Cevap Yaz Yazdır
En İyi Cevap Var Güncelleme: 23 Kasım 2016  Gösterim: 54.999  Cevap: 2

Atatürk'ün Cumhuriyet sonrası yaptığı yenilikler hakkında bilgi verir misiniz?

beyza
6 Aralık 2009 14:43       Mesaj #1
beyza - avatarı
Ziyaretçi
Atatürk'ün Cumhuriyet sonrası yaptığı yenilikler hakkında bilgi verir misiniz?
EN İYİ CEVABI Safi verdi
Yapıldıkları alanlara göre devrimler
Siyasi alandaki devrimler
 • Saltanatın Kaldırılması (1 Kasım 1922)
 • Ankara'nın Başkent Olması (13 Ekim 1923)
 • Cumhuriyetin İlanı (29 Ekim 1923)
 • Halifeliğin Kaldırılması (3 Mart 1924)
 • Çok Partili Rejim Denemeleri (Serbest Cumhuriyet Fırkası, Terakkiperver Halk Fırkası, 1930)
 • Kadınlara siyasi Hakların verilmesi (1930 Belediye - 1933 Muhtarlık - 1934 Milletvekili)
Toplumsal ve Sosyal alanda yapılan devrimler
Sponsorlu Bağlantılar
 • Kadınların Erkeklerle Eşit Haklara Sahip Olması(1934)
 • Şapka ve Kıyafet Devrimi (Şapka Kanunu), (25 Kasım 1925)
 • Lâkap ve Unvanların Kaldırılması (26 Kasım 1934)
 • Soyadı Kanunu (21 Haziran 1934)
 • Laiklik (1928)
 • Milletlerarası Takvim ve Saatin, Yeni Rakamların Kabulü ve Ölçülerde Değişiklik (26 Aralık 1925 - 26 Mart 1931)
 • Tekke ve zaviyelerin kapatılması (30 Kasım 1925)
Eğitim ve kültür alanındaki devrimler
 • Millet Mekteplerinin Açılması (1928)
 • Öğretimin Birleştirilmesi (3 Mart 1924)
 • Medreselerin Kapatılması (1924)
 • Maarif Teşkilatı Hakkında Kanun (1926)
 • Harf Devrimi (1 Kasım 1928)
 • Güzel Sanatlarda Yenilikler(1928)
 • Türk Tarih ve Dil Kurumlarının Kurulması (12 Nisan 1931, 12 Temmuz 1932)
 • Dil Devrimi
 • Üniversite Reformu (1933)
 • Üniversite Öğreniminin Düzenlenmesi (31 Mayıs 1933)
Ekonomi alanında devrimler
 • İzmir İktisat Kongresi (1923)
 • Aşar(Öşür) Vergisinin Kaldırılması (17 Şubat 1925)
 • Çiftçinin Özendirilmesi(1925)
 • Örnek Çiftliklerin Kurulması (1925)
 • Tarım Kredi Kooperatifleri'nin Kurulması (1925)
 • Kabotaj Kanunu (1 Temmuz 1926)
 • Sanayi Teşvik Kanunu (28 Mayıs 1927)
 • Toprak Reformu (1929)
 • I. ve II. Kalkınma Planları (1933, 1937)
 • Yüksek Ziraat Enstitüsü'nün Kurulması (1935)
 • Ticaret ve Sanayi Odalarının Kurulması (1935)
Hukuksal devrimler
 • Mecellenin Kaldırılması (1924 - 1937)
 • Türk Medeni Kanunu (1924 - 1937)
 • Türk Ceza Kanunu (1926).
 • Yeni Anayasanın Kabulü (1924)
 • Teşkilat-ı esasiye Kanunu (1921)
 • Şer'iyye Mahkemelerinin Kapatılması (1924)
İnkılapların Kronolojik Tablosu

53923d1471099507 ataturk inkilaplari devrimleri kronolojisi tablo

BAKINIZ
Cumhuriyet öncesi ve sonrası yapılan yenilikler nelerdir?
Atatürk Devrimleri / Siyasal Devrimler - Cumhuriyetin İlanı
Atatürk Devrimleri / Siyasal Devrimler - Halifeliğin Kaldırılması
Atatürk Devrimleri / Siyasal Devrimler - Saltanatın Kaldırılması
Atatürk Devrimleri / Toplumsal Devrimler - Kadınların Seçme ve Seçilme Hakkı
Atatürk Devrimleri / Toplumsal Devrimler - Şapka ve Kıyafet Devrimi
Atatürk Devrimleri / Toplumsal Devrimler - Uluslararası Ölçülerin Kabulü
Atatürk Devrimleri / Toplumsal Devrimler - Soyadı Kanunu
Atatürk Devrimleri / Eğitim ve Kültür Alanındaki Devrimler - Köy Enstitüleri
Atatürk Devrimleri / Eğitim ve Kültür Alanındaki Devrimler - Harf Devrimi
Atatürk Devrimleri / Eğitim ve Kültür Alanındaki Devrimler - Tevhid-i Tedrisat Kanunu
Atatürk Devrimleri / Hukuk Devrimleri - Türk Medeni Kanunu

Son düzenleyen Safi; 23 Kasım 2016 18:04


Safi tarafından gönderilmiş olan #2 numaralı mesaj 'en iyi cevap' seçilmiş ve ilk mesaja eklenmiştir.
23 Kasım 2016 18:11       Mesaj #3
Safi - avatarı
SMD MiSiM
ATATÜRK İNKILAPLARININ ÖNCESİ VE SONRASI
Atatürk dünya ile ilişkilerimizi düzenli yürütmek için ölçü birimlerinde değişiklikler yaptı. Uzunluk ölçüsü birimi olarak arşın, endaze; ağırlık ölçüsü birimi olarak okka, dirhem gibi ölçüleri kaldırarak bugün kullanmakta olduğumuz ölçü birimlerini kabul etti. Yurdumuzda daha önce takvim Hicri takvime göre düzenlenmişti. Buna göre dünyanın kullandığı takvimle aramızda 580 yıl kadar bir farklılık vardı. 1 Ocak 1926 tarihinden sonra bizde de Miladi takvim kullanılmaya başlandı. Eskiden yurdumuzda ezani saat kullanılıyordu. Bu saat uygar ülkelerin kullandığı saate uymuyordu. Takvimde olduğu gibi saatler arasındaki bu uymazlık büyük karışıklıklara neden oluyordu. Bunları önlemek için takvimle birlikte bugünkü kullandığımız saat kabul edildi. Hafta tatili Cuma'dan Pazar gününe alındı.

HUKUK ALANINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
Cumhuriyet öncesinde yargı işleri din adamları tarafından görülürdü.Kadı adı verilen yargıçlar din kurallarına göre karar verirdi. Hukuk alanında yapılan değişiklikle eski mahkemeler kapatıldı. Eski yasalar yürürlükten kaldırıldı. Uygar ulusların yasaları örnek alınarak boşanma, miras, ceza hukuku yeniden düzenlendi. Hukuk devrimi ile kadın erkek arasında eşitlik sağlandı. Miras konusunda kadın ve erkek eşit pay almaya başladı. Kadınlarda erkekler gibi seçme ve seçilme hakkına kavuştu.

45006 ataturk inkilaplari oncesi ve sonrasi ile ilgili resim ve ani var mi kadi
KADI

SONRASINDA

45007 ataturk inkilaplari oncesi ve sonrasi ile ilgili resim ve ani var mi hakim
HAKİM45008 ataturk inkilaplari oncesi ve sonrasi ile ilgili resim ve ani var mi osmanli kadin
OSMANLI KADINLARI


SONRASINDA

45009 ataturk inkilaplari oncesi ve sonrasi ile ilgili resim ve ani var mi secim
45021 ataturk inkilaplari oncesi ve sonrasi ile ilgili resim ve ani var mi secim1

KADINLARA SEÇME SEÇİLME HAKKI VERİLMESİHızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:


Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç