Cevap Yaz Yazdır
Güncelleme: 7 Nisan 2016  Gösterim: 256.193  Cevap: 14

Sivil Toplum Kuruluşları Nedir?

Misafir
3 Nisan 2013 23:01       Mesaj #1
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Sivil Toplum Kuruluşları
Sivil toplum örgütleri
Sivil Toplum Örgütlerinin Amaçları
TEMA VAKFININ AMAÇLARI
 • Ülkemizde doğal varlıkların ve çevre sağlığın korunması, erozyonla mücadele, toprak örtüsü ve toprağın korunması ve ağaçlandırmanın önemi hakkında kamuoyunu eğitmek ve bilinçlendirmek
 • Erozyon felaketinin doğuracağı sonuçlar, alınacak önlemler konusunda halkımızı bilgilendirmek, bilinçlendirmek ve böylece oluşturulacak bilinçli ve etkin kamuoyu desteği ile hükümetleri erozyonla mücadelede, gerçekçi ve uygulanabilir politikalar üretme ve uygulamaya teşvik etmek
 • Biyoçeşitlilik, toprak, su ve doğal çevrenin korunmasına ilişkin milli politikaların oluşturulmasına yardımcı olmak ve bu esaslardan ödün verilmemesi için mücadele etmek
 • Ağaç ve orman sevgisini topluma mal etmek
 • Hayvancılığın temeli olan çayır ve meraları koruyup, geliştirmek
 • Doğal zenginliklerimizin bilinçsizce kullanılıp, geri dönüşümsüz bir şekilde yok olmasına izin vermeyerek, korumak, geliştirmek ve Türkiye'nin geleceğini güvenceye almak

KIZILAYIN AMAÇLARI
Kızılay’ın amacı, her nerede görülür ise , hiçbir ayrım yapmaksızın insanın acısını önlemeye veya hafifletmeye çalışmak, insanın hayatını ve sağlığını korumak, onun kişiliğine saygı gösterilmesini sağlamak ve insanlar arasındaki karşılıklı anlayışı, dostluğu saygıyı, işbirliğini ve sürekli barışı getirmeye uğraşmaktır. Kızılay ihtiyaç anında dayanışmanın,ıstırap anında eşitliğin, savaşın en kızgın anında insancıllığın, tarafsızlığın ve barışın simgesidir.

AKUTUN AMAÇLARI

AKUT (Arama Kurtarma Derneği), mağaralarda, dağlarda veya diğer yerlerde, doğal afetlerdedernektir. kaybolanların aranması ve bu koşullarda kaza geçirenlerin kurtarılması için etkinlik gösteren bir
Ad: Sivil Toplum Kuruluşları 2.png
Gösterim: 11627
Boyut: 76.5 KB

YEŞİLAYIN AMAÇLARI

Sigara, alkollü içki ve diğer uyuşturucu alışkanlıkları ile mücadele veren ve bütün zararlı alışkanlıklardan halkımızın ve bilhassa gençlerimizin korunması için çalışmalar yapan yani umuma (kamuya) hizmet veren, bu sebeple de “Kamuya Yararlı Cemiyetler” arasında yer alan bir kurumdur.
Kamuya Yararlı Cemiyetler, çalışmaları memleket çapında faydalı olan, ülke ve toplum menfaatine hizmet eden cemiyetlerdir. Bu cemiyetlere hükümetimiz çeşitli yardımlar yapar, birçok kolaylıklar gösterir. Yeşilay’ın çalışmaları da bu şekilde ülkemiz ve milletimiz için faydalı görülmüş ve Yeşilay, 19 Eylül 1934 tarihinde toplanan Bakanlar Kurulu tarafından aynı tarih ve 2-1288 sayılı alınan karar ile kamuya yararlı cemiyetler arasına alınmıştır. Aynı zamanda Yeşilay, gönüllü (amatör) bir halk kuruluşu ve genel yapısı ile bir dokümantasyon ve arşiv merkezidir.

LÖSEVİN AMAÇLARI

Vakfın Amacı LÖSEV' i kurmaktaki amacımız; lösemili ve kan hastası çocukların, sağlık ve eğitim başta olmak üzere her türlü ihtiyaçlarının sağlanmasına yardımcı olmak, bunun yanısıra, kalıtsal ve edinsel kan hastalıkları konusunda ulusal düzeyde tedavi, eğitim ve araştırma kurumları kurmak ve işletmektir.
Türkiye'de her yıl 1000-1200 yeni lösemili çocuk vakası ortaya çıkıyor. Bu durum bazen dar bütçeli ailelerde ebeveyni lösemili çocuk ile diğer çocukları arasında seçim yapmaya kadar zorluyor. Bu sebeple vakfımız gerçekleştirdiği tüm faaliyetlerde, gelir elde etmenin yanısıra, lösemi hastalığını tanıtmayı, lösemili çocukların ve ailelerinin sıkıntılarını topluma aktarmayı ve bu vesileyle toplumu bilinçlendirmeyi amaçlamaktadır.

TÜBİTAK AMAÇLARI

Kurum, Türkiye'de müspet bilimlerde araştırma ve geliştirme faaliyetlerini ülke kalkınmasındaki önceliklere göre geliştirmek, özendirmek, düzenlemek ve koordine etmek; mevcut bilimsel ve teknik bilgilere erişmek ve erişilmesini sağlamak amacı gütmektedir.

TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ
Dernek, öncelikle köklü bir sivil toplum kuruluşu olarak kurulduğu günden beri eğitim alanında faaliyet göstermekte olup, aynı zamanda yeterli maddi olanağa sahip olmayan ahlaklı, anlayışlı ve çalışkan Türk çocuklarının eğitimlerini desteklemekte ve Türk eğitim hayatına maddi ve bilimsel katkılar sağlamaktadır.
Türk Eğitim Derneği'nin 2009 yılı itibariyle kurulu ve eğitim veren 22 okulu bulunmaktadır.

TÜRK HAVA KURUMU
Türkiye’de havacılık sanayisini kurmak; askeri, sivil, sportif ve turistik havacılığın gelişmesini sağlamak için 16 Şubat 1925’te Atatürk’ün emri ile kurulmuş bir dernektir. Kurulduğunda Türk Tayyare Cemiyeti adını taşımaktaydı; 1935 yılında Türk Hava Kurumu (THK) adını aldı.
Son düzenleyen Safi; 7 Nisan 2016 16:23


Misafir
13 Nisan 2014 21:17       Mesaj #2
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Stk nedir?
Stk, Sivil toplum kuruluşları kelimelerinin baş harfleriniden oluşan bir kısaltmadır. Sivil toplum kuruluşlarının görevi devletin gücünün yetmediği konularda araştırma, tesis ve hizmet sağlayarak devlet işlerindeki açığı kapatmaktır
Sivil toplum kuruluşları(Stk) projeler üreten, kar amacı gütmeyen ve kurumsal kimliğe sahip oluşumlardır. Bu oluşum ücretli çalışan personel ve gönüllü çalışanlardan oluşmaktadır.

Türkiye Çevre Vakfı
Türkiye Çevre Vakfı Kamuoyunu aydınlatma, çevre ile ilgili araştırma ve yayın hizmetleri veren vakıf, özellikle çevre hukuku konusunda çaba gösteriyor. Sitede vakıf, yayınları, ve çevre hukuku konusunda bilgiler bulunuyor

Türkiye Çevre Koruma ve Yeşillendirme Kurumu
Türkiye Çevre Koruma ve Yeşillendirme Kurumu Gönüllülük yöntemi ile çalışan kurum ve çevre koruma projeleri, yayınları, güncel çevre felaketleri hakkında bilgiler.

Greenpeace Türkiye
Greenpeace Türkiye Greenpeace ve üyelik hakkında bilgiler, bilimsel raporlar, eylem haberleri ve fotoğrafları, video klipler ve kampanya bilgileri.

Doğal Hayatı Koruma Derneği
Doğal Hayatı Koruma Derneği Worldwildlife Fund (WWF)'ın Türkiye temsilciliğini de yapan dernek ve aktiviteleri hakkında bilgiler, geçmişteki başarılarını içeren bir galeri, ve üyelik bilgileri.

DenizTemiz / Turmepa

Türk denizlerini temiz tutma ve koruma amaçlı bir dernek.

ÇEKUL Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtm

ÇEKUL Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı Türkiye'nin zengin doğal ve kültürel varlıklarını korumak, yaşatmak ve tanıtmak için çeşitli projeler üreten ve uygulamaya koyan kuruluşun tanıtımı, etkinlikler, projeler, eğitim, iletişim bilgileri.

Çevko Çevre Koruma Derneği
Çevko Çevre Koruma Derneği Çevre koruma ve atıkları yeniden değerlendirme faaliyetleri, yayınları ve iletişim bilgileri.
Son düzenleyen Safi; 7 Nisan 2016 17:09
Misafir
9 Mart 2015 14:54       Mesaj #3
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Türkiye'deki Sivil toplum kuruluşları

 • 3K Kavimler Kapısı Sanat Derneği
A
 • AEGEE-Ankara
 • AIDS İle Mücadele Derneği
 • ALS - MNH Derneği
 • Acil Tıp Teknisyenleri Derneği
 • Acil İhtiyaç Projesi Vakfı
 • Adli Tıp Uzmanları Derneği
 • Alzheimer Derneği ve Vakfı
 • Ankara Sinema Derneği
 • Anne Çocuk Eğitim Vakfı
 • Arama Kurtarma Derneği
 • Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği
B
 • Basın Yayın ve İletişim Emekçileri Sendikası
 • Bağımsız Ulaşım-Sen
 • Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneği (BEDD)
 • Berksav
 • Bir Dilek Tut Derneği
 • Birleşik İşçi Sendikası
 • Birlik Dayanışma Hareketi
 • Büro Emekçileri Sendikası
D
 • DenizTemiz Derneği
 • Devlet Tiyatrosu Opera ve Balesi Çalışanları Yardımlaşma Vakfı
 • Doğal Hayatı Koruma Derneği
E
 • Ege Çağdaş Eğitim Vakfı
 • Ege Çevre ve Kültür Platformu
 • Ekolojik Ütopyalar Derneği
 • Epilepsi ve Toplum Derneği
 • EĞİTİM SEN
F
 • Film Sanayii ve Tüm Sanatçıları Güçlendirme Vakfı
 • Film Yönetmenleri Derneği
 • Fişek Enstitüsü
G
 • Gençlik Tiyatroları Oluşumu
H
 • Halkevleri
 • Heinrich Böll Stiftung Derneği (Türkiye)
 • Hukukun Üstünlüğü Derneği
K
 • Kadın Adayları Destekleme ve Eğitme Derneği
 • Kanserli Çocuklara Umut Vakfı
 • Kemik İliği Transplantasyon ve Onkoloji Merkezi Kurma ve Geliştirme Vakfı
 • Kırsal Çevre Ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği
M
 • Mayınsız Bir Türkiye Girişimi
N
 • Nesin Vakfı
O
R
 • Reklamcılar Derneği
 • Rock - A (festival)
S
 • Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
 • Sinema Emekçileri Sendikası
 • Sinema Yazarları Derneği
 • Sivil Toplum Geliştirme Merkezi
 • Sosyal Araştırmalar Vakfı
 • Sosyal Girişim Derneği
 • Sümer Halk Oyunları Topluluğu Gençlik Ve Spor Kulübü Derneği
 • Sırça Yaşamlar Derneği
T
 • Tarih Vakfı
 • Tiyatro Oyuncuları Derneği
 • Toplum Gönüllüleri Vakfı
 • Toplum ve Hukuk Araştırmaları Vakfı
 • Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat İçin Vakıf
 • Tüketiciler Birliği
 • Tüketiciyi Koruma Derneği
 • Türk Akciğer Kanseri Derneği
 • Türk Eczacıları Birliği
 • Türk Göğüs Cerrahisi Derneği
 • Türk Hematoloji Derneği
 • Türk Hemşireler Derneği
 • Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği
 • Türk Kardiyoloji Derneği
 • Türk Metal Sendikası
 • Türk Nefroloji Derneği
 • Türk Psikologlar Derneği
 • Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği
 • Türk Toraks Derneği
 • Türkiye Acil Tıp Derneği
 • Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı
 • Türkiye Bilişim Vakfı
 • Türkiye Egitim, Ögretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası
 • Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı
 • Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
 • Türkiye Filateli Dernekleri Federasyonu
 • Türkiye Gazeteciler Cemiyeti
 • Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği
 • Türkiye Nükleer Tıp Derneği
 • Türkiye Organ Nakli Derneği
 • Türkiye Psikiyatri Derneği
 • Türkiye Sakatlar Derneği
 • Türkiye Tanıtım Araştırma Demokrasi ve Laik Oluşum Vakfı
 • Türkiye Ulusal Verem Savaşı Dernekleri Federasyonu
 • Türkiye Yazarlar Sendikası
 • Türkiye Çevre Eğitim Vakfı
 • Türkiye Öğretmenler Sendikası
 • Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı
 • Türkiye İnsan Hakları Kurumu
 • Türkiye İşitme Konuşma Rehabilitasyon Vakfı
 • Tıbbi Onkoloji Derneği
U
 • Umut Vakfı
 • Umut Çocukları Derneği
V
 • Viral Hepatitle Savaşım Derneği
Y
 • Yakınlarını Kaybetmiş Aileler Derneği
Ç
 • Çağdaş Gazeteciler Derneği
 • Çağdaş Sinema Oyuncuları Derneği
 • Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği
 • Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı
 • Çevre Koruma ve Araştırma Vakfı
 • Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı
 • Çocuk Destek Grubu
Ö
 • Öğretim Elemanları Sendikası
İ
 • İnsan Hakları Gündemi Derneği
 • İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği
 • İstanbul Kültür Sanat Vakfı
 • İzmir Kültür Sanat Eğitim Vakfı
 • İzmirli Sanatçılar Birliği Derneği
Son düzenleyen Safi; 8 Nisan 2016 13:48
Misafir tarafından gönderilmiş olan #4 numaralı mesaj 'en iyi cevap' seçilmiş ve ilk mesaja eklenmiştir.
13 Mayıs 2015 16:52       Mesaj #5
ahmetseydi - avatarı
SMD Je Taime
Ülkemizde çocuk hakları ile ilgili faaliyetlerde bulunan sivil toplum kuruluşları;
 • Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
 • Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı (TKMCV)
 • Mutlu Yuva Mutlu Yaşam Derneği
 • Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı
 • Geleceğimizin Çocukları Vakfı
 • KIMSEV – Kimsesiz Ve Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
Vizyon ve Misyon
Toplumun değişmesi ve gelişmesi Artan, değişen ve gün geçtikçe çeşitlilik arz eden sosyal sorunları en aza indirgemek, Bireylerin gelişimlerine ve toplumun değişen koşullarına uyum sağlamalarına destek olmak, Sosyal bilinci geliştirmek, Toplumdaki dezavantajlı kesimlere gereksinimleri doğrultusunda katkıda bulunmak gibi amaçlar gütmektedir. Çocuk, genç, kadın, özürlü ve yaşlılarımıza sürekli koruma ve bakım hizmeti yanında koruyucu, önleyici hizmetler sunarak toplum refahının arttırılması için çalışmak İnsanların hakları olan kaynaklara ulaşmasını sağlamak İnsanların problem çözme kapasitelerini geliştirmek İnsanın ve toplumun yaşam kalitesini yükseltmek Sosyal hizmet alanında çalışan gönüllü kişi ve kuruluşları, kaynakların etkin ve doğru kullanımı için ihtiyaç doğrultusunda gerekli noktalara yönlendirmek ve bu kişi ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı (TKMCV)

1979 yılında gönüllü kişiler tarafından kurulan Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı (TKMCV), her çocuğun şefkat, sevgi ve anlayış görme, yeterli beslenme ve sağlıklı bir ortamda yaşama, oyun ve eğlence olanaklarından yararlanma, çağdaş bir eğitim alma ve yeteneklerini geliştirme, kısaca insan haysiyetine yakışır bir şekilde yaşama hakkı olduğuna inanmaktadır.
Kurup yaşattığımız “Çocukköyleri” ile ailesi olmayan veya terk edilen, kişisel varlığı tehdit altında olan, ihmal veya istismara uğramış, kötü alışkanlıklara karşı savunmasız bırakılmış korunmaya muhtaç çocukları (Koruncukları), toplumda başarılı bireyler haline getirmek ve ülkemizde yaşanan korunmaya muhtaç çocuklar sorununa da çözüm sunarak örnek teşkil etmek.

Amaç
Ülkemizin geleceği olan çocuklara gerek kamu gerekse özel kesimce sahip çıkıp, bedenen, ahlaken ve fikren olumlu gelişmeleri için maddi manevi destek sağlamak, güvenlik duygularının aşılanmasına, ileride toplum içinde yapıcı ve verimli kişilik kazanmalarına çalışmak ve bu doğrultudaki imkânların değerlendirilmesi neticesinde daha çok korunmaya muhtaç çocuğa daha kaliteli ve kapsamlı hizmet götürülerek bu çocukları topluma kazandırmak.

Mutlu Yuva Mutlu Yaşam Derneği
Mutlu Yuva Mutlu Yaşam Derneği; Nihai Faydalanıcı kitle olarak çocuk yuvarında toplu halde yaşayan 3-6 yaş grubundan başlayan kimsesiz çocuklar gözetilmektedir. Dernek marifetiyle, normal yaşam alanlarında kiralanan ve tefriş edilen evlerde 5 – 6 çocuk barındırılmakta; her evde 3 bakıcı bayan istihdam edilmektedir. Bu projeyle, çocukların sosyal hayata adapte olarak büyümesi, Türk aile yapısına uygun olarak yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Amaç
Korunmaya muhtaç, yetim ve risk altındaki çocukları topluma kazandırmak için Çocuk Köyü, Çocuk Evi, Çocuk ve Gençlik Merkezi, Özel Çocuk Yuvası, Ana Okulu, Yurt, Pansiyon, Bakım Merkezi, Gündüz Bakımevi, Okul, Kurs, Kişisel Gelişim Merkezi, Meslek Edindirme Eğitim Merkezi, Koruma ve Bakım Rehabilitasyon Merkezi, Rehberlik Merkezi ve benzeri tesisleri açmak ve işletmek, bu müesseseleri açan ve işleten kişi ve kurumlara her türlü yardım ve destek almak ve destek vermek.
Korunmaya muhtaç, yetim ve risk altındaki çocuklar ve onların bakım ve eğitimleri konularında nitelikli eleman yetiştirmek için eğitim merkezleri açmak.
Korunmaya muhtaç, yetim ve risk altındaki çocuklar için koruyucu aile bulunmasına yardımcı olmak.
Ailelerin korunmaya muhtaç ve yetim çocukların problemlerine yardımcı olmalarına yönelik proje ve programlar yapmak ve uygulamak.
Yetiştirme yurtlarından çıkan gençleri topluma kazandırmak ve uyum sağlamaları için rehberlik hizmetleri sunmak, istihdamlarına yardımcı olmak.
Aile ortamından kopmuş sokaklarda yaşayan, sorunlu, maddi manevi yardıma muhtaç olup kötü koşullarda çalıştırılan, istismara uğrayan, evini terk etmiş, yetim kalmış, kanunla ihtilafa düşmüş, madde (tiner, esrar, eroin, alkol vb.) bağımlısı olan çocuk ve gençleri topluma ve ailelerine kazandırılmaları ile ilgili eğitim ve kültürel çalışmalar ve projeler yapmak ve uygulamak.
Ad: Sivil Toplum Kuruluşları 4.jpg
Gösterim: 7203
Boyut: 36.7 KB

Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı

1979 yılında gönüllü kişiler tarafından kurulan Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı, aile sevgisi içinde kimsesiz çocukları barındırmak ve eğitmek, ruhen ve bedenen olumlu yönde gelişmelerini sağlamak ve yapıcı kişilikler kazanmalarına çalışmak hedefiyle, ilk Türk çocuk köyü “Bolluca Çocukköyü”nü 1992 yılında korunmaya muhtaç çocukların hizmetine açmıştır.
Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı, daha çok korunmaya muhtaç çocuğa daha kaliteli ve kapsamlı hizmet götürerek ülkemizin geleceği olan çocuklara sahip çıkıp, onları gerçekten topluma kazandırabilmek gayretindedir. 52 Bin m² arsa üzerinde inşa edilen Bolluca Çocukköyünde, Uluslararası SOS Çocuk Köyleri modeli uygulanmıştır. SOS Uluslararası Çocuk Köyleri Birliği, bugün içinde 29 Müslüman ülkenin de bulunduğu, dünyanın birçok ülkesinde çocuk köyleri kurulmasında öncülük eden ve bu konuda doğrudan destek veren bir yardım kuruluşudur.

Geleceğimizin Çocukları Vakfı
1997 yılında kurulan Geleceğimizin Çocukları Vakfı olarak, amacımız, başta korunmaya muhtaç çocuklar olmak üzere, her yaştan insanımızı yeniden topluma kazandırmak yönünde gereken her türlü yatırımı yapmayı ve tüm gerekli olanakları sağlamayı amaçlamaktayız. Çocuklarımızın her türlü eğitim ve öğretim giderlerini karşılayarak, insanca yaşayabilecekleri ortamlar yaratarak, okul, çocuk yuvası, aş evi ve sığınma evi gibi eğitim kurumları kurarak Türk insanının çağdaş düzeye ulaşmasında katkıda bulunmak için çalışmaktayız.
1997 yılında kurulan vakfımız, Edirnekapı, Halkalı ve Bahçelievler’de bulunan üç tane yurt binasını vakfımıza bağışlanan belediye arsaları üzerine vakfımız kaynakları ile inşa ettirmiş, Halkalı ve Bahçelievler yurt binalarını 1998 yılında SHÇEK ile imzaladığı protokol çerçevesinde Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’na (SHÇEK) devretmiştir. Vakıf, yasalar gereği, hizmetlerini SHÇEK ile işbirliği içinde yürütmektedir. Yapılan protokolle vakfımıza yollanan, devlet tarafından koruma altına alınmış kimsesiz veya ailesi parçalanmış toplam 150 çocuğumuz ev-yuva haline dönüştürülmüş vakfımız binalarında barınmaktadır. Bu çocuklarımızın yaşam standardı vakfımız sorumluluğu altındadır. Biz yukarıda anlatılan devletin sağladığı imkanların çocukların gelişimine yetmediği gerçeğinden hareketle, Edirnekapı Çocuk Yuvasında Entegre Çocuk Bakım Sistemi (detayı için ‘Projelerimiz’ başlığını tıklayınız.) adını verdiğimiz sistemimizi uygulamaktayız ve çocuklarımızın ihtiyaçlarını, üç ayrı kavram altında, fiziksel, ruhsal ve eğitimsel olarak bütünleşmiş bir şekilde ele almakta ve uygulanması için gerekli kadroları vakıf olarak istihdam etmekteyiz.

KIMSEV – Kimsesiz Ve Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı
Kısa adı KIMSEV olan Kimsesiz Ve Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı, 1997 yılında kuruldu. kuruluş amacı sokakta kimsesi olmayan veya kimsesi olupta sokağa itilmiş gençlerimizi barındırıp, okutup yetiştirip topluma kazandırmayı amaç edinen vakfımız bugün daha iyi hizmet verebilmek için toplumun bütün bireyleri ile el ele vererek bize ait olan bu gençlere hizmet edebilmek çabasındadır.
İsterseniz hemen hemen her gün karşılaştığımız ama görmediğimiz sokak çocuklarını kısaca tanıyalım; Çevremizde bizlerle birlikte vakit geçiren akşam olunca sığınacak hiçbir yeri içecek bir tabak çorbası, sıcak bir yatağı olmayan, soğukta titreyen, sıcakta terleyen yanında nazlanabileceği kimsesi olmayan, şefkatten uzak korumasız, sokağın bütün tehlikeleri ile beraber yaşam mücadelesi veren kişidir sokak çocuğu…
İşte bunun için sokakta caddede herhangi bir yerde karşılaştığımız gençlere acımak üzülmek yetmez bu gençlerin tinerci ve balici olmasını istemiyorsak sokakta onlardan çekinmeden yürüyebilmek onlara sevgi ve şefkat elimizi uzatmak bu çalışmaları yapan KİMSEV Korunmaya Muhtaç Kimsesiz Çocuklar Vakfı faaliyetlerini görmemiz bu faaliyetlerin içinde bir hizmet gönüllüsü olarak bulunmak düşüncesi ile yarın çok geç olmadan gelin KİMSEV e ne yapabileceğiniz kararını kendiniz verin.
Topluma faydalı gençler kazandırmak Amacımız kimsesi olmayan veya kimsesi olupta sokağa itilmiş gençlerimizi barındırıp, okutup yetiştirip topluma kazandırmak. Yaşama mücadelesi veren çocuklarımızı korumak
Şefkatten uzak korumasız, sokağın bütün tehlikeleri ile beraber yaşam mücadelesi veren çocuklarımızı koruma altına almak.
El ele hizmet edebilmek
Son düzenleyen Safi; 7 Nisan 2016 16:27
1 Mart 2016 19:29       Mesaj #6
Safi - avatarı
SMD MiSiM
Sivil Toplum Kuruluşları Tarihçesi

Uluslararası STK’ların tarihi 19. yüzyılın ortalarına kadar uzanmaktadır. Köleliğe karşı ve kadın haklarının kazanılması konularında çok önemli roller oynayan STK’ların etkinlikleri Dünya Silahsızlanma Konferansında en üst düzeye ulaşmıştır. Ancak bugünkü manası ile “Sivil Toplum Kuruluşu” kavramı ilk defa 1945 yılında Birleşmiş Milletler teşkilatının kuruluşu sırasında, kuruluş beyannamesinin 10. Bölümününün 71. Maddesinde devlet ve üye ülkelere ait olmayan kuruluşların danışmanlık rolü ile ilgili tanımlamada kullanılmıştır. Sivil Toplum Kuruluşlarının sürdürülebilir kalkınma alanındaki hayati rolleri ilk defa Birleşmiş Milletlerin STK’lar ile BM arasında sıkı danışmanlık ilişkilerinin düzenlendiği 21. ajandasının 27. Başlığında dile getirilmiştir.

Sivil toplum kuruluşları oda, sendika, vakıf ve dernek adı altında faaliyet gösterir. Vakıf dernekler topluma yararlı bir hizmet geliştirmek için kurulmuş yasal topluluklardır. Sivil Toplum Kuruluşları, herhangi bir devlet organından bağımsız bir şekilde özel kişilerin girişimiyle kanuni olarak kurulmuş her türlü organizasyon için kullanılan genel bir terimdir. STK’ların tamamen veya kısmen devlet organları tarafından desteklendiği durumlarda bile STK bünyesinde herhangi bir devlet yetkilisi bulunmadıkça kurumun STK olma özelliğinin devam ettiği kabul edilir.
Küresel Örgütler

20. yüzyıl boyunca, küreselleşme STK’ların önemini artırmıştır. Çoğu sorunların ülkelerin kendi içinde çözülmesi imkansızdır. Uluslararası antlaşmalar ve Dünya Ticaret Örgütü gibi Uluslararası Örgütler finansal alandaki büyük aktörlerin çıkarlarına odaklı olarak algılanmaktadırlar. Bu alandaki dengesizliği gidermek için STK’lar insani konular, kalkınma yardımları ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında gelişim göstermişlerdir. Buna bir örnek olarak Dünya Ekonomik Forumuna rakip bir toplantı olarak heryıl düzenlenen Dünya Sosyal Forumunun heryıl Ocak ayında Dünya Ekonomik Forumunun düzenlendiği Davos’ta düzenlenmesi belirtilebilir. 5. Dünya Sosyal Forumu Ocak 2005 tarihinde 1.000’den fazla uluslararası STK temsilcisinin katılımı ile toplanmıştır.


Bazı Sivil Toplum Kuruluşlarının Görevleri
Ad: Sivil Toplum Kuruluşları 1.jpg
Gösterim: 8293
Boyut: 72.8 KB

Ülkemizde Yüzlerce Sivil toplum kuruluşu, dernekler ce vakıflar bulunmaktadır, Bunların içerisinde en çok bilinen kuruluşlarından bazılarının isimleri ve görevleri şu şekildedir.

Tema
: Ülkemizde doğal varlıkların ve çevre sağlığının korunması, erozyonla mücadele, toprak örtüsü ve toprağın korunması ve ağaçlandırmanın önemi hakkında kamuoyunu eğitmek ve bilinçlendirmek.

Akut: Temel görevi, dağ ve diğer doğa kazalarında, doğal afetlerde, yetkili ve imkanı dahilinde tüm koşullarda, zor durumda kalmış, yardıma ihtiyacı olan, yardım talep eden herkesin yardımına koşmaktır.

Kızılay : Doğa olaylarında zarar görenlere çadır, battaniye, giysi ve yiyecek yardımları yapar. Bunun için önceden bu maddeleri depo eder. Yoksul, kimsesiz ve düşkünler için aşevleri açar. Sağlık merkezleri kurar. Kurduğu kan bankası ile halkın yaptığı kan bağışlarını kabul eder, gereksinme duyanlara bu kanları verir.

Yeşilay
: Sigara, içki ve uyuşturucu maddeler sağlığımızı olduğu gibi, aile ve toplum hayatımızı bozarak büyük zararlar verir. Yeşilay Derneği bu zararlı alışkanlıklardan kurtulmayı ve yakalanmamayı sağlamak amacıyla 5 mart 1920 tarihinde kurulmuştur.

LÖSEV: lösemili ve kan hastası çocukların, sağlık ve eğitim başta olmak üzere her türlü ihtiyaçlarının sağlanmasına yardımcı olmak, bunun yanısıra, kalıtsal ve edinsel kan hastalıkları konusunda ulusal düzeyde tedavi, eğitim ve araştırma kurumları kurmak ve işletmektir.

TEV : Türk Eğitim Vakfının Temel amacı yetenekli fakat maddi olanaklardan yoksun çocukların ve gençlerin eğitim ve öğrenimlerini sağlamak için yardım etmek, ülkemize ve insanlığa katkılar yapacak öncü gençleri ve onların yetişecekleri eğitim sistemini desteklemek.

ÇYDD:
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği : Atatürk ilke ve devrimlerini korumak, geliştirmek, çağdaş eğitim yoluyla çağdaş insan ve çağdaş topluma ulaşmak amacını güden Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, ülkenin “çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkması” ülküsü için bilgi, beceri ve deneyim birikimiyle, gönüllü çalışan bir sivil toplum örgütüdür

Kamu iş
: üyelerinin mevzuat ve toplu iş sözleşmelerinden doğan hak ve menfaatlerini korumak, üyelerinin işyerlerinde iş ve çalışma şartlarını memleket ekonomisine, mevzuata ve üyelerin menfaatlerine uygun olarak verimliliği arttıracak şekilde düzenleyici tedbirler alınmasını ve geliştirilmesini sağlamak, üyeleri adına toplu iş sözleşmesi akdetmek, ana hatları ile mevzuat yönünden tatbikat beraberliğini sağlamak, işverenler ile işçiler, işçi teşekkülleri arasında iyi münasebetler ve karşılıklı işbirliği kurulmasını teşvik, devamını temin ve üyelerini mevzuat dairesinde temsil etmektir.

TOBB : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Odalar ve borsalar arasında birlik ve dayanışmayı sağlamak, ticaret ve sanayinin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, üyelerinin mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, üyelerin birbirleriyle ve halkla olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere meslek disiplinini ve ahlakı korumaktır.

TSK Mehmetcik Vakfı: Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı, ülkemizin ve milletimizin güvenliği için canlarını hiçe sayarak görev yapan erbaş ve erlerimizden şehit olan veya herhangi bir nedenle hayatını kaybedenlerin bakmakla yükümlü oldukları yakınları ile gazi ve engelli Mehmetçiklere sosyal ve ekonomik destek sağlamak amacıyla 17 Mayıs 1982 tarihinde kurulmuştur.

Türkiye Diyanet vakfı
: İslâm dininin gerçek hüviyeti ile tanıtılmasında, toplumun din konusunda aydınlatılmasında Diyanet İşleri Başkanlığı’na yardımcı ve destek olmak, gereken yerlerde cami yapıp donatmak, fakir hastalar için tedavi kurumları açıp işletmek, zekat, fitre gibi Müslüman vatandaşlarımız tarafından yapılacak yardımları şartlarına uygun olarak toplumdaki ihtiyaç sahiplerine intikal ettirerek sosyal yardım ve hizmeti geliştirmektir.Son düzenleyen Safi; 7 Nisan 2016 16:27
1 Mart 2016 19:41       Mesaj #7
Safi - avatarı
SMD MiSiM
Türkiye’deki Sivil Toplum Kuruluşları

Türkiye’deki Vakıflar
Vakıf statüsünde kurulmuş sivil toplum kuruluşları
Ankara Losemili Cocuklar Vakfı (LÖSEV)
Beyaz Nokta Gelişim Vakfı
Bilim ve Sanat Vakfı (BİSAV)
Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL)
Çocuk Vakfı
Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı (GYV)
Geleceğimizin Çocukları Vakfı (GCV)
ICEP Uluslararası Kültürel Değişim Programları Burs Vakfı
İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV)
İlköğretim Okullarına Yardım Vakfı (İLKYAR)
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV)
Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV)
Kafkas Vakfı
Nesin Vakfı
Nezih Danyal Karikatür Vakfı
Osmanlı Araştırmaları Vakfı
Reklamcılık Vakfı
Sağlık Vakfı
Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı (SSYV)
Sigarayla Savaşanlar Vakfı
Sosyal Demokrasi Vakfı (SODEV)
Su Vakfı
Tarih Vakfı
TEMA Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı
Temiz Enerji Vakfı (TEMEV)
Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG)
TSK Mehmetçik Vakfı
Turkiye İnsan Hakları Vakfı
Türk Demokrasi Vakfı
Türk Dış Ticaret Vakfı (TDV)
Türk Eğitim Vakfı (TEV)
Türk Kalp Vakfı
Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Vakfı (TKBBV)
Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı
Türk Tanıtma Vakfı (TÜTAV)
Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı (TAPV)
Türkiye Bilişim Vakfı (TBV)
Türkiye Can Çocuklar Eğitim Koruma ve Yaşam Vakfı (CANEV)
Türkiye Diyanet Vakfı
Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV)
Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV)
Türkiye Gaziler Kültür ve Dayanışma Vakfı
Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV)
Türkiye Infertilite Vakfı (TİVAK)
Türkiye Milli Kültür Vakfı (TMKV)
Türkiye Teknik Elemanlar Vakfı (TUTEV)
Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV)
Türkiye Zeka Vakfı (TZV)
Ulusal Politika Araştırmaları Vakfı (UPAV)
UM:AG Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı
Umut Vakfı
Vakıflar Genel Müdürlüğü
Vehbi Koç Vakfı
WWF-Türkiye Doğal Hayatı Koruma Vakfı
Yüksek Öğrenimde Rehberliği Tanıtma ve Rehber Yetiştirme Vakfı

Türkiye’deki Dernekler

Dernek statüsünde kurulmuş sivil toplum kuruluşları.
AIDS Savaşım Derneği
AKUT Arama Kurtarma Derneği
Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD)
Bilişim Sektörü Derneği (TÜBİDER)
Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD)
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD)
Deniz Feneri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği
Gümrük Müfettişleri Derneği
Hasta ve Hasta Yakını Hakları Derneği (HAYAD)
İktisadî Girişim ve İş Ahlâkı Derneği (İGİAD)
İnsan Hakları Derneği
İş Hayatı Dayanışma Derneği (İŞHAD)
Linux Kullanıcıları Derneği
Mahalli İdareler Derneği
Otomotiv Sanayi Derneği (OSD)
Özel Dedektifler Derneği
Reklam Yaratıcıları Derneği (RYD)
Reklamcılar Derneği
Tüm Tüketicileri Koruma Derneği (TTKD)
Türk Arşivciler Derneği
Türk Dış Ticaret Derneği
Türk Farmakoloji Derneği (TFD)
Türk Hemşireler Derneği (THD)
Türk Kardiyoloji Derneği
Türk Psikologlar Derneği
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği (PDR)
Türk Radyoloji Derneği
Türk Serbest Mimarlar Derneği
Türk Sosyal Bilimler Derneği
Türk Toraks Derneği
Türkiye Acil Tıp Derneği
Türkiye Aile Planlaması Derneği
Türkiye Bilişim Derneği (TBD)
Türkiye Diyetisyenler Derneği
Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği
Türkiye Kızılay Derneği
Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği (TMUD)
Türkiye Psikiyatri Derneği
Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD)
Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TYD)
Ulusal Franchising Derneği (UFRAD)
Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND)
Vergi Denetmenleri Derneği
Veteriner Sağlık Teknisyenleri Derneği
Yazılım Sanayicileri Derneği (YASAD)


Türkiye’deki Sendikalar

İşçi Sendikalar, İşveren Sendikaları, İşçi Federasyonları, İşveren Federasyonları, TÜRK-İŞ, DİSK, TİSK, HAK-İŞ, KAMU-SEN, KESK… gibi kuruluşlardır.
BASS-SEN Banka ve Sigorta İşçileri Sendikası
BELEDİYE-İŞ Türkiye Belediyeler ve Genel Hizmetler İşçiler Sendikası
BEM-BİR-SEN Belediye ve Mahalli İdare Çalışanları Birliği Sendikası
BES Büro Emekçileri Sendikası
BİRLEŞİK METAL-İŞ Birleşik Metal İşçileri Sendikası
BTS Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası
BÜRO MEMUR-SEN Büro Memurları Sendikası
ÇELİK-İŞ Demir, Çelik, Metal ve Metal Mamulleri İşçileri Sendikası
ÇEİS Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası
DEMİRYOL-İŞ Türkiye Demiryolu İşçileri Sendikası
DİSK Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu
EĞİTİM-BİR-SEN Eğitimciler Birliği Sendikası
EĞİTİM-SEN Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası
GENEL MADEN-İŞ Genel Maden İşcileri Sendikası
GENEL-İŞ Türkiye Genel Hizmet İşçileri Sendikası
HAK-İŞ Konfederasyonu
HAVA-İŞ Türkiye Sivil Havacılık Sendikası
HİZMET-İŞ Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası
İNTES Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası
KAMU-İŞ Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası
KAMU-SEN Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu
KESK Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu
KRİSTAL-İŞ Cam, Çimento, Seramik ve Toprak Sanayi İşçileri Sendikası
LASTİK-İŞ Türkiye Petrol, Kimya ve Lastik Sanayi İşçileri Sendikası
MADEN-İŞ Türkiye Maden İşçileri Sendikası
MEMUR-SEN Memur Sendikaları Konfederasyonu
MESS Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası
ORMAN-İŞ Türkiye Orman İşçileri Sendikası
ÖZ İPLİK-İŞ Tüm Dokuma İplik Trikotaj ve Giyim Sanayi İşçileri Sendikası
PETROL-İŞ Türkiye Petrol Kimya Lastik İşçileri Sendikası
PÜİS Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası
SAĞLIK-İŞ Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası
SES Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
SOSYAL-İŞ Türkiye Sosyal Sigortalar, Eğitim, Büro, Ticaret, Kooperatif ve Güzel Sanatlar

İşçileri Sendikası

TARIM-İŞ Türkiye Orman, Topraksu, Tarım ve Tarım Sanayi İşçileri Sendikası
TEK GIDA-İŞ Türkiye Tütün Müskirat Gıda ve Yardımcı İşçileri Sendikası
TEKSİF Türkiye Tekstil Örme ve Giyim Sanayi İşçileri Sendikası
TES-İŞ Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası
TGS Türkiye Gazeteciler Sendikası
TİSK Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu
TOLEYİS Türkiye Otel Lokanta Dinlenme Yerleri İşçileri Sendikası
TÜRK EĞİTİM-SEN Türkiye Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası
TÜRK HARB-İŞ Türkiye Harb Sanayi ve Yardımcı İşkolları İşçileri Sendikası
TÜRK KOOP-İŞ Türkiye Kooperatif ve Büro İşçileri Sendikası
TÜRK-İŞ Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu
TÜRKİYE HABER-İŞ Türkiye Posta, Telgraf, Telefon, Radyo ve Televizyon İşçileri ve Hizmetlileri Sendikası
TÜTSIS Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası
YOL-İŞ Türkiye Yol, Yapı, İnşaat İşçileri Sendikası

Türkiye’deki Meslek Kuruluşları

Meslek Kuruluşları, Odalar, Birlikler, Mühendis Odaları, TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, TOBB Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği… gibi kuruluşlardır.
Basın Konseyi
Çevre Mühendisleri Odası
Elektrik Mühendisleri Odası
Fizik Mühendisleri Odası
Gemi Mühendisleri Odası
Gıda Mühendisleri Odası
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
İç Mimarlar Odası
İnşaat Mühendisleri Odası
Jeofizik Mühendisleri Odası
Jeoloji Mühendisleri Odası
Kimya Mühendisleri Odası
Maden Mühendisleri Odası
Makina Mühendisleri Odası
Metalürji Mühendisleri Odası
Meteoroloji Mühendisleri Odası
Mimarlar Odası
Petrol Mühendisleri Odası
Peyzaj Mimarları Odası
PTSB Türkiye Pamuklu Tekstil Sanayicileri Birliği
Şehir Plancıları Odası
Tekstil Mühendisleri Odası
TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
TOBB Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
TUREB Türkiye Turist Rehberleri Birliği
Türk Dişhekimleri Birliği
Türk Veteriner Hekimleri Birliği
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti
Türkiye Madeni Eşya Sanatkarları Federasyonu
TürkMMMB Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği
Türkiye Barolar Birliği
TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği1 Mart 2016 20:37       Mesaj #8
Safi - avatarı
SMD MiSiM
Sivil Toplum Kuruluşları Etkinlik Alanları şunlardır
 • Eğitim
 • Sağlık
 • Sosyal Yardımlaşma
 • İnsan Hakları
 • Doğal Afetler
 • Bilim ve Teknoloji
 • Çevre

1.Eğitim Alanında Faaliyet Gösteren Kuruluşlar:
 • Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV)
 • Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV)
 • Millî Eğitim Vakfı (MEV)
 • Çağdaş Eğitim Vakfı (ÇEV)
 • Türk Eğitim Vakfı (TEV)
 • Özel Eğitime Muhtaç Çocuklara Yardım Derneği (ERAM)
 • Türk Eğitim Derneği (TED)
 • Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD)
 • Türkiye Can Çocuklar Eğitim Koruma ve Yaşam Vakfı (CANEV)
2.Sağlık Alanında Faaliyet Gösteren Kuruluşlar:
 • Kızılay
 • Yeşilay
 • Türk Kalp Vakfı
 • Türk Böbrek Vakfı
 • Sigarayla Savaşanlar Vakfı
 • Lösemili Çocuklar Vakfı
 • Türk Diyabet Vakfı
 • Fiziksel Engelliler Vakfı
 • Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı

3.Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Alanında Faaliyet Gösteren Kuruluşlar:
 • Mehmetçik Vakfı
 • Türk Hava Kurumu
 • Kızılay
 • Kimse Yok mu Yardımlaşma Derneği
 • Darülaceze
 • Can Suyu Yardımlaşma Derneği
 • İnsani Yardım Vakfı
 • Dost Eli Yardımlaşma Derneği

4.İnsan Hakları Alanında Faaliyet Gösteren Kuruluşlar
:
 • İnsan Hakları Derneği
 • Kadın Haklarını Koruma Derneği
 • Sokak Çocuklarını Koruma Derneği
 • Tüketicileri Koruma Derneği
 • Umut Çocukları Derneği

5.Doğal Afetlerde İlk Yardım ve Arama Kurtarma Alanında Faaliyet Gösteren Kuruluşlar:

 • Kızılay - AKUT (Arama Kurtarma Timi)
 • Arama Kurtarma Araştırma Derneği
 • Acil Tıp Derneği

6.Çevre Alanında Faaliyet Gösteren Kuruluşlar
:
 • TEMA Vakfı (Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma Vakfı)
 • Doğal Hayatı Koruma Derneği Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL)
 • Türkiye Tabiatını Koruma Derneği
 • Deniztemiz Derneği
 • Türkiye Çevre Koruma ve yeşillendirme Kurumu (TÜRÇEK)
 • Yeşil Barış Örgütü (Greenpeace)

7. Bilim ve Teknoloji Alanında Faaliyet Gösteren Kuruluşlar:

 • Bilim ve Sanat Vakfı (BİSAV)
 • Türk Zeka Vakfı (TZV)
 • Tarih Vakfı
 • Türkiye Bilişim Vakfı
7 Nisan 2016 15:33       Mesaj #9
Safi - avatarı
SMD MiSiM
SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİNİN ÖNEMİ VE YARARI
Sivil Toplum örgütlerinin yaygın olduğu ve kabul gördüğü toplumlarda/ülkelerdeki sorunların, problemlerin çözümlerinin daha kolay olduğu, kurum ve kuruluşlar arasındaki ilişki ve münasebetlerinde daha medeni ve hoşgörülü bir şekilde yürüdüğü veya yürütüldüğü su götürmez bir gerçektir. Ki, Avrupa Birliği Ülkelerinde bizim aklımızın ucundan bile geçiremeyeceğimiz konum ve başlıklarda örgütlü, örgütlenmiş sayısız sivil toplum, dernek, sendika ve kurumları mevcuttur. (Eşeklerin haklarını savunma ve koruma adına eşek sahipleri sendikası vb.)
Ülkemizde ise bu hususlar diğer hususlarda da görüldüğü gibi örgütçülük, örgütleme, dernekçilik, sendikacılık, ya istismara uğratılmış, ya şahsi çıkar ve hesaplara feda edilmiş, ya da amaç dışı mecralara çekilip konu tamamen saptırılmış, işin cılkı çıkarılmış, o da olmadı; bazıları da yolsuzlukla anılır olmuştur.
Ama yine de bütün bu olan bitenlere, olumsuzluklara rağmen sivil topum örgütlerinin , dernek, vakıf, ve ya sendikaların yararlarını, toplumumuza ve ülkemize olan katkılarını da inkar edemeyiz, görmekten gelemeyiz. Hem bu konularla ilgili örgütlülüğün, birlik ve beraberliğin önemini vurgulayan bizi bu hususlarda teşvik eden birlik ve beraberliğe sevk eden, dilimize yerleşmiş birçok deyimlerimiz vardır.(Bir elin nesi var,iki elin sesi var.Birlikten kuvvet doğar. Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için vb.)
Bu kapsamda bir süredir çalışmalarını sürdürdüğümüz kısa adı GEMDER olan “Güz Gülleri Emeklileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği” kuruluş gaye ve amaçları doğrultusunda kuruluş bildirimini 05.11.2008 tarihinde ilgili birimlere vermiş olup kuruluş onayını beklemekteyiz. Bu konu ile ilgili daha geniş bilgiyi ve dernek tüzüğümüzü ileriki sayılarımızda gazeteniz PES’de bulabilirsiniz.
Ayrıca insanların yalnız başına çözemediği, hal yoluna koyamadığı sorunları birlik olarak birbirlerine güç ve destek vererek maddi anlamda olsun, manevi anlamda olsun üstesinden gelmenin problemlerin çözümünün, işleri hal yoluna koymanın mümkün olacağının, kolaylaşacağının, en azından yalnızlık hissinden kurtulacağının, arkanda bir güç, bir yardımcı olduğu hissi vereceği gibi birlikteliğin ve beraberliğin daha büyük güç daha etkin bir mücadele vasıtası olacağının iki taraf arasında denge unsuru, söz hakkı, savunma ve talep etme avantajı sağlayacağını da unutmamak gerekir. Diğer taraftan ise örgütçülüğün; modernliğin,gelişmişliğin ve medeniyetinde vazgeçilmez enstrümanlarından olduğu , bu enstürümanların hepimize lazım olabileceği ve onu korumamız ve yaşatmamız gerektiğininde altını çizmemiz lazım diye düşünüyorum.
7 Nisan 2016 15:34       Mesaj #10
Safi - avatarı
SMD MiSiM
Türkiye, demokratikleşmenin önemli bir göstergesi olan sivil toplum örgütlenmesi alanında çok hızlı gelişmelere sahne olmaya başlamıştır. Toplumsal sorumlulukları gönüllü olarak üstlenmeyi hedefleyen vakıf, dernek ve vatandaş girişimleri gibi sivil toplum kuruluşlarının sayıları her geçen gün artmaktadır. Ayrıca bu kuruluşların önemli bir çoğunluğu uluslararası veya merkezi yurtdışında bulunan benzerleri ile ilişki içindedir.

Vakıflar. Türk tarihinde vakıflar Selçuklu döneminde (1071-1293) gelişmiş, Osmanlı döneminde (1299-1920) kurumsallaşarak en görkemli dönemini yaşamıştır. Kayıtlara göre, Anadolu'da kurulan ilk vakıf 1048 tarihlidir. Osmanlı döneminde sayıları yüz binlere yaklaşan Türk-İslam vakıfları sanat yönüyle de zirveye ulaşmış, toplumun sosyal, ekonomik ve kültürel hayatına geniş ölçüde katkıda bulunmuştur.

Cumhuriyet döneminde her türlü vakıf işleri Başbakanlığa bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilmiş ve 1935 yılında yürürlüğe giren Vakıflar Kanunu, 1956’da kabul edilen Vakıflar Genel Müdürlüğü Teşkilat Kanunu ve 1984’te kabul edilen 227 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile vakıflar idaresinde köklü değişiklikler yapılmıştır. Anadolu'daki tescilli 15.910 adet abidevi eski vakıf eseri ile 57.219 vakıf emlakı bugün Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün kontrolü altındadır.

Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne bağlı Osmanlı döneminden kalan ve kendi yöneticileri tarafından idare edilen 307 mülhak vakıf, Genel Müdürlük tarafından idare edilen 31.000 civarında mazbut vakıf, Rum, Ermeni, Musevi gibi gayrimüslim vatandaşlar tarafından kurulmuş 162 cemaat ve esnafa mahsus vakıf, ayrıca Cumhuriyet döneminde kurulup faaliyette olan 4.568 adet yeni vakıf mevcuttur.

Cumhuriyet’in ilk yıllarında vakıf sayısı oldukça azdır. Devletin teşvik politikası ve yapılan yasal düzenlemeler sayesinde sonraki yıllarda kurulan vakıf sayısında önemli bir artış gözlenmiştir. Özellikle 1967 yılında Bakanlar Kurulu'na vakıflara vergi bağışıklığı tanıma yetkisinin verilmesi ve çeşitli vergi yasalarındaki düzenlemelerle vakıflara yapılan bağışların özendirilmesi bu kurumları ilgi odağı haline getirmiştir. Kuruluş amaçlarına bakıldığında ülkede hemen hemen her konuda vakıf bulunmaktadır.

Bunların önemli bir kısmını eğitim, kültür, sanat, spor, sağlık, sosyal yardım, bilim, teknoloji, araştırma ve çevre konularına yönelik faaliyet gösteren vakıflar oluşturur. Ülkede etkin faaliyetlerde bulunan yeni vakıflardan bazıları şunlardır: Çağdaş Eğitim Vakfı, Türk Demokrasi Vakfı, Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA), Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etütler Vakfı (TESEV), Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı, Mehmetçik Vakfı, Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Vakfı, İktisadi Kalkınma Vakfı, Rahmi M. Koç Müzecilik ve Kültür Vakfı, İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı, Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı, Sevda Cenap And Müzik Vakfı, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), Milli Eğitim Vakfı, Aydın Doğan Vakfı, Türk Eğitim Vakfı, Hacı Ömer Sabancı Vakfı, Türkiye Güçsüzler ve Kimsesizlere Yardım Vakfı, Kartal Vakfı.

Dernekler. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na göre her Türk vatandaşı önceden izin almaksızın dernek kurma hakkına sahiptir. Toplumun sosyo-ekonomik gelişmesinin ürünü olarak kabul edilen dernekler, Cumhuriyet’in ilk yıllarında özellikle devletin özendirmesi ve önderliği altında kurulmuştur. Daha sonraları ekonomik alanda hareketliliğin artması, toplumsal ve kültürel alanda görülen gelişmeler sayesinde kişilerin gönüllü girişimleriyle kurulan dernekler ve üye sayılarında da önemli artışlar meydana gelmiştir. Türkiye’de şimdiye kadar kurulan dernek sayısı 163.875’dir. Ülkede bugün spor, kültür, sağlık, sosyal yardım, kadın ve esnaf dernekleri gibi daha pek çok alanda faaliyet gösteren sosyal amaçlı 32.352, kültürel amaçlı 21.140, hayri amaçlı 16.378 ve sportif amaçlı 9.882 olmak üzere toplam 79.752 dernek mevcuttur.Cevap Yaz
Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:


Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç