Arama

Kutsal Kitaplar - İncil - Sayfa 2

Güncelleme: 22 Aralık 2016 Gösterim: 66.122 Cevap: 11
Baturalp - avatarı
Baturalp
Ziyaretçi
21 Aralık 2016       Mesaj #11
Baturalp - avatarı
Ziyaretçi

Yuhanna İncili


Yeni Ahit’teki dört İncil' den sonuncusu.
Sponsorlu Bağlantılar

Sinoptik (Yunanca synoptıkos: “bir arada görülmüş”) sayılmayan tek İncil’dir. Havari Yuhanna tarafından yazıldığı kabul edilirse de yazarının kimliği konusunda pek çok tartışma vardır. Dili ve gelişkin bir ilahiyatı temel alması, yazanın Yuhanna’dan sonra yaşamış ve onun öğretilerinden yararlanarak metni kaleme almış olabileceğini düşündürür. Ayrıca Hz. İsa' nın yaşamına ilişkin birkaç bölümün öteki İnciller’deki sırayı izlememesi ve son bölümün sonradan eklenmiş gibi durması nedeniyle, metnin ayrı zamanlarda, ayrı kişilerce yazılmış bölümlerden oluştuğu öne sürülmüştür. İncil’in yazıldığı yer ve tarih de belli değildir. Birçok araştırmacı, öğretiyi Helenistik kökenli Hıristiyanlara aktarmak amacıyla İS y. 100’de Ephesos’ta (Efes) yazıldığını kabul etmektedir.

Yuhanna İncili, öteki İncillerden birkaç noktada ayrılır: Öbürlerinden farklı bir zaman dilimini kapsar; İsa’nın peygamberliğinin büyük bölümünün Yahuda’da geçtiğini belirtir ve İsa’yı ilahiyat konularında uzun söylevler verirken betimler. Ama asıl farklılık, bu İncil’in yöneldiği genel amaçtadır. Yazar, İsa’nın birçok simgesel eylemini yazmamayı yeğlediğini, bunların yerine okuyucuların, Mesih’in kilisesinin gizemli birliğini kavrayıp paylaşabilmeleri için özellikle belirli olayları aktardığını belirtir. Anlatıya bu amaç egemendir ve bir tür mistik simgesellik ile bedenleşmenin gerçekliği üzerinde de ısrarla durur. İncil, bedenleşme konusunda açıkça Tekvin’i çağrıştıran bir deyişle başlar: “Başlangıçta Söz vardı ve Söz Tanrı’ylaydı ve Söz Tanrı’ydı”. Yazar sürekli olarak İsa’nın davranış nedenlerine açıklık getirmek için yorumlar yapar. İsa’ nın bazı mucizelerini, örneğin öbür İnciller’de de yer alan 5 bin kişinin doyurulmasını (6: 1-15), daha derin bir tinsel gerçeğin simgesi olarak açıklar: “Hayat ekmeği benim” (6:35). Yuhanna İncili’nde İsa, Markos İncili’ndeki gibi hep kimliğini gizlemez; kendini açıkça Tânrı'nın Oğlu olarak tanıtır. Dolayısıyla, Yuhanna İncili'nde yalnızca bir dizi olay aktarılmakla kalınmamış, çeşitli ayrıntılar öne çıkarılarak bu olayların ilahiyat açısından sistemli bir yorumuna ulaşılmıştır.

Kaynak: Ana Britannica

BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 1 üye beğendi.
Baturalp - avatarı
Baturalp
Ziyaretçi
21 Aralık 2016       Mesaj #12
Baturalp - avatarı
Ziyaretçi

Matta İncili


Yeni Ahit’teki dört İncil’den birincisi.
Sponsorlu Bağlantılar

Markos ve Luka İncilleri’yle birlikte üç Sinoptik (Yunanca synoptikos: “bir arada görülmüş”) İncil’den biridir. Hz. İsa’nın 12 Havarisinden biri olan ve metinde vergi memuru olarak anılan (10:3) Matta’ya dayandınlır. İS 70’ten sonra Yunanca yazıldığı sanılmaktadır. Daha eski olan Markos Incili’ne dayandığını gösteren kanıtlar vardır. Ama Aramca yazılmış daha eski bir metninin olabileceği de tartışılmaktadır. Metnin, Yahudi kökenli bir Hıristiyan topluluğuna seslenmek üzere gene aynı kökenden bir yazar tarafından kaleme alındığı anlaşılmaktadır. Matta İncili, Hz. İsa’nın, Eski Ahit’teki kehanetleri yerine getirdiği (5:17) ve tanrısal görevi çeşitli mucizelerle kanıtlanmış yeni bir yasa koyucu olduğu savını vurgular.

Yazar, İsa’nın soyunu Hz. İbrahim’e değin götürdükten sonra İsa’nın çocukluğuna ilişkin başka hiçbir yerde bulunmayan ayrıntılardan söz eder. Örneğin Yusuf’un Meryem’in gebeliğini öğrenince şaşırması, Müneccim Kralların bebek İsa’ya tapınması, kutsal ailenin Herodes’in askerlerinden kurtulmak için Mısır’a kaçışı, küçük çocukların Herodes’in buyruğuyla katledilmesi ve ailenin Mısır’dan dönüşü bunlar arasındadır. Matta bundan sonra Vaftizci Yahya’nın öğretisini, Havarilerin çağrılmasını ve İsa’ nın halka verdiği vaazlar sırasındaki önemli olayları anlatır. Son bölümde İsa’nın ihanete uğraması, çarmıha gerilmesi, gömülmesi ve ölümden sonra dirilişi ele alınır.

Yorumcular, İsa’nın beş uzun vaazını Matta İncili’nin gövdesi sayarlar. Bunlardan biri ünlü Dağdaki Vaaz’dır (5-7). Metindeki çok sayıda meselden bir bölümü, çok iyi bilinmekle birlikte, başka İncil yazarlarınca kaydedilmiştir. İsa’ya dayandırılan “Sen Petrus’sun ve ben kilisemi bu kaya üzerinde kuracağım” (16:18) sözleri, Katolik Kilisesi’nin papanın Tanrı eliyle kurulduğu öğretisinin temelini oluşturur. Matta İncili’ndeki Rabbin Duası metni (6:9-15) kilise ayinlerinde kullanılır.

Kaynak: Ana Britannica

BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 1 üye beğendi.

Benzer Konular

4 Haziran 2013 / ThinkerBeLL Din/İlahiyat
21 Aralık 2016 / Kral_Aslan Din/İlahiyat
1 Ekim 2012 / Ziyaretçi Soru-Cevap
8 Mart 2013 / ThinkerBeLL Din/İlahiyat
26 Aralık 2014 / Misafir Cevaplanmış