Arama

Mercidabık Savaşı (Mercidabık Zaferi)

Güncelleme: 11 Nisan 2018 Gösterim: 14.812 Cevap: 3
GusinapsE - avatarı
GusinapsE
Ziyaretçi
18 Mayıs 2006       Mesaj #1
GusinapsE - avatarı
Ziyaretçi

Mercidabık Savaşı

Ad:  Mercidabık Savaşı1.jpg
Gösterim: 1330
Boyut:  50.7 KB

OsmanlIlarla Memlûkler arasında yapılan ilk büyük meydan savaşı
Sponsorlu Bağlantılar
(24 Ağustos 1516)

Savaşın sonunda Suriye, Lübnan ve Filistin Osmanlı egemenliğine girmiştir.
Çaldıran Savaşı’ndan sonra, güneye doğru inişlerinde OsmanlIların sol kanadı artık güvenli sayılırdı. Bununla birlikte, Memlûklerin hem Sünni oluşları, hem de Abbasi halifelerinin koruyuculuğunu yapmaları, Ortadoğu’ya egemen olmayı amaçlayan I. Selim’in (Yavuz) bu devlete savaş açmasını güçleştiren başlıca etkenlerdi. Ama Memlûk sultanı Kansu Gavri’nin Şii Iran şahı I. İsmail’i desteklemesi ve gizlice yardım etmesi savaş ilanı için bir gerekçe oluşturdu. Öncü birliklerin Suriye topraklarında önemsiz çatışmalara girmesinden sonra iki ordu Halep yakınlarındaki Mercidabık’ta karşılaştı. Memlûk ordusunu topçu gücüyle ağır bir yenilgiye uğratan I. Selim, ardından Halep, Hama, Humus ve Şam’ı ele geçirdi. Böylece Memlûklerin Türkmen beyleri üzerindeki nüfuzu kırılırken, Mısır ve Arabistan yolu da OsmanlIlara açıldı.

kaynak: Ana Britannica

Son düzenleyen Safi; 17 Ocak 2017 14:30
_EKSELANS_ - avatarı
_EKSELANS_
Kayıtlı Üye
25 Aralık 2012       Mesaj #2
_EKSELANS_ - avatarı
Kayıtlı Üye

Mercidabık savaşı


OsmanlIlar ile Mısır Memlukları arasında meydan savaşı
Sponsorlu Bağlantılar
(24 ağustos 1516).

Şii Safeviler’le ittifak kurdukları gerekçesiyle Mısır Memlukları'na savaş açan Yavuz Sultan Selim'i memluk sultanı Kansu Gavri, Mercidabık'ta karşıladı. Topçu üstünlüğüne sahip Osmanlılar'ın kesin zaferiyle sonuçlanan savaş, Osmanlılar’a Suriye, Filistin ve Lübnan'ı kazandırırken Mısır ve Arabistan yolunu açtı.
Kaynak: Büyük Larousse


Son düzenleyen Safi; 17 Ocak 2017 14:52
Claymiss - avatarı
Claymiss
Ziyaretçi
25 Aralık 2012       Mesaj #3
Claymiss - avatarı
Ziyaretçi

Mercidabık Muharebesi


Mercidabık Muharebesi, Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferi sırasında Memluk Devleti ile yapılan birinci savaştır. 1516'da Osmanlı ordusu ile Memluk ordusu arasında Halep şehrinin kuzeyinde yapılan savaşı Osmanlılar kazandı. Muharebenin sonucunda Suriye, Lübnan ve Filistin Osmanlı topraklarına katıldı.
Ad:  Mercidabık Savaşı2.jpg
Gösterim: 856
Boyut:  53.0 KB

Muharebeye Hazırlık


Osmanlı Sultanı Yavuz Sultan Selim Han'ın, Ortadoğu’da hâkimiyetini genişletmesi; Suriye, Lübnan, Filistin, Arap Yarımadası, Mısır ve Kuzey Afrika’nın doğusuna hakim Memlûklu Sultanı Kansu Gavri'yi (Kansuh el-Gûrî) harekete geçirip, tedbir almaya sevk etti. 23 Ağustos 1514’te, Çaldıran Savaşı'nda, Yavuz Sultan Selim Han'a yenilip kaçan Safevi hükümdarı Şah İsmail ile ittifâk kurdu. Yavuz Sultan Selim Han, haber alma teşkilâtı vasıtasıyla Şah İsmail - Kansu GavriSafevîler üzerine gönderdi. Sinan Paşa'nın, Diyarbakır’a giderken, Fırat’ı geçmek için Memlûklar'dan izin isteyip de iznin verilmemesi ve Kansu Gavri'nin 50.000 kişilik bir kuvvetle Halep'e gelmesi, harp sebebi sayıldı. Devrin âlimlerinden Zenbilli Ali Cemâli Efendi'nin fetvasıyla sefere çıkıldı. ittifakını öğrenince, Vezîr-i âzam Sinan Paşa'yı, 40.000 kişilik bir kuvvetle Memluk Sultanı Kansu Gavri Selim'in seferinin Suriye üzerine olacağını bilmekteydi. Onun için Suriye'yi korumak maksadıyla hazırlıklar yaptırdı.

I. Selim'in Suriye'ye yöneldiğini duyunca yeğeni ve aynı zamanda baş veziri olan Eşref Tumanbay'ı Kahire'de bırakarak 18 Mayıs 1516'da Kahire'den bir Memluklu ordusu ile Suriye'nin kuzeyine yürüdü. Bu yürüyüş müzik, eğlenti ve şarkı ile geçti. 15 tane Binlerin Emiri rütbeli ve birçok daha düşük rütbeli Memlûklu ve 5.000 kişilik Sultan'ın özel kölemen ordusu bu yürüyüşe katıldı. Suriye'den ve BedeviAraplardan da birlikler bu orduya yolda katıldılar. Abbasi Halifesi III. Mütevekkil ve diğer yüksek Mısır uleması da Sultan'ın maiyetindeydi. Sultan Kansu Gavri 9 Haziran'da büyük bir törenle Şam'a girdi; yoluna halılar serilmişti ve etrafa Avrupalı tüccarlar paralar saçmaktaydı. Burada Sultan Kansu Gavri ile ordusu bir hafta Şam'da kaldıktan sonra yine büyük törenle yola çıkıp Humus ve Hama üzerinden Halep'e doğru yürüyüşe geçti.

Halep'te I. Selim'den yeni elçilerin gelmiş olduğu öğrenildi. Bu elçiler Sultan Kansu Gavri'ye ve Halife Al-Mütevekil'e çok güzel hediyeler getirmişti. I. Selim bu sefere Memluklulerin Şah İsmail'e yaptıkları yardım nedeniyle başladığını söylemekteydi. Sultan Kansu Gavri, Memluklu Saray Nazırı Mugla Bey'i hediye olarak şeker ve tatlılarla Osmanlı ordugâhına elçi olarak yolladı. Fakat I. Selim bu elçiyi hiç de iyi karşılamadı; Mugla Bey'i tıraş ettirerek bir köhne beygirle geri gönderdi. Yavuz Sultan Selim, Kansu Gavri’ye Halep’in kuzeyindeki Mercidabık mevkiinde, meydan muharebesi için hazır olması haberini gönderdi.
Bu sırada Kansu Gavri Memluklu emirlerinin sadakatsız olmaları sorunları ile uğraşmak zorunda kaldı. Memluk ordusu içinde Halep valisi Hayır Bey'in ve en tanınmış Memluklu emirlerinden olan Canberdi Gazali'nin Osmanlılarla ilişkileri olduğu söylentileri yayılmıştı. Kansu Gavri bütün emirlerin, Memluklu ileri gelenlerin ve kadıların kendine sadık olacaklarına dair yeniden Kuran üzerine and içmelerini istedi ve bu and içme için özel bir tören yapıldı.

Muharebenin Gelişmesi


Yavuz Sultan Selim komutasında Osmanlılarla, Sultan Kansu Gavri komutasindaki Memluklular arasında muharebe Halep'in bir günlük yol kuzeyinde bulunan Mercidabık ovasında yapıldı. Osmanlı ve Memluk orduları sayı ve teçhizat bakımından birbirine benzemekteydi. Her iki ordunun da kuvvetleri eşit miktarlarda olup, altmış bin civarındaydı. Ama Osmanlı ordusunun elinde çok iyi kullandıkları ateşli silahlar, özellikle de sahra topları bulunmaktaydı. Osmanlılar; ateşli silahlar, teşkilat, kumanda heyeti, sevk ve idare bakımından Memlûklardan üstündü. Buna karşılık Memlûkların da süvari kuvvetleri meşhurdu ve çok güçlüydüler.

24 Ağustos 1516 sabahı, Osmanlı ordusu hilâl şeklinde bir tertibat aldı. Ordunun merkezinde Yavuz Sultan Selim Han olup, yanında Kapıkulu askeri ve önünde birbirine zincirle bağlı üç yüz top bulunuyordu. Sağ kola Anadolu Beylerbeyi Zeynel Paşa, sol kola da Rumeli Beylerbeyi Sinan Paşa komuta ediyordu. Memlûk ordusunun merkezine, yanında Halife III. Mütevekkil olduğu halde Sultan Kansu Gavri, sağ kola Halep Nâibi Hayırbay, sol kola da Şam Nâibi Sibay kumanda ediyordu. Memlûklarda sultanın orduya, komutanların da Kansu Gavri’ye itimatsızlığı vardı. Memlük sultanı genç Memlûklüleri korumak için yaşlı Memlûklüleri ön saflara yerleştirdi; yaşlı Memlûklüler bunu, ayrılmalarının istendiği biçiminde yorumladılar.

Osmanlı topçu ateşiyle başlayan muharebeye, Memlûklar süvari taarruzu ile karşılık verdiler. Muharebe başladıktan iki saat sonra, Memlûklar bozguna uğradı. Öğleden sonra kesin netice alınarak, Memlûk karargâhı, bütün ağırlığı ile Osmanlıların eline geçti. Memlüklerin Halep valisi Hayirbey de Osmanlılar'la anlaşarak savaş alanını terk etti.

Daha kötüsünün olamayacağının düşünüldüğü bir anda, Memlük sultanı savaş alanında öldü. Kansu Gavri'nin ölümü nedeni değişik tarihçiler tarafından değişik olarak verilmektedir. Bazı tarihçilere göre doğal bir nedenle, belki de kalp krizinden ölmüştür. Bazı Osmanlı tarihçilerine göre bu ölüm bir Osmanlı askerinin eliyle oldu. Değişik Arap kaynaklarına göre Sultan Kansu Gavri ordusu yenik düştükten sonra harp meydanında hayata bulunmaktaydı; ama düşman eline düşmemesi için Memlûklular onu öldürüp cesedini saklamışlardır.

Muharebenin Sonuçları


Boğucu bir yaz sıcağında meydana gelen muharebeden sağ kurtulan Memlûk askerleri; Halep, Hama, Humus ve Şam’a kaçtılar. Takip edilen Memlûk kuvvetlerinden ele geçirilenler imha edilerek, Kuzey Suriye bütünüyle zapt edildi. Ahalisi Sünnî olan şehirler, Yavuz Sultan Selim Hanı ve Osmanlıları davet ettiler. Suriye şehirleri, kendi rızalarıyla Osmanlı idaresini tercih ettiğinden ahaliye zarar verilmedi.

Abbasî halifesi III. Mütevekkil, muharebeden sonra Yavuz Sultan Selim Han'ın yanına gelerek, sultandan çok hürmet gördü. Yavuz Sultan Selim Han, 28 Ağustos'ta Halep’e 27 Eylül'de Şam’a gelerek Mısır’ın fethini gerçekleştirecek sefere hazırlanmaya başladı.

Mercidabık’ta kazanılan zafer, Osmanlı Devleti'ne dini, siyasi, askeri, iktisadi pek çok fayda sağladı. Hilafetin Osmanlı Hanedanına geçme yolu açıldı. Doğuda Osmanlı Devleti'nin son rakibi Mısır - Memlûk Devleti, ortadan kaldırılma safhasına getirildi. Suriye, Lübnan ve FilistinMısır ve Arabistan Yarımadası yolu açıldı. Güneydoğu Anadolu’nun zaptedilmesiyle, Anadolu Türk birliği tamamlandı. Osmanlı hâkimiyetine girdi.

Son düzenleyen Safi; 17 Ocak 2017 14:52
Avatarı yok
nötrino
Yasaklı
11 Nisan 2018       Mesaj #4
Avatarı yok
Yasaklı

Mercidabık Savaşı!


Fatih Sultan Mehmet zamanından kalan anlaşmazlık ile İran Seferi, Mısırlıların ve Safevilerin ittifak yapmalarına neden olmuştur. Yavuz Sultan Selim, bu ittifakın yapılacağını öğrenince Mısır Seferi'ne karar verdi ve 5 Haziran 1516'da ilgili sefere çıktı.

27 Temmuz günü Osmanlı ordusu Mısır sınırına dayandı. Mısır Sultanlığı'na bağlı Antep (18 Ağustos 1516) ve Besni (19 Ağustos 1516) kaleleri birer gün arayla teslim oldular.

Asıl savaş 24 Ağustos 1516 tarihinde Mercidabık'ta gerçekleşti. Mısır ordusu Osmanlıların ezici top ateşi karşısında fazla dayanamadı. Mısır Hükümdarı Kansu Gavri ölü olarak bulundu. Kazanılan Mercidabık Zaferi sonucunda Suriye'nin kapıları Osmanlılara açılmış oldu.

Benzer Konular

18 Mayıs 2012 / GusinapsE Osmanlı İmparatorluğu
23 Haziran 2010 / GusinapsE Türkiye Cumhuriyeti
10 Haziran 2012 / GusinapsE Osmanlı İmparatorluğu
31 Mayıs 2008 / GusinapsE Osmanlı İmparatorluğu
26 Haziran 2014 / Misafir Cevaplanmış