Arama

Tarikatlar - Rafizilik

Güncelleme: 12 Ekim 2014 Gösterim: 6.279 Cevap: 2
ThinkerBeLL - avatarı
ThinkerBeLL
VIP VIP Üye
27 Ocak 2007       Mesaj #1
ThinkerBeLL - avatarı
VIP VIP Üye
Rafızilik
MsXLabs.org & İslam Ansiklopedisi
Sponsorlu Bağlantılar

Rafızi "terkeden" (birini, bir şe­yi) demektir.
740 yılında Emevilerle savaş durumunda olan Hz. Hüse­yin'in torunlarından Zeyd bin Ali'ye taraftarları olan Küfeliler, ilk iki ha­life Hz. Ebubekir ve Ömer hakkındaki kanaatini sormuşlar, o da haklarında hayırdan başka bir şey söyleyemeyeceğini ifade etmiş, bunun üzerine Küfeliler kendileri gibi bu iki halifeye sövmediği, küfürler savurmadığı için kendisini terketmişlerdir. Hz. Zeyd de bunlara, "Beni terkettiniz" demiş, bundan dolayı bu zümreye terkedenler anlamında, "Rafıza" görüşlerine de "Rafızilik" denmiştir.

Bunların en önemli görüşleri, de­ğindiğimiz gibi ilk iki halifenin hali­feliklerini reddetmek ve onlar hakkında kötü sözler sarfetmektir. Zeyd bin Ali'yi, Hz. Ebubekir ve Ömer'in ha­lifeliğini kabul ediyor diye terkedenler, bu iki halifeyi onaylayan büyük ashab çoğunluğundan da ayrılmaktadırlar. Hem Hz. Zeyd'den, hem de ashabın çoğunluğundan ayrıldıkları onlara muhalefet ettikleri için bunlara Rafı­ziler denmiştir. Bu tabirle çoğu zaman bütün Şiî gruplar ifade edilmektedir. Çünkü Şiî'lerin Zeydiyye kolu hariç kalan bütün kolları Hz. Ebu Bekir ve Ömer'in hilafetlerini kabul etmemek suretiyle ashab çoğunluğundan ayrıl­mış olmaktadırlar
BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 1 üye beğendi.
Son düzenleyen Mira; 12 Ekim 2014 22:19 Sebep: Mesaj içeriği değiştirildi.
Tanrı varsa eğer, ruhumu kutsasın... Ruhum varsa eğer!
Mira - avatarı
Mira
VIP VIP Üye
24 Şubat 2012       Mesaj #2
Mira - avatarı
VIP VIP Üye
Rafizilik
Vikipedi, özgür ansiklopedi
Sponsorlu Bağlantılar

Rafizilik
, Şia'nın 21 kolundan birisidir. Lügatte; Rafizi kelimesi "terk eden, ayrılan, bırakan kimse" manalarına gelir. Rafizilerin en önemli özelliği, birinci halife Ebubekir ve ikinci halife Ömer'i sevmemeleridir. Râfızîler, tarihte her zaman, dördüncü halife Ali ve Peygamber'in amcası Abbas'ın torunlarının birinin etrafında toplanıp çeşitli fırkalara ayrıldılar. İmam Zeynel Abidin vefat edince, birçoğu imamın oğlu Zeyd'in etrafında toplandı. Emevi Devleti'nin Irak valisi olan Sakifli Yusuf oğlu el-Haccac ile harp etmeye giderken bir kısmı Zeyd'den ayrıldı. Ayrılanlar, Zeyd'e; "Ebu Kuhafe oğlu Ebu Bekir'e ve Hattab oğlu Ömer'e düşman ol!" demişti. Bunun üzerine Zeyd; "Büyük dedem olan Resulullah'ın sevdiği kimselere düşmanlık edemem." dedi. Bunun üzerine Zeyd'i terk etmek için bahane bulmuş oldular. Zeyd bunlara "Rafaztumunî! (Beni terk edin!)" dedi. Bunun üzerine onu terk ettiler ve terk edenler anlamında Rafiziler olarak bilindiler. Rafiziler, Peygamber'den sonra hilafetin 12 İmamın hakkı olduğunu savunan gruplardandır. Bu gruplar daha çok heteredoks gruplar olarak karşıt gruplara olarak sayılmışlardır.
BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 1 üye beğendi.
theMira
Mira - avatarı
Mira
VIP VIP Üye
19 Temmuz 2012       Mesaj #3
Mira - avatarı
VIP VIP Üye
Rafizilik
MsXLabs.org & MORPA Genel Kültür Ansiklopedisi

Şiîliğin başka bir adı. Rafızîlik'i, İmamiye ya da Zeydiye mezheplerinin bir kolu olarak gösterenler olmuşsa da Rafizî adını taşıyan hiçbir topluluk yoktur. Osmanlılar, İran Şiîleri ve Anadolu Kızılbaşlarını Müslüman saymazlar, onları Rafızîlikle suçlarlardı. Arapça olan Rafızî sözcüğü (terk edenlerden) anlamındadır. Emevîlere karşı ayaklanan Kûfe Şiîlerinin bir kesimi, başlarında bulunan Hüseyin'in torunu Zeyd bin Ali'yi savaş alanında bırakıp gittikleri için, Şiîlere Rafızî denmiştir.
Hızlı Cevap
Mesaj:

Benzer Konular

27 Mayıs 2011 / asla_asla_deme Müslümanlık/İslamiyet
23 Aralık 2016 / kompetankedi Müslümanlık/İslamiyet
24 Şubat 2012 / ThinkerBeLL Müslümanlık/İslamiyet
6 Haziran 2013 / Bachata Müslümanlık/İslamiyet
18 Ağustos 2013 / Valeria Müslümanlık/İslamiyet