Arama

Dua Ufku - Sayfa 4

Güncelleme: 21 Aralık 2017 Gösterim: 150.103 Cevap: 212
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
22 Şubat 2006       Mesaj #31
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
20.02.2006
Bizi insan olarak yaratan, yarattıktan sonra hadd ü hesaba gelmeyecek kadar lütuflarla donatan, bütün bunların ötesinde de iman ve İslam nimetiyle payeler üstü payelere ulaştıran âlemlerin rabbi Yüce Allah’a, O’nun ilmi adedince hamd ve şükür, habîb-i kibriyası, rasûl-ü müctebası Hazreti Muhammed Mustafa’ya, âline ve ashabına da zerrât-ı kâinat adedince salât ü selam ediyor; mazlumların, mağdurların gözyaşlarının ve kanlarının seylaplara dönüştüğü, en mukaddes değerlerimize akla-hayale gelmedik saygısızlıkların yapıldığı, içi kin ve nefretle dolu zâlimlerin küstahlaştıkça daha bir küstahlaştığı şu talî’siz günlerde Kudreti Sonsuz rabbimizin inananlara nezdinden fereç ve mahreçler göndereceği, bir türlü yola gelmeyen tiranlara en yakın zamanda hadlerini bildireceği niyazıyla bir kere daha ellerimizi semaya kaldırıyoruz:
Sponsorlu Bağlantılar

Yâ İlahenâ ve Ya Rabbenâ! Kalb gözü açık olanların bütün eşyada ayan-beyan görebileceği Zâhir Sen, gayblar gaybı Bâtın Sen, dillerde vird ü zeban Sen, esmâ-i hüsnasıyla malum, sıfât-ı ulyâsıyla maruf da yine Sen’sin. Sen’den zâhirimizi tertemiz hale getirmeni ve batınımızı da nûrânîlerin içleri gibi tenvîr buyurmanı diliyoruz. Bizim yanımızda ol, aleyhimizde olma.. işlerimizi yoluna koy.. sevip hoşnut olmadığın ne kadar kötü haslet ve ne kadar çirkin davranış varsa onların hepsiyle bizim aramızı –doğu batı arası kadar– uzak tut!.

Ey yücelerden yüce ve kullarına onların şah damarlarından daha yakın Rabbimiz! Bizim Sen’den uzaklığımızı düşünüp Sana avazımız çıktığı kadar yüksek sesle nida ediyor ve yine Sen’in bize yakınlığını mülahazaya alarak da fısıltı halinde münacaatta bulunuyoruz. Ne olur, bahtına düştük, bizi sâlih ameller işlemeye muvaffak kıl; nebîleri, sıddıkları, şehitleri ve daha başka mukarreb kullarını Kendine yakınlaştırdığın gibi biz âciz ve muhtaç kullarını da yakınlaştır!...

Efendimiz Hazreti Muhammed’e, aile fertlerine ve bütün ashabına salât u selam ederek bunları Senden dileniyoruz, Rabbimiz...

NihLe - avatarı
NihLe
Ziyaretçi
23 Şubat 2006       Mesaj #32
NihLe - avatarı
Ziyaretçi
~~ Sabahın Duası ~~


Sponsorlu Bağlantılar

Ey Rabbimiz Bu Duayı Bİzden Kabul Et
Şüphesiz Sen Herşeyi Hakkıyla İşiten
Herşeyi Hakkıyla Bİlensin
Amin
(Alıntıdır)

Son düzenleyen NihLe; 23 Şubat 2006 12:56
NihLe - avatarı
NihLe
Ziyaretçi
24 Şubat 2006       Mesaj #33
NihLe - avatarı
Ziyaretçi
Ey, ateşin yakamayacağı, denizin ıslatamayacağı, ama yanmaya mecbur, ıslanmaya, gözyaşına mahkum aşk!
Ey gecenin ve dahî asaletin, zerafetin, muhabbetin hayran kaldığı kara sevdamız, Kabe!
Ey Ravza! Ey Efendimiz! Ey canımız! Ey yanık, en yanık hüzün!
Ey gözyaşımız! Ey yangın yürekli Medine!
Ey Peygamberimi seven Uhud! O'nu sevmeyi senden mi öğrenmeliyiz?


Rabbimiz, Sen avuçlarımıza düşen gözyaşlarından haberdârsın. Sen o elleri ve göz yaşlarını geri çevirmezsin.

Sevgili Rasulün, bizim hakkımızda ne dilediyse, biz de onları diliyoruz. Bizim için nelerden sakındıysa, biz de onlardan sakınıyoruz. Bütün işlerimizi Sana havale edip, her şeyimizle Sana sığınıyoruz. Her bir şerden ve kötülükten Sana sığınıp, her bir güzeli ve hayrı Senden istiyoruz.

Bizi, kendine dost seçinceye kadar yaşat ve aşkınla yandığımız bir anda canımız al!.. Ki ölüm, aşkın adı olsun. Ölüm, vuslatın tadı olsun.

Ey, ateşin yakamayacağı, denizin ıslatamayacağı, ama yanmaya mecbur, ıslanmaya, gözyaşına mahkum aşk!
Ey gecenin ve dahî asaletin, zerafetin, muhabbetin hayran kaldığı kara sevdamız, Kabe!
Ey Ravza! Ey Efendimiz! Ey canımız! Ey yanık, en yanık hüzün!
Ey gözyaşımız! Ey yangın yürekli Medine!
Ey Peygamberimi seven Uhud! O'nu sevmeyi senden mi öğrenmeliyiz?

Ve her şeyin sahibi! Sevmeye, şükretmeye, kulluğa aciz kaldığımız! En güzide yolculuğumuzun ev sahibi! Gönlümüzün sahibi! Bizlere aşkını ve "ümmeti" diye endişelenen Sevgili Habibinin muhabbetini bahşet! İstiyoruz ki, gönlümüzün inşirâhı hep sürsün!

Allah'ım, şu anda Ravza'da, Kabe'de insanlar yana yana, ağlaya ağlaya Sana dua ve ibadetler ediyorlar. Dualarımızı ve ibadetlerimizi oradakiler gibi makbul eyle!

Bilhassa Türkiye'de ve tüm dünyadaki mümin, mazlum, yardıma muhtaç kardeşlerimiz için de "Amin!" diyoruz. Biliyoruz ki, haberimiz olmayan ve tavır almadığımız her zulümde bizim de payımız vardır. Dualarımızla onların yanında olmak istiyoruz, onlara yardım et, ya Rabbi!

Bizler, bu çatı altında, güzide bir ortam ve büyük nimetler içinde bulunuyoruz. Nimetin büyüklüğü altında ezilsek bile, biliyoruz ki, kadrini idrak edemiyoruz. Kadrini bilemiyoruz diye elimizden alma Rabbim!

Afv et bizi! Senin evlerinden bir ev olan bu mekanı ve bunun gibi mekanları, evlerini, mescitlerini koruyacağın gibi, bizleri de kıyamete kadar koru...

Rabbimiz! Bizleri Sana layık kul, Peygamber Efendimizv -sallallâhu aleyhi ve sellem-'e layık ümmet eyle!

Amin!


(Alıntıdır)
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
5 Mart 2006       Mesaj #34
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
dua bi lütuftur

Dua bir lütuftur anlayana
Umuttur o darda kalana ne mutlu birinden dua alana
Allah'ım sana şükür amin demesini bildik

Ey Rabbimiz! Unutur veya hataya düşer de bir kusur işlersek, bizi onunla hesaba çekme. Ey Rabbimiz! Bizden evvelkilere yüklediğin gibi bize de ağır vazifeler ve musibetler verme. Ey Rabbimiz! Bize güç yetiremeyeceğimiz şeyi de yükleme. Günahlarımızı affet. Bizi bağışla. Bize merhamet et. Bizim dostumuz ve yardımcımız Sensin. Kâfirler güruhuna karşı Sen bize yardım et.


"Ey Rabbim, gönlüme genişlik ver. İşimi kolaylaştır. Dilimdeki tutukluğu çöz-tâ ki sözümü iyice anlasınlar."


Allahı'm! Habibiyeti ve salâtıyla Cennetin kapılarını açan ve ona getirdikleri salâvatlarla ümmeti için de o kapının açılışını teyid buyurduğun Habibin Aleyhissalâtü Vesselâma rahmet et.


Allah'ım! Bizi, ebrâr ile beraber, seçkin Habibinin şefaatiyle Cennete idhal et. Âmin.


"Onların Cennetteki duaları şöyledir: 'Allah'ım, Seni bütün noksan sıfatlardan tenzih ederiz.' Aralarındaki dilekleri de hep selâmdır, iyiliktir. Duaları ise şu sözlerle sona erer: 'Ezelden ebede her türlü hamd ve övgü, şükür ve minnet, Âlemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur." (Yûnus Sûresi, 10:10)


"Ey Rabbimiz! Bizi doğru yola eriştirdikten sonra kalblerimizi sapıklığa meylettirme. Yüce Katından bize bir rahmet bağışla. Muhakkak ki veren Sensin, dua edip istediklerimizi bize bağışlayan Sensin." (Âl-i İmrân Sûresi, 3:8)


Allah'ım! Efendimiz Muhammed'e, âline, ashabına ve ihvânına, Senin razı olacağın şekilde ve onun hakkını eda edecek bir surette salât ve selâm et, bize ve dinimize selâmet ver. Âmin, ey Rabbü'l-Âlemîn.
Allah'ım! Bizi, dünyada Senin muhabbetinle ve bizi Sana ve Senin emrettiğin şekilde istikamete yaklaştıracak şeylerin muhabbetiyle, âhirette de rahmetin ve rüyetinle rızıklandır.İlâhî! Sen benim Rabbimsin, ben Senin kulunum. Sen Hâlıksın, ben mahlûkum. Sen Rezzaksın, ben merzûkum. Sen Mâliksin, ben memlûküm. Sen Azizsin, ben zelîlim. Sen Ganîsin, ben fakirim. Sen Hayysın, ben meyyitim. Sen Bâkîsin, ben fâniyim. Sen Kerîmsin, ben leîmim. Sen Muhsinsin, ben âsiyim. Sen Gafûrsun, ben günahkârım. Sen Azîmsin, ben hakîrim. Sen Kavîsin, ben zayıfım. Sen Mu'tîsin, ben dilenciyim. Sen Emînsin, ben korkudayım. Sen Cevâdsın, ben muhtacım. Sen Mücîbsin, ben duacıyım. Sen Şâfîsin, ben hastayım.
Sen benim günahlarımı mağfiret et. Beni cezalandırma. Hastalıklarıma şifa ver, yâ Allah, yâ Kâfi, yâ Rabbi, yâ Vâfî, yâ Rahîm, yâ Şâfî, yâ Kerîm, ya Muâfî. Benim bütün günahlarımı bağışla. Benim bütün dertlerime âfiyet ver. Beni ebediyen rızâna mazhar et. Rahmetinle, ey Erhamürrâhimîn.
__________________
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
5 Mart 2006       Mesaj #35
Misafir - avatarı
Ziyaretçi

Bir Bebeğin Duası
Ey gökleri ve Yeri ve içindekileri yoktan yaratan Rabbim!

Ben bir hiçtim,beni Sen Kudretinle yarattın.
Bana Sen vucüt verdin,hayat verdin,ruh verdin.
Bunları Sen bağışlamasaydın eğer,hiç kimse beni hiçlikten ve yokluktan çıkarıp bu dünyaya göndermezdi.

Ben bir anne ve babadan doğdum.ama ben dünyaya gözümü açmadan önce,onlar da nasıl bir bebek beklediklerini bilmiyorlardı.
Bana Sen kendi dilediğin gibi bir süret verdin.
Bana dünyada hiç kimseye vermediğin bir sima verdin.
Alemlerin Rabbi benim yüzümde,sadece bana ait bir eserini nasıl işlemiş,göreyim ve göstereyim diye.

Bana göz verdin,Senin eserlerini göreyim diye.
Bana kulak verdin,Senin yarattıklarının Seni nasıl zikrediyor işiteyim diye.
Bana akıl verdin,Seni bulayım diye.
Bana dil verdin,Seni zikredeyim diye.
Bana kalp verdin,Seni seveyim diye.
Dünya ve ahiretin bütün nimetlerini önüme serdin ve bana bir arzu verdin”Senden isteyeyim diye”

Vermek istedin.çünki vermek Senin şanındandır.
Onun için bana istemeyi öğrettin.
Aldığım her nefes Senin Rahmetindendir Ya Rabbi.
Eriştiğim her nimet Senin ihsanındandır Ya Rabbi.
Neşem,sevinçim,mutluluk ve huzurum hep Sendendir Ya Rabbi.
Senin gizli açık nimetlerinin sayısını bilemem,hayal bile edemem.bilsem de saymakla bitiremem Ya Rabbi.
Yalnız üzerimdeki en büyük nimetini bilirim:
”Bana şükretmeyi öğreten de Sensin Ya Rabbi”

Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
12 Mart 2006       Mesaj #36
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
[flasht=http://www.menzil.net/modules/Cards/images/SWF/Tekcare.swf]width=600 height=440[/flasht]
venüsün_kızı - avatarı
venüsün_kızı
Ziyaretçi
15 Mart 2006       Mesaj #37
venüsün_kızı - avatarı
Ziyaretçi
KURAN DA DUA

Ey Resûl-i Ekremim! Benim kullarım "Rabbi-miz uzakta mıdır, yakında mıdır?" diyerek sana beni sordukları zaman sen onlara cevap ver ki: Ben onlara pek yakınımdır. Bana duâ eden kulumun duasını kabul ederim. Duâ ettiğinde benden duâlarının kabulünü istesinler. Ve bana îman etsinler. Umulur ki onlar îmanları ve duâları sebebiyle doğru yola vâsıl olurlar ve irşâd olunurlar. "(Bakara Sûresi, 186)Fahr-i Râzî, Kâzı Beyzâyi ve Hâzin'in beyânlarına göre ashâb-ı kiramdan bazı kimselerin: "Ya Re-sûlallah! Rabbimiz bize yakîn ise hafif sesle yahud gizlice duâ edelim. Eğer uzak ise yüksek sesle duâ edelim" demeleri üzerine bu âyet-i celîlenin nâzil olduğu mervîdir.

Başka bir rivâyette ise yahûdilerin: "Yâ Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-! Sen yer ile gök arasını pek uzak haber veriyorsun. Rabbimiz duâmızı nasıl işidir?" demeleri üzerine nâzil olduğu mervîdir. Bu sebeb-i nûzullere göre âyetin ma'nası şöyle olur:

"Ey Resûlüm! Benim kullarım sana benim evsâfımdan suâl edip Rabbimizin lutfu bize yakın mı? Duâmızı gizlice kendi içimizde mi yapalım? Yoksa uzakta mı? Duamızı yüksek sadâ ile yapalım? dediklerinde: "Sen onlara Benim tarafımdan cevâb ver. Ben onların gizli duâlarını işitirim. Zira Benim ilmim onlara pek yakındır. Binâenaleyh onların işlerini bilip sözlerini işiterek hallerine muttali' olduğumdan duâ eden kimsenin duâsı ihlâs üzere olursa icâbet ederim. Şu hâlde onlar benden icâbet talep etsinler. Ben de onlara icâbet ederim. Senin vâsıtan ile onları îmana davet etdiğimde derhal îman etsinler. Zîra ben onların duâlarına icabet edince onların da benim da'-vetime icabet ve emrime itaat etmeleri vâcibdir ve onlar davetime icabetle doğru yolu muhakkak bulurlar."
NihLe - avatarı
NihLe
Ziyaretçi
22 Mart 2006       Mesaj #38
NihLe - avatarı
Ziyaretçi
Rabbim

Bir insan koy kalbime
Ama o insan senin de
sevdigin olsun

Ve bana öyle bir insan sevdir ki
O insanin kalbi Seninle sevisen bir mabed olsun.
Beni öyle bir insanla bulustur ki benden önce
Onunla bulusmus olan sen olasin

Onunla el ele tutustugumuzda
Ikimizin uzerinde Senin elin olsun
Bana öyle gözler göster ki
Ben o gözlerden sana bakayim

Bana öyle bir sevgili ver ki
O gözler cennete acilan iki pencere olsun

Onunla oyle bir yolda yürüyelim ki
Kilavuzumuz sen olasin ey Rabbim

Oyle bir sevgili verki bana
Ona sarildigimda kainat bize baksin
Birbirine sarilsin Sevgimiz kurtla kuzulari baristirsin
Bize bakip seytan Adem'e secde etsin
Günah sevap ugruna kendini feda etsin
Olüler birer birer uyansin sevgimizle

Bize öyle bir sevgili ver ki Rabbim!
Sevgimizde Muhammed sevilsin Oyle sevelimki birbirimizi
Hz. Hatice göklerden bize seslensin
Ve desin ki;

"Bak ya Muhammed bak su sevgililere onlar bizde... bizde onlardayiz. Bak Askimiz birkez daha yasaniyor yer yüzünde..
Allah Askimizi öyLe cok seviyorki binlerce insana yasatiyor
"
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
22 Mart 2006       Mesaj #39
Misafir - avatarı
Ziyaretçi


gulan001


Ya Rabbi...Mal verdiğinde Sadette ver.Kuvvet verdiğinde Aklıda ver.Tevazu verdiğinde İzzette ver.Nimet verdiğinde Şükürde ver.Güzellik verdiğinde İnsafda ver.Cesaret verdiğinde Merhamette ver.Zorluk verdiğinde Sabırda ver...gulan001
guherhamarat - avatarı
guherhamarat
Ziyaretçi
22 Mart 2006       Mesaj #40
guherhamarat - avatarı
Ziyaretçi
ALLAH razı olsun arkadaşlar herkesden ne güzel herkesin birbirini bilgilendirmesi ALLAH'a emanet olun selametle kalın

Benzer Konular

18 Kasım 2013 / ceyda Soru-Cevap
23 Eylül 2009 / spykoman Soru-Cevap
13 Aralık 2016 / nötrino Uzay Bilimleri
16 Aralık 2009 / _KleopatrA_ X-Sözlük
16 Aralık 2009 / _KleopatrA_ X-Sözlük
Etiketler: Dua Ufku