MsXLabs
2005-2016
Soru-Cevap forumunda yer alan okulahayır tarafından açılmış Dağ, ova, yayla, ada, yarımada, körfez, burun, akarsu, göl, dere, çay, koy nedir? konusunu görüntülüyorsunuz.
Özet: DAĞ, OVA, YAYLA, ADA, YARIMADA, KÖRFEZ, BURUN, AKARSU, DENİZ, GÖL, DERE, IRMAK, ÇAY, KOY neye ... Etiketler:
  • koy neye denir
  • yeryüzü şekilleri dağ ova plato
CEVAPSIZ

Dağ, ova, yayla, ada, yarımada, körfez, burun, akarsu, göl, dere, çay, koy nedir?

Gösterim: 48.819 | Cevap: 32
23 Aralık 2011 09:06   |   Mesaj #1   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
DAĞ, OVA, YAYLA, ADA, YARIMADA, KÖRFEZ, BURUN, AKARSU, DENİZ, GÖL, DERE, IRMAK, ÇAY, KOY neye denir ?

Msn HappyMsn HappyMsn HappyMsn HappyMsn HappyMsn HappyMsn HappyMsn Happy
Misafir
24 Aralık 2011 22:51   |   Mesaj #2   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
yarımada neye denir
Misafir
2 Ocak 2012 16:53   |   Mesaj #3   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
yarımada 1tarafını kara ile kaplar diyer tarafını su ile kaplar
exile
2 Ocak 2012 22:00   |   Mesaj #4   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

SÖZCÜKLER VE ANLAMLARI

Dağ:Yer kabuğunun çıkıntılı, yüksek, eğimli yamaçlarıyla çevresine hâkim ve oldukça geniş bir alana yayılan bölümü.
Ova:Çevrelerine göre çukurda kalmış, çoğunlukla alüvyonla örtülü, eğimi az, akarsuların derine gömülmediği, geniş veya dar düzlük.
Yayla: Akarsularla derin bir biçimde yarılmış, parçalanmış, üzerinde düzlüklerin belirgin olarak bulunduğu, deniz yüzeyinden yüksek yeryüzü parçası.
Ada:Deniz veya göl suları ile çevrilmiş küçük kara parçası.
Yarımada:Yalnız bir yanından ana karaya bağlı, öbür yanları suyla çevrili kara parçası.
Körfez:Karanın içine sokulmuş deniz parçası.
Burun:Karanın, özellikle yüksek ve dağlık kıyılarda, türlü biçimlerde denize uzanmış bölümü.
Akarsu:Yeryüzünde, yer altında belirli bir yatak içinde, eğim boyunca sürekli veya zaman zaman akan su.
Deniz:Yer kabuğunun çukur bölümlerini kaplayan, birbiriyle bağlantılı, tuzlu su kütlesi.
Göl:Oluşması genellikle tektonik, volkanik vb. olaylara bağlı olan, toprakla çevrili, derin ve geniş, tuzlu veya tuzsuz durgun su örtüsü.
Dere:Genellikle yazın kuruyan küçük akarsu.
Irmak:Çoğunlukla denize dökülen, özellikle genişliği ve taşıdığı su niceliği bakımından en büyük akarsu, nehir.
Çay:Dereden büyük, ırmaktan küçük akarsu.
Koy:Denizin, gölün küçük girintiler biçiminde karaya doğru sokulduğu bölümü.
Misafir
3 Ocak 2012 18:23   |   Mesaj #5   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

cevap

DAĞ, OVA, YAYLA, ADA, YARIMADA, KÖRFEZ, BURUN, AKARSU, DENİZ, GÖL, DERE, IRMAK, ÇAY, KOY neye denir ?

Kaynak: Dağ, ova, yayla, ada, yarımada, körfez, burun, akarsu, göl, dere, çay, koy nedir?
Misafir
3 Ocak 2012 22:08   |   Mesaj #6   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
köy neye denir Msn Tongue
ece_okur
4 Nisan 2012 20:30   |   Mesaj #7   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Dağ, ova, yayla, ada, yarımada, körfez, burun, akarsu, göl, dere, çay, koy nedir

Dağ:Yer kabuğunun çıkıntılı, yüksek, eğimli yamaçlarıyla çevresine hâkim ve oldukça geniş bir alana yayılan bölümü.
Ova:Çevrelerine göre çukurda kalmış, çoğunlukla alüvyonla örtülü, eğimi az, akarsuların derine gömülmediği, geniş veya dar düzlük.
Yayla: Akarsularla derin bir biçimde yarılmış, parçalanmış, üzerinde düzlüklerin belirgin olarak bulunduğu, deniz yüzeyinden yüksek yeryüzü parçası.
AdaMsn Grineniz veya göl suları ile çevrilmiş küçük kara parçası.
Yarımada:Yalnız bir yanından ana karaya bağlı, öbür yanları suyla çevrili kara parçası.
Körfez:Karanın içine sokulmuş deniz parçası.
Burun:Karanın, özellikle yüksek ve dağlık kıyılarda, türlü biçimlerde denize uzanmış bölümü.
Akarsu:Yeryüzünde, yer altında belirli bir yatak içinde, eğim boyunca sürekli veya zaman zaman akan su.
Deniz:Yer kabuğunun çukur bölümlerini kaplayan, birbiriyle bağlantılı, tuzlu su kütlesi.
GölMsn Surprisedluşması genellikle tektonik, volkanik vb. olaylara bağlı olan, toprakla çevrili, derin ve geniş, tuzlu veya tuzsuz durgun su örtüsü.
Dere:Genellikle yazın kuruyan küçük akarsu.
Irmak:Çoğunlukla denize dökülen, özellikle genişliği ve taşıdığı su niceliği bakımından en büyük akarsu, nehir.
ÇayMsn Grinereden büyük, ırmaktan küçük akarsu.
KoyMsn Grinenizin, gölün küçük girintiler biçiminde karaya doğru sokulduğu bölümü.


Kaynak: Dağ, ova, yayla, ada, yarımada, körfez, burun, akarsu, göl, dere, çay, koy nedir?
DENİZ KAYNAK
13 Kasım 2012 17:32   |   Mesaj #8   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

TARİHİ ESERLER

TOPKAPI SARAYI;(Osmanlı Türkçesi: طوپقپو سرايى), İstanbul Sarayburnu'nda, Osmanlı İmparatorluğu'nun 600 yıllık tarihinin 400 yılı boyunca, devletin idare merkezi olarak kullanılan ve Osmanlı padişahlarının yaşadığı saraydır.[1] Bir zamanlar içinde 4.000'e yakın insan yaşamıştır.[2]

Topkapı Sarayı Fatih Sultan Mehmed tarafından 1478’de yaptırılmış, Abdülmecit’in Dolmabahçe Sarayı’nı yaptırmasına kadar yaklaşık 380 sene boyunca devletin idare merkezi ve Osmanlı padişahlarının resmi ikametgahı olmuştur. Kuruluş yıllarında yaklaşık 700.000 m.² lik bir alanda yer alan sarayın bugünkü alanı 80.000 m² dir.[3]

Topkapı Sarayı, saray halkının Dolmabahçe Sarayı, Yıldız Sarayı ve diğer saraylarda yaşamaya başlaması ile birlikte boşaltılmıştır. Padişahlar tarafından terk edildikten sonra da içinde birçok görevlinin yaşadığı Topkapı Sarayı hiçbir zaman önemini kaybetmemiştir. Saray zaman zaman onarılmıştır. Ramazan ayı içerisinde padişah ve ailesi tarafından ziyaret edilen Kutsal Emanetler Dairesi’nin her yıl bakımının yapılmasına ayrı bir önem verilmiştir.[3]Fatih Sultan Mehmed 1465 yılında Topkapı Sarayı'nın inşaatını başlatmıştır.
Topkapı Sarayı’nın ilk defa, adeta bir müze gibi ziyarete açılması Abdülmecit dönemine rastlamıştır. O dönemin İngiliz elçisine Topkapı Sarayı Hazinesi’ndeki eşyalar gösterilmiştir.Bundan sonra Topkapı Sarayı Hazinesi’ndeki eski eserleri yabancılara göstermek gelenek haline gelir ve Abdülaziz zamanında, ampir üslupta camekanlı vitrinler yaptırılır, hazinedeki eski eserler bu vitrinler içinde yabancılara gösterilmeye başlanır. II. Abdülhamid tahttan indirildiği sıralarda Topkapı Sarayı Hazine-i Hümâyûn’un pazar ve salı günleri olmak üzere halkın ziyaretine açılması düşünülmüşse de bu gerçekleşememiştir.

Mustafa Kemal Atatürk’ün emriyle 3 Nisan 1924 tarihinde halkın ziyaretine açılmak üzere İstanbul Âsâr-ı Atika Müzeleri Müdürlüğü’ne bağlanan Topkapı Sarayı önce Hazine Kethüdalığı, sonra Hazine Müdüriyeti adıyla hizmet vermeye başlamıştır. Bugün ise Topkapı Sarayı Müzesi Müdürlüğü adıyla hizmet vermeye devam etmektedir.

1924 yılında bazı ufak onarımlar yapıldıktan ve ziyaretçilerin gezebilmeleri için gereken idari önlemler de alındıktan sonra Topkapı Sarayı 9 Ekim 1924 tarihinde müze olarak ziyarete açılmıştır. O tarihte ziyarete açılan bölümler Kubbealtı, Arz Odası, Mecidiye Köşkü, Hekimbaşı Odası, Mustafa Paşa Köşkü ve Bağdat Köşkü’dür.[3]

Günümüzde büyük turist kitlelerini kendine çeken saray 1985 yılında UNESCO Dünya Mirasları Listesi'ne giren İstanbul Tarihî Yarımada içerisindeki tarihi eserlerin en başında gelmektedir.[4] Günümüzde müze olarak hizmet vermektedir.[5]

Konu başlıkları [gizle]
1 Topkapı Sarayı'nın Bölümleri
1.1 Bab-ı Hümayun (Saltanat Kapısı)
1.2 I. Avlu (Alay Meydanı)
2 Saray-ı Hümayun ve İç Saray
3 Kaynakça
4 Dış bağlantılar
Topkapı Sarayı'nın Bölümleri [değiştir]Topkapı Sarayı'nın modeli
Topkapı Sarayı, Marmara Denizi, İstanbul Boğazı ve Haliç arasında kalan tarihsel İstanbul yarımadasının ucundaki Sarayburnu’nda Bizans akropolü üzerinde kurulmuştur. Saray, kara tarafından Fatih Sultan Mehmet’in yaptırdığı Sûr-ı Sultâni, deniz tarafından ise Bizans surları ile şehirden ayrılmıştır. Çeşitli kara kapılarıyla ve deniz kapılarıyla saray içerisindeki değişik yerlere açılan kapıların haricinde, sarayın anıtsal girişi Ayasofya'nın arkasında bulunan Bâb-ı Hümâyûn (Saltanat Kapısı)dur. Topkapı Sarayı yönetim, eğitim yeri ve padişahın ikametgahı olması sebebiyle oluşturulan yapılanmaya uygun olarak iki ana bölüme ayrılmıştır. Bunlar, birinci ve ikinci avludaki hizmet yapılarından oluşan Birun ile iç örgütlenme ile ilgili yapılardan oluşan Enderun’dur.[6]
Misafir
13 Kasım 2012 17:35   |   Mesaj #9   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Dağ, ova, yayla, ada, yarımada, körfez, burun, akarsu, göl, dere, çay, koy nedir

yeryüzü şekilleri
Misafir
17 Kasım 2012 11:51   |   Mesaj #10   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
Reklam

Dağ, ova, yayla, ada, yarımada, körfez, burun, akarsu, göl, dere, çay, koy nedir

3 tarafı denizlerle çevrili diyer tarafı karaya bağlı adalara yarımada denir
Cevap Yaz