Arama

Kutsal Kitaplar (Kütüb-i Semaviye)

Güncelleme: 8 Mart 2013 Gösterim: 4.483 Cevap: 2
ThinkerBeLL - avatarı
ThinkerBeLL
VIP VIP Üye
15 Aralık 2010       Mesaj #1
ThinkerBeLL - avatarı
VIP VIP Üye
Kutsal Kitaplar (Kütüb-i Semaviye)
MsXLabs.org & İslam Ansiklopedisi
Sponsorlu Bağlantılar

"Semaya ait (yüksekten, yüceden gönderilmiş) kitaplar" demektir.
Bunlar 4 tanedir:
Tevrat, Hz. Musa'ya; Ze­bur, Hz. Davut'a, İncil, Hz. İsa'ya; Kurân-ı Kerim, Hz. Muhammed (S.A.V.)'e gönderilmiştir. Kur'ân'da, Tevrat, Zebur ve İncil'in üçünden de bahis vardır. Bu ilk üç kitap hakkındaki doğru bilgilerimiz de Kurân'a dayanmaktadır. Semavi kitaplardan Zebur günümüze kadar gelememiştir.
Tevrat ve İncil ise günümüze değişe­rek gelebilmiştir. Bunlann değiştiril­diğini Kurân-ı Kerim de bildirmekte­dir. Tarihi bilgiler ve belgeler de Kurân-ı desteklemektedir.
Bu dört kitaptan başka Allah ta­rafından dört ayrı peygambere 100 sayfalık suhuf gönderilmiştir. Bu 100 sayfadan 10 sayfalık suhuf Âdem Peygamber'e, 50 sayfalık suhuf Şit Peygamber'e, 30 sayfalık suhuf İdris Peygamber'e, 10 sayfalık suhuf İbra­him Peygamber'e gönderilmiştir.

BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 1 üye beğendi.
Tanrı varsa eğer, ruhumu kutsasın... Ruhum varsa eğer!
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
8 Ekim 2012       Mesaj #2
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Bilinen olarak 4 kitap var tevrat zebur incil ve kur'AN'ı kerim ama bunlar 104 kitap diye geçiyor suhufların 1sahifesi 1 kitap olarak kabul edilir bide konuyla ilgili olarak size resul ve nebinin anlamını söyleyeyim.
Kitap gönderilen peygambere Resul denir. Nebi, kendinden önce gelen Resulün dinini tebliğ eden peygamberdir. Yeni din getirmeyip, önceki dine davet eden peygamberlere Nebi denir. Her resul, nebidir; fakat her nebi resul değildir. Peygamber Fars’çadır, resul veya nebi anlamında kullanılır. Kur’an-ı kerimin bir çok yerinde Peygamber efendimize Resul deniyor, bazen Nebi diye de geçiyor. Nebi denmesi Resul olmasına mani değildir. Yani bir resule nebi denmesi onun resul olmadığını göstermez.

Sponsorlu Bağlantılar
_EKSELANS_ - avatarı
_EKSELANS_
Kayıtlı Üye
8 Mart 2013       Mesaj #3
_EKSELANS_ - avatarı
Kayıtlı Üye
KUTSAL KİTAPLAR
MsXLabs.org

1- Musa (aleyhisselam.)'a : Tevrat
2- Davut (aleyhisselam)'a : Zebur
3- Isa (aleyhisselam)'a : Incil
4- Hz.Muhammed (sallallahu aleyhi vessellem)'e : Kurani Kerim gönderilmiştir.

TEVRAT:
Tevrat kelimesi sözlükte, “Kanun, Şeriat“ anlamlarına gelir, Israilogullarından Hz.Musaya indirilmiştir. Hz. Musa(aleyhisselam.)'dan sonra Tevratın aslı kaybolmuştur. Israilogullarının din bilginleri tarafindan yazılan farklı Tevrat nüshaları ortaya çıkmıştır. Böylece Tevrat, ilahi kitap olma özelliğini kaybetmiştir. Tevrat´a “Ahd-i Atik“(Eski Ahid) de denir.


ZEBUR:
Zebur kelimesi sözlükte “Yazılı şey, kitap“ anlamlarına gelir. Hz. Davud(aleyhisselam.)'a gönderilen ilahi kitaptır. Içinde 150 sure vardır, bu kitapta daha cok öğütler, dualar, ilahiler yer almaktadır. Bugün elde hiç bir nüshası yoktur, ancak “Mezmürlar“ adıyla Tevratin içinde yer aldığı söylenmektedir.

INCIL: Incil kelimesi sözlükte “Müjde, ögretmek“anlamlarına gelir. Hz. Isa(aleyhisselam) aracılıgıyla Israilogullarına gönderilmiştir. Incilin aslı kısa zaman içerisinde kaybolmuştur, bugün elde mevcud olan incil, insanlar tarafından yazılmıştır. Bu Incil 4 kitap ve bazi mektuplardan meydana gelmiştir.
1- Yuhanna
2- Markos
3- Luka
4- Matta
Bu kitaplarda Hz.Isa(aleyhisselam)'in ilah olduğu yazılmaktadır. Peygamberimizden hiç bahsedilmiyor. Incil´e “Ahdi Cedid“(Yeni Ahid) de denir.

KUR´ANI KERiM:
Kuran kelimesi sözlükte “Toplamak, okumak“ manalarına gelir. Yüce ALLAH tarafından Cebrail(aleyhisselam.) aracılığıyla 610 yılında Hira magarasında 40 yaşında olan peygamberimize inmiştir. Indirildigi andan itibaren yazılarak ve ezberlenerek bize kadar ulaşmıştır. Bu sebeble indigi gibi bize ulaşmıştır. Kiyamete kadar da tek harfi bile degişmeden aslını muhafaza edecektir, Cünkü ALLAH´ü teala onu koruyacağını şu ayetle haber vermektedir: “Kur´anı kesinlikle biz indirdik; elbette onu yine biz koruyacağız.“(Hicr süresi-9.ayet) Kuran 23 senede yavaş yavaş inmiştir, ayetlerin bazısı Mekkede bazisi Medinede inmiştir. 87si Mekke 27si Medine de inmiştir. 114 suredir, en faziletli sure FATiHA süresidir. 6666 ayettir, en faziletli ayet Ayetel kürsi'dir. En uzun süre Bakara süresidir ( 50 sayfa). En kısa süre Kevser süresidir. Kuran 30 Cüzdür, 600 Sahifedir.


Benzer Konular

4 Haziran 2013 / ThinkerBeLL Din/İlahiyat
21 Aralık 2016 / Kral_Aslan Din/İlahiyat
21 Aralık 2016 / we come one Din/İlahiyat
1 Ekim 2012 / Ziyaretçi Soru-Cevap
26 Aralık 2014 / Misafir Cevaplanmış