daha fazla sonuç:
bileşik özellikleri

Hızlı Cevap
Mesaj:Bu sayfalarımıza baktınız mı
Pixabay Resimleri:
paneli aç