Cevap Yaz Yazdır
Güncelleme: 10 Kasım 2016  Gösterim: 129.186  Cevap: 9

Ege Bölgesi Halk Oyunları - Zeybek Oyunu

BYAYD SPEOPLE
8 Ağustos 2007 18:29       Mesaj #1
BYAYD SPEOPLE - avatarı
Ziyaretçi

zeybek oyunları

Ad: zeybek.jpg
Gösterim: 2392
Boyut: 33.0 KB

Batı ve Orta Anadolu’ da, bir ölçüde de Batı Karadeniz Bölgesi’nde müzik eşliğinde oynanan halk danslarının ortak adı. En yaygın oynandıkları yöreler Aydın, Muğla, Çanakkale, Balıkesir, Manisa, Burdur, Denizli, İzmir, Bursa, Uşak ve Kütahya’dır.
Zeybek oyunlarının tek, çift, toplu ve ağır zeybek olmak üzere başlıca dört çeşidi vardır. Tek zeybekte oyuncular müziğin ritmine bağlı kalmak koşuluyla, öbür oyunculardan bağımsız olarak içlerinden geldiği gibi oynarlar.
Sponsorlu Bağlantılar

Oyuncuların aynı anda aynı hareketi yapması zorunlu değildir. İki kişinin karşılama biçiminde oynadığı çift zeybekte ise hareketlerin birbirine uyması beklenir. Toplu zeybeği ikiden çok oyuncu sıra, karşılama ya da halka biçiminde oynar; ama oyuncular arasında el ele tutuşmak ya da kola girmek gibi herhangi bir bağlantı yoktur. Ağır zeybekse dokuz dörtlük, dört vuruşlu, aksak ölçüdeki müzikle, ağır ve temkinli tavırlarla oynanan tek kişilik bir oyundur.

Zeybek oyunları müziksiz yürümeyle başlar. Yürüme müzik eşliğinde ikinci kez yinelenir ve ardından diz üstüne düşme, diz üstünde yürüme, dönme, yere el vurma gibi hareketlerle cesaret ve gurur gibi çeşitli anlamlar ifade eden kısa süreli duruşlardan sonra düz yürümeyle sona erer. Figürler yörelere göre farklılıklar gösterir.

Örneğin ana figürlerden biri olan dönme hareketi, Kastamonu yöresinde oynanan Sepetçioğlu zeybeğinde geniş, Ankara zeybeğinde ise küçük bir halka çizilerek, kordon zeybeğindeyse aynı noktada dönülerek yapılır. Zeybek oyunlarının adları da yörelere göre değişir. Bursa yöresindeki zeybek oyunlarına sekme, Konya yöresindekilere sektirme, Teke Türkmenlerinin dilli düdük eşliğinde oynadığı zeybeklere de sipsi denir. Efe yerine aynı anlama gelen seymen sözcüğünün kullanıldığı Ankara ve Kastamonu yöresinde oynanan oyunlar aynı özellikleri taşıdığından, zeybek oyunları içinde değerlendirilir.

Kadın zeybek oyunları karşılama biçiminde oynanır. Kadın ve erkeklerin birlikte oynadığı zeybek oyunları da vardır ve bunlara alaca zeybek denir.

Davul ve zurna zeybek oyunlarının başlıca çalgısıdır. Bunların sayısı da yörelere göre değişiktir. Kadın zeybeklerinde melodi türkü olarak söylenir; bunun yanında darbuka ya da dümbelek yerine tencere ve kazan da kullanıldığı olur.

kaynak: Ana Britannica

Son düzenleyen Safi; 10 Kasım 2016 21:47


cengiz5589
11 Eylül 2007 11:46       Mesaj #2
cengiz5589 - avatarı
Ziyaretçi
Zeybek oyunları.
Aydın, Muğla, Çanakkale. Balıkesir. Mamsa, Burdur, Denizli, Afyonkarahısar, İzmir, Bursa, Uşak, Kütahya zeybek oyunları açısından en zengin yörelerdir. Zeybeklerin tek, çift, toplu ve ağır zeybek olmak üzere başlıca dört biçimi vardır. En ünlüsü 9/4’lük vuruşlu aksak ölçüdeki ağır zeybektir. Zeybek oyunlarının tüm bu dört biçimden biriyle oynanır. Kimi yöresel ayrılıklar görülmekle birlikte zeybeklerin giyimi başlık, boyalı yazmadan sarık, mintan üzerine canfes gömlek, sallama kollu işlemeli cepken, açık mavi ya da lacivert çuhadan diz çakşırı, sırma işli tozluk, yemem ve bele sarılan kalın kuşaktan oluşur. Fişeklik ve bele sokulan silahlar giyimi tamamlar. Zeybek oyunları yörelere göre değişik adlarla ya da ezgisinin adıyla da anılır. Tümünde ortak olan figürler diz çökme, diz üzerinde yürüme, dönme, yere el vurma, durma ve düz yürümedir. Genellikle erkek oyunu olmakla birlikte kadın zeybekleri de vardır.

—Müz. Zeybek havaları, ağır ya da orta aksak usulünde olup ağır çalınır. Aksak (yürük) olan zeybeklere Ege'de kadın zeybeği denir Zeybek temposu, aksak ve oynak usulleri çerçevesinde olmakla birlikte raksa özgüdür. İcrada davul ve zurnanın bulunması şarttır.

Kaynak: Büyük Larousse
BAKINIZ Zeybek Nedir?Son düzenleyen Safi; 9 Kasım 2016 21:28
14 Eylül 2007 21:21       Mesaj #3
_Yağmur_ - avatarı
SMD MsXTeam

Zeybek Hakkında Genel Bilgiler


Ege denilince akla Zeybek gelir. Mert, cesur, atılgan, mazluma dost, haksızlığa düşman olarak tanınırlar. Türk köylüsünün tipik bir örneğidir. Kurtuluş savaşında gösterdikleri başarılar ünlerine ün katmıştır. Bugün Zeybeklik tarihi bir anı olarak yaşatılmaktadır
Zeybek oyunları mertlik, yiğitlik ve gururun simgesidir. Sonsuz kahramanlık öykülerini içerir ve oldukça gösterişli ve etkileyicidir. Şahin ve kartalın hareketlerinden esinlenerek sert ve cesur bir tavırla oynanır. Kolların koltuk altlarına kadar çekilip daha sonra kaldırılması, ayak çekerken başın biraz öne eğilmesi, otururken göğe doğru keskin bir bakış atılması hep kartaldan esinlenmelerdir..

Bölgenin oyun türü Zeybektir. Batı Anadolu'nun hemen hemen her, yerinde ''Zeybek'' türündeki oyunlar,­görülür. Afyon, Antalya, Isparta, Burdur, Sakarya çizgisinin batı tarafında kalan illerimizde bu tür oyunun büyük etkileri vardır.

Genel de oyunları ikiye ayırmak mümkündür.
 1. Ağır Zeybekler
 2. Kıvrak Zeybekler (yürük).
Ancak Halikarnas Balıkçısına göre oyun oynanışı bakımından 3 ayrılır.
 1. Meydanı dolaşıp elleri havaya kaldırma
 2. Üzüm salkımı koparıp diz üstüne düşerek sepete koyma
 3. Sepetteki üzümü ezerek şarap suyu çıkarma.
Halk Müziği:
Yörenin ritmik özelliği, dokuz zamanlı oluşudur. Divan, bağlama, tambura, cura, üçtelli, zurna, sipsi, kaval, zillimaşa, davul, kaşık, kabak kemane.
Yörede kadınların oynadığı oyunlara ''Kadın Zey­bek'', erkeklerin oynadığı oyunlara ''Erkek Zeybek" denil­mektedir. Kadınların oynadığı oyunlar erkeklerin oynadığı oyunlara göre daha yürüktür. Erkek oyunlarının yöredeki bir diğer adı da "Ağır Zeybek" tir. Ege nin bir çok yerinde oynanan bu tür oyunların en ağırlarına İzmir, Aydın, Muğla, Manisa illerinde rastlamak mümkündür. Zeybek oyunlarının diğer oyunlara (Bar, Halay, Horon v.b.) göre en büyük özelliği tek olarak serbest oynanmasıdır. Toplu olarak oynanan Zeybek oyunlarında oyuncular arasında müzik ve ritim hariç hiçbir bağ bulunmaz. Oyunu oynayan kişi hiçbir kurala bağlı kalmadan tamamen içinden geldiği gibi oynar.Zeybek oyunları toplu olarak oynandığında, yöresel olarak daire formu kullanılır

HARMANDALI
( Ege Bölgesi Ağır Zeybek )
AYDIN ZEYBEĞİ
( Aydın Yöresi Ağır Zeybek )
TAVAS ZEYBEĞİ
( Denizli Yöresi Ağır Zeybek )
AL YAZMA
( Denizli Yöresi Ağır Zeybek )
AVŞAR ZEYBEĞİ
( Teke Yöresi Kırık Zeybek )
HATCEM ÇIKMIŞ GÜL DALINA
( Afyon Yöresi Kıvrak Zeybek )
CEMİLEM
( Denizli Yöresi Kıvrak Zeybek )
FETHİYE KADIOĞLU ZEYBEĞİ
( Muğla Yöresi Ağır Zeybek )
YAĞMUR YAĞAR ZEYBEĞİ
( Denizli Yöresi Ağır Zeybek )
BAS BAS ZEYBEĞİ
( Denizli Yöresi Ağır Zeybek )
YÖRÜK ALİ
( Aydın Yöresi Ağır Zeybek )
ET ALDIM
( Denzli Yöresi Düz Oyun )
GIMILDAN
( Manisa Yöresi Kıvrak Zeybek )
TEPSİ TEPSİ
( Denizli Yöresi Kıvrak Zeybek )
DİRMİL’İN ÇALGISI
( Teke Yöresi Kıvrak Zeybek )
SARI ZEYBEK
( Teke Yöresi Kadın Oyunu )


Son düzenleyen Safi; 9 Kasım 2016 21:29
we come one
28 Aralık 2007 04:16       Mesaj #4
we come one - avatarı
Ziyaretçi

Zeybek Kıyafeti

Ad: zeybek.jpg
Gösterim: 3268
Boyut: 35.1 KB

tamlamasında olduğu gibi Zeybeklere has oyun anlamında Zeybek Oyunu denilebiliyorsa da, oyun kelimesi katılmaksızın Zeybek kendi oyun çeşitlerinin toplu adıdır.

Mesela: Sarı Zeybek, Bergama Zeybeği, Zeybek Osman denildiği zaman, bu tamlamalara ayrıca oyun kelimesinin katılmasına lüzum görülmemesi adet olmuştur. Sarı Zeybek Oyunu birleşimi konuşmada kullanılmadığı gibi, Zeybek Halayı, Zeybek Barı, Zeybek Horanı gibi çeşit adları da yoktur. Nasıl ki; Halay Zeybeği, Bar Zeybeği, Horan Zeybeği gibi adlandırıcı birleşimler de katiyen işitilmiş değildir. Yeni, Zeybek kelimesi, umumiyetle raks anlamında hiçbir zaman ifade genişliği edinmemiştir.

Davulcuya 'Vur Zeybeği!' denilince Zeybek işi oyun havası istenildiğini anlar ve muhitin en gözde durumundaki bir zeybek havasına girer. Tartım mutlaka dokuzludur. Bu özellik bir damga gibidir ve eski Türklerin uğurlu bildikleri dokuz sayısına uygundur. Dokuzlu tartımın aksak bileşiminde olması damganın damgası haliyle Türk işidir.

Zeybek sıfatı nerelerde bilinmişse, Zeybekler nerelere ulaşabilmişlerse oralarda Zeybeklikten ve oyunlarından izler bulunulabileceği, ondan dolayı aranması gerektiği unutulmamalıdır.

Anadolu'da Zeybek çeşitleri, Aydın tarafında kümelenmiş, daha doğrusu çeşitlenmiş görünmektedir. Fakat bu durum son 150 yıldan öncelere teşmil olunamayacaktır. Bütün Anadolu'da hala yer yer Zeybek çeşitlerinin eski görenek halinde tutulmakta bulunması, bir zamanlar yurt sathında aynı kuvvette gün görüp, yine semt semt kim bilir ne türlü sebeplerle zayıf düşmeye mahkûm kaldıklarına delildir. Kars taraflarında Zeybek adlı bir köyümüz bulunduğuna göre, şimdiki yaygınlığı da Kars'la Ege arasında dikkatle almak durumunda bulunuyoruz. Sırasıyla görelim:

Sakarya Kavsi yöresinden Bilecik'te Zeybek ikişer veya dörder kişi tarafından çift çift oynanır. Erkekler, kadınlardan ayrı yürürler. Varsa açık havada davul zurnayla, yoksa eldeki öbür yerli çalgılar eşliğinde oynanır: Darbuka, Klarnet veya keman gibi.

Bozüyük ilçesinin, mesela esnemer köyünde Zeybek 2-12 erkek tarafından oynanır. Kadınlar, bunu oynamaz. Davul zurnalı oyunlarda yer alan köylüler o gün birbirlerini sayarlar. Aynı ilçenin Dodurga köyünde Zeybek 2-20 kişi tarafından çift çift yürütülür. Kimi erkekler ayrı, kimi de kadın erkek karma halde oynarlar. Tutluca köyünde gençler oynuyor. Kümbet köyünün Zeybeğine kadınlar karışmaz.

Yine Bilecik'in Gölpazarı ilçesinin Küçük Yenice, Çımışka ve başka yöre köylerinde Zeybek hep aynı tipte olarak vardır.

Buralarda Söğüt'ten Bolu ve daha ötelerinin köylüklerine kadar Zeybek oyununda çoğu zaman tahta kaşıklar da kullanılır. Bolu'da Zebek vardır. Göynük'te öteden beri milli giyimle oynanan zeybek keza vardır.

Muş'un merkez ilçesinde 3-4 kişiyle davul zurna veya tef eşliğinde Zeybek oynanıldığı ve gün görmüşlüğü o yöreden ancak tespit edilebilmiştir.

Bitlis ve Van'da Zeybek çeşitleri oturak alemlerinde vardır. Temsili karakterine ayrıca işaret etmiştik. Burada oyun şöyle devam ediyor: Yosma kadınlarca yürütülür. Konuşma yoktur. Karşılıklı olarak bir kadın bir erkek de oynayabilirler. Kadın, işaretlerle dostundan peş peşe ceket, pantolon vs ni ister. Erkek de istediklerini birer birer verir. Muhtara, köy ihtiyar heyetine ve doktora haber ulaştırılır. Onlar gelene dek, kadını iyileştirip saklıyorlar. Oyunda, kadın başını kumaş ve başka şeylerle efe gidişatlı sarıyor. Bu Zeybeği iki kadın da oynar demiştik. Erkeğe 'köçek' diyorlar.

Konya'nın Bozkır ilçesinin bazı köylerinde Zeybek oynanılmaktadır. Pek kadîm (eski) bir görenektir. Konya Şille'nin Tat köyünde Zeybek: kaval ve davul ile altı erkek tarafından hep birlikte oynanılır.

Kars'ın merkez ilçesinin Melik köyünde 'eski gelenek' kaydıyla tek kişilik Zeybek oyunu yürütülmesi dikkati çeker. Bu yörede toplu oyun olarak halay da vardır. Kadınlar, kendi aralarında oynarlar.

İstanbul köylerinde Bursa üzerinden girilmek istenildiği Zeybek yine vardır. Mesela, Bakırköy ilçesinin Çıfıtburgaz köyünde Zeybek hala gün görmektedir.

Son düzenleyen Safi; 9 Kasım 2016 21:47
fritillaria
4 Ekim 2008 21:14       Mesaj #5
fritillaria - avatarı
Ziyaretçi

Zeybek


Batı Anadolu yöresinin belirli bir halkoyununa zeybek oyunu deniliyor. Söz konusu oyunlar kendi içinde türlere ayrılmaktadır.
 • Ağır zeybek
 • Kaşıklı zeybek
 • Teke (Kıvrak) zeybeği
 • Kırık zeybek
 • Bey zeybek
Tek kişi tarafından ya da birkaç oyuncunun çember şeklinde dizilmesiyle oynanır. Zeybek, halkı koruyan cesur bir adamı temsil eder. Zeybek oynayan dansçı, kollarını omuz hizasında, elleri başıyla aynı hizada olacak şekilde iki yana doğru açar ve bazı oyunlarda kollarını dirseklerden hafifçe kırar. Büyük adımlar atarak ağır ağır hareket eder. Ara sıra yere doğru eğilip bir dizin yere dokundurulması, bu dansın belirgin hareketlerindendir. Bu tarz zeybekler İzmir, Aydın, Manisa taraflarında görülen zeybek türleridir. Buna Muğla'nın kuzey tarafları, Denizli'nin batı tarafları, Balıkesir'in Ege sahilleri ile Çanakkale'de eklenebilir.
Kütahya, Uşak ve Afyon daha çok kaşıklı zeybek etkisindedir. Yine Balıkesir'in doğu kısımları ile Bursa, Eskişehir, Bilecik, Ankara taraflarında oynanan oyunlar da kaşıklı zeybek kategorisine girer.

Burdur, Isparta, Antalya ile Muğla ve Denizli'nin güney kısımları teke zeybekleri içine girer ve kıvrak ezgileri vardır.
Balıkesir'in iç ve güney kısımlarında ise kırık zeybek oyunlarına rastlanır.

Son düzenleyen Safi; 9 Kasım 2016 21:31
B.L.A.C.K
7 Ekim 2008 23:32       Mesaj #6
B.L.A.C.K - avatarı
Ziyaretçi

ZEYBEKLER


Anadolu halk dansları düğünlerde, nişanlarda, asker uğurlamada, yayla yolunda, doğumda, bayramlarda, çeşitli eğlence ve sohbet toplantılarında oynanır. Açık alanlarda oynandığı gibi kapalı yerlerde de oynanır. Doğa olaylarını, günlük yaşamı vb. yansılayan ritüel danslar olabileceği gibi, toplumsal olayları, aşıklığı konu alan danslar da vardır.

Özellikle düğünlerde, topluluğun başında yörenin müziklerini ve oyunlarını iyi bilen ve saygın kişiler bulunur. Halk oyunları figür bakımından zenginliğini bu kişilere borçludur. Onlar da becerilerini ve ustalıklarını göstermek için özgün, doğaçlama figürler yaparlar. Böylece, özellikle gençlere oyunlar gösterilmiş, aktarılmış olur.

Zeybeklik, kendine özgü töreleri, giysileri, rütbeleri, ritüel dansları ve sistematik bir örgütlenme özelliği ile silahlı, örgütsel bir topluluktur. Başlangıçta belki bir meslek örgütü, belki Akşehir'in sıra yarenlerinde olduğu gibi bir dostluk, yiğitlik kuruluşu, belki de yerel bir güvenlik gücü idi. Zeybekler her ne kadar Ege'ye özgüymüş gibi düşünülse de, Eskişehir'in, Konya'nın Kaşıklı Zeybeği ve Ankara Zeybeği, Zeybekliğin Egenin dışında da yaygın olduğunu gösterir. Kars taraflarında Zeybek adlı bir köyümüz bulunduğunu da dikkate alırsak, şimdiki yaygınlığı da Kars'la Ege arasında kabul etmek gerekiyor.

Zeybek dansları ikili ve daha büyük gruplar halinde oynanır. Bazı yörelerde kadınların danslara aktif olmasa da, eşlik etmesine izin verilmesine rağmen, Zeybek erkek dansıdır. Sözlü danslar da vardır. Geleneksel olarak davul ve iki zurna ile çalınır. Ancak, saz (bağlama) ile çalınan zeybek müziği de kabul görmüştür. Zeybek dansları, diz vuruş figürleriyle adeta devleri çökerten bir gücün sembolünü yaratırlar... Genellikle Zeybek danslarında kollar hep sağ ayak ileri atılırken yukarı kaldırılır. Kollar omuz hizasında kalmayıp baştan daha yukarı kaldırılırlar. Dansların temposu 3-5 esasına göredir. Bu oyunlarda selamlaşma çok önemlidir. Dans alanına sırayla ve düzgün adımlarla girilir. Büyüklerin karşısında durulur. Az açık duran sağ ayak, sol ayağın yanına sertçe vurulur ve kesinlikle az yana açılıp yere basılır. Zeybek dansının sonunda sol kol indirilir, sağ kol havada bırakılır, vücut dikleşir ve bakışlar sertçe ileri yöneltilir. Vücut katiyen öne doğru eğilmez. Çünkü, eğilmek dalkavukluk olur.

Nice eski Avrupalı seyyahların çizdiği gravürlerden ve Meşrutiyet öncesinin bazı fotoğraflarından baş giyiminin de, öbür kısımlar gibi, dış görünüşçe Selçuklu çağından beri değişmediği kesinlikle anlaşılıyor. Sırta, yakası açık bırakılan ev dokuması ipek gömlek, üstüne kolsuz yelek, daha üste cepken giyilir. Yelek ile cepken aynı kumaştan ve işlemelidir. Zeybeğin altında dizlik -don - vardır. Diz açıktır. Dizliğin bol olan ağı aşağı sarkar. Ayakta kara pabuç vardır. Bacaklar ya çıplak kalır veyahut uzun çorap giyilir veya çuhadan işlemeli tozluk takılır. Siyah keçi derisinden kalçın ve nihayet çizme de giyilirdi.


Son düzenleyen Safi; 9 Kasım 2016 21:33
9 Kasım 2016 21:00       Mesaj #7
Safi - avatarı
SMD MiSiM

ZEYBEK OYUNLARI


Araştırmalar sonucunda Ankara halk oyunlarını önemli bir bölümünü Zeybek türlerinin oluşturduğu gözlemlenmiştir.Bu oyunlar değişik figürleri ile yiğitliği mertliği simgeler.
Zeybek olgusunu her ne kadar bazıları Ege'ye özgüymüş gibi gösterirse de Eskişehir'in, Konya'nın kaşıklı zeybeği ve Ankara zeybeği, zeybekliğin daha yaygın olduğunu gösterir.
Gerek zeybek adı gerekse oyunu Altaylarda da hala vardır. Bizde esas anlamı cesur ve saldırgandır. Daha önce öne sürülen halk etimolojileri karışık olup şöyledir:
 1. Zeybek, zorba veya zubo kelimelerinden bozulmadır.
 2. Zeybek, Seymenin bir söyleyiş çeşididir.
 3. Zeybek, civanın eş anlamlısı zibak kelimesinden ele avuca sığmayan kişi mecazıyla Türkçeleşmiştir.
 4. Zeybek, semağ kelimesinin ze'leşmesiyle meydana gelmiştir.
 5. Zeybek kelimesinin aslı Özbek veya Uz Bek'tir.
Çağatay Uluçay (XVII. asırda Saruhan'da eşkıyalık ve halk hareketleri ) eserinde "Sekban ve Sarıcalar daha evvelleri başka başka vazifeler gören askere verilen isimdi. Bu asırda ise paşaların maiyetindeki başı bozuk askere verilen ad olarak kullanıldı. Eskiden Anadolu'da düğünlerde hususi kıyafet ve silahlarla gelini getirenlerede Seymen adı verilir."

Sekban ile seymen'i bir sananlar yalnız bu kitabım yazarı değildir. Sekban Farsça'dır. Seymen ise Türkçe'dir ve Seymenlik başka bir gelenektir. Kökü Kaşgarlı Mahmud'un Divan-ı Lügat'it Türk'ünde bulunur.

ANKARA ZEYBEĞİ


Tüm zeybek oyunlarında olduğu gibi her figürü ile yiğitlik ve mertliği anlatan Ankara zeybeği ağır bir zeybek olup bağlama ile oynanır. Kendisine özgü ağır ve tatlı bir melodisi vardır. Üçlü saç ayağı biçiminde oynanılanı daha gösterişlidir.Duruş,kasılış ve poz bu zeybek oyunun görkemini ortaya koyar. Ayaklar açık sağ ayak kırık ve biraz önde başlanan oyunda sağ el silahlıkta durur, ve başparmak bıçak kabzasının yanına sokulur.Oyunun giriş türküsü Hakkı Güner Efe'den derlenmiştir.

SEYMEN ZEYBEĞİ


Davul ve zurna ile oynanması nedeniyle yörede oynanan diğer zeybeklerden farklı olan seymen zeybeği iki yada üç kişi ile düğünlerde düzenlenen Seymen alayının önündeki efelerce oynanır. Kılıç ya da teke palası kuşanan efeler oyun boyunca bunları havada savururken naralarda atarlar. Seymen alayından en az üç davul zurna bulunur. En başta bulunan davul zurnanın önünde yaşlı zeybekler onların arkasında daha genç zeybekler yer alır.

YAĞCIOĞLU ZEYBEĞİ


Bu zeybek Yağcıoğlu Fehmi Efe'nin babası Yağcıoğlu Ahmet Ağa'ya adanmıştır. Zeybeğin ritim ve ayak oyunları tam bir mertlik ifade eder. Diz vuruşları ve dönüşleri tam bir uyum içinde olur. Bu oyunun özelliği sazın ayakta ve göğüs üzerinde tutularak çalınmasıdır.

MENDİL ZEYBEĞİ


Bu zeybek oyunu ağır ve akıcı figürleriyle Ankara zeybeğine benzemektedir.İki kişi tarafından ve bağlamayla oynanan bu zeybeğin en güzel görünüşü çöküşte her iki dizin yere vurulduktan sonra doğrulmasındadır.

KARAŞAR ZEYBEĞİ


Zeybek, adını Ankara'nın Beypazarı ilçesine bağlı Karaşar bucağından almıştır. Tütün kaçakçılığının yapıldığı yıllarda bu kaçakçılık işini yörede tanınmış ağalar yaparlardı. Karaşar'da kaçakçılık ile ilgilenen ve halk tarafından sevilip sayılan beş kardeşin bir baskın sonucunda öldürülmesi Karaşar'ı yasa boğmuş, 1885 yılında silahlı çatışmada öldürülen bu beş kardeşe söylenen türküden hareketli, canlı, kıvrak bir zeybek oyunu doğmuştur. Gerek melodisindeki akıcılık gerek oyundaki ayak figürleri ile gösterişli bir oyundur.

9 Kasım 2016 21:36       Mesaj #8
Safi - avatarı
SMD MiSiM
Zeybek nasıl oynar

9 Kasım 2016 21:37       Mesaj #9
Safi - avatarı
SMD MiSiM
zeybek oyunu nasıl oynanır

9 Kasım 2016 21:38       Mesaj #10
Safi - avatarı
SMD MiSiM
zeybek oyunu nasıl oynanır
Daha fazla sonuç:
zeybek oyunu

Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:


Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç